DEVETDNEVNICA BOŽJEMU USMILJENJU – MOLIMO VELIKI PETEK DO NEDELJE BOŽJEGA USMILJENJA

 

KRISTUSOVE BESEDE
SESTRI FAUSTINI KOWALSKI
1905 – 1938
Blažena, 18.aprila 1993

”Obljubljam, da se tisti, ki bo častil to podobo, ne bo pogubil. Že na tem svetu mu obljubljam zmago nad sovražniki, posebno še v smrtni uri. Jaz, Gospod, ga bom varoval kakor svojo čast. Žarki na sliki označujejo kri in vodo, ki je pritekla iz globine mojega usmiljenja , takrat, ko je moje srce, umirajoče na križu, bilo prebodeno s sulico.”

”Hči moja, govori vsemu svetu o mojem neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega usmiljenja zatočišče vseh duš, pribežališče vseh grešnikov. Ta dan bom razodel polnost svojega usmiljenja . Kdor bo ta dan opravil sveto spoved in prejel obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za grehe. Naj se nihče ne boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki. Hočem, da praznik mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči.”

”Ljudi, ki bodo širili čaščenje mojega usmiljenja , bom varoval vse življenje kakor mati svoje otroke. V smrtni uri bom njihov rešitelj, ne sodnik. V tej zadnji uri duša nima drugega varstva, kot moje Usmiljenje. Blagor tistim, ki se že v zemeljskem življenju potopijo v moje usmiljenje, ker jih ne bo zadela sodba.”

”Preden nastopim kot pravičen sodnik, pridem kot KRALJ USMILJENJA . Kdor zavrne moje usmiljenje, se sam obsodi”

”Ljudje, ki molijo rožni venec Božjega usmiljenja , bodo deležni Božjega usmiljenja , posebno v smrtni uri.”

”Človeštvo ne bo doseglo miru tako dolgo, dokler se z vsem zaupanjem ne priporoči mojemu usmiljenju. Povej ranjenim ljudem, da se morajo zateči k usmiljenemu Srcu in dal jim bom svoj mir”

ODREŠENIKOVA OBLJUBA UMIRAJOČIM
”Če boste ta rožni venec molili pri umirajočem, se bo umirila Božja jeza, neskončno usmiljenje pa bo zaradi trpljenja Božjega Sina, objelo dušo umirajočega.”

DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJA

To devetdnevnico, lahko molimo ob vsakem času, vendar je posebno pomembno, če jo molimo od velikega petka do bele nedelje, kot pripravo na praznik Božjega usmiljenja .

”Gospod je rekel sr. Faustini: ”Želim, da v teh devetih dneh pripelješ duše k izviru mojega usmiljenja , da bi v njem našle moč, milost, in pogum za življenje, posebej v trenutku smrti. Za te pobožnosti bom delil posebne milosti.”

Prvi dan

Jezus: ” Danes pripelji k meni vse človeštvo, posebno vse grešnike in jih potopi v ocean mojega usmiljenja . S tem zmanjšuješ mojo bridkost nad izgubljenimi dušami.”
Kot odgovor temu Jezusovem vabilu molimo naprej: Oče naš., Zdrava, Marija., Slava Očetu., potem Rožni venec Božjega usmiljenja . Na koncu pa naj bi zmolili še Vzklike Božjemu usmiljenju.

Drugi dan

Jezus: ” Danes mi pripelji vse duhovnike, redovnike in redovnice. Potopi jih v moje neskončno usmiljenje. Dali so mi moč, da sem prenesel bridko trpljenje. Po njih se bodo izlile reke mojega usmiljenja na vse človeštvo.” ( Sledijo molitve kakor prvega dne.)

Tretji dan

Jezus: ”Danes pripelji k meni vse zveste in pobožne duše: potopi jih v ocean mojega usmiljenja . Te duše so me krepile na potu mojega trpljenja; bile so kapljice tolažbe v morju bridkosti.” ( Sledijo molitve kakor prvega dne. )

Četrti dan

Jezus: ”Danes mi pripelji tiste, ki me še ne poznajo in ne verujejo vame. V svojem pregrenkem trpljenju sem mislil nanje, a njihova prihodnja gorečnost mi je tolažila srce. Potopi jih v morje mojega usmiljenja .” ( Sledijo molitve kakor prvega dne. )

Peti dan

Jezus: ”Danes mi pripelji nazaj duše tistih, ki so v krivi veri ali pa so zavrgli resnico. Potopi jih v morje mojega usmiljenja . V mojem pregrenkem trpljenju so raztrgali moje telo in moje srce – mojo Cerkev. Če se vrnejo v naročje Cerkve bodo ozdravili moje rane in občutil bom olajšanje svojih bolečin.” ( Sledijo molitve kakor prvega dne. )

Šesti dan

Jezus: ”Danes pripelji k meni krotke in ponižne duše in vsa otroška srca. Potopi jih v moje usmiljenje. Postali so podobni mojemu srcu in so me krepili v bolečem smrtnem boju. Bili so kot angeli, ki bedijo ob mojih oltarjih. Izlil bom nanje slapove milosti, zakaj le ponižna srca, katerim se popolnoma zaupam, morejo sprejeti vse moje milosti.” ( Sledijo molitve kakor prvega dne. )

Sedmi dan

Jezus: ”Posveti mi danes vse, ki na poseben način častijo in slavijo moje usmiljenje. Ti najbolj sodelujejo z mojim trpljenjem in so se najgloblje potopili v mojega Duha. Tako so živa podoba mojega usmiljenega srca. V prihodnjem življenju bodo večno sijali v čudovitem veličastvu in nihče od njih se ne bo pogubil. Jaz sam jih pritegnem k svojemu srcu ob uri, ko jih pokličem!” (Sledijo molitve kakor prvega dne. )

Osmi dan

Jezus: ”Danes pripelji k meni duše v vicah in jih pogrezni v brezno mojega usmiljenja , da bi reke moje krvi ublažile njihovo trpljenje! Te siromašne duše so mi drage, ko zadoščujejo Božji pravičnosti. Lahko pomagate tem dušam in jim olajšate trpljenje z odpustki in žrtvami zadoščevanja, ko zajemate iz teh zakladov, ki sem jih izročil svoji Cerkvi. O, ko bi mogli videti njihovo trpljenje, bi jim ves čas podarjali svoje molitve, da bi odplačale dolg moji pravičnosti.” ( Sledijo molitve kakor prvega dne. )

Deveti dan

Jezus: ”Danes pripelji k meni mlacne duše in jih potopi v morje mojega usmiljenja . Te duše zadajajo mojemu srcu najbolj boleče rane; v vrtu Getsemani pa so me najbolj razžalostile in iztrgale iz mojega srca krik: ”Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi”(Lk 22; 42). Zanje je moje usmiljenje edina rešitev!” ( Sledijo molitve kakor prvega dne. )

ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA

Na običajni rožni venec molimo:

Na prvih treh jagodah:
Oče naš., Zdrava, Marija., Vera. .

Pri vseh petih desetkah molimo.

a) Pri velikih jagodah:
Večni Oče, darujem Ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.

b) Pri malih jagodah (desetkrat):
Po njegovem prebridkem trpljenju, usmili se nas in vsega sveta.

Na koncu dodamo (trikrat):
Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, usmili se nas in vsega sveta.

***

Jezus: ” Moli stalno ta rožni venec, ki sem ti ga razodel. Kdor ga bo molil mu bom podelil veliko usmiljenje že v življenju, posebno pa ob smrti.”

VZKLIKI BOŽJEMU USMILJENJU

To niso litanije, temveč vzkliki Božjemu usmiljenju. Jezus je razodel sr. Faustini veliko moč teh vzklikov.
,,Božja ljubezen je cvet, usmiljenje pa sad tega cveta. Če kdo dvomi, naj bere te vzklike Božjemu usmiljenju in našel bo zaupanje!”

Božje usmiljenje, nedoumljiva skrivnost Presvete Trojice, zaupamo vate!
Božje usmiljenje, izraz njegove največje moči,
Božje usmiljenje, ki si se razodelo v stvarjenju nebeških duhov,
Božje usmiljenje, ki si nas iz niča poklicalo v življenje,
Božje usmiljenje, ki obsegaš ves svet,
Božje usmiljenje, ki nam daješ nesmrtno življenje,
Božje usmiljenje, ki nas varuješ zasluženih kazni,
Božje usmiljenje, ki nas rešuješ bede greha,
Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje,
Božje usmiljenje, ki se na nas izlivaš iz Kristusovih ran,
Božje usmiljenje, ki izviraš iz Presvetega Srca Jezusovega,
Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater usmiljenja ,
Božje usmiljenje, navzoče v postavitvi Cerkvi, ki obsega vesoljni svet,
Božje usmiljenje, navzoče v postavitvi in delitvi svetih zakramentov,
Božje usmiljenje, neomejeno v zakramentu krsta in pokore,
Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva,
Božje usmiljenje, ki si nas poklicalo k sveti veri,
Božje usmiljenje, v spreobrnjenju grešnikov,
Božje usmiljenje, ki posvečuješ pravične,
Božje usmiljenje, ki k popolnosti vodiš svete,
Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim,
Božje usmiljenje, tolažba in blagor vsem, ki so skesanega srca,
Božje usmiljenje, upanje tistim, ki obupavajo,
Božje usmiljenje, ki vedno in povsod spremljaš vse ljudi,
Božje usmiljenje, ki nas napolnjuješ z milostjo,
Božje usmiljenje, mir umirajočim,
Božje usmiljenje, ki nas varuješ peklenskega ognja,
Božje usmiljenje, ki lajšaš trpljenje dušam v vicah,
Božje usmiljenje, ti veselje in neizmerna radost vseh svetih,
Božje usmiljenje, neskončno v vseh skrivnostih vere,
Božje usmiljenje, neizčrpni vir čudežev.

V.: Bog je usmiljen in poln svetosti, počasen z jezo, poln dobrote.
O.: Zato bom vekomaj klical Božje usmiljenje.

Molimo.

O Bog, tvoje usmiljenje je neskončno, tvoja milost neizčrpna. Milostno poglej na nas, pomnoži v nas delo svojega usmiljenja , da ne bomo obupali tudi v največjih preizkušnjah, temveč bomo bolj zaupali v Božjo voljo, ljubezen in usmiljenje. – Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Kralju usmiljenja , ki s teboj in s Svetim Duhom izkazuje usmiljenje vekomaj. Amen.

S cerkvenim dovoljenjem

ŽIVI ROŽNI VENEC
za nove duhovne poklice
in za njihovo stanovitnost

P.dr.Leopold Grčar OFM
Brezje 72, 4243 Brezje

SPOROČILO NAŠE GOSPE 01.04.2010

SPOROČILO NEŠE GOSPE  01.04.2010

01.04.2010

Danes sem videl Našo Gospo, ki je nosila temno model šlašč in vijolično obleko, podobno Žalostni Materi Božji. Naša Gospa mi je pokazala različna trpljenja njenega sina Jezusa : ko so ga prijeli, bili po licu, ko je bil bičan, s trnjem kronan; ko je nosil križ in bil križan. Mati Božja mi je pokazala te vizije, da bi mi predstavila sedanjo sramotno situacijo, v kateri so mnogi duhovniki, ki delajo strašne grehe nečistosti proti Bogu in težo njihove neposlušnosti Papežu in Cerkvi. Ko sem videl to vizijo, ki mi jo je Naša Gospa pokazala, sem razumel, da ti škandali škofov in duhovnikov preganjanje in kritiziranje, da Papež trpi, zelo žalijo Našega Gospoda, da joka. Naša Gospa je z žalostnim glasom polnim bolečine dejala:

 

Moj sin, veliko moli za duhovnike, veliko moli zanje. Duhovniki so padli tako globoko, da so sužnji najbolj umazanih in ogabnih grehov.

Koliko grehov storijo, da povzročijo mojemu Sinu Jezusu krvaveti in jokati od bolečine. Pomagaj tvoji Materi peljati te tako dragocene duše k Bogu.

Reci svojim bratom naj molijo za duhovnike, kot te prosim v tem trenutkom. Potrebne so molitve, globoka zadoščevanja, da potolažijo mojega Sina Jezusa, v nasprotnem primeru velika trpljenja so namenjena upornim duhovnikom in grešnikom, ki se ne pokesajo svojih grešnih in umazanih dejanj. Cerkev bo mnogo napadena in mnogi bodo izgubili vero, toda nič ne ne more primerjati s strašnimi trpljenji, skozi katere bodo morali iti neposlušni in nezvesti duhovniki.

Moli moj sin, veliko moli, da se to ne zgodi. Moli za Cerkev in za mojega Papeža. Moj Papež veliko trpi. Koliko trpljenje bo moral nositi za rešitev mnogih duš in Cerkve. Posreduj, ti in tvoji bratje neprestano za Papeža in Cerkev. Vse vas blagoslavljam, v imenu Očet in Sina in Svetega Duha. Amem

TO SVETIŠČE BO POSTALO PRIČA VERE ZA AMAZONIJO IN ZA VES SVET! (Dom (Carillo Gritti 02.01.2015)

http://itapiranga0205.blogspot.si/2018/03/homilia-de-dom-carillo-gritti-em-02-de.html

http://itapiranga0205.blogspot.si/2018/03/homilia-de-dom-carillo-gritti-em-02-de.html

homilija g. škofa dom Carilla o Svetišču v Itapirangi!

TO SVETIŠČE BO POSTALO PRIČA VERE ZA AMAZONIJO IN ZA VES SVET! (Dom (Carillo Gritti)

Porque este Santuário vai ser o testemunho de fé, ele disse,  para o Amazonas e para o mundo inteiro. Ela falou tá falado, então Nossa Senhora, Dona Patroa, eu vou fazer o possível. Este Santuário vai ter que ser um testemunho de fé do povo que constantemente por 20 anos está vindo pra cá, para que desta fagulha de fogo saiu um grande incêndio que tome conta do Amazonas e da humanidade, ou seja, que Nossa Senhora, aquela Mãe que deu a luz numa gruta, o Filho de Deus com ao lado São José, testemunha os Pastores. Eles,  os Pastores são pobres porque a palavra “pobres” significa “simples”, aberto, aberto ao que? A mensagem que o Anjo deu: O Messias nasceu, vamos adorá-lo!…Então, eu gostaria de relembrar a todos que assim como os Pastores, não esqueçamos o Evangelho de ontem, quando o Evangelista diz que eles saíram de lá e foram contar. Povo simples!…Não faz grandes raciocínios, mas simplesmente aquilo que vê ele testemunha, portanto, testemunhas para que isso aconteça são vocês. Vocês é que deverão sair para contar as maravilhas de Deus: as maravilhas de Deus é que aqui também haja um Santuário para que os três Corações Imaculados de Jesus, Maria e José entrem no triunfo para trazer de volta a fé a esta humanidade que já perdeu bastante. Falava no encontro do Clero aos padres: Estamos passando por tempos difíceis! E ainda não chegou a ponta, não exata, mas mais baixa destes tempos difíceis, entretanto, ao longo da história sempre houve tempos mais fáceis e outros mais difíceis. A história da fé cristã começou com mártires: mártir, originariamente é uma palavra grega e significa “testemunha”, e testemunharam com o próprio sangue. Não acaso, Tertuliano dizia que o sangue dos martirus, de mais mártires. Pois então, rezemos com o coração, com muita fé, com confiança, para que passando os tempos difíceis a humanidade e então a Igreja, entrem no momento de triunfo, de triunfo a respeito daquilo que Deus fez mandando seu Filho para que se tornasse humano como humano somos todos nós, nascendo como nós nascemos, crescendo assim como nós crescemos…Acompanhados, e aqui, gostaria de relembrar aos pais, algo que estou repetindo, quando estou celebrando a Missa na Catedral: São José é grande, sem dúvida nenhuma, mas é mais grande ainda, é maior, porque por Deus foi chamado a ser o educador da fé e na fé do próprio Filho dele…Pois então gente, rezemos, para a conversão nossa em primeiro lugar, para que sejamos completamente convertidos, a conversão ocorre ao longo e deve ocorrer ao longo de uma vida inteira, para a  nossa conversão, para a conversão do Amazonas, para a conversão do mundo inteiro,eis o sentido como tinha falado o Edson daquilo que Nossa Senhora quis: Eu quero um Santuário, grande, bonito para que todos nele, nesse Santuário homenageando  aos três Corações do meu Filho, o meu e do meu Esposo José, possamos conduzir a humanidade à verdadeira conversão, então à vida para sempre. E nós queremos viver para sempre!

 

POZDRAVLJEN SVETI JOŽEF – SREDA 28.03.2018

 

POZDRAVLJEN SVETI JOŽEF, DAVIDOV SIN, PRAVIČNI IN ČISTI, MODROST JE S TEBOJ, BLAGOSLOVLJEN SI MED VSEMI MOŽMI IN BLAGOSLOVLJEN JE JEZUS, SAD MARIJE TVOJE ZVESTE NEVESTE.

SVETI JOŽEF, VREDEN OČE IN VARUH JEZUSA KRISTUSA IN SVETE CERKVE, PROSI ZA NAS GREŠNIKE  IZPROSI NAM OD BOGA BOŽJO MODROST, SEDAJ IN OB NAŠI SMRTNI URI. AMEN!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 24.03.2018

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 24.03.2018

 

Mir tvojemu srcu in tvoji družini!

Moj sin, sem tvoja Mati, tu sem , da ti dam moč in pogum. V mojem Brezmadežnem Srcu moreš jemati potrebne milosti za nadaljevanje, ne da bi obupoval v tvojem poslanstvu, za katerega te je Gospod poklical in pripravil.

Bogu se mudi. Mnoge duše so duhovno slepe in sledijo poti, ki vodi v peklensko brezno, zato Bog prosi tebe in vse tiste, ki verujejo v to delo, da nosite križ z ljubeznijo, da se učite  žrtvovanja in darovanja za spreobrnjenje in rešitev nehvaležnega sveta.

V kolikor  boste ti in tvoji bratje znali nositi križ z ljubeznijo in potrpežljivostjo, bodo mnoge duše rešene iz satanovih krempljev in bodo ozdravljene v Gospodovi ljubezni.

Grehov je mnogo  a mnogo večji sta Božje usmiljenje in ljubezen do človeštva, ki je resnično nehvaležno.

Moli, veliko moli moj sin in stori, da bodo združeni s teboj molili moji otroci in prosili milosti in blagoslove iz nebes za uboge grešnike, da se pokesajo in spreobrnejo.

Mnogo je tistih, ki so se oddaljili od Gospodove poti in ne verujejo več, a ne skrbi, kmalu bodo prišli mnogi drugi, ki bodo verjeli in naredili kar Gospod želi, in ti boš videl velika dela, ki jih bo Bog nadaljeval po posredovanju mojih prikazovanj in sporočil.

Moli za tiste, ki so zaradi njihovih grehov izgubili luč in sijaj svojih duš . Jaz sem tu, da vam podelim mojo ljubezen in milosti. Ta ljubezen in te milosti so za vse moje otroke, ki želijo izpolnjevati Gospodovo voljo,  tako, da živijo pot spreobrnjenja, združeni v ljubezni mojega Božjega Sina.

Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

Danes mi je Sveta Mati dala razumeti, da nobeno trpljenje, noben križ nam ne sme preprečiti, da nadaljujemo z bojem in se žrtvujemo za spreobrnjenje duš, ki so tako dragocene in vredne za Boga.

Gospod računa z nami in mnogokrat nam dovoli poskusiti križ, ker po njem, če ga znamo nositi s potrpežljivostjo in ljubeznijo, prihaja upanje in luč za tolike duše zaslepljene od hudiča, da bodo mogle prepoznati nevarnost v kateri so, ko hodijo po poti  teme in greha, da se bodo skesale in vrnile na pot svetosti h Gospodu. 

 Nositi križ pomeni kompromis ljubezni z Jezusom. Nositi križ pomeni dovoliti Kristusu, da zdravi in rešuje mnoge duše z njegovo ljubeznijo. Nositi križ pomeni pomagati mnogim dušam, da vstanejo iz grešnega življenja v življenje v milosti.

 

Kdor želi prejemati sporočilo po telefonu naj mi pošlje svojo telefonsko številko in ime ter naj odpre brezplačno APLIKACIJO  WHAT’S APP  . 

Nevenka 031 529 838,

PRIKAZOVANJA V AKITI IN PRIKAZOVANJA V ITAPIRANGI – V PRIMERJAVO IN RAZMISLEK

Edson Glauber:

V pastoralnem pismu je škof John Ito o odobritvi dogodkov v  Akiti da so nadnaravni izjavil: “Po preiskavah do današnjih dni, je nesporno,da je nadnaravni značaj v seriji nepojasnjenih dogodkov, ki se nanašajo na podobo čaščene Device v Akita (Niigata škofija ) Zato pooblaščam celotno škofijo, ki mi je zaupana, da časti Sveto Mater iz  Akite. “

O sporočilih, je dejal: “Vsebina prejetih sporočil, ni v ničemer v nasprotju s katoliško doktrino ali do dobrega nauka. Ko pogledaš na trenutno stanje v svetu, se zdi, da opozorila ustrezajo temu na različnih točkah.”. Škof je pojasnil, da je za to sodbo bilo potrebno osem let zaradi pomembnosti in odgovornosti. “Kongregacija za nauk vere mi je dala napotke za to odločitev,” je dejal škof, (škof Kongregacije za nauk vere) “, in da le škof škofije ima v tej zadevi moč, da prepozna dogodek take vrste.”

V prikazovanjih iz Akite, je škof John Ito dejal, da je prejel navodila Kongregacija za nauk vere, in da mu je ta ista povedala, da le Škof pristojne škofije (ali primerjava  Prelature) IMA MOČ PREPOZNATI DOGODKA TAKE NARAVE.

Škof John Ito je dejal, da je bilo potrebno osem let za izdajo sodbe.

Ob tej točki, Škof Carillo Gritti je vzel 10 let, da je 31. januarja v letu 2010 izdal Dekret o češčenju in  02. Maja 2010, blagoslovil temeljni kamen za Svetišče Naše Gospe.

Kot je dejal Škof Kongregacije za nauk  vere Škofu Akiti Johnu Itu: samo škof zadevne škofije ima moč, da prepozna dogodek take narave.

Itapiranga ne pripada Nadškofiji Manaus, temveč Prelaturi Itacoatiara, tako je le Škof Carillo GRITTI, ki je spremljal in analiziral dogodke, kot škof Cerkve, mogel prevzeti takšno pobudo.

Nihče drug ni mogel tega storiti, samo on. Ali to pomeni, da nekateri škofje morejo in drugi ne morejo?

Čudno je, da se je zdaj vse spremenilo in da je  Kongregacija naredila dokument ga poslala in spremenila to, kar je Škof storil, in to po njegovi smrti?

Zakaj tega niso  storili, ko je bil še živ? Kakšna novost je to?

Ali je dokument lažen ali vsebuje težke napake?

Ali pa je prst in laži nekaterih nejevernih ljudi, ki so hoteli končati vse?

Naj bo to nocojšnje premišljevanje.

Gospa od Akite, prosi za nas!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 19.03.2018

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 19.03.2018

Mir tvojemu srcu!

Moj sin, jaz, tvoja Mati, še enkrat prihajam iz nebes s svojim Sinom Jezusom in Svetim Jožefom. Moli, moj sin, moli in pripravi moje otroke k molitvi, ker časi so težki.

Mnoge duše so v nevarnosti večnega pogubljenja, ker manjka molitve, manjka spreobrnjenja v življenju mnogih mojih otrok. Vi morate biti luč vsem, noseč jim ljubezen naših Svetih Src.

Sin, hudič je pridobil mnogo prostora v mnogih družinah. Mnogi krščanski domovi so postali mesto razkristjanjenja in žalitev mojega Božjega Sina Jezusa. Mnoge družine so duhovno mrtve, ker so nasedli satanu, da jih je uničil z grehom.

Molite mnogo Rožnih vencev, delajte pokoro za grešnike, odpovejte se lastni volji da izvršujete Božjo voljo.

Sprejemam vas v svoje Brezmadežno Srce in moj Ženin Jožef vas sprejema v svoje Prečisto Srce in oba vas polagava v Presveto Srce mojega Sina.

Hvala za vašo prisotnost. Spremljala vas bom do vaših domov z mojim Sinom Jezusom in Svetim Jožefom. Slap milosti pada iz nebes na vas in vaše družine. Blagoslavljam te moj sin in vse tvoje brate: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

Sveta Mati je ta večer prišla v spremstvu Malega Jezusa, ki je bil v naročju Svetega Jožefa. Med prikazovanjem me je Mali Jezus ponovno prosil, da poljubim ŠKAPULIR njegovega očeta Jožefa. Enako me je prosil, pred kratkim, ko sem bil v Italiji, v Vigolu in sedaj me je ponovno prosil, da ga poljubim tu v Itapirangi. Jezus mi je dal razumeti, kako je ŠKAPULIR pomemben in je znamenje varstva proti močem pekla. Ta ŠKAPULIR       nam pomaga prejeti velike milosti Jezusovega Božjega Srca, kadar ga nosimo z ljubeznijo in vero. Ne zametujmo tako dragocenih milosti, blagoslovov in varstva, ki nam ga nebo želi dati.

Potem je Mali Jezus pogledal Svetega Jožefa in ga prosil, naj blagoslovi nas in vse človeštvo. Sveti Jožef je ubogal naročilo Malega Jezusa, iztegnil svojo desno roko v znamenju blagoslova in varstva vsega človeštva, ter naredil znamenje križa nad nami.

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 18.03.2018

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 18.03.2018

Mir tvojemu srcu!

Moj sin, jaz, tvoja Mati, ponovno prihajam, da vas povabim k molitvi in spreobrnjenju, ker molitev in spreobrnjenje manjka v svetu in v mnogih družinah.

Reci tvojim bratom naj ne izgubljajo časa. To je ura, da poslušate Gospodov klic, živite kar vas On prosi, da bodo mnoge duše rešene duhovne slepote. Mnogi mojih otrok ne vidi in ne sliši trpljenja mojega Brezmadežnega Srca.

Srečna sem za vašo prisotnost na tem mestu, ki ga je izbral in blagoslovil Gospod po moji prisotnosti.

Moj sin, reci vsem naj mnogo, mnogo, mnogo ljubijo Jezusa, ker je moj Božji Sin zelo užaljen, da grehi sveta privlačijo njegovo Božjo Pravičnost in veliko trpljenj, ker ni dovolj zadoščevanj, da bi se umirilo ogorčenje Večnega Očeta.

Prosi Boga usmiljenja za grešni svet. Bog vam še daje čas. Izkoristite ta čas, da se naučite biti njegovi.

Jaz te ljubim, moj sin in vse tvoje brate in vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 17.03.2018

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 17.03.2018

Mir tvojemu srcu!

Moj sin, sem tvoja Mati, sem tu ponovno, da podelim tebi in tvoji družini moj blagoslov. Polagam vas v moje Brezmadežno Srce in polagam tudi vse tiste, ki sprejemajo moja sporočila z ljubeznijo in in jih resnično živijo tako kot želi moj Sin Jezus.

Mnogi so tisti, ki  zapuščajo Gospodovo pod zaradi strahu, sramu, zaradi pomanjkanja zaupanja v mojega Sina Jezusa in vame, tvoje Brezmadežne Matere.

Ne bodi žalosten. Bog ločuje »ovce od kozlov«1, ločuje tiste, ki se ne pustijo premakniti v njihovi veri in nikoli ne izgubijo zaupanja.

Kot je moj Sin dejal v njegovi Besedi, ne tisti, ki pravi »Gospod, Gospod, bodo vstopili v Nebeško Kraljestvo!«2

Reci svojim bratom naj pomnožijo vero z molitvijo,  s postom, naj živijo v milosti Božji, naj pogosto prejemajo Svete Zakramente. Vedno sem tu v tem kraju, kot sem tudi v Itapirangi, čakajoč na vsakega izmed vas, da vas varujem, blagoslovim in sprejmem pod moj Brezmadežni plašč.

Moli, upaj in uči tvoje brate moliti, čakati in zaupati. Bog bo naredil velike stvari tistim, ki vedno zaupajo in nikoli ne dvomijo. Blagoslavljam te in vse človeštvo: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

(1) 31 »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. 32 Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. 33 Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. (Matej 25, 31-33)

(2) 21 »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. (Matej 7,21)

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 08.03.2018

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 08.03.2018

Mir tvojemu srcu, ljubljeni sin!

Sedaj vi nosite težki križ in točite solze, a nobena bolečina in nobena solza se ne more primerjati s slavo prihodnjega življenja, ki pride kadar vas bo Gospod poklical k sebi. Ne odreci se namenu, da mu služiš, ga ljubiš, častiš in narediš, da je ljubljenna tem svetu. Izpolnjuj tvoje poslanstvo do konca, ne oziraj se nazaj, ne na desno ne na levo. Jaz sem tu, vedno ob tebi, da te blagoslavljam in ti dajem svojo materinsko ljubezen.  Blagoslavljam te!