POSVETITEV PREČISTEMU SRCU SVETEGA JOŽEFA

 

 

POSVETITEV PREČISTEMU SRCU SVETEGA JOŽEFA

Prečisto Srce svetega Jožefa, varuj in brani mojo družino pred vsemi nevarnostmi in zlom. Prečisto Srce svetega Jožefa, razlij na vse človeštvo vse milosti in kreposti svojega prečistega Srca. Sveti Jožef, popolnoma se ti izročim in posvetim svojo dušo, svoje telo, svoje srce in vse svoje življenje. Sveti Jožef, brani pobožnost svetega Srca Jezusovega in brezmadežnega Srca Marijinega. Uniči satanove načrte z milostmi tvojega prečistega Srca. Blagoslovi sveto Cerkev, papeža, škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, misijonarje in ves svet. Popolnoma se ti izročimo z ljubeznijo in zaupanjem sedaj in vekomaj. Amen!

ČEŠČENJE PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA NI NOVOST

 

ČEŠČENJE PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA

 

5. Družba češčenja prečistega srca svetega Jožefa.

Splošna navada kristjanom je ta, da radi in velikokrat izgovarjamo tri sveta imena, ki nas opomnijo na najbolj častito, kar je kdaj bilo na svetu. To so imena ustvarjene Trojice: Jezus, Marija, Jožef…..Večkrat pa tudi imenujemo troje svetih src. Govorimo od Božjem Srcu Jezusovem, o presvetem srcu Marijinem in prečistem srcu svetega Jožefa. Znana je tudi različna pa skrivnostna podoba teh treh src. Srce Jezusovo obdano z gorečim plamenom in ovito s trnjenov krono, s sulico prebodeno in krvaveče, na vrhu ima znamenje našega odrešenja, sveti križ, ki stoji na Zveličarjevem Srcu. Marijino Srce je z mečem prebodeno, pa ne krvaveče, ker Marijino mučeništvo je bilo nekrvavo. Srce svetega Jožefa pa je obdano z lilijo.
Morebiti bi kdo mislil, da je neopravičeno ako govorimo o prečistem srcu svetega Jožefa. Morebiti bi se kdo bal, da ni katoliško verno, ako je njegovo ime, kakor tudi njegovo srce postavljeno zraven presvetega srca Jezusa in Marije in da vsa tir srca posebno častimo…Mihael Bokko iz reda Oblatov je bil prisrčni častilec svetega Jožefa. Ustanovil je družbo, ki je imela dvojni namen. Namreč da je častila presveto srce svetega Jožefa, ki je bilo s srcem Jezusa in Marije tako prisrčno sklenjeno in zedinjeno, in pa, da so si njeni udje posebno prizaadevali posnemati SVETEGA JOŽEFA V POPOLNI VDANOSTI V BOŽJO VOLJO. TO DRUŽBO JE IMENOVA : DRUŽBA NA ČAST PREČISTEMU SRCU SVETEGA JOŽEFA”.

To družbo je potrdil sveti Oče Gregor XVI. 1843 in se je po Laškem močno razširila in bila mnogim studenec milosti in tolažbe. Ni torej novotarija, niti cerkvenemu duhu, nasprotno…….(Iz knjige Življenje preblažene Deice in Matere Marije in njenega prečistega ženina svetega Jožefa (J.Volčič. 1887) sv. Jožefa)

MARIJA 7. ŽALOSTI – KRALJICA MIRU – KRALJICA ROŽNEGA VENCA

 

21 Doklej bom gledal vojaški prapor,

poslušal glas rogá?

22 »Zakaj neumno je moje ljudstvo;

nočejo me poznati.

Nespametni sinovi so

in nerazsodni;

pametni za počenjanje hudobije,

ne znajo pa delati dobro.«

 

23 Gledam zemljo – in glej: pusta je in prazna;

k nebu – njegove svetlobe ni.

Prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka .

 

2.Tim, 4, 1-5

Rotim te pri Bogu in Kristusu Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve, pri njegovi pojavitvi in njegovem kraljestvu:

Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanjem.

Prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko učiteljev, ker hočejo ustreči svojim ušesom.

Ušesa bodo obračali proč od resnice in zabredli v bajke.

Ti pa bodi v vsem trezen, pretrpi nadloge, opravi poslanstvo evangelista in izpolni svojo službo.

28. JUNIJ – PRAZNIK PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA

 

Molitev v spravo za bogokletje

 

Hvaljeno bodi njegovo sveto ime.
Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek.
Hvaljeno bodi ime Jezusovo.
Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce.
Hvaljena bodi njegova predragocena Kri.
Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem Zakramentu.
Hvaljen bodi Bog Sveti Duh, Tolažnik.
Hvaljena bodi vzvišena Mati božja, presveta Devica Marija.
Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje.
Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje.

Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije.
Hvaljen bodi njen prečisti ženin sveti Jožef.

Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.

PRAZNIK MARIJINEGA BREZMADEŽNEGA SRCA – LETOS 24. JUNIJ 2017

 

Posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu Srcu za zmago Njenega Srca

V popolnem zaupanju v zmago Tvojega Srca, se mi , Tvoji otroci povezujemo v medsebojni edinosti in hočemo odgovoriti na Tvoj materinski klic. Želimo se popolnoma posvetiti Tvojemu Brezmadežnemu Srcu, ki se bo razodelo ob Tvojem zmagoslavju.

Moja draga Mati, prosim Te, vzemi me v svoje materinske roke in me izroči Nebeškemu Očetu. Naj bom orodje v rokah Tvojega Sina, ko se brezpogojno darujem za zmago Tvojega Brezmadežnega Srca.

Jaz, Tvoj otrok, Ti v tej osebni posvetitvi izrekam svoj “DA”, ker hočem biti s teboj v najtesnejši povezanosti, da bi tako ostal močan in pokončen v tem sklepnem boju za dovršitev tega, kar si napovedala v Fatimi: za spreobrnjenje Rusije, dežele Tvoje največje zmage; za popolno spreobrnjenje srca vsakega človeka in za kraljestvo popolnega svetovnega miru.

Kraljica apostolov in Soodrešiteljica, vodi nas skozi to temno noč sedanjega časa, ko v žaru nebeške luči že sije zarja novega dne. V zavetju Tvojega Brezmadežnega Srca, ki je svetilnik za naše življenje, nas vodi na polje tega velikega boja. Opremi nas z močjo resnice, oboroži nas z vsemi krepostmi, da bomo znamenje neskončnega Božjega usmiljenja in ljubezni Boga Očeta.

Naša Mati, po Tebi obljubljamo zvestobo svetemu očetu, ki je živo znamenje božje navzočnosti Jezusa Kristusa med nami. Naj nas ta posvetitev popolnoma poveže z njim v edinosti naših src, razuma in duš, da bi se tako lahko dejansko uresničilo zmagoslavje Tvojega Brezmadežnega Srca še v času njegovega papeževanja.

Mati, kot apostol Tvojega zmagoslavja Ti zagotavljam, da bom vedno priča resnične Božje navzočnosti Tvojega Sina v Presveti Evharistiji, ko se daruje za nas in povezuje z nami po Tvojih mogočnih rokah. Naj Ga osebno in v skupnosti častim v Presvetem Zakramentu z vso vero, vsem zaupanjem, ljubeznijo in vztrajnostjo. Naj On preusmerja mojo dušo, prenavlja mojo notranjost, da bom za vse okoli sebe močan odsev Njegovih milosti.

O Prečista, Brezmadežna Devica, Srednica vseh nebeških milosti, vedno prebivaj v mojem srcu. S seboj prinašaj svojega ženina, Svetega Duha, da bo ta moja posvetitev zares rodovitna po darovih, ki jih On razliva ob svojem prihodu.

V moči Njegove navzočnosti hočemo ostati neomajni v resnici, vztrajni in zvesti v molitvi in odločni v obrambi pred vsem zavračanjem in vsemi napadi na delo Nebeškega Očeta. Naj se Sveti Duh razlije po vsem svetu kot mogočna reka Božjih darov in poveže vsa srca po svetu v edinosti.

Jaz, ____NEVENKA_______________ , tvoj otrok, ob navzočnosti angelov zmage, vseh svetih in v popolnem občestvu z Materjo Cerkvijo na zemlji, slovesno obnavljam svoje krstne obljube. Moja Mati, Tebi darujem vso svojo preteklost, sedanjost in prihodnost, veselje in žalost, moliteve in žrtve, vse, kar sem in vse to, v kar me želi oblikovati moj Oče.

Mati, darujem Ti vso svojo ljubezen in se Ti popolnoma izročam, da bi bila nenehno združena v večnem “DA”, v globinah zmagoslavja Tvojega Brezmadežnega Srca. Amen.

Jaz, ____NEVENKA_________________ , z vsem svojim bitjem potrjujem posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu Srcu.

PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA – LETOS 23. JUNIJ 2017

 

Litanije Srca Jezusovega

Gospod, usmili se – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog

Srce Jezusovo, Sinu večnega Očeta – usmili se nas
Srce Jezusovo, v Materi Devici od Svetega Duha upodobljeno
Srce Jezusovo, z Besedo božjo v osebi zedinjeno
Srce Jezusovo, neskončno veličastno
Srce Jezusovo, sveti tempelj božji
Srce Jezusovo, šotor Najvišjega
Srce Jezusovo, hiša božja in vrata nebeška
Srce Jezusovo, žareče ognjišče ljubezni
Srce Jezusovo, posoda ljubezni in pravice
Srce Jezusovo, dobrote in ljubezni polno
Srce Jezusovo, globočina vseh čednosti
Srce Jezusovo, vse hvale vredno
Srce Jezusovo, kralj in središče vseh src
Srce Jezusovo, v katerem biva vsa polnost božanstva
Srce Jezusovo, nad katerim ima Oče posebno veselje
Srce Jezusovo, iz čigar polnosti smo vsi prejeli
Srce Jezusovo, hrepenenje večnih višav
Srce Jezusovo, potrpežljivo in neskončno usmiljeno
Srce Jezusovo, bogato za vse, ki te kličejo
Srce Jezusovo, vir življenja in svetosti
Srce Jezusovo, sprava za naše grehe
Srce Jezusovo, z zasramovanjem nasičeno
Srce Jezusovo, zavoljo naših hudobij potrto
Srce Jezusovo, do smrti pokorno
Srce Jezusovo, s sulico prebodeno
Srce Jezusovo, vir vse tolažbe
Srce Jezusovo, naše življenje in vstajenje
Srce Jezusovo, naš mir in naša sprava
Srce Jezusovo, daritev za grešnike
Srce Jezusovo, zveličanje v tebe upajočih
Srce Jezusovo, upanje v tebi umirajočih
Srce Jezusovo, sladkost vseh svetnikov

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

Jezus krotki in iz srca ponižni. Upodobi naše srce po svojem Srcu.

Molimo. Vsemogočni večni Bog, ozri se na Srce svojega preljubega Sina in na čaščenje in zadoščenje, ki ti ga opravlja v imenu grešnikov, in po njem potolažen odpusti njim, ki prosijo tvojega usmiljenja, v imenu istega tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

ZDRAVA MARIJA

 

Zdrava Marija

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Litanije Matere Božje
( Lavretanske litanije )

Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se

Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog

Sveta Marija, – prosi za nas
Sveta Mati božja
Sveta devic Devica

Mati Kristusova
Mati Cerkve
Mati milosti božje
Mati prečista

Mati brezmadežna
Mati nedolžna
Mati deviška

Mati ljubezniva
Mati čudovita
Mati dobrega sveta

Mati Stvarnikova
Mati Odrešenikova
Devica najmodrejša

Devica častitljiva
Devica hvale vredna
Devica mogočna

Devica milostljiva
Devica verna
Podoba pravice

Sedež modrosti
Začetek našega veselja
Posoda duhovna

Posoda časti vredna
Posoda vse svetosti
Roža skrivnostna

Stolp Davidov
Stolp slonokosteni
Hiša zlata

Skrinja zaveze
Vrata nebeška
Zgodnja danica

Zdravje bolnikov
Pribežališče grešnikov
Tolažnica žalostnih

Pomoč kristjanov
Kraljica angelov
Kraljica očakov

Kraljica prerokov
Kraljica apostolov
Kraljica mučencev

Kraljica spoznavalcev
Kraljica devic
Kraljica vseh svetnikov

Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta
Kraljica v nebesa vzeta
Kraljica presvetega rožnega venca
Kraljica družine
Kraljica miru

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.

Prosi za nas, sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daj uživati nebeško veselje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

DEVETDNEVNICA K SVETEMU JOŽEFU

 

Včeraj ob 8:00 ·

 

28. junij 2017
Jezus želi, da Cerkev razglasi praznik Prečistega Srca svetega Jožefa na prvo sredo po prazniku Srca Jezusovega in Srca Marijinega.
Prihodnji petek bomo praznovali in častili Srce Jezusovo (razodeto M.M. Alacocque v Paray le Monial – Francija)
Prihodnjo soboto bomo praznovali in častili Brezmadežno Srce Marijino, razodeto v Fatimi 1917 Luciji, Jacinti in Frančišku.
V sredo 28. junija bomo častili Prečisto Srce svetega Jožefa, razodetu E. Glauber 1994-98 v Itapirangi.

Sveto Družino sestavljajo Jezus, Marija in sv. Jožef.
Sveto Družino združuje ljubezen njihovih Src, izlita v eni ljubezni do Troedinega Boga. Njihova Srca najpopolnoje častijo Sveto Trojico.
Danes začnemo 9-dnevnico k praznovanju Prečistega Srca sv. Jožefa:
1. Vsak dan molimo Rožni venec 7. žalosti in radosti svetega Jožefa
2. Vsak dan molimo Litanije svetega Jožefa
3. Vsak dan molimo posvetitev: K tebi o sveti Jožef…

Goreči častilci Jožefovega Srca bomo se posvetili tudi njegovemu Prečistemu Srcu. To lahko storimo tudi s svojimi besedami.
BLAGOSLOVLJENO PRIPRAVO.
V TEJ 9-DNEVNICI VKLJUČITE TUDI VAŠE PROŠNJE IN VSE POTREBE CERKVE NA SLOVENSKEM IN V SVETU.

Fotografija osebe Nevenka Brozina.