SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 06.03.2018

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 06.03.2018

Mir tvojemu srcu!
Časi so slabi in temni. Naš Gospod, moj Božji Sin, je zelo užaljen. Njegova Božja pravičnost bo kaznovala človeštvo na način, ki se ga še ni videlo. Pridruži se mojemu materinskemu Srcu in skupaj prosiva usmiljenja za uboge grešnike. Moli, moli, moli rožni venec. Povej vsem naj ga molijo z veliko vero, saj se  svet še more rešiti in osvoboditi teme, ki ga obdaja. Blagoslavljam te.

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 05.03.2018

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 05.03.2018

Mir tvojemu srcu!

Zaupaj moj sin, tu sem, da ti dam moč in spodbudo. Vse izroči mojemu Materinskemu Srcu, vsako preizkušnjo, vsako bolečino, vsako solzo. Bog te pripravlja in prečiščuje za večje milosti, ki si jih sedaj ne moreš predstavljati . Moli, upaj in zaupaj. Blagoslavljam te!

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 04.03.2018

  

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 04.03.2018

Mir tvojemu srcu!
Moje srce gori za dobro in odrešenje grešnega človeštva. Mnogo je grehov, tako  je mnogo mojih sinov s svojo nehvaležnostjo, nespoštovanjem in žalitvami ponovno križajo mojega Božjega Sina, izkrivljajo in izničujejo večne resnice, stopajo po poti pogube, ki vodi v pekel.

Moli, zadoščuj, daruj se in trpi za spreobrnjenje grešnikov. Ustavi Božjo pravičnost Večnega Očeta.

Blagoslavljam te!

EVHARISTIJA – ZDRAVILO ZA DUŠO IN TELO

http://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/knjigarna/C54F657D2800ED2FC1256F8900358240/$FILE/CD_108P.PDF

Četrto poglavje
SVETO OBHAJILO
1. Pogoji za prejem svetega obhajila

80. Evharistija naj bo vernikom predstavljena »kot zdra- 80.
vilo, ki naj očiščuje vsakdanjih slabosti in nas varuje pred
smrtnim grehom«,76 kakor je izraženo v različnih delih maše.
Spokorni obred na začetku maše ima namen sodelujoče
pripraviti, da se bodo vredno udeležili obhajanja svetih skrivnosti
(RM 4). Vendar ta obred »nima učinkovitosti zakramentalne
sprave« (RM 51), zato ga ne smemo razumeti kot
nadomestek zakramenta sprave za odpuščanje velikih
grehov. Dušni pastirji naj skrbno bedijo, da bodo vernikom
razložili katoliški pogled na to vprašanje.

PREJEM SVETEGA OBHAJILA

http://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/knjigarna/C54F657D2800ED2FC1256F8900358240/$FILE/CD_108P.PDF

                                     *******

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov

NAVODILO O ZAKRAMENTU ODREŠENJA

CERKVENI DOKUMENTI 108

(Iz CD 108 )

  1. Delitev svetega obhajila

  2. Verniki navadno prejemajo sveto obhajilo med mašo . in v času, ki ga predpisuje obred slavja, to pomeni neposredno po mašnikovem obhajilu (B 55). Naloga mašnika, ki mu morebiti pomagajo tudi drugi duhovniki ali diakoni, je, da obhaja vernike; maša se ne sme nadaljevati, dokler ni končano obhajanje vernikov. Po določbah prava smejo izredni delivci obhajila pomagati mašniku samo tam, kjer je to nujno.81

  3. Da bi se »tudi po znamenjih bolj pokazalo, da je 89. obhajilo udeležba pri daritvi, ki jo obhajamo« (RM 85), je zaželeno, da verniki prejmejo obhajilo s hostijami, ki so posvečene pri tisti maši.82

  4. »Verniki se obhajajo stoje ali kleče, kakor je določila 90. škofovska konferenca« in je potrdil apostolski sedež. »Če se obhajajo stoje, se priporoča, da v skladu z istimi določbami pred prejemom zakramenta izrazijo dolžno spoštovanje« (RM 160).

  5. Glede obhajanje je . treba spomniti, da »posvečeni služabniki ne smejo odreči zakramentov tistim, ki na pravi način zanje prosijo, so pravilno pripravljeni in jim pravo ne 80 Prim. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Gospodov dan, Cerkveni dokumenti 78, Ljubljana 1998, 31–33. 81 Prim. Kongregacija svetih obredov, Navodilo Eucharistisum mysterium, 31; Papeški svet za razlago zakonskih besedil, Odgovor (1. junija 1988), v: AAS 80 (1988) 1373. 82 Prim. B 55; Eucharisticum mysterium, 31; RM, 85, 157, 243). 44 brani, da bi jih prejeli« (ZCP, kan. 843 § 1, ter kan. 915). Zato sme vsak krščen katoličan, ki mu pravo tega ne prepoveduje, pristopiti k svetemu obhajilu. Ni torej dovoljeno odreči obhajila verniku, na primer zaradi preprostega razloga, ker želi prejeti obhajilo kleče ali stoje.

  6. Čeprav ima vsak vernik po svoji izbiri vedno pravico . prejeti sveto obhajilo na jezik (prim. RM 161), sme obhajanec v krajih, kjer je škofovska konferenca z odobritvijo apostolskega sedeža to dovolila, prejeti sveto obhajilo na roko. Posebno je treba paziti, da obhajanec takoj in pred duhovnikom zaužije sveto hostijo, tako da se nihče ne oddalji, noseč v roki evharistični kruh. Če obstaja nevarnost skrunitve (profanacije), naj se vernikom ne deli obhajilo na roko.83

  7. Obvezno je ohraniti uporabo patene za obhajanje 93. vernikov, da bi se tako izognili, da bi sveta hostija ali kak delček padel na tla (RM 118).

  8. Verniki »ne smejo jemati posvečenega kruha ali ke- 4. liha, še manj si ga podajati iz rok v roke« (RM 169). Tako je treba zavreči zlorabo, da novoporočenca pri poročni maši drug drugemu podelita obhajilo.

  9. Vernik, »ki je že prejel sv 95. eto evharistijo, jo sme prejeti še enkrat isti dan samo med evharističnimm opravilom, ki se ga udeleži; velja pa predpis kan. 921, § 2« (ZCP 917). 96. Graje vredna je navada, da se v nasprotju s predpisi

  10. liturgičnih knjig med mašo ali pred njo delijo neposvečene hostije ali druge užitne ali neužitne snovi na način obhajanja. Takšna navada ni v skladu z rimskim obredom in vnaša med vernike zmedo glede cerkvenega nauka o evharistiji. Če je kje še v navadi, da blagoslovijo kruh in ga po maši razdelijo, je treba opraviti skrbno katehezo o pomenu tega znamenja. Sicer pa naj se ne uvajajo podobne navade, tudi naj se v ta namen ne uporabljajo neposvečene hostije.

 83 Prim. Kongregacija za bogoslužje, Odgovor na vprašanje, v: Notitiae 35 (1999) 160–161.

 

***********

Iz življenja:

TREM FATIMSKIM PASTIRČKOM JE ANGEL MIRU PODELIL  SVETO OBHAJILO KLEČE  IN NA USTA

 

 

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 01.03.2018

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 01.03.2018

Mir moji ljubljeni otroci, mir!
Moji otroci, sem vaša Mati, prihajam iz nebes vas prosit, da živite spreobrnjenje v svojih življenjih. To je ura, ko morate živeti združeni z Bogom, ker težki časi bodo prinesli bolečino in trpljenje na svet.

Sprejmite moja sporočila v svoja srca. Že mnogo časa vam govorim, toda moja sporočila mnogokrat niso sprejeta z ljubeznijo kot želi moj Sin Jezus.

Govorim vam, otroci moji za dobro vaših duš. Poslušajte klic mojega Srca. Mnoge napake oddaljujejo moje otroke od varne poti, ki vodi v nebesa.

Gospodove besede se nikoli ne spremenijo, njegov nauk in njegove Zapovedi so vedno iste. Mnoge resnice in mnoge dogme so napadene in jih štejejo za nepomembne, ker mnogi želijo biti všeč bolj ljudem kakor Bogu.

Veliko molite, ker kar sem povedala v preteklosti v mojih prikazovanjih, boste živeli vsak dan na bolj intenziven način. Močna Gospodov roka bo padla na ubogo človeštvo. Rešite se greha in sprejmite življenje v Božji milosti.

Moji otroci, ne delajte smrtnih grehov, bežite od greha, da ne bi padli v peklenski ogenj. Pekel obstaja in satan dela vse mogoče, da bi mnoge duše oddaljil proč od Boga, da zavrnejo njegovo božjo ljubezen.

Bojujte se proti hudiču z molitvijo Rožnega Venca in vedno se izročajte v roke mojega Sina Jezusa. Molite, molite, molite moji otroci. Naš Gospod me pošilja na svet, ker želi, da se vsi rešite grehov,  da bi mogli živeti v svetosti, miru in ljubezni z vsemi vašimi brati.

Če se ne boste naučili ljubiti ne boste nikoli od mojega Sina Jezusa.

Če se ne boste naučili odpustiti, ne boste mogli zaslužiti Božje odpuščanje.

Če se ne boste popolnoma izpraznili, se osvobodili greha, ne boste mogli zaslužiti blagoslove in nebeških milosti.

Jaz vas ljubim in vam dajem mojo Materinsko ljubezen. Ljubim vas in z mojo Brezmadežno ljubeznijo vas obdajam, vodim in pomagam, da bi pripadali Bogu.

Hvala, da ste prišli. Hvala za vse kar storite za mojega Sina Jezusa in zame. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 28.02.2018

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 28.02.2018

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Moji otroci, sem vaša Mati, prihajam iz nebes vas prosit za molitev, vero in zaupanje v Gospoda, ker on vas nikoli ne zapusti in bo njegovo delo ljubezni izpeljal do popolne izpolnitve.

Ljudje morejo ustvarjati ovire, morejo govoriti laži, delati skrivna dela, toda Bog vse vidi in bo storil, da bo vsa resnica prišla na dan. Ne škodujte nikomur tu na zemlji z lažmi in preganjanji, ker nekega dne boste stali pred Gospodom in odgovarjali za vsako besedo in storjeno dejanje.

Molite, da bi bili dobri in bi imeli vedno ravnovesje, razločevanje in mir, da bi znali premagati vsak napad peklenskega duha.

Jaz sem tu, da vas vabim k molitvi in spreobrnjenju. Vem, da mnogokrat greste skozi velike težave in trpljenja, toda z mojim Božjim Sinom, združeni v njegovi ljubezni, boste prejeli moč, da prenašate in premagate vsako preizkušnjo.

Molite, častite, delajte velika zadoščevanja zaradi svojih grehov in grehov vsega sveta. Jaz odpiram moj materinski plašč in vas vse dajem pod plašč, da bi bili zavarovani pred vsem zlom. Ljubim vas in vam dajem milosti mojega Brezmadežnega Srca. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 27.02.2017

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 27.02.2018

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Moji otroci, sem vaša Brezmadežna Mati, Kraljica Rožnega Venca in Miru, prihajam iz nebes, da vas prosim za molitev z vero in s srcem, za dobro sveta in za mir.

Moji otroci, Bog vas kliče k spreobrnjenju. V tem postnem času naj bodo vaša srca odprta za njegovo ljubezen. Pokesajte se svojih grehom in živite novo življenje združeno z Bogom.

Naj se v vaših domovih premišljuje Križev pot mojega Sina in častite njegov križ. Sprejmite moje materinske besede v svoja srca, ljubljeni moji. Govorim vam, ker vas želim voditi po varni poti, ki vodi v nebesa.
Mnogi vaši bratje me ne poslušajo, ne želijo se spreobrniti in moje Srce Matere veliko trpi, ker mnogi ti otroci hodijo po poti, kjer se sreča hudič, ki želi požreti njihove duše.

Zbudite se, moji otroci. Predramite se za Božje milosti. Sprejmite z ljubeznijo moja sporočila v vašem življenju. Svet bo kmalu utrpel veliko, strašno kazen. Povem vam, da bo velika svetloba prišla na svet in prišla bo z neba.

Spreobrnite se, spreobrnite se, spreobrnite se. Kličem vas k Bogu sedaj, v tem trenutku, za vaše dobro, za dobro vaših družin. Poslušajte me! Molite vsak dan Rožni Venec in živite kar vas je naučil moj Sin Jezus, izročite se vsak dan njegovemu Svetemu Srcu. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!