SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 16.06.2018

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 16.06.2018

Mir tvojemu srcu!

Moj sin, sem tvoja Mati in še enkrat prihajam iz nebes, da kličem tebe in tvoje brate k spreobrnjenju. Prosim spreobrnjenja vseh src k Božji ljubezni, ker grehov je toliko, kakor tudi toliko žalitev proti Svetemu Srcu mojega Božjega Sina, ki je ranjen zaradi tolikih žalitev, splavov in droge, ki uničujejo milost in svetost mnogih duš, da zaslužijo peklenski ogenj.

Moj sin moli, moli moj rožni venec in prosi tvoje brate, da ga molijo, da bi se zlo odstranilo za vedno iz njihovih in vseh drugih domov. Hudič želi uničiti družine, želi uničiti mnoge duše in jih voditi v pekel. Bojujte se za nebeško kraljestvo. Bojujte se, da boste nekega dne ob moji strani in ob mojemu Sinu Jezusu v nebeškem Kraljestvu.

Postite, postite, postite.  V tem tednu, ki prihaja postite v ponedeljek, sredo in petek. Darujte post s celim Rožnim vencem Srcu mojega Sina Jezusa in prosite za moj načrt, za spreobrnjenje ponosnih in nevernih src, ki so se pustili preslepiti satanu, in v zadoščevanje za vaše grehe in grehe vsega sveta.

Povej to vsem mojim otrokom. Kot je moj Sin Jezus dejal: so nekatere vrste hudičev, ki jih je mogoče premagati le z molitvijo in postom, zatorej postite, postite, postite. Žrtvujte se in vedno bolj se odpovedujte in naučite se biti z Bogom po molitvi in postu. Blagoslavljam te in vse človeštvo: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO SVETEGA JOŽEFA 14.06.2016

 

SPOROČILO SVETEGA JOŽEFA 14.06.2018

Mir moj dragi sin!

Moj sin, zavist, ponos in pomanjkanje ljubezni so uničenje za mnoge duše. Ne prenehaj s tvojim poslanstvom, ampak razširjaj vsem veliko ljubezen Boga do človeštva, evangeliziraj, da se srca odpro in da se bodo duše prečistile.

Čas, ki ga nameniš za pisanje teh sporočil, sporočil, ki jih daje nebo, je dragocen in svet. Četudi se ti zdi nemogoče, to naše srečanje je bilo v Božjem načrtu, za dobro in rešitev mnogih duš.

Dovoli, da te nebesa uporabijo, da bi mogle pokazat svojo ljubezen in skrb za človeštvo. Mnogi bodo imeli koristi, ko bodo brali te besede, ko zvedo za nežnost in ljubezen naših Svetih Src.

Moli za ponosne in neverne, ker jih je veliko. Upočasnjuj Božjo Pravičnost, ki tehta nad njimi, drugače za mnoge ne bo odrešenja. Daruj za spreobrnjenje grešnikov in Bog te dvigoval vedno bolj, da boš premagal vsako zavoro in oviro, ker On je vedno zvest v njegovih Božjih obljubah tistim, ki mu služijo in so mu zvesti.

Blagoslavljam te!

SPOROČILO SVETEGA JOŽEFA 13.06.2018

 

SPOROČILO SVETEGA JOŽEFA 13.06.2018

Mir  dragi moj sin, mir tvojemu srcu!

Moj sin, bodi potrpežljiv in čakaj. Zlo se uničuje z potrpežljivostjo in ljubeznijo. Vse daruj mojemu Srcu, ker vse kar doživljaš in trpiš  jaz darujem pred Božjim prestolom, da se preoblikuje v tolike milosti in blagoslove za duše.

Daruj vse kar doživljaš za spreobrnjenje napuhnjenih in nevernih, ker za mnoge od njih prihaja zadnja ura in so v nevarnosti, da za vedno izgubijo večno slavo. Ljubi, moli, trpi in zadoščuj.

Bog pripravlja veliko milost, ki bo razveselila mnoga srca. Blagoslavljam te!

LITANIJE SRCA JEZUSOVEGA IN LITANIJE MATERE BOŽJE

Litanije Srca Jezusovega

Gospod, usmili se – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas – Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog

Srce Jezusovo, Sinu večnega Očeta – usmili se nas
Srce Jezusovo, v Materi Devici od Svetega Duha upodobljeno
Srce Jezusovo, z Besedo božjo v osebi zedinjeno
Srce Jezusovo, neskončno veličastno
Srce Jezusovo, sveti tempelj božji
Srce Jezusovo, šotor Najvišjega
Srce Jezusovo, hiša božja in vrata nebeška
Srce Jezusovo, žareče ognjišče ljubezni
Srce Jezusovo, posoda ljubezni in pravice
Srce Jezusovo, dobrote in ljubezni polno
Srce Jezusovo, globočina vseh čednosti
Srce Jezusovo, vse hvale vredno
Srce Jezusovo, kralj in središče vseh src
Srce Jezusovo, v katerem biva vsa polnost božanstva
Srce Jezusovo, nad katerim ima Oče posebno veselje
Srce Jezusovo, iz čigar polnosti smo vsi prejeli
Srce Jezusovo, hrepenenje večnih višav
Srce Jezusovo, potrpežljivo in neskončno usmiljeno
Srce Jezusovo, bogato za vse, ki te kličejo
Srce Jezusovo, vir življenja in svetosti
Srce Jezusovo, sprava za naše grehe
Srce Jezusovo, z zasramovanjem nasičeno
Srce Jezusovo, zavoljo naših hudobij potrto
Srce Jezusovo, do smrti pokorno
Srce Jezusovo, s sulico prebodeno
Srce Jezusovo, vir vse tolažbe
Srce Jezusovo, naše življenje in vstajenje
Srce Jezusovo, naš mir in naša sprava
Srce Jezusovo, daritev za grešnike
Srce Jezusovo, zveličanje v tebe upajočih
Srce Jezusovo, upanje v tebi umirajočih
Srce Jezusovo, sladkost vseh svetnikov

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

Jezus krotki in iz srca ponižni. Upodobi naše srce po svojem Srcu.

Molimo. Vsemogočni večni Bog, ozri se na Srce svojega preljubega Sina in na čaščenje in zadoščenje, ki ti ga opravlja v imenu grešnikov, in po njem potolažen odpusti njim, ki prosijo tvojega usmiljenja, v imenu istega tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

 

Litanije Matere Božje

Litanije Matere Božje
( Lavretanske litanije )

Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se

Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog

Sveta Marija, – prosi za nas
Sveta Mati božja
Sveta devic Devica

Mati Kristusova
Mati Cerkve
Mati milosti božje
Mati prečista

Mati brezmadežna
Mati nedolžna
Mati deviška

Mati ljubezniva
Mati čudovita
Mati dobrega sveta

Mati Stvarnikova
Mati Odrešenikova
Devica najmodrejša

Devica častitljiva
Devica hvale vredna
Devica mogočna

Devica milostljiva
Devica verna
Podoba pravice

Sedež modrosti
Začetek našega veselja
Posoda duhovna

Posoda časti vredna
Posoda vse svetosti
Roža skrivnostna

Stolp Davidov
Stolp slonokosteni
Hiša zlata

Skrinja zaveze
Vrata nebeška
Zgodnja danica

Zdravje bolnikov
Pribežališče grešnikov
Tolažnica žalostnih

Pomoč kristjanov
Kraljica angelov
Kraljica očakov

Kraljica prerokov
Kraljica apostolov
Kraljica mučencev

Kraljica spoznavalcev
Kraljica devic
Kraljica vseh svetnikov

Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta
Kraljica v nebesa vzeta
Kraljica presvetega rožnega venca
Kraljica družine
Kraljica miru

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.

Prosi za nas, sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daj uživati nebeško veselje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

IZ KNJIGE MODROSTI – Modrost človeku pomaga, dosežemo jo z molitvijo

 

Modrost človeku pomaga (Mdr 6, 12-16)

12 Blesteča in neugasljiva je modrost,

z lahkoto se da spoznati tistim, ki jo ljubijo,

najti tistim, ki jo iščejo;

13 vnaprej se da spoznati takim, ki po njej hrepenijo.

14 Kdor se bo k njej zgodaj odpravil, se ne bo utrudil,

ker bo odkril, da sedi pri njegovih vratih.

15 Če se kdo zanjo navduši, doseže popolno preudarnost,

kdor bo zaradi nje bedel, bo kmalu brez skrbi.

16 Kajti sama hodi okoli in išče take, ki so je vredni,

dobrohotno se jim prikaže na njihovih potih

in pri vsaki misli jim pride naproti.

Modrost dosežemo z molitvijo (Mdr 7 – 17a)

Zato sem molil, in dana mi je bila preudarnost,

klical sem, in name je prišel duh modrosti.

Bolj sem jo cenil kakor žezla in prestole,

v primerjavi z njo sem imel bogastvo za prazen nič.

Niti z neprecenljivim draguljem je nisem primerjal,

saj je v njenih očeh vse zlato le kupček peska

in srebro se nasproti njej šteje za blato.

10 Bolj kot zdravje in lepo postavo sem jo vzljubil;

sklenil sem, da jo bom raje imel kakor luč,

ker njen plamen ne pozna pojemanja.

11 Hkrati z njo so prišle k meni vse dobrine,

po njenih rokah neizmerno bogastvo.

12 Vesel sem bil vseh dobrin, ker jih vodi modrost,

nisem pa vedel, da je ona njihova mati.

13 Po pošteni poti sem jo dobil, brez nevoščljivosti jo dajem,

ne skrivam njenega bogastva.

14 Ona je namreč za ljudi neizčrpno bogastvo,

tisti, ki ga izkoristijo, si pridobijo prijateljstvo z Bogom,

ker jih priporočajo darovi, ki izvirajo iz vzgoje.

Bog je vir vsega spoznanja

15 Meni pa naj Bog da, da bom govoril z razumnostjo,

da bo moje razmišljanje vredno prejetih darov,

saj on hkrati vodi modrost

in usmerja modre.

16 V njegovi roki smo namreč mi in naše besede,

vsa preudarnost in poklicno znanje.

17 Zakaj on mi je dal pravilno spoznanje bivajočih stvari,

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 10.6.2018

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 10.06.2018

Mir tvojemu srcu!

Moj sin, vem da tvoj vsakodnevno življenje ni enostavno, zaradi bolezni, ki te prizadenejo. Vsako dejanje, vsak dih ponujen Gospodu z namenom za zadoščevanja za grehe sveta, postane dragocen in močan, uniči in ustavi vse zlo, ki se vse bolj in bolj razširja, kot epidemija brez konca.

Grehov sveta je toliko a veliko večja je ljubezen Boga, ki goreče želi spreobrnjenje in rešitev grešnih duš, ki so se pustile preslepiti Satanu. V teh časih, ko so duše zaslepljene, od malih* do velikih, so mnogi ranjeni zaradi greha. Satan je pridobil veliko prostora in se je infiltriral v mnoge družine, da jih uniči. Koliko očetov in mater je slepih, ki ne vidijo in slišijo ničesar. Koliko očetov in mater so lutke svojih otrok in ne vedo več, kako bi bili vzgojitelji njihovih duš v veri, znotraj svojih lastnih domov. Moli, veliko moli za družine, ker one so razlog moje velike  zaskrbljenosti Matere.

Mnogi so postali žrtev prostitucije in greha, kjer jim zlo vlada. Uči družine moliti Rožni venec, da bo Satan iz njih izgnan in se ne vrne več. Moli, žrtvuj se za spreobrnjenje grešnikov in vedno boš imel ti in tvoja družina Gospodov blagoslov in moj Materinski blagoslov.

Blagoslavljam te!

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 09.06. 2018

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 09.06.2018

Mir tvojemu srcu!

Moj sin, tu sem s teboj, da ti podelim svoj mir in moč. Daruj mojemu Srcu v zadoščenje za grehe sveta vse kar delaš. Svet gre slabo, ker se je pustil preslepiti Satanu. Mnogi Božji služabniki hodijo po poti pogubljenja in s seboj vodijo množico duš. Kdo jih lahko reši pred norostjo, v katero so zabredli zaradi navezanosti na denar, moč in poželenje? Samo duše, ki poslušajo Gospodov glas in se darujejo kot duše žrtve, bodo mogle doseči odpuščanje in Božje usmiljenje za nezveste in nehvaležne Služabnike, ki križajo in grdo ravnajo z našim Gospodom, mojim Božjim Sinom, z njihovimi strašnimi grehi.  .

Moli, veliko moli in prosi, da vsi postanete močna molitvena zveza za Sveto Cerkev in za spreobrnjenje grešnikov. Hudič se posmehuje mnogim mojim otrokom, ki me ljubijo in častijo, a jaz kot Mati Cerkve se še bolj manifestiram v svetu, da pokažem vsem mojim otrokom, da Bog hoče spreobrnjenje od vseh in da se odprejo vsa srca, ker je čas kratek. Gospod bo veliko naredil v korist vseh njegovih, vseh tistih, ki sedaj trpijo s potrpežljivostjo v molitvi in tišini. Končno bo moje Brezmadežno Srce zmagalo in moč pekla bo poražena.

Blagoslavljam te!

SPOROČILO JEZUSA 2.6.2018

 

Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo em 02.06.2018

Itapiranga-AM

Depois da oração do Rosário, a imagem do Cristo Crucificado tornou-se viva. A cabeça da imagem se mexeu e foi virando na minha direção e apareceu Jesus pregado na cruz com as feridas e chagas. Ele irradiava uma luz muito forte, mais brilhante do que o sol. Jesus olhando para mim disse:

Meu filho, olhe para as minhas chagas, chagas de amor e de dor. O meu corpo foi ferido e chagado por causa dos pecadores, mas os pecadores não querem se arrepender. Eu sofro, eu choro por causa dos seus pecados, mas muitos corações estão endurecidos e insensíveis às minhas lágrimas e às lagrimas de minha Santíssima Mãe.

O povo brasileiro se tornou ingrato, desobediente e frio para com o meu Divino Coração. Eis o que te digo: eu vou purificar o Brasil intensamente, porque o Brasil constantemente me ofende com tantas infidelidades, impurezas, crimes e ultrajes.

Povo rebelde e desonesto, que deseja maltratar, roubar, mentir e explorar. Povo que não se dobra, que não se purifica e que não me ouve nem ouve à minha Mãe Santíssima. Pela dor, pelo sangue e pelo choro eu vou purificar o povo brasileiro que só vive de alegrias passageiras, igual às pessoas tolas, descuidando-se da salvação da própria alma.

Reza, reza e faça rezar, para que os corações se abram o quanto antes, para que o povo tenha fome da Palavra de Deus, caso contrário, a fome passará até me procurar e me desejar com amor.

Acolham a minha benção e o meu chamado em seus corações e a minha misericórdia os envolverá. Muitos desejarão vir aqui neste lugar no tempo das dores e do desespero, mas não conseguirão, porque foram rebeldes, incrédulos e de coração duro.

Neste momento, vi que foram aparecendo aos pés da cruz de Jesus muitas e muitas pessoas. Elas choravam, estavam aflitas e angustiadas. Estas pessoas eram de muitos lugares que o Senhor me fazia ver ali aos pés da cruz, naquele momento, mas elas se encontravam em suas casas e diziam ao Senhor: Perdoe-me Senhor, por eu ter duvidado, por eu ter sido incrédulo, por eu não ter escutado a ti!…Era tudo verdade e eu te abandonei e abandonei Nossa Senhora, fechando o meu coração à tua voz e à voz dela!…Jesus dá cruz olhava para estas pessoas com ar sério e severo. Elas queriam ir a Itapiranga, mas não podiam!

Reze, reze, pois somente eu posso afastar as dores e os sofrimentos que chegarão em breve. Eu os abençoo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!