DEVETDNEVNICA K SVETEMU JOŽEFU 12.6. – 20.6. 2019

 

Z DANAŠNJIM DNEM VABIM VSE PRIJATELJE IN ČASTILCE SV. JOŽEFA, DA SKUPAJ Z MENOJ OPRAVLJAJO 9-DNEVNICO ZA POSEBEN NAMEN. HVALA VSEM!

DEVETDNEVNICA K SVETEMU JOŽEFU

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Sveti Jožef, moj varuh in zagovornik, k tebi se zatekam. Izprosi mi milost, zaradi katere vzdihujem v ponižni prošnji pred teboj. Tegobe in bridkosti, ki jih zdaj doživljam, so resda lahko pravična kazen za moje grehe. Priznam svojo krivdo. Ali moram zato opustiti upanje, da mi bo Gospod pomagal? ”Nikakor ne,” mi odgovarja tebi vdana sv. Terezija, ”seveda ne, ubogi grešniki. V vsakršni potrebi, najsibo še tako velika, se zatecite k učinkoviti priprošnji Očaka svetega Jožefa, obrnite se k Njemu z živo vero in zagotovo boste uslišani.”

Poln zaupanja stojim torej pred Teboj in te goreče prosim, da se me usmiliš in mi nakloniš milost. Kolikor je v tvoji moči, hiti mi pomagat v mojih stiskah. Ozri se na mojo revščino in daj, mogočni sveti Jožef, da bom po tvojem dobrotljivem posredovanju deležen potrebne milosti in se bom lahko prišel hvaležno poklonit pred tvoj oltar.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.
II

Usmiljeni sveti Jožef, pomni, da še nobeden ni ostal razočaran, najsibo še tako velik grešnik, če se je z zaupanjem in vero zatekel k tebi. Koliko milosti in pomoči si izprosil žalostnim! Bolni, zatirani, obrekovani, prevarani in zapuščeni, ki so pribežali pod tvoje varstvo, so bili uslišani. Ne dovoli, mogočni Svetnik, da bi bil jaz edini, ki bi ostal brez tvoje podpore. Bodi dobrotljiv in velikodušen tudi do mene, da bom v znamenje hvaležnosti poveličeval tvojo dobroto in Gospodovo usmiljenje.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

III

Vzvišeni glavar Svete Družine, nadvse te spoštujem in iz srca te kličem. Žalostnim, ki so molili k tebi pred menoj, si podelil tolažbo in mir, milost in pomoč. Blagovoli torej potolažiti tudi mojo užaloščeno dušo, ki ne najde pokoja med skrbmi, ki jo tarejo. Ti, najmodrejši Svetnik, prepoznaš v Bogu vse moje potrebe, še preden ti jih predstavim v molitvi. Predobro torej veš, kako zelo potrebujem milost, za katero te prosim. Nobeno človeško srce me ne more potolažiti; zaupam, da me boš ti potolažil, častitljivi Svetnik. Če mi podeliš milost, za katero te tako vztrajno prosim, obljubim, da bom širil pobožnost, podpiral dela, ki bodo v tvojem imenu delila tolažbo nesrečnikom in umirajočim. O, sveti Jožef, tolažnik žalostnih, usmili se moje bolečine!

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

IV.

LITANIJE SVETEGA JOŽEFA

Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog

Sveta Marija, – prosi za nas,
Sveti Jožef,
Slavni Sin Davidov
Luč očakov
Ženin božje Porodnice
Čisti varuh Device
Rednik Sina Božjega
Skrbni branitelj Kristusov
Glavar svete Družine
Jožef najpravičnejši
Jožef najčistejši
Jožef najmodrejši
Jožef najsrčnejši
Jožef najpokornejši
Jožef najzvestejši
Ogledalo potrpežljivosti
Ljubitelj uboštva
Zgled delavcev
Kras domačega življenja
Varuh devic
Steber družin
Tolažnik nesrečnih
Upanje bolnikov
Zavetnik umirajočih
Strah hudobnih duhov
Zaščitnik svete Cerkve
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod,
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod,
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.

V

O, Najvišji ženin Device Marije in zemeljski oče Jezusa, zaradi skrivnosti tvoje popolne poslušnosti Bogu, usmili se me. Podpiraj me s svojim svetim varstvom in mi po svojem usmiljenju in moči od Gospoda izprosi vse potrebno, še posebno pa milost, za katero te prosim.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.
Zmolimo Vero, predvsem pa prejmemo svete zakramente.

VI

K TEBI, O PREBLAŽENI SVETI JOŽEF

K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah,
in ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto nevesto,
prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva.
Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno Devico, božjo materjo,
in pri očetovski ljubezni, s katero si objemal dete Jezusa, te ponižno prosimo, ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus s svojo krvjo in
pomagaj nam v naših potrebah s svojo močjo in priprošnjo.
O preskrbni varuh svete Družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa; odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha.
Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš varuh,
v tem boju zoper moči teme, in kakor si nekdaj otel
dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto Cerkev božjo
sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja.
Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo
mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen.

SPOROČILA O VNEBOVZETJU SVETEGA JOŽEFA (IT, PORT) 19.3.2010 IN 8.6.2011

08.06.2011 Manaus
A seguito di una rivelazione dello scorso anno, da parte di Dio, oggi abbiamo festeggiato(I
l’assunzione di San Giuseppe al cielo. San Giuseppe mi rivelò lo scorso anno che questo fatto
della sua vita dovrebbe essere commemorato il mercoledì successivo alla festa dell’Ascensione
del suo Figlio Gesù. Oggi è apparsa la Sacra Famiglia. Il Bambino Gesù stava in braccio a San
Giuseppe e ha parlato. Egli aveva l’età apparente di un bambino di un anno e mezzo e, pur
essendo così piccolo, parlò maestosamente come un re. Il Dio bambino disse:
La pace a tutti voi!
Figlio mio, diffondi nel mondo la devozione ai Tre Cuori uniti. Questa devozione è nata dalle
profondità del Mio Sacro Cuore ed è una fonte inesauribile di grazie per l’umanità peccatrice.
Questa devozione viene per guarire l’umanità ferita e sfinita perché si apra alla grazia di Dio. Sono
venuto dal cielo con la Mia Santissima Madre e con il Mio Verginale Padre Giuseppe per benedirvi
e per dirvi che, se desiderate le benedizioni e la protezione dal cielo, dovete onorare amare e
lodare i nostri Sacri Cuori uniti: così, la vostra vita sarà illuminata e avvolta dalla luce e dalla grazia
divina. Il mondo merita un diluvio di castighi, ma per mezzo del Cuore Immacolato di Maria e del
Cuore Castissimo di San Giuseppe la mia giustizia è ancora trattenuta e allontanata. Intercedete,
riparate e pregate per ottenere la misericordia del Mio Cuore per voi stessi e per il mondo. Chi non
è umile non comprende la nostra Santa presenza in mezzo a voi e mai la comprenderà; avranno la
grazia di capire i misteri e la presenza di Dio coloro che si fanno piccoli e riconoscono il loro niente
davanti a Me, a Mia Madre e a San Giuseppe. Pregare; molti dicono tante orazioni ma poche sono
dette con amore e con il cuore; (*) le preghiere fatte con il cuore pieno di peccati e imperfezioni,
non possono salire al cielo. Pregate, convertitevi e cambiate vita: così le vostre preghiere avranno
valore davanti ai nostri Tre Cuori uniti. Io vi amo e vi benedico. Nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen
Il Bambino Gesù ha aperto le braccia e nelle sue mani apparve lo Scapolare di San Giuseppe.
Mostrandomelo mi fecce capire quanto è importante far conoscere questo scapolare a tutta
l’umanità, specialmente ai giovani. Il demonio odia questo scapolare e non vuole che sia diffuso;
ma il Bambino Gesù mi ha fatto capire che questa è una grazia concessa all’umanità intera. Il
nemico non riuscirà ad impedire che arrivi in tutti i luoghi: infatti il messaggio dei Tre Sacri Cuori e
la devozione a San Giuseppe si stanno diffondendo rapidamente in molti luoghi del mondo che io
ancora non so, ma che verrò a conoscere tra breve. Gesù farà grandi miracoli perché questa
devozione cresca fortemente nel mondo e il cuore castissimo di San Giuseppe sia più amato e
onorato accanto al Suo Sacratissimo Cuore e al Cuore Immacolato di Maria.
(*) Qui ho capito che Gesù parlava delle imperfezioni e si riferiva a coloro che non fanno niente per
cambiare. Tutti noi siamo ancora imperfetti e possiamo pregare male. Gesù desidera farci capire il
valore immenso dello sforzo che facciamo per correggerci, per cambiare vita, per seguire,
ascoltare e mettere in pratica i consigli della Chiesa e della Sua Madre. Al contrario, coloro che
non si sforzano di correggere i loro errori perdono tante grazie e subiscono molti danni e ferite
spirituali. “Il vero rimedio per le ferite dell’umanità, sia quelle materiali come la fame e la ingiustizia,
sia quelle psicologiche e morali causate da un falso benessere, è una regola di vita basata
sull’amore fraterno e che ha la sua origine nell’amore di Dio. Per questo dobbiamo abbandonare
l’arroganza e la violenza usate per ottenere posizioni di maggior potere, per garantire il successo a
qualunque costo” (Benedetto XVI).

Hoje é a Festa da Assunção de São José ao céu em corpo e alma: Salve, ó Glorioso Patriarca e Protetor da Santa Igreja!Para recordarmos:

Em 19.03.2010 – São José

Hoje é a festa de São José. Dia de graças e de bênçãos para a Igreja, para as famílias e para o mundo inteiro. Quem poderia imaginar o quanto Deus faria para salvar a humanidade das trevas de satanás? Quem poderia pensar na providência divina nos concedendo um grande intercessor e protetor no céu? São José tudo pede e obtém diante do Senhor, quando se encontra diante do seu Trono Divino. Ele é um dos santos, depois da Santíssima Virgem, que tem livre acesso perante a Divina Majestade, suplicando do Sagrado Coração de Jesus todas as graças e bênçãos para aqueles que recorrem a sua intercessão e proteção. Hoje como São José se faz sentir tão próximo daqueles que o amam e o veneram dignamente. Hoje antes de dormir ele me disse:

Hoje é um dia especial para a Igreja e para o mundo. Hoje eu suplico para toda a humanidade as graças mais santas. Estou continuamente intercedendo diante do Trono de meu Filho Jesus por vocês, pela Igreja e pelo mundo. Estou concedendo uma benção e graça especial para as famílias, particularmente para as famílias do Amazonas, onde o meu Coração Castíssimo foi revelado ao mundo. *Hoje é o dia em que deixei este mundo, entregando a minha alma ao Senhor. Este dia é cheio das graças mais santas, pois Deus assim desejou e proclamou, para que por meio de mim os homens encontrem uma via segura de salvação e de conversão. Desejo conduzir todas as almas até Deus e, assim farei, se todos recorrerem à minha proteção paterna, clamando pelo auxílio do meu Coração que tanta amou a Jesus neste mundo e o ama para sempre no céu. Não desperdicem as graças do céu. Façam todo o possível para conquistá-las e recebê-las. Agora, mais do que nunca, o Senhor concede a humanidade pecadora outra fonte de graça e de salvação: é o meu Coração Puro, Santo e Casto, Coração cheio do seu amor divino e da sua paz. Venham meus filhos, venham receber as graças do céu. Prometo compartilhá-las todas com vocês, porque desejo levá-los a Jesus. Permitam que eu os leve a Jesus e não se arrependerão jamais. Eu os amo e os abençoo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!

(*) São José me revelou que o dia em que ele deixou este mundo, morrendo santamente nos braços de Jesus e da Virgem Maria foi no dia 19 de março e que Deus deseja e proclama este dia como o dia o dia das graças mais santas. São José me fez compreender que se a Igreja e os fiéis desejam recordar o dia de sua morte santa que faça no dia 19 de março de cada ano e o dia da sua Assunção ao céu, ele revelou, por ato de humildade, obediência e amor para com Deus, que seja celebrada na quarta-feira após a festa da Ascensão de Jesus. São José me fez entender também que é Jesus quem lhe deu esta honra de festejar a festa da sua Assunção na quarta-feira depois da festa de sua Ascensão ao céu e de revelá-la à Igreja e ao mundo, porque Jesus o ama muito e é muito agradecido por tudo aquilo que São José fez por Ele e por sua Mãe, Maria Santíssima. Na devoção do Coração a São José sempre foi Deus quem por primeiro pediu e promulgou a sua plena realização. A revelação do seu Coração ao mundo foi no dia do nascimento de Jesus. A festa do seu Coração foi pedida por Jesus na festa do seu Sagrado Coração no mês de junho de 1997. Esta devoção foi revelada ao povo do Amazonas pela primeira vez numa primeira sexta-feira do mês de dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. A primeira Igreja de Manaus que acolheu e honrou o quadro dos Três Corações unidos foi a Igreja do Menino Jesus no Bairro de Armando Mendes. E agora Jesus pede a festa da Assunção de São José na quarta-feira depois da festa da sua gloriosa Ascensão ao céu.   Assim o mundo todo glorificará mais a Deus pelas glórias que ele concedeu a São José e por tão excelso e grande Santo que se encontra ao lado de Jesus e da Virgem Maria na glória do céu em corpo e alma.

PRAZNIK VNEBOVZETJA SVETEGA JOŽEFA – LETOS NA PRVO SREDO JUNIJA 5.06.2019

 

Katoličani smo letos, 30. maja, obhajali slovesen praznik Gospodovega vnebohoda, ko je od mrtvih vstali Kristus dopolnil zemeljsko delovanje in odšel v nebo. Gospodov vnebohod je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali že ob koncu 4. stoletja, so zapisali pri Slovenski škofovski konferenci.

DANES JE PRVA SREDA V MESECU JUNIJU, DAN SVETEGA JOŽEFA IN ŠE PRAV POSEBNO PRAZNIK VNEBOVZETJA SVETEGA JOŽEFA.

Jezus je želel, da obhajamo praznik vnebovzetja svetega Jožefa na prvo sredo po prazniku Njegovega vnebohoda, kar v letošnjem letu je to na današnji dan t.j.5 junija.

 

PRVA SREDA PO JEZUSOVEM VNEBOHODU – PRAZNIK VNEBOVZETJA SV. JOŽEFA

joseph

Prikazovanja v Itapirangi so za pripravo sveta, da bi sprejel veliko milost, za katero Sveta Trojica želi, da jo Cerkev razglasi: da je sveti Jožef bil z dušo in telesom vzet v nebesa in je tam poveličan. Dejansko Jezus želi, da se sreda po prazniku Njegovega Vnebohoda razglasi za praznik Jožefovega vnebovzetja. Pobožnost Prečistemu Srcu svetega Jožefa, ki jo Jezus želi, nam kaže, da je bil sveti Jožef s Srcem in telesom poveličan po vstajenju vzet v Nebesa.

(Iz sporočil Edsonu Glauber)

Saint-Joseph-2

SREDA PO JEZUSOVEM VNEBOHODU!
TA SREDA JE ZA VSE ČASTILCE SVETEGA JOŽEFA. ZA VSE ČASTILCE PREČISTEGA SRCA SV. JOŽEFA IN SVETIH TREH SRC IZREDNO DRAGOCENA.
TEGA, KO BOMO OPRAVLJALI 6. DAN DEVETDNEVNICE K SV. DUHU.

TEGA DNE BOMO MOLILI MOLITVE K SVETEMU JOŽEFU IN MU PRIPOROČILI NAŠE MLADE, NAŠE DRUŽINE, SVETO CERKEV, PAPEŽA FRANČIŠKA IN VSE ŠKOFE, DUHOVNIKE, REDOVNIKE, REDOVNICE, MISIONARJE…
ČASTILCE PREČISTEGA SRCA SV. JOŽEFA VABIM, DA MOLIJO ROŽNI VENEC 7. ŽALOSTI IN RADOSTI SV. JOŽEFA, LITANIJE IN POSVETITEV SVETIM TREM SRCEM.

ZAKAJ JE TAKO POMEMBEN TA DAN?
Jezus je v Itapirangi prosil, da Cerkev določi  praznik

VNEBOVZETJA  SVETEGA JOŽEFA 

na prvo sredo po njegovem vnebohodu. Do danes praznik še ni določen, lahko pa vseeno prisluhnemo Jezusovi želji.
TEGA DNE PROSITE SV. JOŽEFA VELIKIH, IN
NE POZABITE PROSITI TUDI ZA DOMOVINO, V TEH RAZBURKANIH ČASIH. !

 

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 25.05.2019

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 25.05.2019

V tej noči je Sveta Mati molila za vse bolne očete in matere, ki prosijo od Boga milost za zdravje telesa in duše, da bi mogli skrbeti za svoje domove in svoje otroke. Naša Gospa je podelila tem očetom in materam svoj materinski blagoslov in svojo brezmadežno ljubezen, da bi imeli več zdravja in moči za vodenje njihovih družin. Dala nam je sporočilo:

Mir moji ljubljeni otroci, mir!
Otroci moji, jaz vaša mati  vas brezmejno ljubim. Tu sem, ker vas želim voditi k Bogu k Božjemu Srcu mojega Sina Jezusa.

Molite vedno bolj ljubljeni otroci, molite kot še niste nikoli v vašem življenju, z več ljubezni, z več vere in več zaupanja.

Bog, Naš Gospod vas prosi molitve za vse človeštvo, z iskrenim kesanjem vaših grehov, da bi se omilile strašne kazni, ki bodo kmalu padle nanj.

Otroci, moje Srce trpi, kadar vi ne zaupate v moje materinsko posredovanje pri Svetem Srcu mojega Sina Jezusa. Ne izgubljajte poguma ampak vedno bolj obnavljajte vašo vero.

Bog ni vesel z grehi sveta. Njegov božji laket visi nad nehvaležnimi grešniki, ki se ne želijo pokesati in tudi ne slediti poti svetosti.

Prihajam, da vas pokrijem s svojim materinskim plaščem, da bi bili zavarovani pred vsem zlom. Vse kar vi izročite mojim rokam bom poskrbela kot za svojo lastnino. Kjer sem prisotna, tudi preko moje podobe, prihajajo Gospodovi blagoslovi in milosti. Nisem neobčutljiva na molitve mojih otrok, ki prosijo za mojo pomoč in mojo materinsko ljubezen

Hudič želi kraljevati v Braziliji z grehom in nasiljem, s krvjo in smrtjo, a ne bo uspel. Vi, moji otroci, poslušajte in živite moja sporočila, molite vedno bolj in posredujte za dobro vašega naroda.

Prosite pomoči Svetega Mihaela, Svetega Gabrijela in Svetega Rafaela in oni vam bodo vedno ob strani, da vam pomagajo, po Gospodovem naročilu.

Hvala za vaše molitve v tej noči za dobro sveta in za mir. Danes blagoslavljam vaše družine in jih polagam v moje Srce, da bodo vzplamtele v ljubezni do Boga, da se odločijo zapustiti vsako zlo in greh in dovolijo, da Božja ljubezen zmaga v njihovih življenjih. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 13.05.2019

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 13.05.2019

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Otroci moji, sem vaša Mati, prihajam iz nebes in vas prosim, da iz vaših življenj in življenj vaših družin naredite neprekinjeno darovanje ljubezni Bogu, proseč za spreobrnjenje grešnikov in proseč božje usmiljenje za nehvaležno človeštvo, ki je zapustilo Gospodovo ljubezen in ga ne ljubi več.

Otroci moji, časi so težki. Mnogo mojih otrok se je pustilo preslepiti od hudiča, zaradi nečistosti, pohlepa po denarju in moči.

Posredujte za zdravljenje in osvoboditev mnogih mojih otrok, ki toliko propadajo, uničujejo čistost in svetost svojih duš, zaradi njihove neposlušnosti Bogu.

Molite neprenehoma Rožni Venec za mir in za rešitev duš. Bojujte se za nebeško kraljestvo, služeč Gospodu z veseljem in z vašimi srci polnimi njegovega božanskega miru.

Jaz sem tu, da oddaljim strašna zla, ki morejo pasti zelo kmalu na Cerkev in svet.

Molite za družine, moji otroci. Mnoge družine povzročajo Srcu mojega Sina trpljenje, zaradi grešnega življenja, ki ga dandanašnje živijo. Mnoge družine so bolne, brez luči in brez življenja.

Naredite vse kar je mogoče, da vsakodnevno posvečujte svoje domove s predano molitvijo, ljubeznijo in vero. Molitev je močna in zaslužni prejmejo luč in milosti Božjega Srca mojega Sina Jezusa.

Molite, molite, molite in Bog bo imel usmiljenje z vami in vašimi brati, ki so daleč od odrešenjske poti.

Otroci, prebudite se. Ne spite. Živite v tem svetu s svojimi srci usmerjenimi v nebesa. Hrepenite biti z Bogom. Hrepenite popolnoma pripadati Bogu. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

Sv. Jožef je dobro poznal starševske skrbi in slovi kot priljubljen priprošnjik staršev

Sv. Jožef je dobro poznal starševske skrbi in slovi kot priljubljen priprošnjik staršev

Starševstvo pomeni številne radosti, pa tudi veliko križev. Eden izmed teh je nenehna zaskrbljenost staršev za svoje otroke, še posebej ko odrastejo in začnejo sami skrbeti zase. To je lahko zelo stresno, vendar si tesnobo lahko olajšamo z vero in zaupanjem v Boga.

Mogočen priprošnjik

Sv. Jožef, Jezusov krušni oče, je prav tako poznal zaskrbljenost staršev. Ni vedno povsem razumel svojega sina in njegovega poslanstva, s katerim je bil poslan na zemljo. Jožef je moral preprosto zaupati, da se bo vse uredilo.

Ravno zato so se mnogi starši skozi stoletja zatekali k sv. Jožefu in ga prosili za posebno varstvo svojih otrok. Jožef velja za mogočnega priprošnjika in lahko zagotovi, da bo Bog slišal krike slehernih staršev, ki ga kličejo v veri.

S spodnjo molitvijo boste svoje otroke posvetili sv. Jožefu in jih zaupali njegovemu ljubečemu varstvu.

O sveti Jožef, mogočni priprošnjik, tebi je Bog sredi vseh nevarnosti tega sveta zaupal skrb za svojega edinorojenega Sina. Prihajava k tebi in te prosiva, da v svoje ljubeče varstvo sprejmeš otroke, ki nama jih je zaupal Bog. S svetim krstom so postali Božji otroci in člani Njegove svete Cerkve. Danes ti jih posvečava, da bi s to posvetitvijo postali tvoji krušni otroci. Varuj jih, vodi njihove korake v življenju, njihova srca oblikuj po Jezusovem in Marijinem srcu.

Sv. Jožef, ki si občutil stiske in skrbi starševstva, ko se je deček Jezus izgubil, obvaruj najine drage otroke za vekomaj. Bodi njihov oče in svetovalec. Naj kakor Jezus rastejo v modrosti in milosti pred Bogom in ljudmi. S svojo mogočno priprošnjo jih obvaruj pred pokvarjenostjo tega sveta in nama nakloni milost, da bova nekoč za vedno združena z njimi v nebesih. Amen.

PROŠNJA SVETEMU JOŽEFU ZAVETNIKU UMIRAJOČIH

 

Oh, Sveti Jožef, ki je tvoje varstvo tako veliko, tako močno in tako hitro, pred Božjim Prestolom, tebi zaupam vse moje namene in želje.

Pomagaj mi, Sveti Jožef, s svojo mogočno priprošnjo prejeti vse duhovne blagoslove, po posredovanju pri tvojem posvojenem Sinu, Jezusu Kristusu, našem Gospodu in da bom zaupal tu na zemlji v tvojo nebeško moč, kar te hvalim in se ti spoštljivo zahvaljujem.
O Sveti Jožef, nikoli se ne utrudim te častiti z zaspanim Jezusom v tvojem naročju. Ne upam se približati, ko je On blizu tvojega Srca. Objemi ga v mojem imenu, poljubi v mojem imenu njegovo nežno obličje in ga prosi, naj mi vrne ta poljub, ko bom v zadnjih zdihljajih.
Sveti Jožef zavetnik umirajočih, prosi zame! Amen.

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 12.05. 2019

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 12.05.2019

Sveta Mati je prišla v spremstvu Svetega Mihaela in Svetega Rafaela. V tej noči nam je dala sledeče sporočilo:

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Otroci moji, vaša Mati vas zbiram v ljubezni in imenu mojega Božjega Sina. Že mnogo let prihajam pripravljati srce vsakega izmed vas za veliko bitko, s katero se boste morali soočiti.

Pripravljala sem vas z mojo ljubeznijo, mojimi milostmi, podelila sem vam tolike blagoslove, da bi imeli vero, moč in pogum  bojevati se proti vsemu zlu, lažem in grehu in da bi nikoli  zapustili sveto Gospodovo pot.

Otroci, ne bojte se. V tej moji bitki proti Rdečemu Zmaju, ki je satan, boste zmagali vsako zlo in napade z molitvijo Rožnega venca, z Zakramenti, z Božjo Besedo, poleg vaših žrtev in  pokore darovane Gospodu s pravim in svetim namenom srca.

Bojujte se, otroci moji, proti vsemu zlu in nesite moje Materinske besede in mojo luč tistim, ki so duhovno slepi.

Hudič je povzročil veliko škode dušam. Postal je hujši in krvoločnejši, ker ve, da se je njegov čas skoraj končal in hoče s seboj vzeti v ogenj pekla vse tiste, ki se pustijo, da jih premagajo njegove skušnjave  in zapeljevanja zla.

Bodite močni, ljubljeni otroci, v boju zoper moč pekla z molitvijo in postom. Bodite evharistične duše in duše zadoščevanja in hudič vas ne bo mogel  nikoli premagati.

Vi še niste razumeli moč milosti, ki jo duša prejme, ko  časti in se izroča Srcu mojega Sina Jezusa pred Zakramentom Ljubezni.*

Bodite duše, ki znajo častiti, se žrtvovati in zadoščevati za grehe sveta in Bog bo imel usmiljenje z grešnim svetom.

Bog se želi vedno bolj združiti z vami po njegovem Zakramentu Ljubezni*, toda mnogi od vas se ne želijo  združiti z njim v Evharistiji, ker mnogi ne gredo k Sveti Maši, kot bi morali.

Združite se z mojim Božjim Sinom in skupaj z njim boste zmagali. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

*Evharistija

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 11.05.2019

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 11.05.2019

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Moji otroci, jaz vaša mati in vas vabim k intenzivni molitvi za rešitev duš. Mnogi so v nevarnosti za večno pogubljenje, ker nihče zanje ne moli.

Pomagajte svojim bratom srečati luč in Božje usmiljenje, darujoč dnevne molitve, žrtve in pokore za spreobrnjenje grešnikov in za njihovo večno odrešenje.

Otroci, tu sem, da vas zbiram v molitve, ker svet bo v zelo kratkem šel skozi strašne in težke trenutke, ko bo Božja pravičnost padla nanj.

Posredujte, da bi se vse zlo oddaljilo od človeštva, ki je slepo in brez miru. Jaz sem tu, da vas varujem Brezmadežnim plaščem in vas sprejemam v moje Materinsko Srce.

Otroci, bodo dnevi velikih trpljenj in stisk, kot se še ni zgodilo v zgodovini človeštva. Prikazala sem se na mnogih krajih in vam dala mnoga sporočila, mnoga znamenja, toda mnogi med vami me še ne poslušajo in ne živijo mojih klicev.

Brazilija bo prečiščena vse nečistosti in nezvestobe s krvjo in bolečino. Bog ne prenaša več toliko prešuštev in grehov splava. Prosite po vaših molitvah njegovo Božje usmiljenje za nehvaležne grešnike.

Vrnite se, moji otroci, vrnite se čim hitreje na pravo in dobro pot in Bog vas bo gledal z usmiljenjem in vas blagoslovil. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!