ČEŠČENJE SRCA SV.JOŽEFA IN TREH SV.SRC – korenine

 

ČEŠČENJE PREČISTEGA SRCA SV. JOŽEFA IN SVETIH TREH SRC IMA GLOBOKE KORENINE
 
https://movimentogiuseppino.wordpress.com/devozioni-a-san-giuseppe/
 
Guardando all’Italia, la devozione al Cuore purissimo di san Giuseppe ha avuto due promotori, che hanno agito indipendentemente l’uno dall’altro, a riprova dell’esistenza di una stessa corrente sotterranea alimentata dalla sensibilità spirituale dei fedeli, che per prima intuisce quanto poi la teologia “sistematica” non sempre riesce ad assimilare. A cominciare dal 1843, il padre Elia dei Tre Cuori, Carmelitano Scalzo, pellegrina per l’Italia, la Francia e altre regioni diffondendo la devozione al “giusto” e “mitissimo” Cuore di san Giuseppe e per raccogliere offerte destinate ad erigere in suo onore una cappella. Si sa che il progetto ebbe l’approvazione di GregorioXVI, ma ne ignoriamo l’esito. Tre anni dopo, nel 1846, il p. Michele Rocco, Oblato di Maria Vergine, ignaro dell’iniziativa del Carmelitano e per ispirazione personale, istituiva la Pia Unione del Cuore Purissimo di San Giuseppe. Scrive p. Paolo Calliari (+ 1991), suo biografo: “L’idea della Pia Unione venne al Rocco nel 1846 mentre si trovava a Pinerolo e nel clima di devozione e di fervore alimentato dall’associazione del Cuore Purissimo di Maria, che era stata introdotta due anni prima. Il Cuore di Maria richiama il Cuore di Gesù, e Gesù e Maria fanno pensare a San Giuseppe, il terzo personaggio inseparabile della santa Famiglia di Nazaret. E siccome la devozione a Gesù e Maria, nelle sue espressioni del momento, era fissata sui due Cuori, ecco che nasce spontanea l’idea parallela del ‘Cuore Purissimo’ di San Giuseppe”. Il Cuore purissimo di san Giuseppe, perciò, non è considerato separatamente, ma congiunto al Cuore di Gesù e a quello di Maria, uniti nella stessa direzione, anche se non nella stessa intensità, quella di portare nell’anima la perfetta uniformità alla volontà di Dio:
 
Scuola del Cusco, sec. XVII, coll. Mali, Lima (Perù)
“O Sacratissimo Cuore di Gesù, o Santissimo Cuore di Maria, o Purissimo Cuore di San Giuseppe, aiutatemi a sempre fare e patire in ogni momento quello che Iddio vuole, nel modo che vuole ed unicamente perché Iddio vuole. Amen”. Della devozione si fece promotore anche un altro Oblato, p. Vincenzo Berchialla, poi arcivescovo di Cagliari dal 1881 al 1892. Suoi sono il Manuale (1860) della Pia Unione e anche una dissertazione (1870) su questo tema, dove cita tra gli autori che parlano del Cuore di san Giuseppe, Isidoro Isolani, p. L. Lallemant, il ven. Bartolomeo da Saluzzo, il p. E. Binnet, sant’Alfonso de’ Liguori, a riprova che non si tratta di una novità assoluta. La Pia Unione si distese ben presto a Torino, in Francia, Austria, Germania e Birmania fino a raggiungere 30.000 iscritti.

leganino-transito

 

 

 

 

 

 

POBOŽNOST PREČISTEMU SRCU SVETEGA JOŽEFA

IN SVETIM TREM SRCEM (Edson -knjiga. pogl.XVI)

Ko smo se srečali s to zahtevo bi pomislili, da je to le še ena priljubljena pobožna ljudska molitev, ki je sestavljena iz prošenj in molitev k svetemu Jožefu. Pa ni tako.

Sporočila Device Marije usmerjajo našo pozornost v vse večje nevarnosti, ki se širijo in ogrožajo življenja mnogih, kot je razkristjanjenje družin in razširjanje napačnega in škodljivega obnašanja za družinsko življenje, ki povzroči, da družine ne živijo v svojih krščanskih temeljih. Tako se ustvari kultura greha, smrti in poganstva, kjer Bog ni več čaščen znotraj v družinskem okolju in bi blagoslavljal in oblikoval s svojo Božjo prisotnostjo krščanske zakonce, moža in ženo.

KAJ BOG ŽELI OD POROČENIH

images (61)

Ko govorimo o Marijinih sporočilih se moramo zavedati, da ta prihajajo od Boga. Gospod pošilja svojo sveto Mater na svet, da bi sporočila njegove načrte. Marija ne govori od sebe, temveč govori to kar naroča Gospod, njen Božji Sin in dopušča, da nam pove za našo usmeritev.

Mnogi, ki so si ustvarili družino po Božjem klicu, povedo, da čutijo potrebo po usmeritvi za njihovo življenjsko poslanstvo. To je pohvalno in pravično. Vsak življenjski poklic potrebuje vodenje in srečanja za pripravo bodočih mož in žena, očetov in mater, da bi živeli v svetosti poklica, kot želi dobri Bog.

 • Mati Božja je dejala: »Bog najprej želi prenovljeno življenje po zakramentih in molitvi.«
 • Prenovljeno življenje po zakramentih:
 • Zavedati se moramo pomena in pomembnosti zakramentalnega življenja ter obveznosti, ki izhajajo iz zakramentalnega življenja.
 • Skrivnosti rožnega venca lahko služijo kot sredstvo za premišljevanje življenja, krstnih obljub, obveze svete birme in Evharistije

Če je skupina mladih v pripravi na življenjsko poslanstvo, morajo biti seznanjeni, da je za hojo po Božjem načrtu potreben trud, prizadevanje, sodelovanje, predanost obljubi dani Gospodu.

Marija pravi v sporočilu 5.2. 2009: »Kakor so mladi priče Božje ljubezni in dobrote drugim mladim, tako naj bodo zakonci vzor drugim zakoncem, matere drugim materam. Ne izgubljajte časa! Je čas spremembe življenja in očiščenja vseh umazanij iz vaših src in vaših družin. Bog vas kliče. Vrnite se k Njemu!«…

Zavedamo se, da moramo pričevati s krščanskim življenjem v stanu, v katerega smo poklicani. Ne moremo biti zaprti v naš svet in živeti samo družinsko življenje po naši meri, temveč moramo vsak dan iskati, v molitvi in premišljevanju Božje besede, Gospodovo luč in milost, da bi bili svojim  bratom resnični pričevalci njegove prisotnosti.

»Je čas spremembe življenja, odstraniti vso umazanijo iz vaših src in vaših družin« ( 5. 2. 2009)

Kaj pomeni ta sprememba življenja, ki ga Božja Mati prosi v sporočilu  5. 2. 2009? Velikokrat je o tem govorila. Kakšno umazanijo moramo odstraniti iz naših src in naših družin, da bi postali resnično družina, ki pripada Bogu?

Za bodoče zakonce je naša Gospa velikokrat govorila:

Vsi, ki si žele ustvariti družino v zakramentu svetega zakona, naj se trudijo ostati zvesti obljubi, ki so jo dali pred mojim Sinom Jezusom. Tisti, ki že imajo družino naj živijo popolno zvestobo v svojih domovih. Naj ima vsak starš veliko ljubezen do svojih otrok. (21. 5. 1997).

Opozarjam vas na nevarnosti in sedanje delovanje hudiča, ki hoče uničiti vaše otroke s tem, da pogosto izkoristi vas starše da to doseže.

Hudič uničuje mnogo otrok v mnogih družinah, ker ti starši dajejo otrokom samo materialne stvari in jih s tem v njih spodbujajo kult užitka in materializma. Molite, molite, molite in delajte pokoro za rešitev svojih otrok. ( 3. 10. 1995)

Mati Božja nam je pokazala kakšne so skušnjave, nevarnosti in grehi, ki jih hudič uporablja, da uničuje družine in kaj morajo te storiti, da ga premagajo:

Zdaj govorim zakoncem, možem in ženam uničenih družin, ki govore, da Bog ni slišal njihovih molitev in prošenj in je dopustil, da se njihove družine razbijejo.

 • Možem in ženam, ki so  pogosto izbirali lastne odločitve in živeli po lastni volji namesto po Božji volji.
 • Možem in ženam, ki niso molili in se niso dobro pripravili na zakrament svetega zakona, zakrament, ki je vzvišen in svet.
 • Možem in ženam s kamnitim srcem, usmerjenim samo v svoje nebrzdane strasti, zaradi svojega osebnega egoizma, nečimrnosti in posvetnosti.
 • Možem in ženam, ki se zaradi malomarnosti niso trudili biti v prijateljstvu z Bogom, potem, ko so prejeli zakrament svetega Zakona in je njihovo žaljivo razmišljanje tako umazano z mislijo, da imajo pravico delati kar hočejo, ko so poročeni.
 • Možem in ženam, ki so se pretvarjali z dvojno osebnostjo: govorili da živijo evangelij, njihove duše pa so bile bolj črne kot oglje.
 • Možem in ženam ki živijo kaotično in ne katoliški.
 • Možem in ženam, ki so opustili duhovno rast in gorečnost v ljubezni do družine in so dovolili da so delo, služba in blaginja na prvem mestu pred molitvijo, žrtvijo in pokoro, ki bi jih darovali Bogu za svoje družine in družine vsega sveta.
 • Kdo je bil nepravičen za moje otroke, Bog ali vi? (20. 7. 2008)

»Dragi otroci, prihajam v tej noči z nebes s povabilom k molitvi za vse družine in zakonce. Svete družine so Božje družine, kjer kraljuje njegova ljubezen. Družine, ki živijo v grehu, so družine brez Božjih milosti in brez življenja. Molite, da bi se mnoge družine prerodile v Bogu in zapustile grešno življenje. Ne morete si predstavljati kolike družine se razbijejo vsakodnevno zaradi greha. Njihovo število je tako visoko, da preplavlja moje srce z bolečino. Molite za posvečenje nezvestih zakoncev. Kako resna je žalitev Boga z grehom nezvestobe, nečistosti in prešuštva. Bog ne prenaša več tolikih grehov…(23.01.2008)

»Naj se vse družine izročijo izročijo moji družini, z mojim Sinom Jezusom in svetim Jožefom. Sveti Jožef je varuh vseh družin, mož in zakoncev. Ne pozabite prositi njegovega varstva. On posreduje za vse družine pri mojem Sinu Jezusu. On je priprošnjik vseh družin. Prosite za  njegovo pomoč v stiskah.« (24. 5.1996)

»Bog vas po meni ponovno kliče k spreobrnjenju. Bodite zvesti krščanskim obveznostim kot zakonci, kot otroci, kot starši in kot bratje. Ne dovolite, da satan uniči vaše družine in mir, ki ga je Bog dal vsem z mojo prisotnostjo.« (2. 2.2001)

Sveti Jožef je na srečanju zakoncev dejal: »Otroci, vesel sem, da ste sprejeli obvezo pred Bogom. Naj vas vedno blagoslavlja in razsvetljuje. Bom vaš priprošnjik v vaših potrebah! Zaupajte mojemu Srcu. (13.12.2002)

Koliko otrok je umorjenih v materinem telesu. Koliko družin uničenih zaradi nezvestobe mož in žena, po krivdi tistih, ki pristopijo v družino, da bi jo uničili. Ti grehi bodo kazen za mnoge, kajti Božja pravičnost bo delovala z močjo… posebno če se ljudje ne bodo kesali.« (15. 9.2007)

Očetje in matere, ljubite svoje otroke z vso ljubeznijo vašega srca. Otroci ljubite svoje očete in matere z vsem svojim srcem. Možje in žene naj se ljubijo z vsem srcem. Ne bodite neuboljivi otroci, marveč otroci, ki razveseljujejo moje Srce, Srce Božje matere. Če ne želite žalosti v vaših življenjih me ubogajte. Če ne želite trpljenja bodite poslušni v tem kar vam govorim. Če želite biti Božje ljudstvo z vero in svetim življenjem, sprejmite vse kar vam moram povedati in živite  pravično in z  ljubeznijo moja sporočila.

Živite jih sedaj. Spremenite žalostno situacijo v svetu danes, ne čakajte na jutri, sprejmite danes odrešilni načrt za vaša življenja. Molite, molite, molite, molite z ljubeznijo! Veliko molitev ne molite še s srcem temveč z besedo. Drugi niso še niti začeli z molitvijo in malo je tistih, ki izpolnjujejo kot prosim. Še je čas da se stanje spremeni. Spreobrnite se. Spreobrnite se. Spreobrnite se. (30. 5.2009)

Če želite Božjega blagoslova  za vaše družine, molite in živite po Božjih zapovedih, živite po Božji Besedi in prejeli boste tolike milosti in moč, da vztrajate na poti, ki vodi v večno življenje. ( 6. 6. 2009)

Dovolite da Gospod izpolni svoje delo ljubezni v vaših življenjih. Če želite, da vaše družine prejemajo blagoslov in milosti od Boga,  izpolnjuje njegovo sveto voljo in se z zaupanjem izročite njegovemu usmiljenemu Srcu. Ljubim vas in vam dajem svoj materinski blagoslov.« ( 7. 6. 2009)

Molite, molite, molite, ker Bog želi blagoslavljati vaše družine. Družine, ki se izročijo mojemu varstvu, nikoli ne zapustijo Boga, ker jih jaz vodim k Njemu.« (24. 06. 2009 – sveti Jožef)

Te Marijine materinske besede nam služijo za orientacijo kako ravnati, nas opozarjajo na nevarnosti, ki so prisotne ko postajamo šibki v veri in naši poti spreobračanja. Kako brezhibno teče naša pot bomo odkrili v skupni hoji vsak dan.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

KAJ MARIJA SPOROČA CERKVENI HIERARHIJI

São José 001

Zahteve Jezusa in Marije so usmerjene avtoriteti lokalne Cerkve in Papežu.

»Danes prihajam ponovno in vas prosim, da poslušate prošnje, ki vam jih dajeva jaz in moja sveta Mati. Naša sveta sporočila so za vse vas. Sveta Cerkev gre skozi težke čase, toda če molite in se žrtvujete bo preprečeno mnogo zla. (Jezus)

Zakaj moji duhovniki in škofje ne sprejmejo moje iniciative v Itapirangi? Pošiljam vam svojo sveto Mater, da vam pomaga. Niste razumeli mojih svetih sporočil? (Jezus)

Duhovniki, ki gojijo pobožnost mojemu Srcu, širijo milost dano od Boga, da se bodo dotaknili najtrdovratnejših src in bodo spreobrnili najbolj uporne grešnike. (sveti Jožef)

Dragi sinovi duhovniki, danes se obračam na vse vas in vam dajem svojo ljubezen. Želim, da ste vsi poslušni Sveti Cerkvi in dragemu papežu Janezu Pavlu II. (Marija)

Dragi sinovi, poslušajte me. Zavedajte se velikega poslanstva, ki sem vam ga zaupal. Vsak duhovnik ima moj blagoslov in bi se moral zavedati, da je njegova odgovornost zelo velika, ker je poslanstvo in klic, ki ste ga prejeli širjenje miru vsem ljudem. Vrednost vsakega duhovnika je v tem, da me predstavlja in pridobi moje milosti za vse. (Jezus)

Moji dragi sinovi duhovniki, kmalu boste morali skozi težke preizkušnje. Preganjani boste do krvi, toda ne izgubite korajže. Moje sveto Srce je z vami, združeno z brezmadežnim Srcem moje svete Matere in Srcem mojega deviškega varuha Jožefa.  (Jezus)

Moji dragi sinovi duhovniki, vaše poslanstvo je čudovito. Je poslanstvo tistega ki ima vero, ki zmore spremeniti še najbolj težke stvari. Vsak duhovnik mora razumeti vrednost njegovega poslanstva duhovništva, ki je veliko orožje proti vsemu zlu v svetu. (Marija)

Da, potrebno je mnogo molitve za duhovnike. Tu (v Manaus) so mnoge duše duhovnikov zaslepljene v grehu. Molite za moje duhovnike in jih nikoli ne sodite, ker je sodba  samo moja. (Jezus)

Daruj svoje življenje Očetu, kot popolno žrtev za duhovnike in za svet. Pridružuj se mi vedno na način, da postanemo Očetov dar gorečnosti v ljubezni za rešitev mnogih duš. Ne pusti, da plamen ljubezni vstopi vate, ker bi s tem bil v nevarnosti. Bodi v vsem pravi vzor resnične ljubezni do ljudi, ki ne živijo več v pravi ljubezni na zemlji. Če bi jo živeli mnoge čase, bi že bila zemlja pravi in resnični raj. (Marija)

Danes blagoslavljam vse človeštvo in dajem to sporočilo namenjeno sveti Cerkvi. Duhovniki morajo živeti življenje v popolnem darovanju Gospodu. Svetost duhovništva morajo živeti v polnosti. Naj vsak duhovnik živi združen z Učiteljstvom Cerkve in poslušnostjo Papežu… Bog je dal ta dar svetu kot veliko luč, ki kaže večne resnice vsemu človeštvu. Bodite mu poslušni, da Božja milost ostane v vaših srcih. (Marija)

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ČEŠČENJE TREH SVETIH SRC,

JEZUSOVEGA, MARIJINEGA IN JOŽEFOVEGA

Češčenje sv. Jožefa in treh sv. src ni nekaj novega, temveč se je skozi stoletja do danes opravljalo na različne načine. Na priprošnjo sv. Jožefa je tudi veliko potrjenih čudežev. Skrivnost sv. Jožefa je točnost in natančnost, saj se je takoj in brez pridržka po spoznanju Božjega odzval klicu. Bolj kakor drugi v njegovem času je poznal Sv. pismo in ga udejanjal v življenju. Na dogodke je gledal z vidika Božje besede in se posledično odločal skladno z njo.

Sv. Avguštin (354–430, največji cerkveni oče in učitelj) pove in za njim pozneje ponovi sv. Tomaž Akvinski (1225–1275, teolog in cerkveni učitelj, sholastik), da iz edinosti v združitvi treh sv. Src, Jezusovega, Marijinega in Jožefovega, izhaja rešitev za vse človeštvo.

Čaščenje treh sv. Src je dediščina frančiškanskega reda že od leta 1370. V tem obdobju je bilo rečeno, da bo oseba, ki bo leto dni vsak dan 7x zmolila Oče naš, Zdrava, Marija in Slavo ter premišljevala o sedmih žalostih in radostih sv. Jožefa, dobila od Boga vso milost, ki je potrebna za njeno duhovno življenje. Naj spomnim, da tako molijo po sv. maši in pred molitvijo sv. rožnega venca v Međugorju. Na že stoletja staro čaščenje Jezusovega, Marijinega in Jožefovega Srca opozarja tudi stranski oltar na Malem Lošinju, ki je tako kakor sama cerkev star več stoletij.

Papež Leon XIII. (1810–1903) je na podlagi videnja dogodkov za 20. stoletje sestavil molitev K tebi pribežimo, o sv. Jožef (nam je verjetno bolj znana njegova molitev Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju). Leta 1912, tik pred prvo svetovno vojno, je izšla knjiga z naslovom Lilija Izraela, ki govori o sv. Jožefu in v kateri je med drugim navedena razlaga o potrebnosti njegovega čaščenja.

Med sončnim čudežem v Fatimi 13. 10. 1917 se je prikazal sv. Jožef z detetom Jezusom v naročju in poleg stoječo Marijo. Sv. Jožef je pri tem blagoslavljal svet z desnico v obliki križa.

Blaženi papež Janez Pavel II je v knjigi Odrešenikov varuh zapisal, da bo sv. Jožef zaščitnik in vodnik Cerkve v prihodnosti. Isti papež je sestavil tudi devetdnevnico k sv. Jožefu.

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

V italijanskem molitveniku Pregate, pregate, pregate je cel kup molitev k svetemu Jožefu, njegovemu Srcu in Svetim Trem Srcem.

Prvi pisni dokaz o češčenju Jožefovega Srca je iz leta 1617, iz karmela v francoski škofiji Pontoise.

Drugo v Sevilli v Španiji so imeli leta 1744 bratovščino Slavnega Srca svetega Jožefa, Praznik Jožefovega Srca so obhajali 18. septembra.

Najstarejši dokaz o češčenju Svetih Treh Src je iz Porta na Portugalskem iz leta 1733.
Bratovščina Treh Src je najprej izpričana v Ouro Preto, škofija Diamantina, Brazilija, leta 1787.

Najstarejše upodobitve so v Muzeju nadškofije Mariana (1751)  in v karmelu v Diamantini – oboje Brazilija. Od častilcev je omenjen neki Bartolomeu do Quental, portugalski oratorijanec iz leta 1668.

Omenjen je še italijanski svetnik Luigi Scrosoppi.

Obstaja rožni venec Svetih Treh Src in tudi litanije. Knjiga ima imprimantur nadškofa Ancona-Osimo.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

013

NE BOJTE SE!

DA BI SE BALI ČASTITI PREČISTO SRCE DEVIŠKEGA  ŽENINA DEVICE MARIJE – SVETEGA JOŽEFA?

TO PA NE!

NAJ VAM BO TO PISANJE NAŠIH PREDNIKOV V VZPODBUDO PRI USTANAVLJANJU MOLITVENIH SKUPIN PRVIH SRED V MESECU Z MOLITVIJO ROŽNEGA VENCA V ČAST 7 ŽALOSTI IN RADOSTI SVETEGA JOŽEFA.

Življenje preblažene Device in Matere Marije in njenega prečistega ženina svetega Jožefa

Popisal Janez Volčič

DUHOVNIK LJUBLJANSKE ŠKOFIJE

Izdala in založila Družba sv. Mohorja v Celovcu

Z dovoljenjem visokočastitega Kerškega knezoškofijstva

Leto 1887

Tiskala tiskarna družbe sv. Mohora v Celovcu

Češčenje svetega Jožefa – prazniki, bratovščine in redovi sv. Jožefu posvečeni.

1. Kaj vemo o svetem Jožefu

Danes, ko to pišem je Marijin praznik, katerega je postavil papež Pij VII. v spomin, da je bil na priprošnjo Matere Božje iz krivičnega pregnanstva že drugič rešen. Imenoval ga je : “Pomoč kristjanov”.

Danes je pa ravno tudi sreda, katero pobožni kristjani svetemu Jožefu posvečujejo. – Kako lepo in prav je, da ravno ta Mariji Devici in svetemu Jožefu posvečeni dan začnem pisati v slavo in češčenje PREČISTEMU ŽENINU PREBLAŽENE MATERE BOŽJE!

(j. Volčič)

V NADALJEVANJU BOM IZPISALA IZ KNJIGE DELE, KI SO ZA NAS ČASTILCE SVETEGA JOŽEFA IN NJEGOVEGA PREČISTEGA SRCA, POSEBNO ZANIMIVI.

TAKO, DA SE NAM BOSTA  VERA IN ZAUPANJE V BOŽJE POSREDOVANJE V SVETU PO SVETEM JOŽEFU IN NJEGOVEM SRCU, V TEH ČASIH POMNOŽILI

BESEDILO SPROTI PREVAJAM V DANAŠNJO SLOVENŠČINO, DA NAM BO VSEM BOLJ RAZUMLJIVO, VENDAR BREZ ODSTOPANJ V POMENU BESEDILA. (J.Volčič)

*********

Podajmo se v duhu sedaj v visoka nebesa in videli bomo tam, kar je sveti apostol Janez v svojem skrivnostnem razodetju pisal: »Raz 7,9 Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ne bi mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje.«

V tej neprešteti trumi najbližji Sveti Trojici je preblažena Devica in Božja Mati Marija. Za njo pa nima nihče večje časti, nihče imenitnejše slave, nihče višje moči, kakor sveti Jožef, rednih našega Zveličarja. To nam pričuje Jezus Kristus, sam Sin Božji, ki mu je bil celih trideset let pokoren. To nam pričuje Marija, Brezmadežna Devica in Božja Mati, ki je bila njegova prečista nevesta. To nam pričujejo sveti angeli, ki so z njim že tu na zemlji občevali. To nam pričuje dolga vrsta svetnikov, ki so ga prisrčno častili in klicali na pomoč.

To nam pričuje sveta katoliška cerkev, ki mu vsa stoletja izkazuje posebno čast. To nam pričuje posebno sedanji čas, ko je Marijin papež, nepozabni Pij IX svetega Jožefa v veselje vsem pravovernim izvolil za patrona – varuha vesoljne svete cerkve.

To nam pričujejo redovi, bratovščine, krščanske družbe in pravoverni po vsem širnem svetu, ki prisrčno častijo svetega Jožefa in rednika našega Božjega Zveličarja.

Stran 2.

Tudi ustno izročilo molči (o Jožefu) o njegovem rojstvu in o njegovi mladosti. Toliko nam pove, da je od svojih mladih nog živel v devištvu. Kakor Marija, Božja Mati, ni spoznala nobenega moža, tako tudi sveti Jožef ni spoznal nobene žene.

Cerkveni učitelji so sploh mislili, da je sveti Jožef vedno živel deviško ter s svojim devištvom si zaslužil biti ženin presvete Device in Božje Matere.

Sveto devištvo je sveti Jožef ohranil neomadeževano s pomočjo molitve in vedno težkega dela.

Sveti Jožef je vedel da je kraljevskega rodu; (korenina Davidova) vendar ni nikdar hrepenel po posvetni visokosti in imenitnosti; njegova ponižnost mu tega ni dovolila.

Njegove vere v Božje razodetje (o prihodu obljubljenega Mesija) ni mogla nobena stvar premakniti, niti ne omajati njegovega zaupanja v Božjo previdnost.

…na tanko je izpolnjeval velike zapovedi, ki zaahteva da ljubi Gospoda, svojega Boga z vsem srcem. Zares, bil je mož po volji Boga »Pravični«, kakor ga imenuje Sveto pismo; bil je napolnjen z vsemi darovi Svetega Duha, ki so ga naredili vrednega, da je bil sodelavec velikega Dela našega odrešenja.

Marija, hči Joahima in Ane, je preživela svoje otroške dni v Jeruzalemskem templju. Kakor bela lilija, prosta vsake pregrešne sence – najčistejša med čistimi – je odasla.

Vsa se je posvetila Bogu in želela živeti skrito le z Gospodom, nedolžno in prosto vseh tuzemeljskih vezi.

(V nadaljevanju piše o Marijini in Jožefovi zaroki, angelovem obisku Jože, rojstvu Jezusa)…

Sveto Jožef je bil tisti presrečni mož, ki je prvi izmed vseh smel gledati, moliti in vzeti v svoje naročje ter pritisniti na svoje srce obljubljenega Mesija, učlovečenega Božjega Sina. Človek bi moral imeti njegovo (Jožefovo) srce, da bi spoznal, kaj je on takrat občutil in s kolikšno pobožnostjo in ljubeznijo je molil Zveličarja.

Občudovanja vredna je pri vsem tem ponižnost svetega Jožefa. On vse te preimenitne prednosti in Božje darove ohrani zase in prepusti vse Bogu, da jih v svoji modrosti razodene kadar in kakor hoče. Nobene druge časti ne pozna, kakor le, da skrbi za svojo družino. To stori z vso zvestobo in z vso vdanostjo.

6. VSI PRAVOVERNI ČASTIJO SVETEGA JOŽEFA

Vsi pravoverni kristjani častijo svetega Jožefa, ker je on varuh in patron svete katoliške cerkve…..

Ker je tedaj sveti rednik Jezusa Kristusa izvoljen patron in varuh sveti cerkvi, da sveta cerkev in njen vidni poglavar sveti Oče, svoje zaupanje vanj, on ima posebno moč pri Božjem prestolu, zraven pa ga veže posebna ljubezen, da to svojo moč izkazuje sveti cerkvi v njenih nadlogah in stiskah.

…….Da si je sveta cerkev izmed vseh nebeških prebivalcev svetega Jožefa izvolila za posebnega potrona je imela tehtne razloge za to. Sveti Oče Pij IX. 8. grudna 1870 slovesnooklical za patrona vesoljni cerkvi. Da bi verni še bolj prisrčno častili svetega Jožefa je sveti Oče Pij IX. 1871 izdal še drugo imenitno pismo. V tem pismu pravi Kristusov namestnik, da sveta katoliška cerkev z največjo slovesnostjo in s prisrčno pobožnostjo spodobno časti slavnega očaka, svetega Jožefa, katerega je vsemogočni Bog izmed toliko svetnikov na zemlji izbral za pravega in prečistega moža neomadeževani Devici Mariji in za rednika svojemu edinorojenemu Sinu in katerega je s posebnimi darovi tako bogato ozaljšal, da je zmogel tako imenitne dolžnosti zvesto in natanko spolnjevati, in sedaj ga je v nebesih s slavo in častjo kronal. Zato so rimski papeži vsako ugodno priliko porabili, da bi vpeljali vedno večje češčenje svetega Jožefa; želeli so pravovernim tega velikega svetnika vedno bolj priljubiti in na njegovo priprošnjo pri Bogu obuditi  vedno večje zaupanje.

Papež SikstIV. je vpeljal duhovne molitve in sveto mašo na praznik svetega Jožefa. Papež Gregor XV. je leta 1621 zapovedal, da se ta praznik mora obhajati  po vsem krščanskem svetu.Papež Klemen X. ga je leta 1670 povzdignil v praznik druge vrste, papež Klemen XI. pa mu je odločil posebne molitve pri sveti Maši.  Papež Benedikt XIII. pa je zapovedal, da se svetega Jožefa časti v Litanijah vseh svetnikov.

Papež Pij IX je že od otroških let posebno častil svetega Jožefa in je leta 1847 z veselim srcem celi Cerkvi dovolil ta praznik obhajati.

Nadalje piše sveti Oče Pij IX. tako: Ker se je v naših časih grozovita in srdita vojska vnela zoper sveto cerkev, je češčenje svetega Jožefa rastlo in se razširilo tako, da so od vseh strani prihajale prisrčne prošnje do svetega Očeta. In v teh prošnjah Vatikanskemu zboruso kardinali in škofje ponovili in glasno izrekli željo, da se sveti Jožef izvoli za patrona katoliški cerkvi, da bi verni po njegovem zasluženju in priprošnji toliko izdatneje klicali milost Božjo, da bi se odvrnilo hudo, ki nas od vseh strani nadleguje.

Sveti Oče je molil za razsvetljenje in splošnim željam ustregel ter ukazal slovesno oznaniti, da je sveti očak Jožef izvoljen za patrona sveti katoliški cerkvi in se njegov praznik rojstva in praznik njegovega varstva ima obhajati kakor praznik prvega reda.

Tudi je bilo s tem pismom zaukazano naj se v molitvi “A cunctis! pri sveti maši, kadar koli se sme ta molitev opraviti, doda tudi spomin svetega Jožefa. Prav tako pri spominu svetnikov ob manjših praznikih naj mašniki v svojih duhovnih molitvah pridenejo tudi spomin svetega Jožefa.

Tako je vidni poglavar svete Cerkve, Kristusov namestnik na zemlji, svetega Jožefa slovesno oklical za varuha sveti katoliški cerkvi.

Brez dvoma je Jezus Kristus to molitev svojega namestnika gor v nebesih dopadljivo sprejel in potrdil. Saj je čast njegovemu zvestemu redniku skazana tudi njemu samemu v poveličanje.

Upati tudi smemo, da se bo spolnila želja svetega Očeta, da bo namreč na priprošnjo svetega Jožefa ob svojem času sveta cerkev rešena velike stiske, ki jo tako hudo tare in da bodo verni v češčenju svetega Jožefa vedno bolj vneti.

Spolnile se bodo besede pobožnega Dominikanca Izidorja Izolana, ki je že pred tristo leti  (1587) v svojih prelepih bukvah, v katerih je opisoval slavo svetega Jožefa. Tako pravi: “V zadnjih časih bo večni Bog svetega Jožefa v kraljestvu vojskujoče cerkve z največjo častjo poveličal … Namestnik Kristusov na zemlji bo od svetega Duha razsvetljen ukazal, naj se praznik Kristusovega rednika in moža kraljice celega sveta po vsej vojskujoči, pravoverni in katoliški cerkvi slovesno obhaja.”

Kako modro in koristno je, da katoliška cerkev časti svetega Jožefa, svojega patrona.

Svetemu Jožefu izročena Nazareška družina je bila seme, kal, iz katere je pognalo in zraslo veliko drevo svete katoliške cerkve, katera obsenči ves svet.

Smemo torej zaupati, da je sveti Jožef, ki si je za začetno cerkev v Betlehemu in v Nazaretu, kot od Boga postavljeni varuh pridobil toliko zaslug, da je sveti Jožef sedaj v nebesih v enakem odnosu do cerkve razširjene po vsem svetu.

Še bi tu lahko opisovala razmišljanja g. Volčiča, vendar bom prešla v nadaljevanju do drugih poglavij.

POGLAVJA V KNJIGI:
7. Sveti Jožef je patron našega cesarstva

8. Sveti Jožef je patron umirajočih: Bernardin Bustiški pravi, da nam je Jezus nebesa odprl; on ima torej ključe do nebes; teh ključev pa je enega dal svoji preblaženi Materi, drugega pa svetemu Jožefu, da vsem svojim zvestim služabnikom odpreta nebesa in jih pripeljeta na kraj luči in miru……..V tej prestrašni (smrtni op.pis) uri, kje bomo dobili boljšega pomočnika kakor je sveti Jožef, on premagovalec črnega pekla? – Pa kako je on premagovalec pekla? On je ženin tiste, že v raju obljubljene žene, ki je s svojo deviško peto stari kači strla glavo. Pravice ženina pa so po stari naredbi zakona tudi pravice moža. V svetem zakonu Marije in Jožefa pač ne more biti drugače, saj je njun zakon podoba vsakemu krščanskemu zakonu……………….

10454518_950241281677205_2896968012944661215_n

9. SVETI JOŽEF JE PATRON UBOGIM DUŠAM V VICAH

Neizrečeno velika je sreča, ki jo izvoljeni uživajo v nebesih. Človeški jezik ne more povedati nebeškega veselja. Naš um je preslab, naše srce je preveč nečimrno, da bi občutilo kaj tega čistega, nespremenljivega in neskončnega veselja. To pa vemo, da svetniki v svoji neizmerni sreči ne pozabijo ubogih duš, ki se čistijo v hudem ognju v vicah. …

Obrnimo se na svetega Jožefa in vprašajmo, kako je s prijateljstvom Božjega rednika, do ubogih duš  vicah?
Odgovor: Sveti Jožef je gotovo zelo veljaven prijatelj revnih duš. To nam pričuje njegova visoka stopnja v svetih nebesih. Ker je sveti Jožef v nebesih s takimi prednostmi ozaljšan in ker ima tudi tem prednostim primerno moč, ima gotovo veliko moč do ubogih duš v vicah, in njegove prošnje zanje bodo hitro uslišane.
Sveti Jožef, naš patron, prosi za nas!

Prav je torej, da ga zavoljo te njegove moči s posebnim imenom častimo in očitno spoznamo, da je sveti Jožef prijatelj, patron ubogim dušam v vicah.1. Sveti Jožef hoče pomagati dušam v vicah. Obrnimo se torej na svetega Jožefa.

Kaj dobrega doseže sveti Jožef če s svojo priprošnjo eno ali več duš iz vic pripelje v nebesa?

Prvič: Sveti Jožef tako pospešuje Božjo čast.

Drugič: Sveti Jožef tako pospešuje Jezusovo čast.

Tretjič: Sveti Jožef tako posvečuje Marijino čast.

Četrtič: Sveti Jožef pospešuje s svojo mogočno priprošnjo za uboge duše v vicah tudi čast angelov in svetnikov.

Petič: Sveti Jožef stori, da so uboge duše srečne.

Šestič: pomislimo, kdo so tisti, katere sveti Jožef reši?

Duše v vicah so same in zapuščene in zares uboge duše v vicah, kot jim pravimo. Njihovo trpljenje, ki ga trpijo, ni zaslužno in ne bo jim večnega veselja pomnožilo. Njihove solze, vpitje in zdihovanje ne manjša strašnega trpljenja, ne gasi hudega ognja. Zapuščene so. Same si ne morejo nič več pomagati. Čakajo, kdo se jih bo usmilil! Kdo bo zanje pri Božji pravičnosti poravnal dolg, ki mora biti plačan. Nihče ne more opisati zares velike revščine ubogih duš v vicah. Najhujše trpljenje pa je ubogim dušam v vicah, ker so od Boga ločene in ga še gledati ne morejo…

Sveti Jožef dušam v vicah tudi pomaga. Vsi lahko spoznamo, da je priprošnja svetega Jožefa za uboge duše pri Bogu veliko pomaga….

Ali si moremo zamisliti – Mar nebeški oče ne bo dal milosti, ako sveti Jožef pride in za to ali drugo zadolžene dete prosi milosti in kliče Božje usmiljenje….

Ali si moremo zamisliti – Da bo usmiljeni nebeški Oče zavrgel prošnjo svojega najzvestejšega sina, svetega Jožefa? Nikakor ne! Saj je bil sveti Jožef vedno njegov dober in ubogljiv otrok. In še več . On je bil oče Božjemu Sinu, on je nadomeščal nebeškega Očeta njegovemu edinorojenemu Sinu…..

Ker ga Bog toliko ljubi in mu je izročil toliko talentov in je sveti Jožef z Božjimi darovi tako zvesto delal, ga je Vsemogočni povzdignil k tako visoki časti, da je rednik Jezusa Kristusa in mož preblažene Device Marije – po vsem moremo spoznati, da je njegova moč neskončno velika tudi v nebesih.

Kolikor višja je stopnja svetnika, na katero ga je Bog v nebesih postavil, toliko višja je njegova moč.

Biti moramo prepričani, da je sveti Jožef prijatelj duš v vicah in da ne moremo dvomiti, da bi mili Bog ne uslišal vseh prošenj, da bi kdaj kaj odrekel svetemu Jožefu, kadar koli prosi za duše v vicah.

images (18)

ČEŠČENJE SVETEGA JOŽEFA SE MNOŽI

Vsak pobožen kristjan ima gotovo kako podobico ali svetinjico Matere Božje, ki jo nosi pri sebi ali v svojem molitveniku ter jo večkrat pogleda in prisrčno poljubi. Vsaka krščanska hiša ima podobo nebeške kraljice na steni, mizi, hišnem oltarju, kjer vsa družina moli vsakdanje molitve…….

Tako imej, ljuba krščanska duša tudi podobo svetega Jožefa ali v svoji hiši, pri sebi ali v mašni knjižici!……

(V nadaljevanju  so molitve – tridnevnica, devetdnevnica, sedem nedelj…… rožni venec sedmih žalosti in radosti svetega Jožefa ….za nekatere molitve so podeljeni tudi odpustki. Veliko je v tej knjigi navodil glede češčenja in ljubezni do svetega Jožefa. Moj namen je obuditi češčenje Prečisto Srce svetega Jožefa, ki je v Sloveniji že obstajalo, zato mnogo tega izpustim. Knjiga pa je dosegljiva.)

***********************************************

DVANAJSTERI ČASTNI DNEVI SVETEGA JOŽEFA

23. prosinec (januar) poroka svetega Jožefa s preblaženo Devico Marijo.

2. svečan (februar) je praznik darovanja Marije in Jožefa, ko sta  Jezusa vprinesla v tempelj.

3. 19. sušec (marec) je god svetega Jožefa

4. Tretjo nedeljo po veliki noči obhaja sveta cerkev praznik varstva svetega Jožefa

5. Praznik vnebohoda Kristusovega je tudi dan slave svetega Jožefa.

6. Četrto nedeljo rožnika (maj    ) premišljuj in časti pokorščino svetega Jožefa – in beg z njegovo družino v Egipt

7. Mali srpan ( junij  ) 20. v mesecu obhajaj spomin njegove smrti in ga prosi za srečno zadnjo uro.

8. Veliki srpan (julij) 10. tega meseca obhajaj spomin, kako je sveti Jožef svojo sveto družino pripeljal nazaj iz Egipta.

9. Kimovec: Tretjo nedeljo tega meseca se spomni s koliko žalostjo sta Jožef in Marija iskala dvanajstletnega mladenica Jezusa, ki je ostal v templju.

10. Vinotok:15. dan tega meseca je god velike častilke svetega Jožefa, svete Terezije Avilske.

11. Listopad 19. tega meseca je god sv. Elizabete in spomni se, da je hotel Jožef zaradi hudega zbeganja Marijo zapustiti.

12. Gruden (december) 24. dan obhajaj spomin prenočevanja v Betlehemski štalici, ko niso ljudje Marijo in Jožefa hoteli prenočiti. Izkaži dobroto ubogim.

Tako so pravi častilci že od nekdaj častili svetega Jožefa in so vsaki mesec s posebnim praznovanjem se priporočali njegovi mogočni priprošnji. Tudi mi ga tako častimo in gotovo bo to češčenje nam v velik dobiček…

images (18)

***************************************************

Družba češčenja prečistega srca svetega Jožefa

Splošna navada kristanov je ta, da radi in velikokrat izgovarjamo tri sveta imena, ki nas opominjajo na najbolj častite, kar je kdaj na svetu bilo. To so imena ustvarjene Trojice: Jezus, Marija, Jožef. Že pobožna mati nas je učila, naj z vsem spoštovanjem izrekamo ta presladka imena v molitvah, v nevarnostih in v skušnjavah.

Večkrat pa tudi imenujemo troje svetih src. Govorimo od Božjega srca Jezusovega, od presvetega srca Marijinega in od prečistega srca svetega Jožefa. Znana je tudi različna pa skrivnostna podoba teh treh src. Srce Božjega Zveličarja je po razodetju zveličane Margarite Alakok obdane z gorečim plamenom, ovito s trnjevo krono, s sulico prebodeno in krvaveče, na vrhu ima znamenje našega odrešenja, sveti križ, ki stoji na srcu Zveličarjevim. Srce Marijino je po prerokovanju preroka starega Simeona z mečem prebodeno, pa ne krvaveče, ker mučeništvo Marijino je bilo nekrvavo. Srce svetega Jožefa pa je obdano z lilijo.

Morebiti bi pa kdo mislil, da je neopravičena novost, ako govorimo od prečistega srca svetega Jožefa. Morebiti bi se kdo bal, da ni katoliško verno, ako njegovo ime, kakor tudi njegovo srce postavljamo zraven presvetega srca Jezusa in Marije, in da vsa tri srca posebno častimo.

Pobožnim častivcem svetega Jožefa bo gotovo všeč ako zvedo, kaj v svetem Rimskem mestu o tem mislijo. – Pobozni, zveličani Mihael Bokko iz reda Oblatov je bil prisrčen častivec svetega Jožefa. Ta bogoljubni menih je z vso vnemo svojo službo češčenja Gospodovega rednika posvetil in z vso močjo si je prizadeval, da bi tudi druge za ćeščenje tega velikega svetnika vnel. Ustanovil je družbo, katera je imela dvojni namen, da je namreč častila presveto srce svetega Jožefa, ki je bilo s srcem Jezusa in Marije tako prisrčno sklenjeno in zedinjeno, in pa, da so njeni udje si posebno prizadevali in posnemali svetega Jožefa v popolni vdanosti v voljo Božjo. To družbo je imenoval:«Družba na čast prečistemu srcu svetega Jožefa.«On je tej družbi napisal posebna pravila, katera je sveti Oče Gregor XVI. Potrdil in so bila natisnjena leta 1843. Ta družba se je po Laškem močno razširila in mnogim je bila studenec tolažbe in milosti.

Ni torej novotarija, niti cerkvenemu duhu nasprotno, ako od prečistega srca svetega Jožefa govorimo, ga častimo in ga zraven Božjega srca Jezusovega in zraven presvetega srca Marijinega denemo. Če bi to češčenje ne bilo katoliško, bi ga sveta cerkev ne bila potrdila. In zakaj bi to ne bilo spodobno, ker te tri osebe na zemlji so bile enega srca in enega duha in tako zares prelepa podoba neustvarjene Trojice. Zakaj bi torej ne smeli skupaj častiti teh src, ki so si toliko podobna? Tudi v srcu svetega Jožefa, kakor v presvetem srcu Marije Device, so bili shranjeni veliki zakladi milosti Božje, polno preljube ponižnosti, polno vdanosti v voljo Božjo, polno deviške čistosti in polno prelepih čednosti, katere naj srce vsakega kristjana zaljšajo. – Kako mikavno in posnemanja vredno je njegovo tiho, skrito življenje! Pri vsi njegovi posebni svetosti, pri vsej njegovi neizmerni moči pa ne najdemo nobenega dejanja, ki bi v očeh sveta kako veljavo imelo. Kako lep spodbudljiv zgled vsem, ki naj si bodo v samostanu ali med svetom, hočejo s Kristusom v Bogu pred svetom skrito živeti.
Posnemajmo torej prečisto srce svetega Jožefa v čednostih njegovega skritega življenja. To bo najlepše češčenje in presvetemu srcu Marijinemu in Božjemu srcu Jezusovemu bomo zmeraj bolj podobni, toliko bolj podobni, kolikor resničnejše bomo častili prečisto srce našega svetega varuha in patrona.-

Morebiti – saj upati smemo – bo prišel čas, ko bo češčenje svetega Jožefa še bolj se razširilo, da bomo imeli tudi praznik imena in praznik prečistega srca svetega Jožefa, kakor imamo že praznike imena in srca Jezusa in njegove preblažene Matere Marije!
V Ameriki se prav lepo širi češčenje svetega Jožefa. Ena sama družba svetega Jožefa šteje štiri sto tisoč udov. Velik dobrotnik revnim zapuščenim, gospod Drumgoole je s pripomočjo te slavne družbe v Novem Jorku dozidal velikansko pribežališče za zapuščene dečke, ki ima deset nadstropij. Nadškofov koadjuto (pomožni škof) Korigana ga je blagoslovil 7. Vel.travna 1882. Sveti Oče Leon XIII. So poslali svoj blagoslov ustanovnikom te lepe naprave.

images (18)

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja