NEOBJAVLJENA SPOROČILA V LETU 2017

2017

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU EDSONU GLAUBER 15.10.2017 (neobjavljeno)

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Moji otroci, sem vaša Mati in vas kličem k Bogu z mojim Srcem v rokah, ker sem zaskrbljena za zveličanje vsakega od vas. Vrnite se na sveto pot k Bogu, pokesajte se svojih grehov.

Sinovi in hčere, ki ne molijo ne bodo mogli vstopiti v kraljestvo, ki ga je obljubil moj Sin Jezus. Molite za Sveto Cerkev, ki je ranjena do temeljev, zaradi grehov Božjih služabnikov. Duše v grehu, brez luči, brez življenja, ne morejo pričevati drugim vernikom ljubezni in Božje prisotnosti.

Molite za duhovnike ker jim bo moj Božji Sin mnogo zaračunal. Mnogi so duhovno mrtvi, živijo v grehu in žalijo moje Brezmadežno Srce.

Sprejmite moja materinska povabila. Vrnite se na sveto pot h Gospodu. Ljubim vas in ne želim, da bi bili nesrečni. Mnoge zmote se razširjajo mnogim mojim otrokom kot če bi bile resnica. Ovce, ki slišijo in poslušajo glas mojega Božjega Sina se ne bodo pustile prevarati.

Močni laket Gospodov bo kaznoval človeštvo za njegove kriminal in grehe. Spovejte se in dnevno prejemajte Telo in Kri mojega Sina Jezusa, dokler lahko morete, ker bo prišel čas, ko bo v Božji hiši se vse spremenilo in mnogi bodo jokali in tožili. Jaz sem vedno ob vaši strani in nikakor vas ne zapustim.
Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU EDSONU GLAUBER 21.10.2017

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Moji otroci, Bog vam govori in vas po meni kliče k spreobrnjenju. On želi vašo srečo in zveličanje. Spremenite življenje, sprejmite moja materinska sporočila, ki vam jih posredujem po mojem Brezmadežnem Srcu polnim ljubezni.

To je čas vrnitve k Bogu. To je čas spreobrnjenja, da morete ostati čim bližje mojemu Sinu Jezusu in njegovemu Božjemu Srcu.

Veliko molite, da bi imeli moč zmagati vsako preizkušnjo z vero in pogumom. Ne oddaljite se od svete poti Boga, ker za mnoge bo lahko prepozno, če ne spremenijo življenja, ker čas mineva. Vrnite se, vrnite se, vrnite se k Bogu. Ljubim vas in vam dajem moj materinski blagoslov. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU EDSONU GLAUBER 22.10.2017

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Moji otroci, sem vaša Mati in vam govorim, ker vas ljubim in želim vas videti nekega dne ob moji strani v nebesih. Živite moja sporočila in spreobrnite svoja srca in svoja življenja v ljubezen do mojega Božjega Sina. Bog vas kliče k sebi. Obrnite se h Gospodu, kesajte se svojih grehov in delajte pokoro. Mnogi moji otroci so duhovno slepi in žalijo mojega Sina Jezusa z groznimi grehi.

Časi so kruti, ker mnogi nočejo vedeti za Gospoda, ker iščejo užitke sveta, denar in moč, a vse to bo prešlo, ker vse se s časom uniči,tudi človeško življenje ugasne.

Ne obešajte se na svet ampak odprite svoja srca in se vrzite v objem vašega Nebeškega Očeta, ker samo on vas lahko reši teh časov teme.

Velike preizkušnje bodo  in verne bodo učili velike napake, zaradi česar  bodo mnogi duhovno umrli in se vedno bolj in bolj oddaljevali od Boga. Ne popustit! Ne pustite se prevarati! Poslušajte moj glas in nič vas ne bo oddaljilo od poti resnice. Molite, molite, veliko molite, moji otroci. Molitev more premagati vsako zlo in uničiti hudičeve načrte. Ne opuščajte molitve. Molite z več ljubezni in vere. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOROČILO SVETEGA JOŽEFA EDSONU GLAUBER 27.10.2017
Mir moj ljubljeni sin, mir tvojemu srcu!

Moj Božji Sin, ki ga vidiš v mojem naročju, me je poslal sem, da povabim človeštvo k spreobrnjenju.

Bodite vsi, možje in žene poslušni Božjemu klicu, ki vam ga daje, ker so težki in resni časi.

Moli, moj sin, moli in stori moliti, ker toliki imajo oči a ne vidijo, ušesa a ne slišijo. Mnogi so s svojimi srci, gnilimi od greha, ker tako hočejo, delati -prešuštvo, nečistosti in nezvestobe. Prosi Boga usmiljenja in njegovo Božjo luč za uboge grešnike, ker so mnogi v nevarnosti, da izgubijo njihovo mesto v slavi mojega Božjega Sina.

Satan strašno napada duše z napakami, z močjo, z nečistostjo in denarjem. Uporniške duše, to je kar danes najde Moj Sin.

Prosi moje Srce milosti za te duše skupaj z žrtvami in pokoro, da zadostimo Jezusovemu Božjemu Srcu. Njegovega Srca se lahko dotaknete tudi vi s prošnjo za njegovo Božje Usmiljenje.

Svet je na robu velikega brezna, ki vodi v pekel. Mnogi hodijo ne da bi videli kam so namenjeni. Moja Brezmadežna Nevesta vas je že mnogokrat klicala k Bogu a ni bila slišana.

Mnogi ne verjamejo njenim sporočilom matere, dvomijo v delovanje Svetega Duha v teh časih, ostajajo neverni, a bo prišel dan, ko se bodo mnogi kesali, da niso imeli odprtih svojih src za Božji klic, ki ga daje svetu.

Bojujte se za nebeško kraljestvo. Bojujte se za rešitev vaših bratov, ki so daleč od dobre poti. Jaz vas ljubim in sem tu, da vas sprejmem v svoje Prečisto Srce. Odpiram svoj plašč in vas sprejmem tudi vanj ter prosim za vas in za vaše družine.

Molite, veliko molite in Bog bo v kratkem storil velik čudež za rešitev sveta. Blagoslavljam vas:

v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

 

PREMIŠLJUJ, PREMIŠLJUJMO, MOLIMO, VZTRAJAMO -NE OMAHUJMO V VERI.

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU EDSONU GLAUBER 15.10.2017 (neobjavljeno)

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Moji otroci, sem vaša Mati in vas kličem k Bogu z mojim Srcem v rokah, ker sem zaskrbljena za zveličanje vsakega od vas. Vrnite se na sveto pot k Bogu, pokesajte se svojih grehov.

Sinovi in hčere, ki ne molijo ne bodo mogli vstopiti v kraljestvo, ki ga je obljubil moj Sin Jezus. Molite za Sveto Cerkev, ki je ranjena do temeljev, zaradi grehov Božjih služabnikov. Duše v grehu, brez luči, brez življenja, ne morejo pričevati drugim vernikom ljubezni in Božje prisotnosti.

Molite za duhovnike ker jim bo moj Božji Sin mnogo zaračunal. Mnogi so duhovno mrtvi, živijo v grehu in žalijo moje Brezmadežno Srce.

Sprejmite moja materinska povabila. Vrnite se na sveto pot h Gospodu. Ljubim vas in ne želim, da bi bili nesrečni. Mnoge zmote se razširjajo mnogim mojim otrokom kot če bi bile resnica. Ovce, ki slišijo in poslušajo glas mojega Božjega Sina se ne bodo pustile prevarati.

Močni laket Gospodov bo kaznoval človeštvo za njegove kriminal in grehe. Spovejte se in dnevno prejemajte Telo in Kri mojega Sina Jezusa, dokler lahko morete, ker bo prišel čas, ko bo v Božji hiši se vse spremenilo in mnogi bodo jokali in tožili. Jaz sem vedno ob vaši strani in nikakor vas ne zapustim.
Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU EDSONU GLAUBER 21.10.2017

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Moji otroci, Bog vam govori in vas po meni kliče k spreobrnjenju. On želi vašo srečo in zveličanje. Spremenite življenje, sprejmite moja materinska sporočila, ki vam jih posredujem po mojem Brezmadežnem Srcu polnim ljubezni.

To je čas vrnitve k Bogu. To je čas spreobrnjenja, da morete ostati čim bližje mojemu Sinu Jezusu in njegovemu Božjemu Srcu.

Veliko molite, da bi imeli moč zmagati vsako preizkušnjo z vero in pogumom. Ne oddaljite se od svete poti Boga, ker za mnoge bo lahko prepozno, če ne spremenijo življenja, ker čas mineva. Vrnite se, vrnite se, vrnite se k Bogu. Ljubim vas in vam dajem moj materinski blagoslov. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

IZ SPOROČILA 22.10.2017

…………Velike preizkušnje in velike napake bodo učili vernike in povzročili, da bodo mnogi duhovno umrli, se še bolj oddaljili od Boga nebes. Ne popustite! Ne pustite se prevarati! Poslušajte moj glas in nič vas ne bo oddaljilo od poti resnice. Molite, molite, veliko molite, moji otroci. Molitev more premagati vsako zlo in uničiti hudičeve načrte. Ne opuščajte molitve. Molite z več ljubezni in vere…………….

POSLEDNJA PREIZKUŠNJA CERKVE

Iz Katekizma Katoliške Cerkve (KKC)

675 Pred Kristusovim prihodom mora Cerkev prestati poslednjo preizkušnjo, ki bo omajala vero številnih vernikov. Preganjanje, ki spremlja njeno romanje na zemlji, bo razkrilo “skrivnost hudobije” v obliki religiozne prevare, ki prinaša ljudem navidezno rešitev njihovih problemov za ceno odpada od resnice. Najhujša religiozna prevara je antikristova prevara, to je prevara lažnega mesijanstva, kjer človek poveličuje samega sebe namesto Boga in njegovega Mesija, ki je prišel v telesu.(KKC par. 675)

1 Jan 4, 6

6 Mi pa smo od Boga in vsak, kdor pozna Boga, nas posluša. Kdor pa ni od Boga, nas ne posluša. Po tem spoznavamo duha resnice in duha blodnje.

Raz 22, 18-19

18 Vsakomur, ki posluša preroške besede, ki so v tej knjigi, izjavljam: če bi jim kdo kaj dodal, ga bo Bog udaril z nadlogami, ki so opisane v tej knjigi. 19 Če pa bi kaj odvzel od besed, ki so v tej preroški knjigi, bo Bog odvzel njegov delež pri drevesu življenja in pri svetem mestu, ki sta opisani v tej knjigi.

 

1 Kor 6,9

9 Ali ne veste, da krivični ne bodo deležni Božjega kraljestva? Ne dajte se zavesti! Ne nečistniki ne malikovalci ne prešuštniki ne moške vlačuge ne homoseksualci “

 

  1. Tesaloničanom, 2, 3-4)

3 Kajti naše spodbujanje ne izvira iz zablode, ne iz nečistih nagibov, ne iz zvijačnosti, 4 ampak tako oznanjamo, kakor nas je imel Bog za vredne, da nam zaupa evangelij: pri tem pa ne skušamo ugajati ljudem, ampak Bogu, ki preizkuša naša srca.

 

Ezekiel 7, 25,26

25 Stiska prihaja; iskali bodo mir, pa ga ne bo. 26 Nesreča za nesrečo pride, slaba novica za labo novico. Tedaj bodo zahtevali videnje od preroka, a duhovnikovega pouka in nasveta starešin ne bo več.

 

A M E N

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 19.01.2019

 

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 19.01.2019

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Moji otroci, sem vaša Mati in vas neizmerno ljubim z večno ljubeznijo. Bog vas ljubi in me je poslal iz nebes, da vas povabim k spreobrnjenju in svetosti.

Poslušajte Gospodov klic, klic ljubezni, sveti klic, ki prinaša luč in mir vašim dušam. Živite življenje v molitvi in posredujte za spreobrnjenje in odrešenje vaših bratov, tako kot jaz posredujem, za vsakega izmed vas in za vaše družine, pred Božjim Prestolom.

Ne pustite se premagati in ne zmagati od preizkušenj življenja, bojujte se z vero, z ljubeznijo in pogumom, za nebeško kraljestvo. Molite za tiste, ki so daleč od poti, ki vodi k Bogu in ne verujejo ničesar.

Vse kar boste storili za rešitev in dobro duš bo razveseljevalo in tolažilo Srce mojega Božjega Sina in moje Srce Matere.

Hvala, da ste tu, da obiščete vašo Nebeško Mater. Jaz sem tu vedno na tem blagoslovljenem mestu zato, da vam dajem velike in številne milosti. Ne oddaljite se od poti k Bogu. Tu sem, da vas vodim po varni poti, ki vodi v nebeško slavo.

Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

VI PA BRATJE NISTE V TEMI, DA BI VAS GOSPODOV DAN PRESENETIL… KER NE VEMO NE URE, NE DNEVA

ČASI IN ZNAMENJA ČASOV

30Tisti dan bo besnel nad Judom, kakor besni morje. Kdor bo pogledal po deželi, bo videl tesnobno temo, svetloba se bo stemnila v mrak.

(IZAIJA 5, 30)

20Pojdi, moje ljudstvo, stopi v svoje hrame in zakleni vrata za seboj, skrij se za kratek čas, dokler ne mine togota. 21Kajti glej, Gospod prihaja s svojega mesta, da bo kaznoval krivdo prebivalcev na zemlji. Zemlja bo odkrila svojo kri in ne bo več zakrivala svojih pobitih.

(IZAIJA 26, 20-21)

8Zaradi tega bodo v enem samem dnevu prišle nadenj nadloge: smrt, žalost in lakota, in bo sežgan v ognju. Zakaj mogočen Gospod je Bog, ki ga je sodil.« 9Kralji zemlje, ki so se vlačugali in naslajali z njim, bodo jokali in žalovali za njim, ko bodo videli dim njegovega požara. 10Od daleč bodo stali iz strahu pred njegovimi mukami in vpili: »Gorje, gorje, véliko mesto, Babilon, mogočno mesto, zakaj v eni uri je prišla tvoja obsodba!«

(RAZODETJE  18, 8-10)

Ko bodo govorili »Mir in varnost«, tedaj bo nenadoma prišla nadnje poguba, kakor pride porodna bolečina nad nosečo, in ne bodo ubežali.

(1 TESALONIČANOM  5,3)

ROŽNI VENEC ZA RAZUMEVANJE,LJUBEZEN IN SVETOST V NAŠI DRUŽINI

 

MOLIMO ZA RAZUMEVANJE, LJUBEZEN IN SVETOST V NAŠI DRUŽINI:

ROŽNI VENEC SVETE DRUŽINE – molimo na običajni rožni venec.

Začetna molitev : Moja sveta nebeška Družina, vodi me po pravi poti, pokrij me s svojim svetim plaščem in varuj me pred vsem zlom v mojem življenju tu na zemlji in za vekomaj. Amen.
 
Oče naš 1x, Zdrava Marija 1x, Slava Očetu 1x.
Vzklik: Sveta Družina in moj angel varuh, molite zame. Amen.
 
Molimo: Vero 1X.
Pri vsaki desetki 1x molimo na velike jagode: (namesto Oče naš)
Sladko Srce Jezusa, bodi naša ljubezen.
Sladko Srce Marije, bodi naše odrešenje.
Sladko Srce Jožefa, bodi varuh naše družine.
Na male jagode 10 x molimo: (namesto Zdrava Marija):
V: Jezus, Marija, Jožef, ljubim vas.
O: Rešite duše. (V: voditelj; O: ostali)
 
Na koncu 3x molimo zadnje tri jagode:
Združena sveta srca Jezusa, Marije in Jožefa,
naj vas ljubim vedno bolj (7. 1. 1997)
 
SVETA DRUŽINA, PROSI ZA NAS!

PREČISTO SRCE SVETEGA JOŽEFA, BODI VARUH NAŠIH DRUŽIN!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 12.01.2019

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 12.01.2019

Blagoslovljena Mati med vsemi ženami, je danes prišla še enkrat iz nebes, da nam da njeno materinsko sporočilo. Ona, ljubezni polna nam je prišla podelit njene materinske milosti, da bi bila naša življenja vedno bolj osvetljena z Božjo ljubeznijo in mirom. Dala nam je sledeče sporočilo:

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Moji otroci, vaša Mati prihajam iz nebes vas prosit, da vztrajate na vaši poti spreobrnjenja in da nosite z ljubeznijo in potrpljenjem vaš križ, da se vse kar vi trpite v srcu, na telesu in na duši spremeni v milosti in blagoslove za spreobrnjenje grešnikov in večno zveličanje mnogih duš.

Naučite se vse darovati Gospodu za realizacijo njegovega božjega dela v srcih in dušah. Ne skrbite moji otroci, nikoli vas ne bom zapustila. Vedno sem ob vas, da vam pomagam v vsem, kar mi Bog dopusti.

Molite, molite, molite rožni venec z največjo zavzetostjo in vero in Bog vam bo podelil velike milosti in oddaljil toliko žalostnih stvari daleč od vas in od življenj vaših bratov.

Bog vas ljubi in želi vašega spreobrnjenja. Ne zapirajte svojih src za njegov Božji klic, kot so storili toliki vaši bratje, ki niso imeli globokih korenin v veri in duhovnem življenju.

Molite za spreobrnjenje nevernikov, ker jih je danes toliko, ki žalostijo Srce mojega Sina Jezusa.

Nosite Božjo luč tistim, ki so zaslepljeni od greha. Bog želi, da njegovi Božji klici čim hitreje dosežejo mnoga srca.

Delujte moji otroci! Govorite o Božji ljubezni svojim bratom in mnogi se bodo spreobrnili.

Jaz vas ljubim in vas blagoslavljam z mojim Materinskim blagoslovom. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 05.01.2019

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 05.01.2019

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Moji otroci sem vaša Mati in kličem vas in vaše družine k Bogu, ker želim vaše spreobrnjenje in srečo, da bi se izognili velikim žalostim in katastrofam, ki bodo lahko prizadela vse človeštvo.

Jaz vam govorim in vabim, da živite usmerjeni k Bogu in nebesom, a mnogi med vami ostajajo gluhi za moj klic. Ne imejte svojih src trdih in ne živite v grehu.

Mnogi moji otroci res niso spreobrnjeni. Mnogi mnogi govorijo, da veliko molijo, a njihova srca so daleč od Boga in od mene, ker ne molijo z izročitvijo, z ljubeznijo in s srcem. Ne varajte Boga in ne varajte sebe, ker Bog vidi vse. On pozna vsakega med vami znotraj in zunaj, ker vidi znotraj v vaša srca.

Prihajam vas in zbiram k molitvi, da Božje usmiljenje sije na življenje mnogih mojih otrok, in tako, se bodo mnogi naučili darovati se in se žrtvovati za zveličanje duš.

Spremenite življenje, moji otroci, čim prej, ker so skrivnosti, ki se bližajo polni izpolnitvi in mnogi med vami niste pripravljeni na to kar bo prišlo. Mnoge bo presenetilo, ker se pustijo premagati napuhu in strastem sveta in so postali grenki, gnili in brez življenja v Bogu, ker jih je satan preslepil.

Molite za spreobrnjenje neverujočih, molite za tiste, ki so postali nezvesti. Moje materinsko Srce močno trpi zaradi njih, ker ne želim pogubljenja njihovi duš. Poslušajte in živite kar vam rečem in mnogi bodo lahko našli sveto Gospodovo pot, ki vodi v nebesa.

Hrepenite po nebesih. Bojujte se za nebesa. Resnično se čimprej namenite živeti usmerjeni k Bogu in k nebesom in se ne boste kesali. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

Danes mi je Sveta Mati ponovno govorila o skrivnostih. Ona nas je prosila naj bomo vedno s pripravljenimi dušami in naj nikdar ne opustimo spovedi, Evharistije in niti češčenja Najsvetejšega, ker s svojimi srci združeni z Jezusom, naša srca, naše duše in naša življenja bodo ozdravljena, očiščena in naša vera bo močnejša in se bo prenovila.

Matej 13, 12-14

12Kdor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo; kdor pa nima, se mu bo vzelo tudi to, kar ima. 13Zato jim govorim v prilikah, ker gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne slišijo in ne razumejo. 14V njih se izpolnjuje Izaijeva prerokba, ki pravi:

Poslušali boste, poslušali – a ne boste doumeli,

gledali boste, gledali – a ne boste videli.

Izaija 42, 20

20Vidi veliko reči, pa se jih ne drži, ušesa ima odprta, pa ne sliši.

Jeremija 5, 21

21»Poslušaj vendar to, neumno in nerazsodno ljudstvo, ki ima oči, pa ne vidi,

ušesa, pa ne sliši.«

 Ezekijel 12, 2

2Sin človekov, sredi uporne hiše prebivaš. Oči imajo, da bi videli, pa ne vidijo; ušesa imajo, da bi slišali, pa ne slišijo, kajti uporna hiša so. 

SPOROČILO Z DNE 5.1.2018

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU EDSONU GLAUBER 05.01.2018

Mir moji otroci, mir!

Otroci moji, sem vaša Mati, prihajam iz nebes vas prosit molitve in zaupanja, molitve in zaupanja, molitve in zaupanja.

Molitev je mogočna in spremeni vse stvari. Zaupajte v ljubezen mojega Sina, ki vas nikoli ne zapusti. Jezus je vedno z vami in želi vaše večno zveličanje.

Naj bo vsako darovanje Svete Maše vaše srečanje z njegovo ljubeznijo, ki zdravi vaša ranjena srca, ki velikokrat ne vedo moliti, ljubiti in odpustiti.

Obrnite se k Bogu, moji otroci, obrnite se Bogu. Jaz sem tu, da vas vodim k njemu. Jaz sem tu, da vas sprejmem v svoje Materinsko Srce, ki vas ljubi in vam želi dobro, Srce, ki vedno posreduje pred Bogom za vas.

Dajem vam moj materinski blagoslov. Zahvaljujem se za prisotnost mojih sinov duhovnikov in jim dajem svojo ljubezen. Vrnite se na svoje domove v Božjem Miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 02.01.2019

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 02.01.2019
Danes je prišla ponovno blagoslovit Sveta Družina. Sveta Mati nam je dala sporočilo:

Mir, moji ljubljeni otroci, mir!
Moji otroci, sem vaša Brezmadežna Mati, prihajam iz nebes, da dam mir vašim srcem. Prihajam tolažit vsakega od vas s svojo ljubeznijo Matere. Jaz vas ljubim in želim vas voditi po poti, ki vodi v nebesa.
Moji otroci, poslušajte moj glas, ki vas kliče k Bogu. Otroci moji, sem vaša Mati, ki vas kličem, zato poslušajte me!… Izrujte iz vaših src vsako žalost in pustite naj vas napolnim z ljubeznijo mojega Sina Jezusa.
Molite rožni venec z ljubeznijo in našli boste mir za zmago v vsaki bitki, ki jo boste morali prestati v svojih življenjih.
Bog vas nikoli ne zapusti. On me je ponovno poslal v Itapirango, ker vas ljubi in želi vaše večno zveličanje. Ne obupujte in ne omahujte v veri. Darujte Bogu svoje preizkušnje in žalosti za zmago dobrega nad zlom in prejeli boste od Srca mojega Sina velik mir in veselje.
Zahvaljujem se, ker ste tu, da prejmete moj blagoslov. Ničesar ne bom pozabila kar storite za ljubezen do mene, vaše Nebeške Matere. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

Med prikazovanjem se nam je Naša Gospa s pogledom polnim ljubezni materinsko nasmehnila. Lep nasmeh Naše Gospe, tako svet, tako nežen in tako čudovito neprimerljiv, se je dotaknil mojega srca in me pustil zelo vznemirjenega. Njen lepi nasmeh je potolažil moje srce in me napolnil z mirom.

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 01.01.2019

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 01.01.2019

Ob17h30

Danes se je prikazala Sveta družina, da bi blagoslovila nas in vse človeštvo. Sveta Mati nam je dala sporočilo:

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Moji otroci, sem Kraljica Rožnega venca in Miru, Božja Mati in vaša Mati. Prihajam iz nebes prosit vas, da izročite svoja življenja in svoja srca mojemu Božjemu Sinu, da bi se vnela in napolnila z njegovo ljubeznijo, ki zdravi in spreminja vaše duše.

Molite veliko za vse človeštvo, ki pozablja na Boga, da bi sledilo hrupu sveta. Ne zamenjujte luči s temo, resnico za lažjo, odrešenje za večno pogubljenje. Bodite od Boga. Bodite od mojega Sina Jezusa. Jaz vas ljubim in z mojim Božjim Sinom ter mojim Ženinom Jožefom vas blagoslavljam, tako tudi vaše družine, da bi bile vedno varovane pred vsem zlom in nevarnostmi za dušo in telo.

Danes, tu iz Itapirange, blagoslavljam vse moje otroke vsega sveta in prosim mojega Božjega Sina, Kralja Kraljev, da podeli svoj mir vsem. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!