DANES – ZAČETEK DEVETDNEVNICE K SVETEMU JOŽEFU

19. marca praznujemo God svetega Jožefa. Zvesti Marijini otroci, ki ljubijo Jezusovo Mater, ljubijo tudi svetega Jožefa in mu zaupajo v varstvo svoje družine, skrb za materialno stanje, skrb za Cerkev. SVETI JOŽEF, VARUJ SVETO CERKEV IN NAŠE DRUŽINE.

 DEVETDNEVNICA K SVETEMU JOŽEFU

1.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Sveti Jožef, moj varuh in zagovornik, k tebi se zatekam. Izprosi mi milost, zaradi katere vzdihujem v ponižni prošnji pred teboj. Tegobe in bridkosti, ki jih zdaj doživljam, so resda lahko pravična kazen za moje grehe. Priznam svojo krivdo. Ali moram zato opustiti upanje, da mi bo Gospod pomagal? »Nikakor ne,« mi odgovarja tebi vdana sv. Terezija, »Seveda ne, ubogi grešniki. V vsakršni potrebi, naj bo še tako velika, se zatecite k učinkoviti  priprošnji očaka svetega Jožefa, obrnite se k njemu z živo vero in zagotovo boste uslišani.«

 Poln zaupanja stojim torej pred teboj in te goreče prosim, da se me usmiliš in mi nakloniš milost. Kolikor je v tvoji moči, hiti mi pomagat v mojih stiskah. Ozri se na mojo revščino in daj, mogočni sveti Jožef, da bom po tvojem dobrotljivem posredovanju deležen potrebne milosti in se bom lahko prišel hvaležno poklonit pred tvoj oltar.

 Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

2.

Usmiljeni sveti Jožef, pomni, da še nihče ni ostal razočaran, naj bo še tako velik grešnik, če se je z zaupanjem in vero zatekel k tebi. Koliko milosti in pomoči si izprosil žalostnim! Bolni, zatirani, obrekovani, prevarani in zapuščeni, ki so pribežali pod tvoje varstvo, so bili uslišani. Ne dovoli, mogočni svetnik, da bi bil jaz edini, ki bi ostal brez tvoje podpore. Bodi dobrotljiv in velikodušen tudi do mene, da bom v znamenje hvaležnosti poveličeval tvojo dobroto in Gospodovo usmiljenje.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

3.

LITANIJE SVETEGA JOŽEFA

Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se

Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški, usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta,
Bog Sveti Duh,
Sveta Trojica, en sam Bog,

Sveta Marija,  prosi za nas,
Sveti Jožef,
Slavni sin Davidov,
Luč očakov,
Ženin božje Porodnice,
Čisti varuh Device,
Rednik Sina Božjega,
Skrbni branitelj Kristusov,
Glavar svete Družine,
Jožef najpravičnejši,
Jožef najčistejši,
Jožef najmodrejši,
Jožef najsrčnejši,
Jožef najpokornejši,
Jožef najzvestejši,
Ogledalo potrpežljivosti,
Ljubitelj uboštva,
Zgled delavcev,
Kras domačega življenja,
Varuh devic,
Steber družin,
Tolažnik nesrečnih,
Upanje bolnikov,
Zavetnik umirajočih,
Strah hudobnih duhov,
Zaščitnik svete Cerkve,
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, prizanesi nam, o Gospod;
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usliši nas, o Gospod;
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.

4.

O, Najvišji ženin Device Marije in zemeljski oče Jezusa, zaradi skrivnosti tvoje popolne poslušnosti Bogu se me usmili. Podpiraj me s svojim svetim varstvom in mi po svojem usmiljenju in moči od Gospoda izprosi vse potrebno, še posebno pa milost, za katero te prosim.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

Zmolimo vero, predvsem pa prejmemo svete zakramente.

POSVETITEV SVETEMU JOŽEFU

K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah,

in ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto nevesto,

prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva.

Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno Devico, Božjo Materjo,

in pri očetovski ljubezni, s katero si objemal Dete Jezusa, te ponižno prosimo, ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus s Svojo krvjo in

pomagaj nam v naših potrebah s svojo močjo in priprošnjo.

O preskrbni varuh svete Družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa; odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha.

Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš varuh,

v tem boju zoper moči teme, in kakor si nekdaj otel

Dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto Cerkev Božjo

sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja.

Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo

mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen

POSVETITEV SVETIM TREM SRCEM

Presveto Srce Jezusovo, Brezmadežno Srce Marijino,Prečisto Srce sv. Jožefa. Danes (nocoj) vam posvetim svoje misli*, svoje besede*, svoje telo*, svoje srce*,  in svojo dušo*, da se v tem dnevu (v tej noči) po meni izvrši vaša sveta volja. Amen.

 

POSVETITEV PREČISTEMU SRCU SVETEGA JOŽEFA

Prečisto Srce svetega Jožefa, varuj in brani mojo družino pred vsemi nevarnostmi in zlom. Prečisto Srce svetega Jožefa, razlij na vse človeštvo vse milosti in kreposti svojega prečistega Srca. Sveti Jožef, popolnoma se ti izročim in posvetim svojo dušo, svoje telo, svoje srce in vse svoje življenje. Sveti Jožef, brani pobožnost svetega Srca Jezusovega in brezmadežnega Srca Marijinega. Uniči satanove načrte z milostmi tvojega prečistega Srca. Blagoslovi sveto Cerkev, papeža, škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, misijonarje in ves svet. Popolnoma se ti izročimo z ljubeznijo in zaupanjem sedaj in vekomaj. Amen!

ROŽNI VENEC NADANGELA RAFAELA – MOLITEV ZA OZDRAVLJANJE

 

 • ROŽNI VENEC SVETEGA NADANGELA RAFAELA

 • (pokrižamo se 5x v čast Kristusovih ran)

 • UVODNA MOLITEV:

 • O PRESVETA DEVICA MARIJA, KRALJICA ANGELOV IN NADANGELOV. PROSIM TE, POŠLJI SVETEGA NADANGELA RAFAELA, DA ME OZDRAVI ali (IME/IMENA BOLNIH). TO TE PROSIM PO JEZUSU KRISTUSU, NAŠEM GOSPODU. AMEN.

 • VERA

 • OČE NAŠ

 • ZDRAVA MARIJA

 • SVETI NADANGEL RAFAEL, BODI MI V POMOČ IN IZPROSI MI PRI BOGU MILOST IN USLUGO ZA  KATERO TE PROSIM.

 • SVETI NADANGEL RAFAEL, BOŽJI ZDRAVNIK IN IMENOVAN TUDI BOŽJE ZDRAVILO. PROSIM,OZDRAVI ME (ime/imena za katere prosimo)

 • SVETI NADANGEL RAFAEL IN ANGEL ZDRAVJA. PROSI ZAME.( za nas). AMEN (13x)

 • na koncu.

 • O SLADKO SRCE JEZUSOVO, vodi nas v odrešenje. Podari mir vsemu svetu, še posebej naši državi. Spreobrni grešnike in naj najdejo pot, ki vodi k Tebi. O, naša Mati, varuj nas s svojim Brezmadežnim Srcem. Amen.

 • O Marija brezmadeža spočeta, prosi za nas, ki se k Tebi zatekamo

 • naša Gospa iz Rosalesa, prosi za nas.

 • SLAVA OČETU N SINU IN SVETEMU DUHU, KAKOR JE BILO V ZAČETKU, TAKO ZDAJ IN VSELEJ IN VEKOMAJ. AMEN…. 3X

SEDEM ŽALOSTI MATERE BOŽJE

Jezusa križajo

 

Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopájeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!« Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. Jn 19,25-27

Žalostna Mati božja – blagor žalostnim!

 

Natanko mesec pred praznikom Žalostne Matere božje smo obhajali praznik Marijinega vnebovzetja. Marijino vnebovzetje je praznik njenega slavja in veselja v nebeški sreči, praznik Žalostne Matere božje pa je, kakorkoli že obračamo, praznik njene žalosti, njenih temnih trenutkov življenja. Je praznik Marije s sedmimi bolečinami, Marije, ki jo je življenje trdo preizkušalo. Poglejmo, katere žalosti je ljudstvo posebej opazilo pri Mariji. Sedem jih je, kar ponazarja sedem mečev v srcu, ki danes krasi tudi naš oltar. Po raznih spreminjanjih so ljudje torej v skladu s prav tolikerimi Marijinimi radostmi prišli do ustaljenega števila sedmih žalosti:

1. napoved starca Simeona,
2. beg pred Herodom,
3. tridnevna izgubitev Jezusa v templju,
4. srečanje z Jezusom na križevem potu,
5. križanje,
6. položitev Jezusa, snetega s križa, v Marijino naročje,
7. položitev v grob.

Da si lažje zapomnimo, nam bo v oporo slika sedmih mečev. Trije so zgoraj in štirje spodaj. Prvi trije iz Jezusovega otroštva in naslednji štirje s križevega pota.

 

Pa se vrnimo k prvi misli. Na eni strani slavimo Marijo vnebovzeto, v nebeški slavi in sreči, danes pa Žalostno Mati božjo. Kako naj praznujemo žalost? Da ne zgrešimo pravega pomena, pomislimo, kakšno težo daje žalosti Bog sam. Spomnimo se blagrov in bomo videli, da jih lahko razdelimo v dve skupini. Prvo ustvarjajo blagri veseljaBlagor krotkim, usmiljenim, čistim v srcu in tistim, ki delajo za mir, drugo pa blagri žalosti: Blagor žalostnim, ubogim v duhu, lačnim in žejnim pravičnosti, tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani.

 

Pri razlagi blagrov se nam rado zatakne. Ker nihče ne bi bil rad žalosten, ubog, lačen in žejen pravičnosti, ali pa zaradi pravičnosti preganjan, bi radi blagre prilagodili. A Jezus blagruje tudi žalost. Današnji praznik je odlična priložnost, da osvojimo logiko blagrov, ki nam jo ponuja Bog sam. Zanj je tudi žalost vredna svojega praznika. Današnjemu dnevu bi lahko rekli SLAVJE ŽALOSTI! Sodobni človek bi rad vsako žalost umaknil izpred oči. Vse reklame nas prepričujejo, da je mogoče živeti brez napora, brez bolečine in žalosti. Žalostnega človeka, človeka polnega bolečine se današnji čas izogiba, ali pa nanj gleda kot na neuspešnega in neuresničenega. Marija pa, tako kot Jezus izreče: »Dopolnjeno je«, ko v naročje sprejme svojega mrtvega sina. Že ob spočetju gleda v prihodnost, ki bo čudovita, ne zato, ker ne bo trpljenja in žalosti, ampak ker bo prav po trpljenju in žalosti dospela v večno slavo.

 

Marija torej zna v svojem življenju dati pravo mesto žalosti. Blagre živi v upanju. Razume jih v smislu: Blagor tistim, ki se ne bodo bali uboštva, žalosti, lakote in žeje, preganjanja in zasramovanja. Še več, blagor tistim, ki jim je zvestoba Bogu vedno prva, ki jim je izpolnjevanje Njegove volje tako pomembno, da se veselijo, če jih Bog tako ljubi, da jim zaupa pot trpljenja. Blagor žalostnim, je povezan z Blagor ji, ki je verovala, verovala da jo trpljenje le prekali, ne pa uniči.

Pa poglejmo, kako je Marija vztrajala v žalosti, lakoti in žeji po pravičnosti, v uboštvu in v preganjanju.

 • – napoved starca Simeona,

Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Kljub zavesti o trpljenju, ki pride, se veseli: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu mojem zveličarju. Majhnost, ponižnost in izreden pogum za vse napore, ker zaupa, da je Bog vse. Glej dekla sem Gospodova, naj se zgodi po tvoji Besedi!

 

 • – beg pred Herodom,

Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, zakaj nasičeni bodo. Mariji beg ni krivica, ampak veselje, da lahko zavaruje Novorojenega kralja. Veseli se, da bo nekega dne ta kralj zavladal in prinesel svetu oznanilo pravičnosti in miru.

 

 • – tridnevna izgubitev Jezusa v templju,

Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Na ostro zavrnitev sina: Kaj sta me iskal? Marija kot ponižna Gospodova služabnica išče odgovor v premišljevanju in molitvi. Marija se kot mati uči od svojem sinu. Kakšna ponižnost in majhnost, priznanje svoje ne moči in uboštva. Ne obup, ampak vedno novo zaupanje, da ji bo Bog razodeval odgovore, ko bo to potrebno.

 

 • – srečanje z Jezusom na križevem potu,
 • – križanje,
 • – položitev Jezusa, snetega s križa, v Marijino naročje,
 • – položitev v grob.

Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,

kajti njihovo je nebeško kraljestvo.

Pravičnost, resnica, zvestoba Bogu bodo vedno naleteli na nasprotovanje. Marija bi lahko Jezusa odvračala od navidezne samovolje, ko je ostal v templju, lahko bi ga svarila, naj ne ozdravlja v soboto; lahko bi ga zapustila, ko je potem ne bi poslušal. A zvestoba pravičnosti, jo je pripeljala do preganjanja. To ni nesreča, to je veselje, da je uspela vztrajati. Kajti ve, da jo čaka krona pravice oni dan.

 

Prosimo žalostno Mati božjo, da bi zmogli vztrajati v težkih trenutkih z mislijo na ‘blagre žalosti’, z vero v lepo, ki pride za prestanim trpljenjem. Da bomo lahko vsak dan z njo prepevali: Moja duša poveličuje Gospoda …