BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE

 

Pripravljamo se na praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije –  8. December.

Nauk o začetni brezmadežnosti Device Marije je razglasil za versko resnico papež Pij IX, 8. Decembra 1854 takole: »DOLOČAMO…… DA JE BILA BLAŽENA DEVICA MARIJA V PRVEM TRENUTKU SVOJEGA SPOČETJA OBVAROVANA VSAKEGA MADEŽA IZVIRNE KRIVDE.«

Bog je v svoji vsemogočnosti izkazal po Brezmadežni Devici svojo ljubezen, modrost in dobroto. Ona je bila od vekomaj zamišljena v Očetovi stvariteljski ljubezni kot čudovita popolnost njegovega stvarstva, najbolj dragocen dragulj, najvišja umetnina, ki jo je v svoji zamisli pripravil za Mater svojemu Sinu.

Bila sem spočeta, ko še ni bilo pravodovja,

ko še ni bilo zbiralnikov, polnih vodá. (Prg.8, 24)

V tej 9-dnevnici priprave na ta praznik jo vsak dan pozdravimo s hvalnico, ki jo je ob obiskanju izrekel nadangel Gabrijel:

Zdrava Marija milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami ……….

in prosimo jo z najponižnejšo držo

Sveta Marija, Mati Božja,  prosi za nas grešnike………

Vsak dan zmolimo Litanije Matere Božje.

O MARIJA BREZ MADEŽA SPOČETA, PROSI ZA NAS, KI SE K TEBI ZATEKAMO.

8. december

V nedeljo 8. decembra je milostna ura med 12.00 in 13.00 uro (to je ena ura molitve), ki jo bomo imeli bodisi v cerkvi ali v svojem domu.

Za začetek izmolimo 3x Psalm 51, ostali del časa premišljujemo Jezusovo trpljenje, molimo rožni venec, slavimo Gospoda na svoj način ali molimo nam priljubljene molitve.

Seveda je udeležba pri sveti Evharistiji na prvem mestu, zato je ob nedeljah ne opuščajmo.

ČUDODELNA SVETINJA

27.NOVEMBER 1830

POMEN ČUDODELNE SVETINJE

Čudodelna svetinja razodeva Devico Marijo kot srednico milosti.
  • Njeno sredništvo ponazarjajo žarki, ki izhajajo iz žlahtnih kamnov na rokah.
  • Marija posreduje med Kristusom in Cerkvijo. Kristusa kot izvir milosti predstavljata dve znamenji: križ nad črko M in Jezusovo srce, obdano s trnovo krono. M je znamenje za Marijo. Polkrogla pod nogami pomeni Cerkev.
  • Marijina podoba na svetinji spominja po knjigi Razodetja na “veliko znamenje: žena, ogrnjena s soncem, in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih zvezd” (Raz 12,1).
  • V Razodetju se vsa ta znamenja najprej nanašajo na Cerkev, na svetinji pa so povezana z Marijo, ki je v sovraštvu s satanom. Marijina podoba na svetinji je povezana tudi s protoevangelijem (1 Mz 3,15).
Križ pomeni najvišje uresničenje božje ljubezni do nas. Človeški vidik te ljubezni do nas in do Očeta razodeva Jezusovo srce.
Naš najboljši odgovor na to neizmerno ljubezen je Devica Marija, ki jo posebej razodeva Marijino z mečem prebodeno srce.
  • Sploh je srce kot prasimbol ljubeče podaritve zelo v središču razodetja leta 1830.
Čudodelna svetinja je zelo pospešila Marijino češčenje in ga pospešuje še danes.
  • Prikazanje v zvezi s čudodelno svetinjo in čudodelna svetinja sta vnaprej oznanjala versko resnico o Marijinem brezmadežnem spočetju, ki jo je 1854 slovesno razglasil papež Pij IX.
  • Ob čudodelni svetinji je rastla in še danes raste vera v Marijino brezmadežno spočetje. Tako so verniki to resnico leta 1854 z velikim veseljem sprejeli. (S tem je potrebno poudariti, kar mnogi zmotno mislijo, da je Marijino brezmadežno spočetje, brezmadežno spočetje Jezusa, ki je bil brezmadežno spočet. Marijino brezmadežno spočetje je, da je bila sama Marija brezmadežno spočeta.)
  • Hkrati prikazanje in svetinja razodevata moč in pomen Marijine priprošnje.
  • Marija je v rokah držala globus, ki je predstavljal ves svet in vsakega posameznika.
  • Iz Marijinih rok so izhajali žarki kot podoba milosti, ki jih prejema človeštvo in vsak posameznik.
Seveda naše pojmovanje glede učinkovitosti svetinje ne sme biti magično, kakor da bi svetinja brez našega sodelovanja avtomatično učinkovala.
Marija in Bog računata z našo pripravljenostjo, da prispevamo svoj delež.
Sestra Katarina je umrla 31. decembra 1876 v Parizu. 56 let po njeni smrti so njeno nestrohnjeno telo prenesli pod oltar kapele v Rue du Bac 140. Dne 25. maja 1933 je bila razglašena za blaženo, 27. julija 1947 pa za svetnico. Njeno nestrohnjeno telo počiva pod oltarjem kapele prikazovanj v Parizu, Rue du Bac 140.

JEZUSOVO SPOROČILO 16.7.2013 – O ŠKAPULIRJU

JEZUSOVO SPOROČILO

Praznik Karmelskega škapulirja in Škapulirja svetega Jožefa

16.07.2013 – Vigolo (BG)

Sof 3, 16-17 Tisti dan bodo rekli prestolnici Jeruzalem »Ne boj se, Sion, naj ti roke ne omahujejo! Gospod, tvoj Bog, je v tvoji sredi, tvoj močni rešitelj. Veseli se nad teboj v radosti, obnovi v svoji ljubezni, vriska nad teboj v prepevanju.«

 Sveta Družina, v Fatimski cerkvi v Sciacchi dne 16. Julija 2001 me je prosila, da naredim škapulir Svetega Jožefa. Minilo je mnogo let in Gospod še naprej daje velike milosti tistim, ki ga nosijo z vero in ljubeznijo. (Edson)

Jezus je dal sporočilo:

Moj mir naj bo tu vami!

Otroci moji,  ponovno  sem tu, da vas sprejmem v svoje Srce. Prosim vas, da molite za sveto Cerkev in za duhovnike. Duhovniki padajo, ker poslušajo satana, ko se jim približa in uničuje njihove duše. Zbudite se otroci, združite se v molitvi in posredujte za duhovnike! Po njih morem ozdravljati rane vaših duš in vam podeliti mir, ki ga potrebujete.

Duhovniki, ne padajte! Vstanite! Čas je, da se dvignete in vstopite v moje Srce, kjer boste črpali moč za zmago nad svetom, mesom in hudičem. Verujte, verujte, verujte! Brez vere ne morete iti dalje.

Želim vero, živo in živeto vero, da pa bi jo imeli je potrebno, da se obrnete k tisti molitvi, ki vas jo bo naučila in pokazala moja Presveta Mati po njenem rožnem vencu. Mnogi ne ljubijo in ne molijo k moji Materi, zato ne zmorejo vztrajati na poti spreobrnjenja in svetosti, ki vodi v nebesa. Sprejmite mojo ljubezen in ljubezen moje svete Matere in boste hodili po svetu z mojim blagoslovom in v moji svetlobi.

Zaupajte se varstvu svetega Jožefa. On vas bo branil in vam pomagal, da mi boste zvesti. Dal sem vam veliko milost, otroci moji, škapulir mojega krušnega očeta Jožefa: znamenje varstva, milosti in blagoslova naših svetih Src. Ta škapulir je dar za duše, ki ljubijo Boga in je milost, ki mnogo pomaga ostati zvest na poti svetosti, ki vodi v nebesa. Tisti, ki uporabljajo in nosijo na sebi škapulir mojega krušnega očeta Jožefa, se ob smrtni uri ne bodo srečali z mojo pravičnostjo temveč mojim usmiljenjem.

Sprejmite ta škapulir z ljubeznijo in razširjajte ga najhitreje, kot je mogoče, za rešitev mnogih duš. Molite, molite, molite in srečali boste moje usmiljeno obličje, ki bo sijalo na vas.

Blagoslavljam vas v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

Psalm 80,8  ..razjasni svoje obličje, da bomo rešeni.

ŠKAPULIR SVETEGA JOŽEFA

SPOROČILO NAŠE GOSPE 19.11.2013

Sporočilo Naše Gospe  19.11.2013

 

Mir, moji ljubljeni otroci!

 Otroci moji, to so časi, ko  morate mnogo posredovati za Cerkev in za svet.

Bog vas kliče k globokemu in resničnemu spreobrnjenju, kajti mnogi se oddaljujejo od resnice v iskanju dogajanj, ki jim ne bodo prinesli večno življenje. Ne predajte se in se ne zavajajte s tako lažnimi prevarami. Samo Bog je Resnica. Če boste ostali vedno združeni z Njo nikoli ne padete in ne boste pogubljeni.

Bog me danes pošilja iz nebes, da vas vodim in vam pomagam, zato vas prosim molite, molite, molite, da bi razumeli mojo materinsko prisotnost in moja sporočila za vas. Odprite svoja srca za Božjo ljubezen in on, ki je Pot, Resnica in Življenje bo izlival na vas nebeške blagoslove in milosti, da dosežete zmago nad vsakim zlom in grehom.

Ljubim vas in vas blagoslavljam: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

SPOROČILO DEVICE MARIJE 16.11.2013

V SOBOTO STA IMELA EDSON IN NJEGOVA MAMA VIDENJE DEVICE MARIJE NA SVOJEM DOMU. POVABILA STA MOLIVCE PA TUDI MI VSI SMO BILI POVABLJENI, DA SE DUHOVNO PRIDRUŽIMO TEMU SREČANJU: ZAČETEK MOLITVE JE BIL PO NAŠEM ČASU  OB 21. URI.  TO JE URA  ODHODA SVETEGA JOŽEFA K NEBEŠKEMU OČETU IN SE V SLOVENIJI DUHOVNO POVEZUJEMO V MOLITVI K SVETEMU JOŽEFU. PROSIMO ZA DRUŽINE, ZA NOVA ŠKOFA, ZA VSO CERKEV, ZA SVETEGA OČETA PA TUDI ZA SVOJE POTREBE! BOGU HVALA ZA VSE PREJETE MILOSTI IN BLAGOSLOVE.

SPOROČILO DEVICE MARIJE 16.11.2013

 Mir, moji ljubljeni otroci!

Jaz, vaša Mati sem prišla iz nebes, da vas povabim k spreobrnjenju. Brez Boga v vašem življenju ne morete delati dobrega niti si zaslužiti nebesa.

Molite za spreobrnjenje grešnikov. Molite veliko za svoje brate, ki ranijo Jezusovo srce s svojimi grehi. Tudi jaz vas prosim, otroci moji: ne povzročajte trpljenja Srcu mojega Sina Jezusa s tem, ko me ne poslušate.

Molite rožni venec kot družina, da prejemate blagoslov od Boga. Sprejmite z ljubeznijo in vero blagoslove iz nebes, da bo v vaših domovih vladal Božji mir.

Vrnite se nazaj, vrnite se  na pot svetosti tisti, ki ste zašli, tisti, ki me poslušate in tisti, ki vztrajate, nadaljujte svojo pot, kajti Bog je z vami, ob vaši strani.

Sprejmite z ljubeznijo moj materinski blagoslov in pričujte moja sporočila svojim bratom: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen

VSI SMO POKLICANI

KARIZMA VSAKEGA POSAMEZNIKA JE DRUGAČNA

Karizma vsakega posameznika je drugačna, kot je pot vsake duše različna . Vsakdo bi si moral prizadevati, da raste v edinosti in intimnosti z Gospodom , zavedajoč se, da s prejetimi darovi služi svojim bratom in Cerkvi. Gospod se manifestira po mnogih karizmah  po vsem svetu, v številnih krajih in po ljudeh različnih kultur in jezikov. Gospod je tisti, ki ustvarja, ki vsak dan izkazuje Božjo milost, da z njo krasi svojo Cerkev. Bog nikoli ne preneha delovati po ljudeh na mnogotere načine . Po svojem Svetem Duhu razliva svoje milosti in svoje karizme na svet.

Karizmatična duša prepoznava delovanje Gospoda v svojem življenju;( ne na način, ko se Gospod manifestira preko videnj, lokucije, milosti in darov Svetega Duha temveč), preko svojega poslanstva, ki ga imenuje služenje v edinosti z Gospodom. S posvečevanjem sebe se zaveda, da se po tem posvečujejo tudi drugi. Ta milost je dar Duha za izgradnjo, duhovno rast sebe in drugih. Dana je za vsem, da se dnevno spreminjajo, prenavljajo in na poseben način preko teh darov in karizem imajo moč in zaupanje, da s pogumom v veri sledijo poti svetosti. Če je duša nezvesta milosti in še vedno mnogo misli na sebe, ne bo nikoli popolna in sveta.

Ko izrečemo svoj »DA«  se moramo  zavedati, da se odločimo izpolnjevati Gospodovo voljo po njegovi Cerkvi.

Mladika, ki je ločena od trte ne more obroditi dobrih sadov.

Bolj ko je duša ponižna in poslušna Gospodu, bolj jo Bog napolnjuje z milostjo, ki jo potrebuje za duhovno rast. Učiti se mora od svojega Stvarnika in služiti vsem tistim, ki žele spoznati Gospoda in iščejo njeno pomoč. Karizma je dana za služenje Cerkvi, skrivnostnemu Kristusovemu telesu.

IZ ZAKLADNICE PATRA PIJA

 

“Ponos je sovražnik, ki nikoli ne izgine.”

“Preprostost je prijetna Bogu.”

“Oseba, ki meditira in usmerja svoje misli k Bogu,v želji da bi spoznala  svoje napake in jih poskušala odpraviti, omili svoje vzgibe in uravnava svojo vest.”

“Svetost je ljubiti tiste, ki nas sovražijo, ki nas preklinjajo in nas preganjajo.”

“Življenje je stalen boj. Včasih, ko je premirje, malo zadihamo.”

(Sveti Padre Pio iz Pietrelcine)

MOLITEV ZA OTROKE IN MLADE

06.11.2013

Ponoči, ko sem spal, sem slišal glas dečka, ki je veliko jokal. Krik je prihajal od mesta, kjer je oltar Matere Božje na dvorišču hiše.

To je bil krik, ki je zvenel in se dotikal  globine srca. Slišal sem glas, ki je dejal: Dojenček Jezus joče…. Spoznal sem, da je dojenček Jezus jokal zaradi otrok in mladih. Obupno potrebujejo naše molitve. Časi so težki… Za trenutek sem pomislil?… ali niso sanje?… dejal sem si: Gospod daj mi znak…! Na misel mi je prišel znanec, moj prijatelj iz Italije in kmalu za tem je prišlo njegovo sporočilo po mobilnem telefonu, v katerem me je spraševal če sem v redu.

Bog mi je dal zelo hitro znamenje in dal vedeti, da je treba veliko moliti za otroke in mlade, ki so ogroženi in se soočajo z veliko nevarnostmi.

 

SLOVENIJA 27. OKTOBER 2013

Slovenija

              

27. oktober je  praznik rojstva svetega Jožefa. To je bil svečan dan za tiste, ki so vzeli zares in prejeli z gorečnostjo sporočila treh Svetih Src.

Skupina vernikov se je posvetila trem svetim Srcem in prejela škapulir svetega Jožefa. Ob tej priliki so mladi, ki sestavljajo skupnost vernih pripravili v čast svetemu Jožefu sliko, ki predstavlja prikazovanje Jezusa, Marije in svetega Jožefa Edsonu Glauber dne 25.12.1996 v Manausu. Verniki so prejeli škapulir in posvetili svoja življenja za Božje načrte, preko Svetih treh Src, na način, da bi Božja milost prišla kar najhitreje na cel svet, v družine in za spreobrnjenje mnogih.

Namen te posvetitve je tudi pospešiti dan v katerem bo Cerkev sprejela sporočilo Itapirange in posvetila svet Srcu svetega Jožefa …….