DELO ZDRUŽENIH SVETIH TREH SRC

3-sv-srca-JMJDelo Združenih svetih Treh Src

POSVEČEVATI SE IN POSVEČEVATI BLIŽNJEGA V LJUBEZNI DO KONCA
(Jo 13,1)

To delo je nastalo v sveti božanski skrivnosti Svete Trojice. Oče se po Svetem Duhu dotika src ljudi z novo nebeško milostjo. Razkritje Jezusovega Srca v preteklosti v Franciji sveti Margeriti Alacoque, Marijinega Brezmadežnega Srca na Portugalskem trem malim pastirčkom iz Fatime, sedaj je bila izbrana Brazilija, zlasti Amazonija, da bo priča zahteve nebes in njihovim svetim naročilom: razširjati v svetu ljubezen do Svetega Jožefa in ga predstaviti ljudem tako, da bo njegovo Prečisto Srce ljubljeno.
Kaj to pomeni? Pomeni, da je sedaj nov čas milosti za Cerkev in za svet, preko posredovanja prikazovanj v Itapirangi. Trojna Pobožnost Srcem je tako izpolnjena. Tretja oseba Svete Družine, zapuščena in pozabljena od mnogih, je dana v javnost in vzeta iz pozabe. Tisti, ki je Glavar Svete Družine in Varuh Svete Cerkve, se razodene ob strani Src Jezusa in Marije, kot živa oseba, s srcem ki bije, ki ljubi in ki čuti bolečine in trpljenje Božjega ljudstva, ki trpi.

Prva sreda v mesecu je posvečena Prečistemu Srcu Svetega Jožefa. Srce predstavlja zmožnost ljubiti. Čisto srce in srce, ki ljubi brez egoizma, ne da bi želelo imeti prvo mesto, je srce, ki je vedno pripravljeno dati življenje za ljubljenega. Poleg tega se pri Čistem Srcu, razodetem v Itapirangi srečamo z novostjo, ki bi lahko bila v spotiko manj seznanjenim –z izrazom »deviški«. Resnica je, da ta izraz ni bil nikoli dodeljen Svetemu Jožefu. Tradicionalni izraz »prečisti« nam da misliti na moža popolnoma kaznovanega v njegovih intimnih čustvih v sobivanju z Deviško Nevesto. Zaradi tega ga klasična ikonografija predstavlja v visoki starosti, v kateri se impulzi mesa lažje obvladujejo. Poleg tega se vprašamo, zakaj dati ob Jezusovi Materi, ki je stara šestnajst let, ženina šestdesetih let? Če ga je Bog izbral za ženina Device, Matere svojega Sina, je pristajalo, da mu da vse potrebne milosti za to poslanstvo (Sveti Bernardino de Sena; I. pridiga o Sv. Jožefu).
Izraz »deviški« nakazuje prav to: po milosti je svetemu Jožefu bilo odvzeto vsako pohotno čutenje, ki bi bilo ponižujoče za Deviško Nevesto in bi jo vznemirjalo. Vredno se je spomniti, zaradi težavnosti sedanjega časa, Enciklike Papeža Leona XIII. QUANQUAM PLURIES: o varuštvu (pokroviteljstvu) Svetega Jožefa: »Vsekakor je dostojanstvo Božje Matere tako visoko, da ničesar ne more biti ustvarjenega nad njo.«

ZDRUŽENA SVETA TRI SRCA
Nemogoče je ločiti Marijo od Jožefa in Jožefa od Marije in obeh od Jezusa, ker so del, kot se izrazi teolog Francesco Suarez, v redu hipostatičnega združenja. Pred nekaj leti je monsignor Sinibaldi, naslovni škof iz Tiberiade in sekretar Svete Kongregacije za študij, specificiral to točko doktrine. Ugotovil je, da je ministerij Svetega Jožefa v smislu končen, po hypostatičnem redu: ne, da je sveti Jožef sam po sebi sodeloval kot fizični instrument Svetega Duha, pri realizaciji skrivnosti Učlovečenja; iz tega vidika je njegova vloga precej nižja od Marije Božje Matere; toda bil je določen, zaradi moralnega razloga, biti varuh deviškosti in časti Marije in istočasno oče, hranitelj in varuh Besede, ki je meso postala. »Njegovo poslanstvo, po svojem cilju, ni v hipostatičnem redu neposrednega sodelovanja, fizično in pripravljeno, temveč postransko moralno sodelovanje in posredovanje (za Marijo), ki pa kljub temu še vedno velja za sodelovanje (mons. Sinibaldi, Veličina Svetega Jožefa, Rim 19027 pp.36ss)

Kar bomo rekli bo videti bolj jasno, če upoštevamo, da se večni odlok Učlovečenja ne nanaša le na Učlovečenje v splošnem, brez upoštevanja okoliščin časa in kraja, ampak Učlovečenja hic et nunc, to je Učlovečenja Božjega Sina, po delovanje Svetega Duha, in je moralo biti načrtovano v takem trenutku Device Marije, ko je bila zaročena z možem, iz Davidove hiše, ki se imenuje Jožef.
Vse nas vodi v verovanje, da je Jožef bil vnaprej določen, da bo krušni oče Besede, ki se je učlovečila, predno je bil določen za slavo.

Bistvo:
Kot je bil Kristus vnaprej določen za Božjega sina po naravi in še več vnaprej določen za slavo in prvenca in kot je bila Marijino Božje Materinstvo vnaprej določeno v slavi, tako je vnaprej bilo določeno, da bo Jožef krušni Oče učlovečene Besede, ki je nad vsem, določen v slavi in milosti.

Z drugimi besedami, Jožef je bil vnaprej določen za najvišjo stopnjo slave, potem za Marijo, in sledi tudi najvišja stopnja milosti in ljubezni, da je bil vreden biti krušni Oče in Varuh Boga Človeka.

Iz tega je njegovo poslanstvo edinstveno na svetu, ker je vnaprej določeno po nekdanji pripadnosti odločitvi Učlovečenja.
In če se pravilno reče in potrdi, da je Jožef bil ustvarjen za svet, da bi bil krušni oče učlovečene Besede je to, da je bil vreden oče, da ga je Bog določil za veliko slavo in milost. Resnično, on v svetosti prekaša vse svetnike, ki so bili pred njim. Imel je več vere in je bil bolj poslušen kot Abraham; bolj potrpežljiv kot Jakob; bil je bolj čist kot prvi Jožef; imel je več domačnosti z Bogom kot Mojzes, več ljubezni za svoje ljudstvo kot Samuel, bolj ponižen in krotak kot David.
To prevajanje je bilo zelo zahtevno in upam da je zajeto bistvo, prevod je točen.

ZDRUŽITEV SRC PO ZAKONSKI ZVEZI MED MARIJO IN JOŽEFOM

1 Mz 2,24

Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso.

Kot je Sveta Trojica Oče, Sin in Sveti Duh v treh osebah in enem samem srcu, tako Trojica Jezusa, Marije in Jožefa, v treh srcih oblikujejo-so eno samo srce (Sveti Janes Eudes)

Evangelisti jasno potrjujejo, da je Jezus bil spočet po Svetem Duhu in da je zakonska zveza ohranila nedolžnost, Jožef je bil imenovan ženin Marije in Marija nevesta Jožefova. In sin Marijin tudi Jožefov sin, zaradi
Zakonske zveze, ki ju združuje. »Zaradi te zakonske vezi, ki ju združuje; iz razloga zvestega zakona si tako zaslužita, da se imenujeta Kristusova starša, ne samo Mati, temveč tudi tisti ki je bil njegov oče, po tem ker je bil Materin zakonec, tako eno in drugo po umu in ne po mesu.«

Če analiziramo naravo zakonske zveze, bodisi Svetega Avguština, bodisi Tomaža Akvinskega, je postavljena v stalno nedeljivo povezanost dveh duš, dveh src v soglasju; ti elementi, v tej zakonski zvezi so se izkazali na poseben način…par Jožefa in Marije predstavljata vrh iz katerega se svetost širi po vsej zemlji. Delo Odrešenikovega poslanstva se začne s to sveto in deviško zvezo, v kateri se izrazi volja Vsemogočnega, da bo očistil in posvetil družino, ki je svetišče ljubezni in zibelka človeškega življenja

V Itapirangi, Jezus, Marija in Jožef so veliko stvari povedali o Pobožnosti do njihovih treh Src Združenih v eni ljubezni. Ta vez Presvetih Src se lahko razume, kot je zaključil Sveti Janez Eudes in formuliral v XVII stoletju: »Marija in Jezus tvorita eno samo srce resnično veljavno zaradi dejstva, da je bil Jezus fizično spočet v Mariji in po drugi strani je čistost njune ljubezni povsem enaka. Marija in Jožef tvorita prav tako eno srce, ker sta izjemna bitja bila po čistosti, pogumu, globini, združena v zakonski zvezi, v kateri globlji pomen je že od začetka in enotnosti občestva. Udejani se tako dvojna mojstrovina Svetega Duha, z učinkom popolne preprostosti, harmoničnosti in edinosti: Eno je Bog govoril, to dvoje sem slišal (Ps 62,12): dojemamo dve deli, tam kjer obstaja ena sama. V osrčju te epizode v Templju in Deviškem Srcu Marije, je primarna posledica popolna zveza Src Jezusa in Jožefa.«

Če prav razumem:
Marija –Tempelj- združena z Jezusovim Srcem po Svetem Duhu in Jožefovim Srcem po zakonski zvezi. Marija Tempelj-njeno Deviško Srce, v njem je združeno Jezusovo in Jožefovo Srce.
Tu v nadaljevanju je v knjigi teološko razlaganje, enciklika

Papež Leon XIII potrjuje da Sveti Jožef prišel bliže kot kdorkoli v ugledu in dostojanstvu Božji Materi, kar sledi, da je tudi on v slavi nad vsemi angeli.
Iz vsebine lahko izrazimo doktrino, ki bo nekoč sprejeta s strani Cerkve, da med vsemi svetimi, je Jožef najvišje v nebesih po Jezusu in Mariji.
To sklicevanje na naše začetne študije o njegovi slavi in privilegijih v tem delu, ki so bili potrjeni s sporočili prejetimi od Jezusa, Marije in Svetega Jožefa, v teh 20. letih prikazovanj v Amazoniji, v katerih so razodeta pomembna sporočila glede Pobožnosti k njegovemu Srcu, združeno s pobožnostjo Src Jezusa in Marije.

Jožef je ljubil Jezusa in Devico Marijo na edinstven način, branil jih je, varoval, prehranjeval in ščitil

Jožef predstavlja vzor krščanskega življenja. Kot on, tudi naše srce mora dojeti in dati prostor Jezusu in Mariji. Ljubiti Boga in njegovo Sveto Mater, z enako gorečnostjo in predanostjo, brez žalosti, s ponižnostjo, tišino, močjo in korajžo je varna pot, ki nas vodi v nebesa.

Delo posvečeno trem združenim Svetim Srcem Jezusa, Marije in Jožefa, je nič manj kot pravo češčenje in slava Svete Trojice, ki je skrivnost edinega Boga v Treh osebah.

Tukaj je razlaga svete Trojice Pe. Emmanuel-Andre, velik spiritualist XIX stoletja, ki je obnovil v veri svojo majhno Župnijo do Mesnil de Saint Loup v Franciji, ki je nisem prevajala. PREVOD KASNEJE ČE BO POTREBNO.

Torej, pobožnost združenim Trem Svetim Srcem Jezusa, Marije in Jožefa je nedeljiva enost: Tri različna Srca združena v eno samo Srce čisto in sveto, ki misli, deluje, občuti, polno ljubezni in miru, ki gori v edini želji za Božjo slavo in za rešitev duš.
Tako ima Sveta Družina skrivnost ljubezni, ki je mnogi ne razumejo, skrivnost združenih Presvetih Src Jožefa in Marije s Srcem Jezusa Kristusa. V življenju treh oseb Svete Družine se viden način predstavi Sveta Trojica. Kako razumeti ta odnos združitve Presvetih treh Src?

V Svetem Pismu je Sveta Devica vedno predstavljena v ozki povezanosti z Jezusom, v prvi knjigi, Genesis pa do zadnje – Razodetja, kjer je obljubjena žena, ki bo uničila peklenski kači glavo (Gen 3,15) do žena obdana s soncem in kronana z dvanajstimi zvezdami. »v Svetem Pismu, piše Sveti Pij X, v Encikliki Ad diem illum, da je v vseh časih prerokovana naša bodoča milost, Odrešenik človeštva je predstavljen skupaj s svojo Materjo… sledi razlaga glej v knjigi***

Morda nas zanima kakšna Mati je bila Maria? Morda najprej kakšen Sin je bil Jezus. Sina ni enakega pri možeh; njegove Matere ni enake med ženami. Sin je najlepši otrok med vsemi človeškimi otroci; Mati je lepa kot zarja, ki vzhaja. Zaključimo z mislijo, da ni bilo tako lepega in ljubeznivega očeta kot je bil Jožef; skrbnega in čuječega za potrebe Kristusa.
Preko svojega poslanstva očetovstva Jožef sodeluje v polnosti časov, v veliki skrivnosti odrešenja (cf. Redemptoris custos,8)

SVETOST SVETEGA JOŽEFA.

JEZUSOVO SPOROČILO Z DNE 7.1.2008
V tem sporočilu je Jezus dal molitev:

Pozdravljen, sveti Jožef
Pozdravljen, sveti Jožef, Davidov sin,
pravični in čisti, Modrost je s teboj.
Blagoslovljen si med vsemi možmi
in blagoslovljen je Jezus,
sad Marije, tvoje zveste neveste.
Sveti Jožef, vreden oče in varuh
Jezusa Kristusa in svete Cerkve,
prosi za nas grešnike.
Izprosi nam od Boga Božjo modrost,
zdaj in ob naši smrtni uri. Amen!

Na koncu molitve je Jezus dejal:
Ta oblika bolj časti mojega deviškega očeta Jožefa, ga slavi in povzdiguje njegovo sveto ime, kot Varuha svete Cerkve in srednika milosti, ki jih je dobil iz mojega Božjega Srca za vašo rešitev, za njegove telesne in duhovne potrebe, kakor Božjo Modrost, ki jo danes potrebuje veliko ljudi, v teh časih, da bi bili pravični in sveti in ljubili resnico. Modrost ne bo nikoli vstopila v pokvarjeno dušo in se ne bo naselila v telesu, ki živi v grehu. S to obliko želim pokazati svetu in Cerkvi, koliko je bil moj Oče Jožef čist in svet v mojih očeh in v očeh mojega nebeškega Očeta in pred Svetim Duhom, da je bil vreden sprejeti tako veliko poslanstvo.
Sveta Trojica je »ovila« in obdala Svetega Jožefa s svojim blagoslovom, milostjo, in svetostjo že malega v maternici njegove matere Rahele, po delovanju Svetega Duha, posvečevalca duš. Razširjaj to moje sporočilo Cerkvi in svetu in bodi pravičen sin, čist, previden, močan, poslušen, zvest in potrpežljiv, poln ljubezni, ki sprejme Božje milosti kot jih je sprejel moj ljubljeni oče Jožef za časa njegovega življenja. Posnemaj njegove kreposti, kot kreposti mojega deviškega očeta in tako ti kot drugi, ki bodo poslušali in živeli to sporočilo, bodo rasli v milosti in svetosti. Jaz te blagoslavljam in vso Cerkev: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

S tem sporočilom nam Jezus želi pokazati 3 stvari v besedah dodanih v molitvi Pozdravljen sveti Jožef:
»Davidov Sin« – iz katere hiše izhaja sv. Jožef, in v kateri kraljuje kot Patriarh – po tem je rodovnik Jezusov
»deviški« – želi pokazati sveti in Cerkvi deviškost Svetega Jožefa in iz tega razumemo, da je Jožefovo Srce čisto, deviško in da je deviški v vsem svojem bistvu: mislih, telesu, srcu in duši.
Blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali (Mr 5,8)
Varuh svete Cerkve (proglasil ga je papež Pij IX, dne 8. decembra 1870, kot Patrona in Varuha vesoljne katoliške Cerkve. Jezus je to omenil v istem sporočilu od 7.1. 2008.

»Cerkev ga je razglasila kot Patrona in Varuha in je moja volja, da se vsi ljudje zatekajo k temu Davidovemu Sinu, pravičnem, ki je moj Deviški Oče.«
3-sv-srca-JMJ

»SVETI JOŽEF… IZPROSI NAM BOŽJO MODROST..«
… PREPOZNALA PRAVIČNEGA, GA PRED BOGOM OHRANILA BREZMADEŽNEGA IN GA VAROVALA MOČNEGA NASPROTI LJUBEZNI DO SINA (Mdr 10,5)

…AMPAK REŠILA IZ GREHA, Z NJIM JE ŠLA DOL V JEČO IN V VERIGAH GA NI ZAPUSTILA, DOKLER MU NI PRINESLA KRALJEVSKEGA ŽEZLA.(Mdr 10, 13-14)

NJEN MOŽ JOŽEF JE BIL PRAVIČEN … (Mt 1,19)

5 thoughts on “DELO ZDRUŽENIH SVETIH TREH SRC”

 1. Ravno danes na praznik sv. Jozefa sem dobila sluzbo. Eno leto sem bila brez sluzbe in sem bila brezposelna a sem vztajno molila k svetemu Jozefu za delo in ravno na njegov praznik sem zvedela da sem dobila sluzbo.
  Hvala sv. Jozefu in vsem ki ste mi pomagali z molitvijo ali z dobrinami.
  Polona

 2. Draga Polona
  kot pravi sveta Terezija Avilska, ni prošnje, ki je sveti Jožef ne bi uslišal, če je nujno za posameznika ali družino.
  Bogu hvala še za en dokaz uslišanj svetega Jožefa.

 3. Draga Marija!
  Prav danes mi je ena gospa, ki ima ime Marija prav tako kot vi dejala: Vse kar potrebujemo za družino prosimo milosti po svetem Jožefu. Naštela mi je vse, kar jih je sveti Jožef uslišal, saj so prosili za stvari, ki so potrebne njihovi družini (od tega da je mož dobil službo do……. ne smem v njenem imenu pisati, upam, da bo sama poslala pričevanje.
  Vzemite si čas in molite vsak dan rožni venec 7 žalosti in radosti svetega Jožefa in verujte v Jožefovo priprošnjo.
  Prejmite blagoslov Svetih Treh Src. Nevenka

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja