SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 22.03.2021 EDSONU GLAUBER, ITAPIRANGA/AM

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 22.03.2021 – EDSONU GLAUBER – ITAPIRANGA/AM

Mir tvojemu srcu, moj sin!

Jaz, tvoja Mati prihajam iz Nebes, da ti dam vso svojo Ljubezen in Luč, da bi ju ti mogel nositi tvojim bratom, ki tako zelo potrebujejo Vero in Upanje. Mnogi obupujejo v preizkušnjah življenja, ker ne molijo in so se oddaljili od Boga. Samo po molitvi jim Gospod more dati Milosti, ki jim bodo pomagale in jih utrdile v Ljubezni, Veri in Globokem Zaupanju v Njegovo Usmiljeno Srce.

Tisti, ki ne molijo, ne morejo zaslužiti Nebeške Milosti in niti ne Njegovega Varstva. Ti pritegnejo nase kazni in bolečine življenja.

Toda kadar srce, ki je zatemnjeno zaradi greha in daleč od Boga, začne moliti, tedaj zazna in čuti  Božjo Luč in Njegovo Božjo prisotnost v življenju na intenziven način, ki gre v globino duše in ji spremeni življenje.

Moli moj sin, moli za spreobrnjenje in rešitev duš. One so dragocene Bogu in Meni. Kadar se ena duša pogubi in gre v Pekel, koliko bolečine čutim v Svojem Brezmadežnem Srcu. Solze tečejo iz Mojih oči, ker  se  sami obsodijo.

Dobri ljudje niso molili in se niso dovolj žrtvovali za tiste, ki so bili brez Luči in brez Življenja. Tebe in  mnoge moje Otroke, ki poslušajo in verujejo v moje Materinske Besede, JAZ prosim, da se bolj zavzamete in potrudite v  MOLITVI, ŽRTVOVANJU, OPRAVLJANJU POKORE ZA SPREOBRNJENJE IN REŠITEV DUŠ!

KLIČEM VSE MOJE OTROKE SVETA, DA POSTANE TO SMISEL VAŠEGA ŽIVLJENJA!

Blagoslavljam in bom vedno blagoslavljala vse tiste, ki bodo v praksi živeli ta moj KLIC IN JIM BOM POMAGALA V NJIHOVIH NAJBOLJ TEŽKIH TRENUTKIH.

Moj Blagoslov tebi in vsemu Človeštvu: v Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

MOLITVE ZA PRENEHANJE SPLAVOV V SLOVENIJI IN SVETU


MOLIMO ZA PRENEHANJE SPLAVOV. ŠE POSEBNO PROSIMO ZA SLOVENIJO:

Za vsak splav je iz pekla izpuščen en hudič, ki muči človeštvo.

ROŽNI VENEC MARIJINIH KRVAVIH SOLZ
Začetna molitev:
Križani Zveličar! Klečimo pred Tvojimi nogami in Ti darujemo krvave solze Nje, ki Te je s prisrčno in sočutno ljubeznijo spremljala na Tvojem trpljenja polnem Križevem potu. Daj nam, o dobri Učenik, da poslušamo nauke, ki nam jih dajejo krvave solze Tvoje najsvetejše Matere, da Tvojo Sveto voljo na zemlji spolnjujemo tako, da Te bomo vredni vso večnost v nebesih hvaliti in poveličevati. Amen
.Pri velikih jagodah
😮 Jezus, glej na krvave solze tiste, ki Te je na zemlji najbolj ljubila in Te najiskreneje ljubi v nebesih.
Pri malih jagodah:
O Jezus, usliši naše prošnje, zaradi krvavih solz Tvoje najsvetejše Matere.
Na koncu rožnega venca ponovimo trikrat
😮 Jezus, glej na krvave solze tiste, ki Te je na zemlji najbolj ljubila in Te najiskreneje ljubi v nebesih.

Zaključne molitve:

O Marija, Mati ljubezni, bolečin in usmiljenja! Prosimo te, združi svoje prošnje z našimi, da bo Jezus, tvoj Božji Sin, na katerega se obračamo v imenu tvojih krvavih materinskih solz, uslišal naše prošnje innam z milostjo, za katero prosimo, podelil tudi krono Večnega življenja. Amen.Žalostna Mati Božja, naj tvoje krvave solze uničijo moč pekla! 3-krat.Zaradi Tvoje Božje krotkosti, o križani Jezus, obvaruj svet, obvaruj slovenski narod grozeče zmote! Amen.

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA ALI BELA NEDELJA 1104.2021

BELA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

 

USMILJENI JEZUS, VSE MOJE MOLITVE, MISLI, BESEDE IN DELA DANAŠNJEGA DNE, IZROČIM TEBI, DA JIH PO POSREDOVANJU BREZMADEŽNE DEVICE MARIJE, SVETEGA JOŽEFA, MOJEGA ANGELA VARUHA IN SVETIH NADANGELOV MIHAELA, GABRIJELA IN RAFAELA,

UPORABIŠ ZA REŠITEV DUŠ IZ VIC. ŠE POSEBEJ TE PROSIM ZA MOJE DOMAČE IN ZA TISTE, ZA KATERE SE NIHČE ZANJE NE SPOMNI.

TVOJE USMILJENJE JE NESKONČNO IN TVOJA DOBROTLJIVOST NEIZMERNA, USMILI SE UBOGIH DUŠ V VICAH. AMEN

 

IZ DNEVNIKA SV. FAVSTINE KOVALSKE: 20 Kmalu zatem sem zbolela. Draga mati prednica me je z dvema drugima sestrama poslala na počitnice v Skolimów, nedaleč od Varšave. V tem času sem vprašala Gospoda Jezusa, za koga moram moliti. Odgovoril mi je, da mi bo naslednjo noč razodel, za koga naj molim. Vice.

Zagledala sem angela varuha, ki mi je naročil, naj mu sledim. Nenadoma sem se znašla na zameglenem kraju, polnem ognja, v njem pa [je bila] množica trpečih duš.
Te duše zelo goreče molijo, a zase zaman, samo mi jim moremo pomagati. Plameni, ki so jih žgali, se me niso dotaknili. Moj angel varuh me niti za trenutek ni zapustil. Te duše sem vprašala, v čem je njihovo največje trpljenje. Vice.
Soglasno so mi odgovorile, da je njihovo največje trpljenje hrepenenje po Bogu. Videla sem božjo Mater, ki je obiskovala duše v vicah. Duše naslavljajo Marijo z »Morska zvezda«. Ona jim prinaša olajšanje. Vice.

Želela sem se z njimi pogovoriti še več, a angel varuh mi je dal znamenje za odhod. Za vrati te ječe, polne trpljenja, [sem zaslišala notranji glas], ki je rekel: Moje usmiljenje tega noče, a pravičnost to zahteva. Od takrat sem s trpečimi dušami v vicah tesno povezana.

VSEM BLAGOSLOVLJENO

2. VELIKONOČNO NEDELJO

031 529 838

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU – EDSONU GLAUBER –  04.04.2021 – Itapiranga-AM.

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU – EDSONU GLAUBER –  04.04.2021 – Itapiranga-AM.

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Otroci moji, Božja ljubezen je neizmerna in neskončna. Prosite vsak dan njegovo Božjo ljubezen za vas in za vaše družine in videli boste, kaj bo Gospod storil za tiste, ki jih ljubi.

Vedno bolj se posvetite molitvi. Tako vam bo Gospod dal velike milosti, ki vam bodo pomagale spreobrniti še najtežje grešnike. Vztrajajte v molitvi in milosti vam bodo podeljene. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 03.04.2021 – ITAPIRANGA/AM

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 03.04.2021 – EDSONU GLAUBER -Itapiranga/AM

Mir, moji ljubljeni otroci, mir! Otroci moji, jaz vaša Mati vas vabim k molitvi, molitvi, molitvi. Poslušajte moj klic, ki vam ga dajem. To so sveti klici, ki prihajajo od Gospoda.

Posredujte za dobro vaših družin, za vsakega od vas in za ves svet. Vsaka beseda, ki vam jo dajem, je pomembna. Naj vstopi v vaša srca in spremeni vaša življenja. Ne pozabite,  otroci moji, ko boste malodušni in brez upanja, pokličite moje Brezmadežno Srce in prejeli boste velike milosti. Sprejmite sedaj moj blagoslov: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

PREJEM OBHAJILA SAMO PO DUHOVNIKOVIH ROKAH BAYSIDE 1970 – 1984

PREJEM OBHAJILA SAMO PO DUHOVNIKOVIH ROKAH –

SPOROČILA NAŠE GOSPE OD ROŽ 1970 -1984 VERONIKI LEUKEN V BAYSIDE – USA 

NOSSA SENHORA DAS ROSAS  – 1970 – 1984

“Meus filhos, meus humildes filhinhos, apelo a vocês como Mãe, sigam a pé, batam às portas; tragam a luz aos seus irmãos e irmãs. Para aqueles que receberam grande graça, muito se espera deles . “(Nossa Senhora das Rosas,Bayside, 26 de maio de 1976)

»Otroci moji, moji skromni otročiči, vas pozivam kakor Mati, pojdite, trkajte na vrata; prinesite luč svojim bratom in sestram. Od tistih, ki so prejeli veliko milost, se od njih tudi veliko pričakuje. “(Gospa od vrtnic, Bayside, 26. maj 1976)

ACEITAR O PRESENTE

“Aceite o dom de Meu Filho freqüentemente, Seu Corpo físico, presente em sua Eucaristia – mas dado a você somente por mãos consagradas, mãos abençoadas por Meu Filho e ordenadas para fazer Sua obra e representá-Lo.” – (Nossa Senhora, Bayside, 11 de fevereiro de 1971)

SPREJMI DARILO
“Pogosto sprejemajte dar mojega Sina, njegovo fizično telo, ki je prisotno v  Evharistiji, vendar naj vam ga lahko dajo samo posvečene roke, roke, ki jih je moj Sin blagoslovil in jim je bilo nalogo, da izvršujejo sveto opravilo in Ga zastopajo.” – (Naša Gospa, Bayside, 11. februarja 1971)

MÃOS SUJAS

“Nenhuma mão suja pode tocar o Corpo de Meu Filho. Só Deus pode purificar as mãos.” – (Nossa Senhora, Bayside, 7 de setembro de 1970)

Umazane roke
“Nobena umazana roka se ne sme dotakniti telesa mojega Sina. Samo Bog lahko očisti roke.” – (Gospa, Bayside, 7. september 1970)

MAIOR DOR

“A maior tristeza que fere Meu Coração, Meus filhos, é a profanação do Corpo de Meu Filho. Esses atos abomináveis ​​estão sendo cometidos pelos Seus em Suas casas, Suas igrejas na terra.

VEČJA BOLEČINA
“Otroci moji, največja žalost, ki boli Moje Srce je skrunitev telesa Mojega Sina. Ta gnusna dejanja se dogajajo po njegovih v Njegovih hišah –  Cerkvah na zemlji.

“Eu repito que ninguém trará o sagrado Corpo de Meu Filho, Seu Corpo e Sangue, para outro, mas um sacerdote ordenado legalmente com mãos consagradas. Eu digo, Meus filhos, mãos consagradas, mãos abençoadas, lavadas e limpas pelo Espírito Santo! Nenhum homem dará desculpas para a contaminação do Corpo de Meu Filho. “- (Nossa Senhora, Bayside,14 de maio de 1977)

“Ponavljam, naj nihče ne nosi svetega Telesa Mojega Sina- njegovega Telesa in Krvi, ampak zakonito posvečen duhovnik, ki ima posvečene roke.  Pravim vam, Moji otroci, posvečene roke, roke blagoslovljene, ki jih je umil in očišstil Sveti Duh! Noben človek ne bo imel opravičila za skrunitev Telesa Mojega Sina. “(Naša Gospa od Rož, Bayside, 14. maj 1977)

Sobre a comunhão na mão: somente os sacerdotes podem tocar no Corpo de Cristo mais ninguém.

O obhajilu na roko: samo duhovniki se lahko dotaknejo Kristusovega Telesa, nihče drug.

SACRILÉGIOS.

“Meu Filho não está satisfeito com a maneira como Seu Corpo e Sangue estão sendo dados a todos os humanos na terra.”A comunhão na mão não foi e não será aceita pelo céu. Isso é um sacrilégio aos olhos do Pai Eterno, e não deve ser continuado, pois você apenas aumenta sua punição quando continua nos caminhos que foram considerados desagradáveis ​​ao Pai Eterno. “(Nossa Senhora, Bayside, junho 30, 1984)

SKRUNITVE

»Moj Sin ni zadovoljen z načinom, kako se Njegovo Telo in Kri daje vsem ljudem na zemlji. Nebesa niso in ne bodo sprejela obhajila na roko. To je skrunitev v očeh Večnega Očeta in se ne sme nadaljevati, saj svojo kazen povečujete, ko nadaljujete po poteh, ki so neprijetne Večnemu Očetu  “(Gospa, Bayside, 30. junij 1984)

HOMEM DE DEUS

“Um sacerdote é um homem de Deus, escolhido unicamente do mundo para ser um representante do Filho de Deus … Como um homem de Deus, ele traz a você o Corpo e o Sangue do seu Salvador. 

“Dizei-vos, meus irmãos e irmã, que ninguém tomará nas mãos o Corpo purificado de vosso Salvador! Somente os dedos consagrados e as mãos do representante de Cristo Senhor darão e levarão este dom à humanidade! (Santa Teresa, Bayside, 2 de outubro de 1975)

 

BOŽJI ČLOVEK
»Duhovnik je Božji mož, ki je bil poklican -vzet od sveta – da bi bil predstavnik Božjega Sina … Kot Božji mož vam prinaša Telo in kri vašega Odrešenika.«

Povejte si med seboj, moji bratje in sestre, naj nihče ne prejema v svoje roke čistega Telesa vašega Odrešenika! Samo posvečeni prsti in roke predstavnika Kristusa Gospoda bodo darovale in prinašale ta dar  človeštvu (Santa Teresa, Bayside, 2. oktober 1975)

DESACRALIZAÇÃO

“Minha filha, você pergunta por que eu choro? Eu derramei lágrimas de grande angústia. Vejo novamente a profanação ao Corpo de Meu Filho sendo cometida na terra. Ninguém colocará as mãos sobre Seu Corpo!

DEAKRALIZACIJA
“Moja hči, vprašaš, zakaj jočem? Točim solze od silnih tesnob. Spet vidim na zemlji, da se skruni Telo Mojega Sina. Nihče naj ne polaga roke na Njegovo Telo! 

“Meu Filho deu a você em confiança aqueles Ele escolheu entre a humanidade para representá-lo – seus sacerdotes. Nenhum outro levará Meu Filho à humanidade! Você não deve contaminar Seu Corpo entregando-O nas mãos de mulheres, ou daquelas que não foram preparadas pelo Pai como sacerdotes legalmente ordenados – Nossa Senhora, Bayside, 1 de novembro de 1974

“Moj Sin vam je zaupno in dal tiste, ki jih je med človeštvom izbral, da vas zastopajo – vaše duhovnike. Nihče drug ne bo človeštvu prinašal Mojega Sina! Ne smete umazati Njegovega telesa tako, da ga izročate ženskam ali tistim, ki niso bili poklicani od Očeta kot zakonito posvečeni duhovniki – Gospa, Bayside, 1. november 1974

“Porque, por reverência a este sacramento, nada o toca, exceto o que é consagrado; portanto, o corporal e o cálice são consagrados, e igualmente as mãos do sacerdote, para tocar neste sacramento.” (São Tomás de Aquino, Summa Theologica)

“Ker  iz spoštovanja do tega zakramenta naj se ga nič ne dotakne, razen tistega, kar je posvečeno; torej korporal in kelih sta posvečena in pa tudi duhovnikove roke, da se dotikajo tega zakramenta.” (São Tomás de Aquino, Summa Theologica) (SVETI TOMAŽ AKVINSKI- SUMMA    THEOLOGICA)

 

 

 

Obletnica smrti papeža sv. Janeza Pavla II. 2.april 2005 – 2. april 2021

 

Obletnica smrti papeža sv. Janeza Pavla II.

 2.4.2021  Katoliška cerkev  Papež Janez Pavel II. Svetnik   

2. aprila se spominjamo smrti svetega papeža Janeza Pavla II.

Življenjepis papeža Janeza Pavla II.

Papež Janez Pavel II.[2] je bil 264. papež[3] oziroma 263. naslednik apostola Petra v vesoljni Cerkvi. Karol Jozef Wojtyła, ki je bil za papeža izvoljen 16. oktobra 1978, se je rodil 18. maja 1920, v Wadowicah blizu Krakova na Poljskem. Bil je mlajši od dveh sinov Karola Wojtyle in Emilie Kaczorowske.

Po zaključeni srednji šoli Marcin Wadowita v Wadowicah se je leta 1938 vpisal na jagelonsko univerzo v Krakovu. Ko so nemške okupacijske sile univerzo leta 1939 zaprle, se je za obdobje štirih let zaposlil. Najprej je delal v kamnolomu, nato pa v kemični tovarni Solvay, s čimer si je zaslužil sredstva za preživljanje, obenem pa se je na ta način izognil deportaciji v Nemčijo. Leta 1942 je v sebi prepoznal klic v duhovniški stan, zato je začel obiskovati predavanja v skrivnem bogoslovnem semenišču v Krakovu, ki ga je vodil nadškof kardinal Adam Sapieha. V tistem času je bil tudi med pobudniki Rapsodijskega gledališča, ki je prav tako delovalo na skrivaj. Po končani vojni je študij do duhovniškega posvečenja, ki ga je prejel 1. novembra 1946 v Krakovu, nadaljeval v bogoslovnem semenišču in na teološki fakulteti jagelonske univerze. Kardinal Sapieha je mladega duhovnika Wojtyło poslal na študij v Rim, kjer je leta 1948 opravil doktorat iz teologije na temo vere v delih sv. Janeza od Križa. V študijskih letih je med počitnicami opravljal dušnopastirsko delo med poljskimi izseljenci v Rimu in med begunci v Franciji, Belgiji in na Nizozemskem.

Po končanem študiju se je leta 1948 vrnil na Poljsko, kjer je deloval kot kaplan v župniji Niegovič blizu Krakova, nato pa v župniji sv. Florijana v samem mestu. Do leta 1951 je bil univerzitetni kaplan in tedaj se je znova lotil filozofskega in teološkega študija. Leta 1953 je na katoliški univerzi v Lublinu predstavil tezo o možnosti utemeljitve krščanske etike na etiki Maxa Schelerja. Pozneje je postal profesor moralne teologije in etike v krakovskem semenišču in na teološki fakulteti v Lublinu.

Papež Pij XII. (1939–1958) ga je 4. julija 1958 imenoval za pomožnega krakovskega škofa. Škofovsko posvečenje je prejel 28. septembra 1958 v wawelski katedrali. Papež Janez XXIII. (1958–1963) ga je 13. januarja 1964 imenoval za krakovskega nadškofa, papež Pavel VI. (1963–1978) pa ga je 26. junija 1967 imenoval za kardinala. Kot krakovski pomožni škof in nadškof je sodeloval na drugem vatikanskem cerkvenem zboru (1962–1965), kjer je veliko prispeval k oblikovanju Pastoralne konstitucije o Cerkvi v sedanjem svetu.[4] Kardinal Wojtyła se je udeležil tudi petih zasedanj škofovske sinode[5], ki so potekali pred njegovo izvolitvijo. Za papeža je bil izvoljen 22. septembra 1978. Umrl je v soboto, 2. aprila 2005, ob 21.37 v apostolski palači v Vatikanu. Papež Benedikt XVI. (2005–2013) ga je za blaženega razglasil 1. maja 2011, papež Frančišek pa ga je 27. aprila 2014 skupaj s papežem Janezom XXIII. (1958–1963) razglasil za svetnika.

Od začetka papeževanja je opravil 146 pastoralnih obiskov v Italiji, kot rimski škof pa je obiskal 317 od 333 župnij na ozemlju rimske škofije. Izven Italije je na mednarodne pastoralne obiske, ki so izraz pastoralne skrbi Petrovega naslednika, potoval 104-krat. V tujino, v Lurd v Franciji, je zadnjič poromal 14. in 15. avgusta 2004, ko je tam sklenil slovesnosti ob 150. obletnici razglasitve verske resnice o Marijinem brezmadežnem spočetju. Zadnje apostolsko potovanje na ozemlju Italije, katere primas[6] je rimski škof, je opravil 5. septembra 2004, v Loreto, kjer je za blažena razglasil dva člana Katoliške akcije.

Papež Janez Pavel II. je dvakrat obiskal tudi Slovenijo: prvič od 17. do 19. maja 1996, ko je obiskal vse tri takratne škofije, drugič pa 19. septembra 1999, ko je v Mariboru za blaženega razglasil škofa Antona Martina Slomška (1800–1862).

Med glavne dokumente[7] njegovega papeževanja sodi štirinajst okrožnic, petnajst apostolskih spodbud, enajst apostolskih konstitucij in štiriinštirideset apostolskih pisem. Janez Pavel II. je napisal tudi pet knjig: Prestopiti prag upanja (1994), Dar in skrivnost: ob 50. obletnici mojega duhovništva (1996), Rimski triptih (2003), »Vstanite, pojdimo!« (2004) in Spomin in identiteta (2005).

Papež Janez Pavel II. je razglasil 1.345 blaženih in 483 svetnikov, skupno torej 1828 oseb, ki so dosegle čast oltarja. Vodil je devet konzistorijev[8], na katerih je imenoval 231 kardinalov, imenovanja enega kardinala pa je ostalo in pectore[9]. Vodil je šest plenarnih zasedanj kardinalskega kolegija. Od leta 1978 dalje je sklical petnajst zasedanj škofovske sinode: šest rednih splošnih zasedanj (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), eno izredno splošno zasedanje (1985) in osem posebnih zasedanj (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 in 1999).

Noben papež v zgodovini se doslej še ni srečal s tako velikim številom ljudi kot Janez Pavel II. Na več kot 1160. splošnih avdiencah, ki jih je imel ob sredah, se je srečal s približno 17,6 milijonov vernikov. Potrebno je prišteti še posebne avdience in maše, ki se jih je samo v jubilejnem letu 2000 udeležilo več kot osem milijonov romarjev. Na milijone vernikov je nagovoril na pastoralnih obiskih v Italiji in po svetu. Rekordno število beležijo tudi avdience za politične voditelje. Opravil je 38 uradnih obiskov, imel 737 avdienc ali srečanj s predsedniki držav ter 245 avdienc s predsedniki vlad.

V Katoliški Cerkvi obhajamo god sv. Janeza Pavla II. 22. oktobra. Papež Benedikt XVI. (2005–2013) je svojega predhodnika 1. maja 2011 v Rimu razglasil za blaženega, papež Frančišek pa ga je skupaj z blaženim papežem Janezom XXIII. 27. aprila 2014 razglasil za svetnika.

Določitev datuma za obhajanje papeževega godu

Godovi blaženih in svetnikov se običajno praznujejo na njihov dan smrti. Papež Janez Pavel II. je umrl 2. aprila 2005, v tistem času pa pogosto obhajamo veliki teden. V Vatikanu so zato sprejeli odločitev, da se bo njegov liturgični spomin obhajal 22. oktobra, ko je papež Janez Pavel II. leta 1978 uradno nastopil svoj pontifikat.

ČEŠČENJE KRIŽA ZA REŠITEV DUŠ IZ VIC NA VELIKI PETEK 33X

 

Častim te o sveti Križ, okrašen

z Najsvetejšimi udi in prekrit

s Predragoceno Krvjo, molim te moj Bog,

pribit na Sveti Križ iz ljubezni do mene (nas).

Jezus vate zaupam! Amen!

NA KONCU SVETI ANGEL VARUH MOJ!

To molitev molimo na Veliki petek 33x in

rešimo 33 duš iz Vic. Če molimo na

druge petke 50x rešimo 5 duš iz Vic.

Molitev potrjena od Papeža Pavla VI.

SPOROČILA SVETEGA JOŽEFA EDSONU GLAUBER od 26.03.2021 do 28.03.2021

 

SPOROČILO SVETEGA JOŽEFA EDSONU GLAUBER 26.03.2021

Mir tvojemu srcu!

Sin moj, vstopi v Jezusovo Srce in dovoli, da te objame z njegovo Božjo ljubeznijo. Ta ljubezen je sveta in mogočna in želi objeti vse ljudi, da bi mogli vsi razumeti, da vse kar je storil je bilo iz ljubezni za odrešenje duš. Prenesi njegovo Božjo ljubezen drugim in prejel boš veliko več, ker njegova ljubezen je neskončna. Ljubim te, moj sin in te blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO SVETEGA JOŽEFA EDSONU GLAUBER 27.03.2021

In moj, dovoli, da te vodim po poti svetosti, ki vodi k Bogu. Ta pot zahteva veliko molitve, žrtev, poslušnosti in zvestobo, s pogledom usmerjenim v izpolnjevanje Božje volje. Bog te ljubi, ljubi tudi človeštvo, ki ga mnogokrat strašno žali s strašnimi grehi. V teh časih mnogi ne ljubijo več resnice zato, da živijo iz laži za zadovoljitev njihovih grešnih namenov in njihove lastne volje. Blagoslavljam tebe in ves svet: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO SVETEGA JOŽEFA EDSONU GLAUBER 28.03.2021

Mir tvojemu srcu!
Sin moj, dajem ti milosti mojega Srca, da bi se tvoje srce vnelo v ljubezni, veri in zaupanju v Boga. Vedno moli, ker po molitvi boš prejel vse iz Jezusovega Srca. S tvojimi molitvami boš mogel prejeli velike milosti za Cerkev in za svet. Vedno sem ob tebi in te pokrivam s svojim Svetim Plaščem. Blagoslavljam te: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!