KARIZMA IN SKUPNOST TREH SVETIH SRC

 

Jezus mnoge vabi, da bi odgovorili na klic, “Hodi za menoj!”

DSC_0185 GROZDE

TRETJE DELO JE SKUPNOST POSVEČENEGA ŽIVLJENJA, ki  bo ustanovljena v čast Prečistemu srcu svetega Jožefa. To bo  skupnost, ki jo bodo ustanovili mladi, ki se čutijo poklicani za posvečeno in versko življenje v skupnosti. To tretje delo je zelo pomembno, da se pridruži drugima dvema v eno Delo, zaradi povečanja skupin mladih in družin, postavljenih z Jezusom in Devico. Ta tri dela so del enega Božjega Dela razdeljenega na tri načine življenja : laiški misijonarji, družine in posvečeni red. Glede na Božji klic, ki ga mladi čutijo v svojih srcih, se bodo odločali za eno teh treh del in jih živeli v  svojem življenju.

Skupnost, ki bo ustanovljena v čast Prečistemu srcu svetega Jožefa bo  skupnost posvečenega življenja in se bodo imenovani Apostoli Prečistega Srca svetega Jožefa, ki bodo živeli posvečeno življenje v veri in po zgledu in krepostih ženina Vnebovzete Device in Jezusovega varuha.

Ta skupnost bo dihala v Jožefovem duhu. Vse za in po svetem Jožefu hoditi v skupni predaji njegovemu svetemu življenju v združenosti z Bogom.

Ta skupnost bo iskala življenje v popolnosti in svetosti po primeru kreposti in vrlin svetega Jožefa in milosti, ki jih Bog daje svojim, ki so čisti v srcu in se obračajo nanj preko tega velikega svetnika.

Ta skupnost ima naslednje napotke:

Mladi : moški ali ženske posvetijo svoje življenje  Bogu po Srcu svetega Jožefa, t.j. da izročijo svoje celotno bitje in življenja Bogu po tem čistem in svetem Srcu.

Moški in ženske bodo v posvetitvi svojega življenja Bogu obljubili, da bodo sledili vrlinam in krepostim svetega Jožefa, ki je bil najpravičnejši,  najčistejši, preudaren, zelo močan, poslušen, najzvestejši in najbolj potrpežljiv.

Poleg tega, da posveti svoje življenje za ta veliki namen, ne more nikoli reči, da ne bo sledil usmeritvi, ki jo je Jezus dal za skupino, ki želi živeti globoko duhovno življenje, in služijo tudi za posvečene:

* LJUBEZEN* ZVESTOBA* MOLITEV* ŽIVLJENJE BOŽJE BESEDE* POKORŠČINE IN PONIŽNOSTI* SVETOSTI* ČISTOSTI

4.   Ta skupnost se bo spominjala in globo živela vsak dan 21.oo uro, ki je čas svetega Jožefa, čas svetih milosti njegovega Prečistega Srca za družine, za Cerkev in za svet. To je čas ura njegovega slavnega tranzita , čas, ko se je njegovo Prečisto Srce razodelo svetu in ura, v kateri je razodel velike obljube njegovega Prečistega Srca.

To je torej ura intimnosti s tem svetim in deviškim Srcem, ki je tako ljubilo Jezusa in Marijo in ki je bogato v blagoslovih, ki jih je Gospod pripravil kot novo posodo (izvir) milosti za človeštvo.

 

 

 

 

KARIZMA VSAKEGA POSAMEZNIKA JE DRUGAČNA

Karizma vsakega posameznika je drugačna kot je pot vsake duše . Vsakdo bi si moral prizadevati, da raste v edinosti in intimnosti z Gospodom , zavedajoč se, da s prejetimi darovi služi svojim bratom in Cerkvi. Gospod se manifestira po mnogih karizmah  po vsem svetu, v številnih krajih in po ljudeh različnih kultur in jezikov. Gospod je, ki ustvarja, ki vsak dan izkazuje Božjo milost, da z njo krasi svojo Cerkev. Bog nikoli ne preneha delovati po ljudeh na mnogotere načine . Po svojem Svetem Duhu razliva svoje milosti in svoje karizme na svet.

Karizmatična duša prepoznava delovanje Gospoda v svojem življenju ( ne na način, ko se Gospod manifestira preko videnj, lokucije, milosti in darov Svetega Duha temveč); preko svojega poslanstva, ki ga imenuje služenje v edinosti z Gospodom. S posvečevanjem sebe se zaveda, da se s tem posvečujejo tudi drugi. Vsaka milost je dar Duha za izgradnjo, duhovno rast sebe in drugih. Dana je za vse, da se  dnevno spreminjajo, prenavljajo in na poseben način po teh darovih in karizmah imajo moč in zaupanje, da s pogumom v veri sledijo poti svetosti. Če je duša nezvesta milosti in še vedno mnogo misli na sebe, ne bo nikoli popolna in sveta.

Ko izrečemo svoj »DA«  se moramo  zavedati, da se odločimo izpolnjevati Gospodovo voljo po njegovi Cerkvi.

Mladika, ki je ločena od trte ne more obroditi dobrih sadov.

Bolj ko je duša ponižna in poslušna Gospodu, bolj jo Bog napolnjuje z milostjo, ki jo potrebuje za duhovno rast. Učiti se mora od svojega Stvarnika in služiti vsem tistim, ki žele spoznati Gospoda in iščejo njegovo pomoč. Vsak karizma je dana za služenje Cerkvi, skrivnostnemu Kristusovemu telesu.

 

SPOROČILA DEVICE MARIJE ZA NJEN NAČRT

Edsonu Glauber

Sporočila Device Marije o njenem načrtu  po molitveni skupnosti »Maria Regina dei giovanni« – Marija kraljica mladine

“Ne glede na to, v katerem življenjskem obdobju ste, ali ste v družini ali skupnosti. Živeti poslušnost  je resnično velik korak na poti  k svetosti, in ena od najpomembnejših stopenj v krščanskem življenju . ”

” Poslušnosti pogosto primanjkuje . Če jo živite v polnosti, Bog bo lahko realiziral velike stvari v vašem življenju in življenju vaših bratov. ”

” Živeti poslušnost pomeni živeti poslušni Božji volji vsak dan. ”

“Biti sveti pomeni iskati in videti Božje delo, opravljeno v drugih in v sebi in ga globoko živeti. ”

“Ko pomislite na dobrobit svojih bratov in njihovo veselje se posvečujete in učite ljubiti. ”

” Svetost pomeni žrtvovati svojo voljo v korist bližnjega, da bi se v njem izvršila Božja volja. ”

” Svetost pomeni , da se počutiš resnično Božji otrok , ki ljubi  in svobodno sprejme svojo odločitev, da Boga ljubi in mu služi , ne z  občutkom prisiljenosti, temveč  v svobodi”

“Zlo današnjega sveta je pomanjkanje ljubezni do Boga in do bližnjega zato je  pomanjkanje svetnikov na svetu . Če začnete živeti to Božjo zapoved svetosti koliko svetnikov se bo izgradilo za Božjo slavo . ”

“Spreobrnjenje pomeni tudi sprejeti Božjo voljo v svojem življenju in življenju svojih bratov, ne da bi se ji upirali, zavedajoč se njenega delovanja v svojem življenju in življenju vseh otrok. Človek, ki živi spreobrnjenje si mora prizadevati vsak trenutek izvrševati Gospodovo voljo in ne svojo lastno voljo. Odpovedati se moramo samemu sebi in živeti kot svoboden človek za Boga.”

“Tudi v najšibkejših Bogu ni nemogoče izvršiti njegovo delo. Nisi ti tisti, ki se odloči za to delo, ampak Bog . ”

SKUPINA “MARIJA KRALJICA MLADIH” : smernice za delo

Dne 19.10.1097 je Devica Marija dala sporočilo:

Želim oblikovati skupino mladih. Sama bom poskrbela in bom vodila to skupino. Tisti, ki se želijo pridružiti tej skupini bom pomagala , da bodo živeli Božjo besedo in bodo hodili po poti svetosti, se učili bolje spoznali Božjo ljubezen . Vse mlade , ki se bodo pustili voditi, bom vzela s seboj v nebesa. Prek teh skupin, ki bodo nastale, bodo mnogi mladi našli pot svetosti, se posvečevali in živeli globoko ljubezen do Boga . ”

Skupini bo  Devica Marija dajala napotke o tem, kako naj živimo združeni z Bogom. Povedala nam bo, kaj moramo brati in meditirati branje, nam pomagala, da  bomo bolje spoznali sami sebe in nam pomagala premagati težave, s katerimi se srečujemo na naši duhovni poti.

Jezus hoče od skupine mladih :

* Ljubezen ;

* Zvestobo ;

* Molitev:

* Izkušnjo Božje besede;

* Poslušnost in ponižnost (nista ločene druga od druge) ;

* Svetost ;

* Čistost ;

Jezus mi je pojasnil, da v tej Sveti Družini so trije načini življenja, ki jih oseba lahko sledi (izbere):

družinsko življenje ( svete družine ) ;

Posvečeno življenje ( duhovniki / redovniki/ce )

in življenje v služenju (mladi in laični misijonarji ) .

Tako me je s svojimi prikazovanji  in prikazovanji svoje Blažene Matere, naš Gospod vprašal za tri dela, ki so združena v eno.

* Skupina Kraljice mladine ;

* Svete družine ;

* Skupnost Prečistega Srca svetega  Jožefa.

Ko gre za to delo je Devica Marija dala smernice za nas in za tiste, ki čutijo da so poklicani, tako da bi mogli v poklicanosti spoštovati zvestobo, mir in veselje v Gospodovi volji in pričati s svojim življenjem njegovo ljubezen in prisotnost vsem mladim vsega sveta, kajti ne smemo misliti, da je njegovo delo samo za nas, ampak se bo razširilo po vsem svetu, kot je želja Gospoda.

SKUPNOST PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA.

Jezus in Devica želita skupnost moških in žensk. Ta skupnost je tretje delo, ki sta mi ga posredovala v sporočilu.

PRVO DELO SKUPINE MLADIH . Mladi, ki sledijo navodilom Jezusa in Device Marije in skrbijo, da iz dneva v dan pričujejo o svojem življenjem drugim mladim, tako da so v sredi novih mladinskih skupin, ki jih oblikujejo in razširjajo v različnih krajih. V teh skupinah Devica Marija obljublja njeno pomoč in materinske milosti za vsakogar, da bi vsi živeli vredno življenje v molitvi, spreobrnjenju in svetosti, kot  Bog želi.

DRUGO DELO SO DRUŽINE, ki so nastale iz teh mladinskih skupin. Jezus in Marija najprej pripravita mlade na molitev, izročitev in jih razsvetljujeta. Mnogi od teh mladih ljudi čutijo da so poklicani k zakonskem življenju in s pripravo, ki so jo prejeli v teh skupinah s pomočjo Jezusa in Marije, ustanovijo svete družine, kjer bodo živeli svojo sveto zakonsko zvezo po vzoru Svete družine .

TRETJE DELO JE SKUPNOST POSVEČENEGA ŽIVLJENJA, ki  bo ustanovljena v čast Prečistemu srcu svetega Jožefa. To bo  skupnost, ki jo bodo ustanovili mladi, ki se čutijo poklicani za posvečeno in versko življenje v skupnosti. To tretje delo je zelo pomembno, da se pridruži drugima dvema v eno stvar, zaradi povečanja skupin mladih in družin , postavljenih z Jezusom in Devico. Ta tri dela so del enega Božjega dela razdeljenega na tri načine življenja : laiški misijonarji, družine in posvečeni red. Glede na Božji klic, ki ga mladi čutijo v svojih srcih, se bodo odločali za eno teh treh del in jih živeli v  svojem življenju.

Skupnost, ki bo ustanovljena v čast Prečistemu srcu svetega Jožefa bo  skupnost posvečenega življenja in se bodo imenovani Apostoli Prečistega Srca svetega Jožefa, ki bodo živeli posvečeno življenje v veri in po zgledu in krepostih ženina Vnebovzete Device in Jezusovega varuha.

Ta skupnost bo dihala v Jožefovem duhu. Vse za in po svetem Jožefu hoditi v skupni predaji njegovemu svetemu življenju v združenosti z Bogom.

Ta skupnost bo iskala življenje v popolnosti in svetosti po primeru kreposti in vrlin svetega Jožefa in milosti, ki jih Bog daje svojim, ki so čisti v srcu in se obračajo nanj preko tega velikega svetnika.

Ta skupnost ima naslednje napotke:

Mladi : moški ali ženske posvetijo svoje življenje  Bogu po Srcu svetega Jožefa, t.j. da izročijo svoje celotno bitje in življenja Bogu po tem čistem in svetem Srcu.

Moški in ženske bodo v posvetitvi svojega življenja Bogu obljubili, da bodo sledili vrlinam in krepostim svetega Jožefa, ki je bil najpravičnejši,  najčistejši, preudaren, zelo močan, poslušen, najzvestejši in najbolj potrpežljiv.

Poleg tega, da posveti svoje življenje za ta veliki namen, ne more nikoli reči, da ne bo sledil usmeritvi, ki jo je Jezus dal za skupino, ki želi živeti globoko duhovno življenje, in služijo tudi za posvečene:

* LJUBEZEN

* ZVESTOBA

* MOLITEV

* ŽIVLJENJE BOŽJE BESEDE

* POKORŠČINE IN PONIŽNOSTI

* SVETOSTI

* ČISTOSTI

4.   Ta skupnost se bo spominjala in globo živela vsak dan 21.oo uro, ki je čas svetega Jožefa, čas svetih milosti njegovega Prečistega Srca za družine, za Cerkev in za svet. To je čas ura njegovega slavnega tranzita , čas, ko se je njegovo Prečisto Srce razodelo svetu in ura, v kateri je razodel velike obljube njegovega Prečistega Srca.

To je torej ura intimnosti s tem svetim in deviškim Srcem, ki je tako ljubilo Jezusa in Marijo in ki je bogato v blagoslovih, ki jih je Gospod pripravil kot novo posodo (izvir) milosti za človeštvo.

5 . Ta skupnost mladih in družin se bo srečevala s Skupnostjo posvečenih, da bi skupaj izprosili Gospodovih milosti za svet, po posredovanju Prečistega Srca svetega Jožefa. Na ta način se bo udejanil Marijin načrt po želji Boga, da se bodo preko mnogih mladih in številnih  družin pojavljali  v svetu in Cerkvi sveti duhovniški in redovniški poklici.

Posvetitev trem svetim Srcem

Presveto Srce Jezusovo,

Brezmadežno Srce Marijino,

Prečisto Srce sv. Jožefa

Danes (nocoj) vam posvetim

svoje misli*, svoje besede*,

svoje telo*, svoje srce*,

in svojo dušo*,

da se v tem dnevu (v tej noči)

po meni izvrši vaša sveta volja

Amen.

(*naredimo križ na ustreznem delu telesa,čelu, ustnicah, srcu….)

 

DELO SVETIH TREH SRC

DSC_0010

KAKO SODELOVATI V TEM DELU

Delo Svetih Treh Src je usmerjeno k družinam in mladim, kakor tudi vsem tistim, ki želijo slediti tej poti vere, odgovarjajoč na Božji klic, po naukih, ki so jih Jezus, Marija in Jožef prenašali preko vseh teh let. Ta duhovna pot nam bo pomagala, da se utrdimo v veri in ljubezni.

Po treh združenih Svetih Srcih Jezusa, Marije in Jožefa se nebo dotika zemlje. Čas milosti! Bog je Ljubezen in čaka name, nate, na našo ljubezen. Čaka in upa na našo posvetitev Njemu po treh Svetih Srcih. To je naše največje darilo, posvetiti se po spontani odločitvi Bogu zaradi ljubezni, ker to mora biti naš odgovor nanjo. Poslanstvo Svetih treh Src je sveto poslanstvo, ki nas vodi v svetost, v popolno realizacijo Božje volje, ki spreminja naše življenje in naše bitje, ga blagoslavlja in obnavlja Kristusovo žrtev ob vsakem obhajanju Svete Maše. (P.Leopold Grčar, frančiškan,Slovenija 2013)

To je duh, ki bi nas moral motivirati, da živimo to delo. Bog nas kliče k svetosti, da se borimo vsak dan za našo lastno posvečenje in posvečenje naših bratov. Da bi mogli živeti naše poslanstvo v svetosti, h kateri nas kliče Gospod, moramo slediti tem ciljem:

 1. Imeti namen slediti Božjemu klicu, oblikovati skupino mladih  ali skupino družin.
 2. Kako se to zgodi? Tako, da sebe pripravljaš po katekizmu, molitvi, prejemanju zakramentov, posebno zakramenta spovedi in evharistije;
 3. Kot prvo, da bi se pridružili temu delu začnemo obhajati prvih devet petkov, prvih sobot in prvih sred,  vsak mesec. To bo znamenje našega da, da bi vstopili v to delo.
 4. Da bi uveljavili ta klic začnite s svojimi prijatelji, domačimi ali s tistimi ki želite se družiti in molite rožni venec v vztrajni molitvi. Izberite primeren dan, da bi mogli vsi vztrajno sodelovati.
 5. Imejte skupni cilj, lahko mesečni ali letni, in si prizadevajte, da ga zvesto izpolnite, da bi se skupina učila hoditi in opravljati naloge treh Svetih Src.
 6. Vsak član te skupine mora razumeti, da je to v tolažbo in zadoščevanje  ZDRUŽENIM Svetim Srcem.  Duh, ki ga živimo v tem delu je»Posvečevati se in posvečevati bližnjega v ljubezni do konca!« To je naš moto, naše stremljenje, ki nas privlači, da bi se čim bolj  združili s Srci Jezusa, Marije in Jožefa in da bi bila ta Srca vedno bolj poznana, ljubljena in klicana, da bi vsi trije iz predanosti njihovih treh Src, lahko podelili izliv globokih milosti, blagoslovov in kreposti na duše in na ves svet.
 7. Podelitev škapulirjev Svetega Jožefa bo po opravljenih devetih mesecih priprav. Ta podelitev je med obhajanjem Evharistije, v prisotnosti duhovnika, ki predstavlja Cerkev in Kristusa osebno, je velik korak h Gospodu in mu povemo, da želimo vedno ostati na tej duhovni poti, dokler bomo živeli na tem svetu in bili del te velike družine, ki ima Sveto Družino za zgled in vzor  ljubezni.
 8. Teh devet mesecev so razdeljeni na tri dele:

–          Prvi trije meseci so posvečeni osebi Svetega Jožefa

–          Drugi trije meseci so posvečeni osebi Presvete Marije in

–          Zadnji trije meseci so posvečeni Jezusu Kristusu. Začnemo z Jožefom in Marijo, ker sta ona, ki nas dvigata h Kristusovemu Srcu, ki je Luč sveta.  Zadnji trije meseci bodo meseci naše odločitve za posvetitev svojega življenja združenim Svetim Trem Srcem za vedno, pri čemer bomo zvesti željam Najsvetejših in najbolj ljubečih Src.

 1. Prisotnost duhovnika je zelo pomembna. Vsaka skupina mora imeti duhovnega očeta, ki vodi in je oporni steber v veri. Če je sprva težko je skupina, ki pomaga, da člani razumejo da morajo moliti in izprošati od Gospoda milost za to oblikovano skupino.
 2. Vse oblikovane skupine imajo kot svete zavetnike: Sveto Gemmo Galgani, Svetega Gabrijela od Žalostne Matere Božje, Sveto Terezijo Deteta Jezusa, Sveto Ivano Arško  in Svetega Janeza Evangelista. Ti svetniki spremljajo na duhovni poti svoje varovance in neprestano prosijo pred tremi Svetimi Srci potrebnih milosti za dušo in telo.NAMENI MOLITEV PREKO TEDNASveta Devica je priporočila, da se udeležimo (če je mogoče dnevno) Svete maše in meditiramo Božjo Besedo vsak dan.PONEDELJEK

  Namenjeno Svetemu Duhu

  Našemu Svetemu Zavetniku in Božjim svetnikom

  Za duše v vicah

   

  TOREK

  Namen Svetemu Obličju

  Sveti Mihael, Sveti Gabrijel in Sveti Rafael

  Angel varuh

  Za posvečevanje družin

  Za Svetega Očeta in za Cerkev

   

  SREDA

  Namenjeno Svetemu Jožefu in njegovemu Prečistemu Srcu

  Za mlade in za duhovne poklice

  Za bolnike in umirajoče

  Moliti rožni venec svetega Jožefa. Če je prva sreda moliti ves rožni venec

  7 žalosti in radosti  z 1x Oče naš, 10 Pozdravljen sveti Jožef in 1x Slava Očetu.

  Ostale srede moliti rožni venec sedmih žalosti in radosti  z 1x Oče naš, 1 Pozdravljen sveti Jožef in 1x Slava Očetu.

  Litanije svetega Jožefa in molitev posvetitve Prečistemu Srcu svetega Jožefa.

   

   ČETRTEK

  Naj bo namenjena Evharistiji

  Adoracija Jezusa v Evharistiji

  Zadoščevati in prositi Božjega usmiljenja za nas in za grešnike vsega sveta

  Nočno bedenje v družini in/ali sveta ura od 23 do 00h

   

  PETEK

  Namenjeno Presvetemu Srcu Jezusovemu in post ob kruhu in vodi

  Meditacija Križevega pota

  Čaščenje Predragocene Jezusove Krvi in njegovih Svetih ran

  Če je mogoče opraviti Križev pot

  Litanije k Predragoceni Jezusovi Krvi

   

  SOBOTA

  Namenjena Naši Gospe in njenemu Brezmadežnemu Srcu

  Biti 20 minut v družbi Naše Gospe s premišljevanjem 20 skrivnosti rožnega venca na prvo soboto vsakega meseca in darovati zadostilno obhajilo.

  Molitev Litanij in obnoviti Posvetitev Materi Božji

   

  NEDELJA

  Namenjena Bogu Očetu

   

  RAZPOREDITEV DNEVNE MOLITVE

   

  JUTRANJA URA

  06h Angel Gospodov in molitev k sv. Nadangelu Mihaelu

  Darovanje dneva in posvetitev Svetemu Jezusovemu Srcu

  09h ura Svetega Duha (Himna in molitve k Svetemu Duhu

  Rožni venec

  Premišljevanje Božje Besede

  Rožni venec Svete Družine

  Posvetitev Združenim trem Svetim Srcem

   

  DNEVNA URA

  12H Angel Gospodov in molitev k sv. Nadangelu Mihaelu

  Rožni venec

  Sedem x Vera za ateiste, za neverujoče in za utrjevanje naše vere

  Posvetitev Brezmadežnemu Marijinemu Srcu

   

  VEČERNICE

  Premišljevanje enega sporočila Naše Gospe

  Rožni venec in posvetitev Združenim trem svetim Srcem

  Posvetitev Prečistemu Srcu svetega Jožefa

  18h Angel Gospodov

   

  ZAKLJUČEK

  Rožni venec

  Petkrat Pozdravljena Kraljica da bi se odprla zaprta srca

  Rožni venec Odpuščanja

  21h Ura svetega Jožefa (molitev sedem žalosti in radosti z 1x Oče naš, 1x Pozdravljen sveti Jožef in 1x Slava Očetu

  Posvetitev Združenim trem svetim Srcem

  Molitev Sveti angel varuh moj in molitev svetemu Nadangelu Mihaelu.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja