SVEČANA POSVETITEV MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU SRCU

  • SVEČANA POSVETITEV MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU SRCU

  • Presveta Devica Marija, nežna Mati človeštva, želimo izpolniti želje Presvetega Srca Jezusovega, zato posvečamo to deželo (…*..), sebe in našo družino tvojemu Žalostnemu in Brezmadežnemu Srcu. O Kraljica Vesolja, priporočamo ti vse ljudi teh držav in sveta. Prosim, sprejmi našo posvetitev, najdražja Mati in nas uporabi kot želiš, da dosežeš svoj načrt za svet.

  • O Žalostno in Brezmadežno Marijino Srce, o Kraljica svetega Rožnega Venca in Kraljica sveta, vladaj nam skupaj s Presvetim Srcem Jezusa Kristusa, našega Kralja. Reši nas pred širšo poplavo sodobnega poganstva. Vžgi naša srca in domove, z ljubeznijo do čistosti in krepostnega življenja, z gorečo vnemo za duše in željo, da bi zvesteje molili ROŽNI VENEC in venec SPOMNI SE. Z zaupanjem prihajamo k Tebi, o Prestol Milosti in Mati Čiste Ljubezni. Vžgi nas z istim božanskim ognjem, ki je vnel Tvoje Žalostno in Brezmadežno Srce. Naj naša srca in domovi postanejo tvoje svetišče in naj Jezusovo Srce skupaj s teboj vlada v vsakem srcu, vsakem domu in vsakem narodu. Amen.

UČINKOVITA 9 DNEVNICA K JEZUSOVEMU SRCU – Marjeta M.Alacocque

Zelo močna molitev, ker se neposredno obrača na Jezusovo src

 

I. O moj Jezus, rekel si: “Resnično, resnično povem vam, prosite in boste prejeli, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo.” Glej, trkam in prosim za milost …… (tu navedite svojo prošnjo). Očenaš …. Zdravamarija …. Slava Očetu …. Presveto Srce Jezusovo, Vate zaupam.

II. O moj Jezus, rekel si: “Resnično, resnično povem vam, Oče vam bo dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu.” Glej, v Tvojem imenu Očeta prosim za milost …… (tu navedite svojo prošnjo). Očenaš …. Zdravamarija …. Slava Očetu …. Presveto Srce Jezusovo, Vate zaupam.

III. O moj Jezus, rekel si: “Resnično, resnično povem vam, nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.” Ob spodbudi Tvojih nezmotljivih besed Te zdaj prosim za milost …… (tu navedite svojo prošnjo). Očenaš …. Zdravamarija …. Slava Očetu …. Presveto Srce Jezusovo, Vate zaupam.

O presveto Srce Jezusovo, ki si usmiljeno do vseh trpečih, usmili se nas ubogih grešnikov in nam nakloni milost, za katero Te prosimo, na priprošnjo Žalostnega in Brezmadežnega Srca Marijinega, ki je Tvoja in naša milostna Mati.                Vzkliknite Zdrava, Presveta Kraljica, in dodajte: sveti Jožef, Jezusov rednik, prosi za nas.

Predstavljamo vam molitev, ki jo je p. Pij molil vsakič, ko je želel za nekoga posredovati pri Bogu. To je pravzaprav molitev, ki jo je sestavila sv. Marjeta Marija Alakok in je znana pod imenom Učinkovita devetdnevnica k Presvetemu Srcu Jezusovemu. Marjeta Marija Alakok je svetnica, ki je živela v 17. stoletju in so ji bila v življenju dana številna videnja Jezusa.

Mnogi verjamejo, da je to zelo močna molitev, ker se neposredno obrača na Jezusovo srce in ga prosi usmiljenja za nas in naše prošnje. Jezusovo srce je resnično polno ljubezni in sočutja, ta molitev pa zaupa v to ljubezen in verjame, da je Jezus usmiljen in bo velikodušno izpolnil naše prošnje, če je takšna Njegova sveta volja.

Molitev ni čarobna paličica

Predvsem jo moramo moliti z iskreno vero, kot jo je molil p. Pij, ne zgolj za zabavo. Bog ni dobri duh, ki usliši vsako našo prošnjo, ampak se z ljubeznijo odziva svojim otrokom, ki ga prosimo, natančno vedoč, kaj potrebujemo.

MOLITVE – Z OBLJUBAMI – DEVETDNEVNICA SVETIH OBHAJIL

 

MOLITVE – Z OBLJUBAMI – DEVETDNEVNICA SVETIH OBHAJIL

DEVETDNEVNICA SVETIH OBHAJIL

Jezus je rekel svoji služabnici:

»Želim, da mi zveste duše, ki sprejmejo to devetdnevnico »Jezusu, Kralju vseh narodov«, izvršijo devetdnevnico Svetih obhajil. 

Pri tem mi bodo ponudile devet (9) zaporednih Svetih Obhajil na čast »Jezusa, Kralja vseh narodov.«

Če je mogoče, naj v teku devetdnevnice gredo k spovedi.«

Jezus je storil, da je njegova služabnica razumela, kako se pod »zaporednim« razume devet neprekinjenih obhajil, eno za drugim, ki jih bo duša prejela. Ta obhajila ne morejo biti v zaporedju devetih dni, dan za dnem, ali v določenem času ali določenega dne. Jezus je samo zahteval devet zaporednih obhajil, eno za drugim, ki se bodo prejemala na čast »Jezusu,  Kralju vseh narodov!«

OBLJUBE

Dušam, ki bodo opravile to posvetitev, dajem najlepše obljube.

Obljubljam … tem dušam podeliti posebno moč v Svojem Kraljevskem Srcu. To, kar v svoji devetdnevnici svetih obhajil prosijo in če je v skladu z Mojo presveto voljo, jim bom zagotovo podelil.

Naj me duše prosijo brez pomislekov. Čakam, da na te duše, ki Me prejmejo z LJUBEZNIJO v svetem obhajilu, izlijem obilje neizmernih blagoslovov.”

Naš Gospod je prišel še enkrat k svoji služabnici. Ko je stal pred njo, je pogledal v Nebo, ki se je rahlo odprlo. 

Ko je Jezus dal zapoved, je en angel prišel skozi to odprtino na Nebu in se spustil na zemljo. 

To se je zgodilo devetkrat (9x). Potem, ko ji je to pokazal, je Jezus rekel:

»Hči moja, onim dušam, ki mi bodo posvetile devetdnevnico devetih zaporednih svetih obhajil na mojo čast kot »Jezusu, Kralju vseh narodov«, bom določil po enega angela iz vsakega od devetih zborov, za vsakega po eno sveto obhajilo, da varuje to dušo do konca življenja na tej zemlji. Devetdnevnice dodatnih svetih obhajil, ki bi jih ta duša ponovila, bo povečala gorečnost te duše, da bo ljubila Mene, svojega Boga, po teh mojih angelskih služabnikih. 

Devetdnevnico se lahko moli za drugo dušo in bo ta duša prav tako prejela dodatno angelsko zaščito. Namen devetdnevnic in prejemniki dodatne angelske zaščite so lahko različni.

Če devetdnevnico molite za skupnosti, narode ali ves svet, bodo prav tako prejeli mojo angelsko zaščito. 

Zaradi mnogega zla ob koncu časov, je moja želja, da molite, da vam pošljem svojo angelsko vojsko, da vas vodi, brani in zaščiti. Takšne so moje svečane obljube.«

Prevedeno iz knjižice:

»Posvetitev Jezusu, Kralju vseh narodov.«


_________________________________________
Dodatek:


9 ZBOROV oz. KOROV SVETIH ANGELOV:


1. kor: ANGELI VARUHI
2. kor: NADANGELI
3. kor: KOR MOČI
4. kor: KOR OBLASTI
5. kor: VLADARSTVA
6. kor: GOSPOSTVA
7. kor: PRESTOLI
8. kor: SVETI KERUBI
9. kor: SVETI SERAFI


Več o korih svetih angelov si lahko preberete v tem blogu objavljeni knjižici : DEVETDNEVNICA K SVETIM ANGELOM

Iz Mistika, klic Božje ljubezni.

 

DEVETDNEVNICA ZA PRAZNIK SVETEGA JEZUSOVEGA OBLIČJA – DAN PRED PEPELNICO (pustni torek)

KRISTUS SAM je prosil za pobožnost k njegovemu Svetemu Obličju, v spravo za mnoga preklinjanja in žalitve, ki jih neprestano prejema. To pobožnost sta uvedle dve redovnici: Marie de Saint Pierre (1816-1848) in blažena Maria Pierina de Micheli (1890-1945). V letu 1958 je Papež Pij XII določil praznik Svetega Jezusovega obličja na dan pred Pepelnico (t.j. na pustni torek)

Pobožnost k svetemu obličju je bila najljubša pobožnost sv. Terezije iz Lisieuxa.

Torinski prt nam kaže, da naš Gospod želi, naj bi bili vdani njegovemu svetemu obličju. Poleg tega je več mistikom naklonil razodetja. Leta 1885 je Papež Leon XIII. uvedel to posebno pobožnost kot nadbratovščino, da bi opozoril na njen pomen; in v nasprotju z navado, jo je takoj uvedel za ves svet. Nekateri papeži so odobrili številne odpustke … Tudi sveta Terezija iz Lisieuxa je bila zelo predana tej pobožnosti, kar jo je nagnilo, da je sprejela ime »Terezija Deteta Jezusa in svetega obličja«. Ta pobožnost se je vsesplošno izvajala pred prvo svetovno vojno, od tedaj pa je komaj poznana.

Zlata puščica (molitev)

»Naj bo najsvetejše Božje ime, ki je najbolj častitljivo, najbolj vredno češčenja, najbolj nedoumljivo in neizrekljivo, vedno slavljeno, blagoslovljeno, ljubljeno, češčeno in poveličevano v nebesih, na zemlji in pod zemljo po vseh Božjih stvareh in po presvetem Srcu Jezusovem v najsvetejšem oltarnem zakramentu! Amen.«

Obljube častilcem svetega Jezusovega obličja

Obljube našega Gospoda Jezusa Kristusa v korist tistim, ki častijo njegovo sveto obličje:

1. Vsi tisti, ki častijo moje obličje v duhu zadoščevanja, bodo s tem opravili delo pobožne Veronike. Skladno s skrbjo glede zadoščevanja mojemu obličju, izmaličenemu od bogokletnikov, bom jaz skrbel za njihove duše, izmaličene zaradi greha. Moje obličje je pečat Boga, ki ima sposobnost v dušah poustvariti Božjo Podobo.

2. Tiste, ki se z besedami, molitvami ali v pisanju zavzemajo za mojo stvar pri tem delu zadoščevanja, bom branil pred svojim Očetom, in jim dal svoje kraljestvo.

3. Pri darovanju mojega obličja mojemu večnemu Očetu ne bo nič zavrnjeno in doseženo bo spreobrnjenje veliko grešnikov.

4. Po mojem svetem obličju bodo delali čudeže, umirili Božjo jezo in priklicali usmiljenje na grešnike.

5. Kakor v kraljestvu lahko pridobijo vse, kar si zaželijo, s kovancem, na katerem je odtisnjena kraljeva podoba, tako bodo v nebeškem kraljestvu pridobili vse, kar želijo, z dragocenim kovancem mojega svetega obličja.

6. Tisti, ki na zemlji premišljujejo rane mojega obličja, ga bodo v nebesih zrli vsega obsijanega s slavo.

7. V svojo dušo bodo prejeli svetlo neprenehno izžarevanje moje božanskosti, in zaradi svoje podobnosti mojemu obličju bodo v nebesih svetili s posebnim sijajem.

8. Branil in varoval jih bom ter jim zagotovil milost stanovitnosti do konca.

Druge molitve k svetemu Jezusovemu obličju

Gospod Jezus Kristus, ko prihajamo pred tvoje oboževanja vredno obličje, da bi te prosili za milosti, ki jih najbolj potrebujemo, te predvsem rotimo, podeli nam notranjo držo, da nikoli ne bi zavrnili tega, kar nas prosiš po tvojih svetih zapovedih in Božjih navdihih. Amen.

O dobri Jezus, ki si rekel: »Prosite in boste prejeli, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo,« podari nam, o Gospod, vero, ki doseže vse, ali pa dopolni v nas, kar je pomanjkljivo; podari nam po čistem delovanju svoje ljubezni in v tvojo večno slavo milosti, ki jih potrebujemo in se jih nadejamo od tvojega neskončnega usmiljenja. Amen.

Usmili se nas, o moj Bog, in ne zavrzi naših molitev, ko v svojih stiskah kličemo tvoje sveto ime in z ljubeznijo in zaupanjem iščemo tvoje čudovito obličje. Amen.

O vsemogočni večni Bog, ozri se na obličje tvojega Sina Jezusa. Darujemo ti za z zaupanjem in te prosimo odpuščanja. Nadvse usmiljeni Zagovornik odpira svoja usta in se poteguje za nas; prisluhni njegovim prošnjam, poglej njegove solze, o Bog, in ga zaradi njegovih neskončnih zasluženj poslušaj, ko posreduje za nas, uboge bedne grešnike. Amen.

Čudovito obličje mojega Jezusa, moja edina ljubezen, moja luč in moje življenje, daj, da bom le tebe poznal, ljubil in ti služil, živel s teboj, iz tebe in za tebe. Amen.

Večni Oče, darujem ti čudovito obličje tvojega ljubljenega Sina v čast in slavo tvojemu imenu za spreobrnjenje grešnikov in za odrešenje umirajočih.

O Jezus, reši nas po svojem obličju in imenu. Naše upanje je v moči tvojega svetega imena.

Molitev “Zlata puščica” temelji na poročilu o videnjih Jezusa, ki jih je leta 1843 doživela sestra Marije od svetega Petra, karmeličanska redovnica iz Toursa v Franciji. Jezus ji je rekel, da je dejanje bogoskrunstva ali preklinjanja kot “strupena puščica”. Ta zadostilna molitev se imenuje “Zlata puščica” in Jezusa prebode na njegovo veselje ter zaceli druge rane, nastale zaradi zlobe grešnikov.

DVAKRATNO KRVAVENJE SVETEGA OBLIČJA

  1. februarja 1995 je v mestu Cotono-u v zahodnoafriški državi Benin (Gvinejski zaliv) krvavela podoba Svetega Jezusovega obličja, uokvirjena pod steklom (18*24 cm). Zdravnik, poklican, da bi sledil dogodku, ni mogel zbrati krvi, ker se je že strdila. Prisotnih je bilo ducat ljudi. Glas je dejal: »Ponovno se bom vrnil in zdravnik bo dokončal raziskavo.« Bile so pripravljene epruvete za morebitno ponovitev pojava. 15. marca 1995, ko se je bližala 17. ura, je ista podoba Svetega Obličja začela obilno krvaveti in sicer tako močno, da so bili obrisi komaj prepoznavni. Ko je bila tedaj ena četrtina epruvete polna, je nek glas dejal: »Dovolj je tako, jaz sam jo bom napolnil«. Zdravnik se je lahko prepričal, da je ena četrtina epruvete polna krvi. Po preteklih 45 minutah je skupaj z dvanajstimi pričami ugotovil, da je epruveta polna, zelo se je čudil in ni uspel razložiti takšnega dejstva. Zbrana kri je bila dana v preiskavo, iz katere izhaja, da se jo obravnava kot človeško kri skupine AB, Rh pozitivno.

RAZODETJA

Poglej Moje Obličje, ki krvavi! Kaj ti hočem povedati? Kaj drugega naj ti še povem? ME zares še poslušaš? Imaš usmiljenje do MENE, ko ME, vidiš tako krvaveti? To sem storil zate!

Večni Oče:

»Otroci moji! V strašnih dneh, ki bodo prišli nad zemljo, bo Sveto Obličje Mojega Božanskega Sina resnična pomoč (»resnično platno, da posuši solze«), da se bodo Moji pravi otroci skrili za njim. Sveto Obličje bo resnična Žrtev, ki bo omilila kazni, ki jih bom jaz dopustil na zemlji.

V Hišah, kjer se bo Obličje nahajalo, bo luč, ki bo osvobajala od moči teme. Mojim angelom bom dal navodila, naj zaznamujejo kraje, kjer je Sveto Obličje in Moji otroci bodo zaščiteni od zla, ki bo prišlo nad to nehvaležno človeštvo. Otroci moji, postanite pravi apostoli Svetega Obličja in ga razširite povsod! Kolikor bolj bo razširjeno, toliko manjša bo katastrofa«.

Presveto Srce Jezusovo:

»Ponudite vedno Nebeškemu Očetu Moje Sveto Obličje in On se vas bo usmilil. Vse vas prosim, da častite Moje Božansko Obličje in da Mu daste častno mesto v vaših prebivališčih, da bi vas Večni Oče napolnil z milostmi in vam odpusil vaše krivde. Dragi Moji otroci, ne pozabite v vaših hišah vsakodnevno nameniti vsaj eno kratko molitev Svetemu Jezusovemu Obličju. Ko vstanete, ne izpustite tega, da Ga pozdravite in preden greste spat, kličite Njegove blagoslove! Tako boste srečno prišli v nebeško domovino.

Zagotavljam vam, da bodo vsi tisti, ki so posebno predani Svetemu Obličju, vedno obveščeni (opozorjeni, posvarjeni), preden bo prišlo do nevarnosti in katastrof!

Svečano obljubljam da bo tistim, ki  bodo širili pobožnost do Mojega Najsvetejšega Obličja, prizanešena kazen, ki se bo spustila nad človeštvo. Oni bodo poleg tega prejeli luč v dneh strašne zmede, ki se bližajo Sveti Cerkvi. Če bodo morali med kaznijo umreti, bodo umrli kot mučenci in bodo dosegli svetost. Resnično, resnično vam zagotavljam: tisti, ki bodo širili pobožnost do Mojega Obličja, bodo prejeli milost, da nihče od njihovih lastnih domačih ne bo obsojen (pogubljen) in da bodo tisti, ki se nahajajo v vicah, brez odlašanja osvobojeni. Vsi se bodo morali zatorej obrniti k Meni po zagovoru Moje Najsvetejše Matere«.

MOLITEV K SVETEMU JEZUSOVEMU OBLIČJU

Naša draga Mati Božja prosi za pomoč, da bi postalo to Presveto Obličje kmalu ponovno čaščeno v vseh hišah preko molitve in premišljevanja. Ona bo lahko na ta način pripomogla, da se izognemo velikemu delu stroge kazni.

Molimo:

O razbolelo in trpeče Obličje Božjega Sina,

O veličastno Obličje Sina Device,

skupaj s Cerkvijo Ti danes in vedno

posvečam vse svoje bitje in vse stvarstvo!

Po najčistejših rokah Brezmadežne Kraljice

Ti ponujam molitve, dejanja in trpljenja vsakega dne,

da zadostim za naše grehe in jih popravim:

usmiljenje za vse duše, usmiljenje za celoten svet!

Hvalim Te, častim Te, ljubim Te,

najsvetejše Obličje mojega milega Odrešenika,

živ in večen izraz božanske ljubezni in mučeništva,

Darovanega za odrešenje človeštva.

Vodi nas k pravi molitvi, pokori, spreobrnenju,

k ljubezni do bližnjega.

Napravi nas za prave apostole,

nauči nas ljubiti Najsvetejši Zakrament

in Ga živeti vsak dan:

da bi bil vedno navzoč Tvoj blagi pogled

in nas osvetljeval z usmiljenjem

v trenutku naše smrti.

Amen.

SPOROČILO NAŠE GOSPE – Mozzo (BG), 1. junij 2000, 2 in 3. junij 2000

Mozzo (BG), 1. junij 2000

Po pogovoru z nekaterimi mladimi v skupini, ki se soočajo z nekaterimi težavami in delitvijo, ki je nastala zaradi nesporazumov, je Mati Božja dala naslednje sporočilo.

“Dragi otroci, bodite v miru. Bog je mir in njegov mir naj bo v vaših srcih. Molite in delajte žrtve in Bog vam bo pomagal rešiti težave. Pogum! Nadaljujte z Gospodovim delom in ga izvršujte z ljubeznijo in predanostjo. Moje roke so vedno odprte, da sprejmem vse svoje otroke!

(…) Bodite potrpežljivi in ​​darujte vse, kar se zgodi, kot žrtev Jezusu za spreobrnjenje mladih, ki so skoraj popolnoma izgubljeni. Vsak je svoboden. Bog je svoje otroke ustvaril svobodne in želi, da bi izkusili svobodo, da bi mu lahko služili z ljubeznijo in predanostjo. Nihče se ne  počuti dobro, ko dela nekaj, kar ga dela nesrečnega in mu ne da miru, zato vam pravim: Bodite v  miru in Bog bo z vami, da podeli svojo luč, in tako se bo resnica prikazala in zmagala temo in napake.

Blagoslavljam vse: v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen!

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Obrazložitev

(…) Devici sem zastavil vprašanje o problemu z Očetom … ali je dobro, da gremo z njim govoriti o skupini ali ne. Mati božja je odgovorila:
Molite zanj. Dobro je, da se ne pogovarjate z njim, ker zdaj ni pravi čas. Vedno molite in Bog bo odprl pot za rešitev te situacije. Še enkrat  rečem: dobro, da se ne pogovarjaš z njim, ker te trenutno ni pripravljen poslušati.

Kot je povedala Devica, se je zgodilo: ljudje, ki so bili vzrok za konflikt v skupini, so morali spremeniti lokacijo in niso mogli več biti prisotni v skupini. Mladi so se počutili močnejše in zdaj lahko brez ovir uresničujejo  prošnje Device. Bog je odprl pot in pomagal jim rešiti njihove težave.
Oseba, ki je želela voditi skupino in jo imeti zase, in  se je obnašala kot njen lastnik, je bila premeščena na drugo lokacijo, daleč od Mozza, in se tako ni mogla vrniti. Bog je vse poskrbel in vse to storil, ker so mladi bili potrpežljivi, molčali, molili in čakali na Gospoda in on je deloval

02.06.00 smo bili v Vigolu in takoj po molitvi rožnega venca je Mati božja prikazala in ponovno dala nebeško sporočilo.

Te noči je prosila naj molimo in tolažimo Presveto Srce Jezusovo, ki je užaljeno in oskrunjeno zaradi pomanjkanja ljubezni in spoštovanja vseh tistih, ki ga ne ljubijo in ne verjamejo v Boga. Prosila je naj delamo žrtve in pokoro ter poslušajmo njene klice. Med prikazovanjem mi je spet pokazala veliko mladih, ki so prišli v Vigolo in so goreče molili. Ta mali kraj je za pripravila mlade.

03.06.00 smo se odpravili k mami patra Vincenza*na molitev. V tej noči nas je Mati Božja pozvala, da z ljubeznijo in s srcem molimo za mir. Blagoslovila je svoje bolne otroke in nam rekla: »Bodite v svetu misijonarji Jezusove ljubezni in nesite jo vsem vašim bratom.«

Do tu!

*Pater Vincenzo Savoldi, tedaj misionar v San Pavlu je doma v bližini Ghiaie di Bonate in je prvič pripeljal Edsona v Italijo, ko je Mati Božja prosila Edsona naj gre v Ghiaie di Bonate, kjer se prikazala kot KRALJICA DRUŽINE od 13-21. maja 1944, da tam potrdi resničnost Njenih prikazovanj. Cerkev je ostala gluha do leta 2019, ko je končno dovolila kult češčenja Kraljice Družine na tem kraju.

PREČISTO SRCE SVETEGA JOŽEFA – SLOVENIJA 2012 – 2022

 

Leta 1998 je Edson od Jezusa in Marije prejel sporočila v zvezi s pobožnostjo k svetemu Jožefu in njegovemu Prečistemu Srcu.
Sporočila so bila namenjena papežu in Cerkvi. (JPII) Takole pripoveduje:
»Jezus, naš Gospod, in Devica Marija, njegova Mati, sta mi v zadnjem času razodela pomembne stvari
o svetem Jožefu. Njuna volja in obenem prošnja je, da se človeštvo posveti Prečistemu Srcu svetega
Jožefa. Tako bo lahko sveti Jožef delil svojo milost in blagoslov v korist Svete Cerkve in vsega sveta. S
tovrstno posvetitvijo želi naš Gospod Bog počastiti svetega Jožefa, ker je bilo njegovo Srce združeno s
Srci Jezusa in Marije v eni ljubezni. S češčenjem vseh treh Src je sveti Jožef tako naš velik  priprošnjik in varuh v trenutkih preizkušenj  Cerkve in sveta, ter tako prepreči mnogo gorja, ki lahko v kratkem prizadene svet.”

Prečisto Srce svetega Jožefa, bodi varuh naših družin, naše domovine in svete Cerkve.

DEVETDNEVNICA K SVETIM FATIMSKIM PASTIRČKOM 11-19.02.2022

 

DEVETDNEVNICA K SVETIM FATIMSKIM PASTIRČKOM
Liturgični god fatimskih pastirčkov je 20.februarja. Posvečeni Jezusovemu in Marijinemu
Srcu smo povabljeni, da se nanj pripravimo s pričujočo devetdnevnico. Povabimo še druge,
zlasti otroke.
Prvi dan
Sveta fatimska pastirčka Frančišek in Jacinta, veliko sta molila k angelom in imela srečo, da
vaju je obiskal angel miru. Naučita nas moliti tako, kot sta molila vidva. Pokažita nam, kako
naj živimo v njihovi družbi in pomagajta nam, da v njih gledamo častilce Najvišjega,
služabnike Matere Božje, naše zveste varuhe in znanilce miru. Oče naš, Zdrava Marija,
Slava….Prva molitev angela
Drugi dan
Sveta fatimska pastirčka Frančišek in Jacinta, Marijo sta videla v neizrekljivi lepoti, bolj
sijočo kot sonce, in sta nemudoma sprejela povabilo, da se popolnoma darujeta Bogu.
Naučita tudi nas, da se velikodušno darujemo. Vlijta nam pogum, da se bomo v vseh
trenutkih življenja, tudi najbolj bolečih, spomnili, da je Božja milost naša tolažba. V Devici
Mariji nam pomagajta odkriti Tisto, ki je vsa Lepa, vsa Sveta, vsa Brezmadežna. Oče naš,
Zdrava Marija, Slava…Prva molitev angela
Tretji dan
Sveta fatimska pastirčka Frančišek in Jacinta, Marija vama je obljubila, da vaju bo vzela s
seboj v nebesa, in vama je pokazala svoje s trni prebodeno Srce. Napravita nas občutljive za
bolečino, ki ji ga povzročata preklinjanje in nehvaležnost ljudi. Izprosita tudi nam milost, da
jo bomo mogli tolažiti s svojimi molitvami in žrtvami. Povečajta v nas hrepenenje po
nebesih, kjer jo bomo mogli skupaj še bolj tolažiti s svojo ljubeznijo. Oče naš, Zdrava
Marija, Slava…Prva molitev angela
Četrti dan
Sveta fatimska pastirčka Frančišek in Jacinta, pogled na pekel vaju je navdal z grozo, in
trpljenje svetega očeta vaju je globoko zaznamovalo. Naučita nas uporabljati dve veliki
sredstvi, ki vama ju je Marija pokazala za reševanje duš: posvetitev njenemu
brezmadežnemu Srcu in zadostilno obhajilo na prve sobote v mesecu. Molita z nami za mir v
svetu, za svetega očeta, za Cerkev. Skupaj z nami prosita Boga, da nas reši pekla in privede v
nebesa vse duše. Oče naš, Zdrava Marija, Slava…Prva molitev angela
Peti dan
Sveta fatimska pastirčka Frančišek in Jacinta, Marija vaju je prosila, da molita in se žrtvujeta
za uboge grešnike, za katere nihče ne moli in se zanje ne žrtvuje. Pomagajta nam, da
začutimo isti klic za vse te trpeče in nemirne duše. Naj sodelujemo pri spreobrnjenju sveta.
Izprosita nam vajino neomajno zaupanje v Marijino dobroto, ki prekipeva v ljubezni do vseh
njenih otrok, in v Božje usmiljenje, ki želi, da bi se vsi ljudje rešili. Oče naš, Zdrava Marija,
Slava…Prva molitev angela
Šesti dan
Sveta fatimska pastirčka Frančišek in Jacinta, ki sta videla Marijo v njeni sijajni in edinstveni
lepoti in vesta, da je mi nismo videli. Pokažita nam, kako naj jo odslej gledamo z očmi
svojega srca. Pomagajta nam dojeti čudovito sporočilo, ki vama ga je zaupala. Napravita, da
ga bomo v polnosti živeli in ga posredovali ljudem v naši okolici in v svetu. Oče naš, Zdrava
Marija, Slava…Prva molitev angela
Sedmi dan
Sveta fatimska pastirčka Frančišek in Jacinta, Marija vama je povedala, da želi kapelo njej v
čast in vama razodela, da je »Kraljica rožnega venca«. Naučita nas moliti rožni venec ob
premišljevanju skrivnosti življenja njenega Sina Jezusa. Razplamtita v nas vajino ljubezen,
da bomo skupaj z vama mogli ljubiti Kraljico rožnega venca in častiti »skritega Jezusa«,
resnično navzočega v tabernakljih naših kapel in cerkva. Oče naš, Zdrava Marija,
Slava…Prva molitev angela
Osmi dan
Sveta fatimska otroka, Marija vaju tako močno ljubi. V času svoje bolezni sta izkusila hudo
trpljenje in ga z vedrino sprejela vse do poslednje daritve svojih življenj. Naučita tudi nas
darovati naše preizkušnje in stiske. Pokažita nam, kako nas trpljenje upodobi po Jezusu, po
Njem, ki je hotel rešiti svet s pomočjo križa. Pomagajta nam odkriti, da trpljenje nikoli ni
nekoristno, ampak je vir očiščenja za nas same, vrelec rešitve za druge in izvir ljubezni do
Boga. Oče naš, Zdrava Marija, Slava…Prva molitev angela
Deveti dan
Sveta fatimska pastirčka Frančišek in Jacinta, nista se bala smrti in Marija vaju je prišla
iskat, da bi vaju pospremila v nebesa. Naučita nas, da ne bomo gledali na smrt kot na nesrečo
in nesmisel, ampak kot na edino sredstvo prehoda s tega sveta k Bogu, vstop v večno luč,
kjer bomo srečali tiste, ki smo jih ljubili. Vlijta nam gotovost, da v tem prehodu ne bo nič
zastrašujočega, ker se z njim ne bomo soočili sami, ampak skupaj z vama in z Devico
Marijo. Oče naš, Zdrava Marija, Slava…Prva molitev angela

SPOROČILO NAŠE GOSPE 20. MAJ 1997 Ciliverge (BG)

Ciliverghe, zasebna hiša – 20. maja 1997
Mir z vami!
Dragi otroci, jaz sem Jezusova Mati. Nocoj vam želim dati vso svojo materinsko ljubezen,
Potrebno je, da ta čista in sveta ljubezen  čim prej pride do najtrših src. Vi ste
odgovorni za to, da prinesete mojo materinsko ljubezen vsem vašim bratom.
Dragi otroci, molite za mir! Mir se mora širiti po vsem svetu. Molite! molite!
molite! Svet potrebuje veliko molitve. Pustim vam  svoj mir.
Vse vas blagoslavljam v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen.
Kmalu se vidimo.

MOČNA MOLITEV K ANGELU VARUHU

 

MOLITEV SVETEGA ANGELA VARUHA

Vera, Oče naš, Slava Očetu…

Sveti angel varuh moj, varuj me v vseh skušnjavah in preizkušnjah tega življenja, še posebej pa ob uri moje smrti in ne zapusti me, dokler me ne popelješ v navzočnost mojega Stvarnika v dvorih večne sreče. Amen.

O sveti angel varuh moj, ki me je tebi Bog dodelil, da me usmerjaš in varuješ- vodi me. (molite 19X)

Slava..

PRAVA MEDALJA ČUDODELNE SVETINJE IZ RUE DU BAC – PARIZ 1830

Da je medaljica prava; kovana tako kot je naročila Mati Božja Katerini Laboure, izgleda tako:

Da je svetinjica prava poznamo po tem, da ima nad križem z leve in desne strani zvezde s petimi kraki. Na vsaki strani je 6 zvezd. Marijino Srce je prebodeno z mečem bolečin, in sicer od zgoraj navzdol.

Pri lažnih ponaredkih, ki nimajo učinka milosti, so ti detajli drugačni. zvezde so 6-krake, tudi meč bolečin je na nekaterih postavljen od spodaj navzgor. Bodimo pozorni in preverimo, kaj nosimo okrog vratu.

Brezmadežna s čudodelno svetinjoProsim za molitev |