MOLIMO 27.10.2017

POZDRAVLJEN SVETI JOŽEF, DAVIDOV SIN, PRAVIČNI IN ČISTI, MODROST JE S TEBOJ, BLAGOSLOVLJEN SI MED VSEMI MOŽMI IN BLAGOSLOVLJEN JE JEZUS, SAD MARIJE, TVOJE ZVESTE NEVESTE.
SVETI JOŽEF, VREDEN OČE IN VARUH JEZUSA KRISTUSA
IN SVETE CERKVE, PROSI ZA NAS GREŠNIKE IN IZPROSI NAM OD BOGA BOŽJO MODROST, SEDAJ IN OB NAŠI SMRTNI URI. AMEN!

DANES ZMOLIMO ROŽNI VENEC 7 ŽALOSTI IN RADOSTI SVETEGA JOŽEFA IN PROSIMO GA MILOSTI ZA NAŠE DRUŽINE, ZA NAŠO DOMOVINO, ZA NAŠO CERKEV, PAPEŽA, KARDINALE, (NAD)ŠKOFE IN DUHOVNIKE TER VSE POSVEČENE.

ŠE POSEBEJ SE SPOMNIMO PAPEŽA BENEDIKTA XVI. GOSPOD JEZUS POMAGAJ MU V TEŽAVAH IN STISKAH, KO GA PRIPRAVLJAŠ NA SREČANJE S TEBOJ!!

SVETI JOŽEF, PROSI ZANJ!

 

POSVETITEV SVETEMU JOŽEFU

 

POSVETITEV SVETEMU JOŽEFU

K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah,
in ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto nevesto,
prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva.
Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno Devico, Božjo Materjo, in pri očetovski ljubezni, s katero si objemal Dete Jezusa, te ponižno prosimo, ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus s Svojo krvjo in pomagaj nam v naših potrebah s svojo močjo in priprošnjo. 

O preskrbni varuh svete Družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa; odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha. Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš varuh, v tem boju zoper moči teme, in kakor si nekdaj otel Dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto Cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja. Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen

 

P.s. Marijino sporočilo 26.10.2015

Jezusovo sporočilo 27.10.2015

 

Psalm 37, 1-3

1 Davidov psalm.
Ne razburjaj se nad hudobneži,
ne zavidaj tistim, ki delajo izprijeno,
2 zakaj kakor trava bodo hitro oveneli,
kakor zeleno zelišče bodo usahnili.
3 Zaupaj v GOSPODA in delaj dobro,
prebivaj v deželi in se pasi v zaupanju. (Ps 37, 1-3)

Sovražniki del Boga bodo odrezani drug za drugim po Gospodovi roki.

MOLITEV ZA BRAZILIJO, CERKEV IN SVET

Gospod naš Bog, varuj tvojo Cerkev, podari ji svetih pastirjev in vrednih služabnikov. Razlivaj svoj blagoslov na našega Svetega Očeta – papeža, na naše Nadškofe in škofe, na naše župnije in na vse posvečene; na Vodje narodov in držav, da bodo vladali s pravičnostjo. Podari brazilskemu ljudstvu in vsemu človeštvu mir,  spravo in prihodnost upanja.

Nenehno navdajaj s svojo dobroto Brazilijo in vse človeštvo, nadškofe, škofe, župnije kjer živimo in še posebno vsakega posebej ter vse ljudi za katere smo dolžni moliti ali, ki so se nam priporočili v molitev. Imel usmiljenje z dušami svojih vernih, ki trpijo v vicah: podeli jim o Gospod večni mir in pokoj in večna luč najim sveti. Amen!

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu

 

 

 

 

 

 

Objavljeno molitev sem malo priredila, da je za ves svet.

JEZUSOVO SPOROČILO 19. MAREC 2004

 JEZUSOVO SPOROČILO 19. MARCA 2004

Moj mir naj bo z vami!

Sin moj, glej to srce ( *), to srce je trpelo združeno z mojim Srcem in Srcem moje Brezmadežne Svete Matere. Je Čisto in Sveto Srce in po njegovem posredovanju želim podeliti človeštvu milosti brez števila.

Kdor bo klical mojega deviškega očeta Jožefa ne bo videl obsodbe v zadnjem trenutku svojega življenja, temveč slavo Nebes, ki jo bo On dosegel pri Bogu; za tiste, ki ga bodo klicali milost dobre in svete smrti.

Jaz, Odrešenik sveta bom prišel skupaj z mojo ljubljeno Materjo in Svetim Jožefom iskat te duše za slavo mojega Kraljestva. Želim, da svet razume kako veliko milost mu podarjam po posredovanju Svetega Jožefa.

Pobožnost njegovemu Prečistemu Srcu, združena s pobožnostjo mojemu Svetemu Srcu in Brezmadežnemu Srcu moje Matere je zelo velika milost za reševanje duš.

Blagoslavljam vas v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen«

(*Jezus se je približal svetemu Jožefu in mi je pokazal njegovo Prečisto Srce.)

 

MOLITEV K SVETEMU JOŽEFU ZA VARSTVO

 

Še dva dni nas ločijo od praznovanja 2047. rojstnega dne Svetega Jožefa, ki seveda ni primerljivo z rojstnim dnem Jezusa, a vendarle. Sv. Jožef je bil Jezusov ponižni zemeljski oče in varuh in tako izpolnil pomembno vlogo v Božjem odrešilnem načrtu. Zaupajmo mu v varstvo vse naše skrbi in potrebe. Skupaj z Marijo, Jezusovo materjo nas bosta vodila preko čeri življenja.

Prosimo tudi za vodstvo in varstvo Edsonovega poslanstva.

Molitev:

Slavni Sveti Jožef, ženin Device Marije, podari nam svojo očetovsko varstvo: prosimo te po Srcu Jezusa Kristusa, katerega moč se razteza nad vsemi našimi potrebami in naredi mogoče nemogoče stvari.

Obrni Sveti Jožef svoje očetovske oči na  potrebe vseh otrok. V težavah in žalostih, ki nas obdajajo se z zaupanjem zatekamo k tebi. Sprejmi pod svojo močno varstvo to pomembno in težko delovanje, ki je vzrok naše zaskrbljenosti… Stori, da bo služilo v Božjo slavo in v dobro njegovih posvečenih služabnikov. Amen!

Slava Očetu………….3x

 

POSLEDNJA PREIZKUŠNJA CERKVE (KKC 675)

POSLEDNJA PREIZKUŠNJA CERKVE

Iz Katekizma Katoliške Cerkve (KKC)

675 Pred Kristusovim prihodom mora Cerkev prestati poslednjo preizkušnjo, ki bo omajala vero številnih vernikov. Preganjanje, ki spremlja njeno romanje na zemlji, bo razkrilo “skrivnost hudobije” v obliki religiozne prevare, ki prinaša ljudem navidezno rešitev njihovih problemov za ceno odpada od resnice. Najhujša religiozna prevara je antikristova prevara, to je prevara lažnega mesijanstva, kjer človek poveličuje samega sebe namesto Boga in njegovega Mesija, ki je prišel v telesu.(KKC par. 675)

 

P.S. Odvrzimo dela teme in se oklenimo molitve, svetega pisma,  spovedi in Evharistije! V dvomih in preizkušnjah vere moli 7x apostolsko vero, tako kot je Marija učila prve čase ljudi v Itapirangi. 

PREMIŠLJUJ IN PRISLUHNI, DA BI DOJEL SPOROČILO

1 Jan 4, 6

6 Mi pa smo od Boga in vsak, kdor pozna Boga, nas posluša. Kdor pa ni od Boga, nas ne posluša. Po tem spoznavamo duha resnice in duha blodnje.

Raz 22, 18-19

18 Vsakomur, ki posluša preroške besede, ki so v tej knjigi, izjavljam: če bi jim kdo kaj dodal, ga bo Bog udaril z nadlogami, ki so opisane v tej knjigi. 19 Če pa bi kaj odvzel od besed, ki so v tej preroški knjigi, bo Bog odvzel njegov delež pri drevesu življenja in pri svetem mestu, ki sta opisani v tej knjigi.

 

1 Kor 6,9

9 Ali ne veste, da krivični ne bodo deležni Božjega kraljestva? Ne dajte se zavesti! Ne nečistniki ne malikovalci ne prešuštniki ne moške vlačuge ne homoseksualci “

 

  1. Tesaloničanom, 2, 3-4)

3 Kajti naše spodbujanje ne izvira iz zablode, ne iz nečistih nagibov, ne iz zvijačnosti, 4 ampak tako oznanjamo, kakor nas je imel Bog za vredne, da nam zaupa evangelij: pri tem pa ne skušamo ugajati ljudem, ampak Bogu, ki preizkuša naša srca.

 

Ezekiel 7, 25,26

25 Stiska prihaja; iskali bodo mir, pa ga ne bo. 26 Nesreča za nesrečo pride, slaba novica za labo novico. Tedaj bodo zahtevali videnje od preroka, a duhovnikovega pouka in nasveta starešin ne bo več.

 

A M E N

ANGEL GOSPODOV JE OZNANIL MARIJI

Angel Gospodov je oznanil Mariji –  Angelus Domini nuntiavit Mariae

Angel Gospodov je oznanil Mariji – in spočela je od Svetega Duha. Zdrava, Marija …

Glej, dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava, Marija …

In Beseda je meso postala – in med nami prebivala. Zdrava, Marija …

Prosi za nas, sveta Božja Porodnica. – Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Angel Gospodov je prelepa molitev, ki jo kristjani molimo ob zori, opoldne in zvečer.

PRIPRAVIMO SE NA PRAZNOVANJE 2047 ROJSTNEGA DNE SVETEGA JOŽEFA.

Sveti Jožef je razodel Edsonu, da je njegov rojstni dan 27. oktober. V razlagi  v enem izmed sporočil je ta datum jasno obrazložen.

Vse bi tudi obvestila, da prihodnji mesec pade prva sreda prav na dan vseh Svetih. Razlog več, da počastimo svetega Jožefa, ki je prvi med svetniki, za Marijo.

Sveti Jožef, vreden oče in varuh Jezusa Kristusa in svete Cerkve, prosi za nas grešnike!