ODLOČNOST IN VZTRAJNOST – Jak 1,1-27

PREMIŠLJUJMO O ODLOČNOSTI IN VZTRAJNOSTI.

Jak 1,1-27

1 Jakob, služabnik Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, dvanajstim rodovom v razseljenosti: lep pozdrav.

Vera in modrost

2 Moji bratje, kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto veselje, 3 saj spoznavate,  da preizkušenost vaše vere ustvarja stanovitnost. 4 Za stanovitnost pa naj bo značilno popolno delo, da boste popolni  in celoviti in vam ne bo ničesar manjkalo. 5 Če pa komu od vas manjka modrosti, naj jo prosi od Boga, ki jo vsem rad daje in ne sramoti – in dana mu bo. 6 Prosi pa naj v veri, ne da bi kaj dvomil; kdor dvomi, je namreč podoben morskemu valu, ki ga veter dviga in premetava. 7 Tak človek naj ne misli, da bo kaj prejel od Gospoda: 8 mož, ki je v duši razdvojen, nestanoviten na vseh svojih poteh.

Revščina in bogastvo

9 Ponižani brat naj se ponaša s svojo visokostjo, 10 bogati pa s svojim ponižanjem, saj bo minil kakor cvet na travniku. 11 Sonce namreč vzide z vročino in posuši travnik. Cvet na njem se osuje in lepota njegovega obličja izgine. Tako bo tudi bogataš ovenel na svojih poteh.

Preizkušnja in skušnjava

12 Blagor človeku, ki stanovitno prenaša preizkušnjo, kajti ko bo postal preizkušen, bo prejel venec življenja, ki ga je Bog  obljubil njim, kateri ga ljubijo. 13 Nihče, ki je preizkušan, naj ne govori: »Bog me skuša.« Boga namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar. 14 Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. 15 Nato poželenje spočne, rojeva greh, storjeni greh pa porodi smrt. 16 Ne varajte se, moji ljubi bratje; 17 vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od Očeta luči,  pri katerem ni spremembe ne sence menjave.  18 Po svoji volji nas je rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina  njegovih stvaritev.

Poslušanje in izpolnjevanje besede

19 Zavedajte se, moji ljubi bratje, da mora biti vsak človek hiter za poslušanje, počasen za govorjenje, počasen za jezo, 20 kajti človekova jeza ne uresničuje Božje pravičnosti. 21 Zato odpravite vso umazanost in odvečno  zlo ter s krotkostjo sprejmite besedo, ki je v vas vrojena  in ima moč, da reši vaše duše. 22 Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. 23 Če je namreč kdo poslušalec besede, ne pa njen uresničevalec, je podoben človeku, ki ogleduje svoj rojstni obraz  v zrcalu; 24 pogleda se, a odide in takoj pozabi, kakšen je bil. 25 Človek pa, ki pozorno motri popolno postavo svobode in vztraja in ne postane pozabljiv poslušalec, temveč njen dejaven uresničevalec, bo blažen v svojem delovanju. 26 Če kdo misli, da je pobožen, a ne brzda svojega jezika, temveč vara svoje srce, je njegova pobožnost prazna. 27 Čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom in Očetom je to: skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski ter se ohraniti neomadeževan od sveta.

 

IŠČEMO, KLIČEMO, PROSIMO IN MOLIMO ZASE,

IŠČEMO, KLIČEMO, PROSIMO IN MOLIMO ZASE, ZA SVOJE DRAGE, ZA OZDRAVLJENJA, ZA SPREOBRNJENJA,,,,ZA ,,,,ZA ,,,,ZA

KO MARIJA PROSI PO PREROKIH TEH ČASOV, KI JIH ONA SAMA VZGAJA IN VODI, P R O S I NAJ PREJEMAMO JEZUSA V HOSTIJI NA USTA.

OSTAJAMO GLUHI. CERKEV DOVOLJUJE. PAPEŽ JE REKEL….

MARIJA JOKA KRVAVE SOLZE, KER SE NJEN GLAS NE SLIŠI, NE UPOŠTEVA. NJENEGA SINA SKRUNIJO Z NEVREDNIMI ROKAMI. JEZUS JE MAZILIL TISTE, KI JIH JE POKLICAL, DA PO NJIH PRIDE NA OLTAR V HOSTIJO V VSEM SVOJEM BISTVU. NJEGOVO SRCE V HOSTIJI BIJE ZA NAS IN NAŠE ODREŠENJE… IN ŠE VEDNO SO NEKATERI GLUHI ZA TA NAJVEČJI BOŽJI ZAKRAMENT, PO KATEREM JE OSTAL MED NAMI.

ČE HOČEMO DOBITI MILOSTI, ZA KATERE PROSIMO, POTEM MORAMO DAROVATI MARIJI TISTO, KAR NAS PROSI IN NE TISTO, KAR MI HOČEMO. TISTO, KAR MI HOČEMO JE ŠE ZMERAJ MOJ JAZ, JE ŠE ZMERAJ DAM-DAJ, TODA NE PO TVOJI AMPAK PO MOJI VOLJI.

PREJEM SVETEGA OBHAJILA

http://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/knjigarna/C54F657D2800ED2FC1256F8900358240/$FILE/CD_108P.PDF

                                     *******

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov

NAVODILO O ZAKRAMENTU ODREŠENJA CERKVENI DOKUMENTI 108 (Iz CD 108 )

  1. Delitev svetega obhajila

  2. Verniki navadno prejemajo sveto obhajilo med mašo . in v času, ki ga predpisuje obred slavja, to pomeni neposredno po mašnikovem obhajilu (B 55). Naloga mašnika, ki mu morebiti pomagajo tudi drugi duhovniki ali diakoni, je, da obhaja vernike; maša se ne sme nadaljevati, dokler ni končano obhajanje vernikov. Po določbah prava smejo izredni delivci obhajila pomagati mašniku samo tam, kjer je to nujno.81

  3. Da bi se »tudi po znamenjih bolj pokazalo, da je 89. obhajilo udeležba pri daritvi, ki jo obhajamo« (RM 85), je zaželeno, da verniki prejmejo obhajilo s hostijami, ki so posvečene pri tisti maši.82

  4. »Verniki se obhajajo stoje ali kleče, kakor je določila 90. škofovska konferenca« in je potrdil apostolski sedež. »Če se obhajajo stoje, se priporoča, da v skladu z istimi določbami pred prejemom zakramenta izrazijo dolžno spoštovanje« (RM 160).

  5. Glede obhajanje je . treba spomniti, da »posvečeni služabniki ne smejo odreči zakramentov tistim, ki na pravi način zanje prosijo, so pravilno pripravljeni in jim pravo ne 80 Prim. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Gospodov dan, Cerkveni dokumenti 78, Ljubljana 1998, 31–33. 81 Prim. Kongregacija svetih obredov, Navodilo Eucharistisum mysterium, 31; Papeški svet za razlago zakonskih besedil, Odgovor (1. junija 1988), v: AAS 80 (1988) 1373. 82 Prim. B 55; Eucharisticum mysterium, 31; RM, 85, 157, 243). 44 brani, da bi jih prejeli« (ZCP, kan. 843 § 1, ter kan. 915). Zato sme vsak krščen katoličan, ki mu pravo tega ne prepoveduje, pristopiti k svetemu obhajilu. Ni torej dovoljeno odreči obhajila verniku, na primer zaradi preprostega razloga, ker želi prejeti obhajilo kleče ali stoje.

  6. Čeprav ima vsak vernik po svoji izbiri vedno pravico  prejeti sveto obhajilo na jezik (prim. RM 161), sme obhajanec v krajih, kjer je škofovska konferenca z odobritvijo apostolskega sedeža to dovolila, prejeti sveto obhajilo na roko. Posebno je treba paziti, da obhajanec takoj in pred duhovnikom zaužije sveto hostijo, tako da se nihče ne oddalji, noseč v roki evharistični kruh. Če obstaja nevarnost skrunitve (profanacije), naj se vernikom ne deli obhajilo na roko.83

  7. Obvezno je ohraniti uporabo patene za obhajanje 93. vernikov, da bi se tako izognili, da bi sveta hostija ali kak delček padel na tla (RM 118).

  8. Verniki »ne smejo jemati posvečenega kruha ali ke- 4. liha, še manj si ga podajati iz rok v roke« (RM 169). Tako je treba zavreči zlorabo, da novoporočenca pri poročni maši drug drugemu podelita obhajilo.

  9. Vernik, »ki je že prejel sv 95. eto evharistijo, jo sme prejeti še enkrat isti dan samo med evharističnimm opravilom, ki se ga udeleži; velja pa predpis kan. 921, § 2« (ZCP 917). 96. Graje vredna je navada, da se v nasprotju s predpisi

  10. liturgičnih knjig med mašo ali pred njo delijo neposvečene hostije ali druge užitne ali neužitne snovi na način obhajanja. Takšna navada ni v skladu z rimskim obredom in vnaša med vernike zmedo glede cerkvenega nauka o evharistiji. Če je kje še v navadi, da blagoslovijo kruh in ga po maši razdelijo, je treba opraviti skrbno katehezo o pomenu tega znamenja. Sicer pa naj se ne uvajajo podobne navade, tudi naj se v ta namen ne uporabljajo neposvečene hostije.

 83 Prim. Kongregacija za bogoslužje, Odgovor na vprašanje, v: Notitiae 35 (1999) 160–161.

NAROČITE KNJIGO IN ŠKAPULIR IN JU PODARITE

Način kako razširjamo pobožnost do treh Svetih Src je tudi, da naročimo knjigo in jo podarimo ljudem, še posebno v teh prazničnih dneh. Sveti Jožef bo vse tiste, ki jim bomo knjigo podarili, sprejel pod svoj zaščitni plašč. 

Sveti Jožef je VARUH DRUŽIN IN MOGOČNI PRIPROŠNJIK V VSEH POTREBAH, TAKO V DUHOVNIH KOT TELESNIH PA TUDI MATERIALNIH.

SVETI JOŽEF JE STRAH HUDOBNIH DUHOV. V ZNAMENJE PRIPADNOSTI IN VARSTVA NOSIMO ŠKAPULIR SVETEGA JOŽEFA.

Nevenka 031 529 838

SPOROČILA O STUDENCU USMILJENJA IN MILOSTI: 9.NOVEMBER   1996

SPOROČILA O STUDENCU USMILJENJA IN MILOSTI: 9.NOVEMBER   1996


Naša Gospa se je prikazala in v svojih rokah držala zastavo Brazilije in Rožni venec:
Molite za Brazilijo, otroci moji. Mir vam bodi. Živite v miru in nesite mir vašim bratom in sestram. Žrtvujte se in delajte pokoro za vaše brate. Ne obljubljam ti srečo na tem svetu, toda v prihodnjem jo boš imel za vedno. Blagoslavljam te: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Na svidenje kmalu!

                      Oktober 7, 1996 – Naša Gospa  Mariji do Carmo

Reci Edsonu, da je tisto drevo, kjer sem bila včeraj že blagoslovljeno. Reci romarjem,da bodo drevesni listi služili kot zdravilo za vse bolezni. Naj ne odstranjujejo lubja z drevesa, samo liste.

                  Oktober 10, 1996 – okrog 5.ure zjutraj

Okrog 5. Ure zjutraj, se je pri studencu Usmiljenja in Milosti Naša Gospa prikazala moji materi in ji pokazala izvir na zemljišču, ki pripada naši družini. Moja mama je povedala Devici, da ni vedela točno kje je ta izvir, toda Devica ji je povedala, da moj oče dobro ve kje je, in naj njega prosi, da nas pripelje na mesto, kjer je Ona bila.

Naša Gospa:

Maria do Carmo, želim, da ti, tvoj mož in Edson pridete k izviru ob 2. popoldne. Ko boš tam, pet minut pred 3. popoldne začnite moliti rožni venec Božjega Usmiljenja.

Vzemi s seboj prazno steklenico. Potem ti bom povedala kaj hočem. Na koncu daj Edsonu steklenico, da jo napolni z vodo iz studenca. Ne pozabi, ti, tvoj mož in Edson. Ali lahko vzamem s seboj mojo hčerko Kelly? Ne. Samo vi trije, ti, tvoj mož in Edson. Sedaj,  drži mojega Sina Jezusa, da lahko zaspi v tvojih rokah!…

Naša Gospa je v tistem trenutku dala Dete Jezusa v naročje moje mame in ji rekla: Zapoj Mu himno “Moje srce je samo za Jezusa”: Vedno poj Jezusu to pesem. Kadar se boš počutila osamljeno jo vedno poj, z ljubeznijo in srcem, ker On je ljubezen. Vsak dan svojega življenja na zemlji moli Rožni Venec k Naši Kraljici Miru in jo prosi za mir za vse človeštvo, posebno za duhovnike in za ljudi tega mesta, kakor tudi za tvojo družino in vse sorodnike tvojega ženina. To je kar hočem, da vsak moli. To je sporočilo vsakemu tu in sporočilo vsakemu, ki ga srečaš.

Sprejmi Moj blagoslov: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

                        Oktober 10, 1996 – at 3:00 popoldne

Devica Marija je med prikazovanjem prosila mojo mamo, da nas oče pelje na mesto, ki ga je ona določila, kjer se nahaja studenec in naročila naj molimo Rožni venec ob3. Popoldne. Kasneje nam bo povedala kaj želi. Na koncu Rožnega venca se Naša Gospa. Tega dne je bila je zelo srečna. Oblečena je bila drugače kot se mi je prikazovala. Oblečena je bila v belo tančico, z belo obleko in zelo svetlim izvezenim plaščem lila barve z rahlo svetlimi vrtnicami, ki so jo krasile. Imela je prekrižane roke in nam dejala: “Jaz sem Brezmadežno Spočetje!” Kar je pritegnilo mojo pozornost, je bilo to, da v tem prikazovanju Gospa ni bila z nogami na oblaku kot pri drugih prikazovanjih in nisem razumel, zakaj. Kmalu zatem je rekla:

“Jaz sem Devica Milosti, Božja Mati in Mati vsega človeštva. Moj Božji Sin Jezus in Gospod želi vsem Mojim otrokom celega sveta podeliti nove nebeške milosti, zato pošilja sem na ta kraj, da blagoslovim vodo od tega studenca.”

V tistem trenutku se je Naša Gospa počasi spustila z mesta, kjer je lebdela v zraku, in se s svojimi nogami dotaknila vode studenca in jih zmočila. Takoj za tem je z njenimi svetimi rokami zajela vodo v izviru in naredila trikrat znamenje križa, s svojo desno roko ter tako blagoslovila vodo iz studenca.  Devica nas je materinsko gledala in potem dejala:

“Moji otroci, ves svet mora vedeti, da sem jaz, Devica Marija in Božja Mati, namočila Moje svete in deviške noge ter zmočila moje svete roke v vodi tega studenca. Vsi tisti, ki bodo pili to vodo z vero in ne bodo imeli smrtnega greha ter naredili trden sklep o spreobrnjenju in spremembi, bodo prejeli milost ozdravljenja njihovih bolezni telesa in duha. Za tiste, ki imajo vero, bo voda iz studenca služila za ozdravljenje vseh vrst bolezni. Ta studenec je za vse bolnike vsega sveta. Želim jih potolažiti v njihovih bolečinah in trpljenju. To milost sem prejela od mojega Sina Jezusa, pravzaprav je njegovo Presveto Srce bogato z usmiljenjem in milostjo, saj je vir žive vode za vse Moje otroke po vsem svetu.

Zato bi moral biti ta izvir znan kot Studenec Usmiljenja in Milosti, saj je ta milost njegovega Presvetega Srca; dobro uredi to mesto. Del vode je usmeriti na stran za pitje, del pa za vse moje bolne otroke. Naj bodo vsi obveščeni o mojem obisku tega kraja. Blagoslavljam vse:v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Nasvidenje kmalu!”

Po tem, ko je dala to sporočilo je Naša Gospa izginila.

                                 Oktober 12, 1996

Glede procesije k izviru bo 9. november prvi dan molitve za ozdravljanje bolnikov. To naj bi bilo 12. tega meseca, kar je danes, ker pa duhovnika ni v mestu, da bi spovedoval bolne, se prestavi na 9. november.

Želim, da je 9. november dan Naše Gospe Bolnikov, tu v državi Amazonija, tukaj v tem mestu  Itapiranga. In naj  vsak 9. dan vsakega meseca prinesejo bolnike, da se zmočijo in pijejo vodo iz Studenca Usmiljenja, ki mu je ime: »Studenec Usmiljenja in Milosti«, ali naj odgovorni za bolnike pridejo vzeti vodo.

Želim tudi, da bi duhovnik tega mesta spovedal bolne ali da bi bolniki poiskali duhovnika, da bi izpovedali svoje grehe. To priporočilo je za bolne v tem mestu Itapiranga. Za druge, za tiste, ki pridejo sem, naj bodo tudi pripravljeni. Voda iz Studenca je za vse ljudi celega sveta. Vsak lahko vzame vodo iz izvira, le da je brez smrtnega greha. Za kogarkoli, ki ni pripravljen ali s smrtnim grehom, voda nima veljave.

Povejte Mojemu sinu Protoginesu (možu Marije do Carmo), naj naredi rezervoar za vodo, da bo shranil veliko vode, saj bo s poplavo reka prekrila vodo Studenca in se bo pojavil šele, ko se bo posušilo. Ponavljam:

Priskrbite si veliko vode iz izvira in se pripravite tudi z blagoslovljenimi vžigalicami, svečo, vodo, obleko, rožnim vencem, križem in Biblijo imejte odprto dan in noč na oltarju vsake družine. In ne pozabite moliti vsak dan rožnega venca. (*) Potrebujem in čakam vaš rožni venec, ki ga molite. To je današnje sporočilo vsem tukaj.

V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Amen.

 (*) Ko je Naša Gospa rekla “Potrebujem in čakam rožni venec, ki ga molite vi“, se ni sklicevala nase, kot da bi potrebovala našo molitev zase; temveč, da čaka na naše molitve in rožni venec , da jih ponudi jih pred prestolom svojega Sina Jezusa in prosi njegovega usmiljenja za svet, za spreobrnjenje grešnikov in odrešenje duš.

                              November  9, 1996 – sporočilo

Danes je bila prva procesija k Studencu Usmiljenja in Milosti. Zjutraj smo se prvič v procesiji odpravili do Studenca. Bilo je veliko ljudi. To je bilo prvič, da so ljudje tam molili in pili vodo, ki jo je blagoslovila Gospa. Sporočilo:

Mir z vami!

Dragi otroci, jaz sem Kraljica Miru in Mati Milosti. naj se vsi spreobrnete in odprete svoja srca mojemu Sinu Jezusu Kristusu. Molite, molite, molite. Želim si vaše globoko spreobrnjenje. Hvala za vašo prisotnost tukaj popoldne. Nesite Mojo ljubezen in moj blagoslov svojim bratom in sestram. Prosim Boga za vsakega izmed vas. Moj sin Jezus vam želi dati dar miru. Blagoslavljam vse Moje otroke, ki gredo skozi bolezen: na poseben način oboje, tako telesno kot duhovno. Želim si, da bi vsi mojega Sina Jezusa iskreno prosili za odpuščanje za storjene grehe. Brez iskrenega kesanja vam Gospod ne more dati milosti, ki jih tako potrebujete.

Želim si miru, miru, miru in da vsako leto 9. novembra pridete v procesiji, da prejmete Gospodove milosti in blagoslove za vse vaše slabosti. Najbolj pomembno je, da se vsi spreobrnete in da lahko živite v globini Moja sveta sporočila, ki so sporočila spreobrnjenja, miru in ljubezni.Blagoslavljam vas vse: v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Svetega Duha. Amen.

NAVODILO ZA VODO IZ ITAPIRANGE

Vlij približno pol dcl svete vode iz Itapirange v 2-3 litra vode pitne vode. Ne dovoli, da bi vode v steklenici zmanjkalo, dopolnjuj jo z običajno pitno vodo in vedno boš imel SVETO  VODO za pitje ob vsakem času.  S  pitjem  te Svete Vode boš še naprej prejemal milosti. NA ISTI NAČIN VODO LAHKO DELIŠ DRUGIM SKUPAJ Z NAVODILI IN JO TUDI DELIJO NAPREJ!  VERUJ MARIJINI OBLJUBI, DA BO VODA VEDNO SVETA IN MILOSTNA.

Preden pijemo vodo, moramo: –

– se pokesati za svoje grehe in po potrebi opraviti dobro spoved,

– vodo moramo biti z vero, kot je rekla Gospa, sicer voda ne bo koristila,

– v Itapirangi pred pitjem vode molimo rožni venec ali vsaj eno desetko –

– priznanje ali dejanje skrušenosti

– ko popijemo vodo, se zahvalimo Gospodu, ki je poslal Gospo, da blagoslovi

  to vodo za naše zdravje.

NAVODILO ZA BOLNIKE:

Pojdi k spovedi, pokesaj se svojih grehov. prosi Gospoda za odpuščanje. Moli vsaj eno desetko rožnega venca. Nato popij nekaj vode in prosi Gospoda, naj te  ozdravi.

Prosimo z besedami:

“OZDRAVI ME JEZUS, OZDRAVI ME JEZUS, OZDRAVI ME JEZUS (3-KRAT)

Vaš brat Edson Glauber

REMIŠLJEVANJE ZA 9.10.2023 – IZ SPOROČIL EDSONU GLAUBER

 

Moj Sin Jezus se je v mojih rokah naredil tako majhnega, da bi vam pokazal, da morate biti kot majhni otroci, da se pustite usmerjati in voditi mojim rokam. Jaz sem vaša Mati in vsi ste moji otroci. Dragi otroci, ko sem zanosila Jezusa, kakšno veliko veselje je bilo zame, da sem ga lahko nosila v svojem deviškem telesu. Globoko sem ga oboževala. Kako veliko srečo sem čutila v svojem srcu. Moj Bog prebiva v meni. (Devica Marija Edsonu Glauberju 25. decembra 1997)

Dragi otroci, tako je tudi z vami, ko prejemate mojega Sina Jezusa v presveti Evharistiji. On je tisti, ki prebiva v vsakem srcu, v vsaki osebi, ki ga sprejme z ljubeznijo in s srcem. Sprejmite mojega Sina Jezusa v svoje življenje, dragi in ljubljeni otroci, in mi boste podarili veliko srečo. Dragi otroci, moje brezmadežno srce je utripalo od velikega veselja, ko sem premišljevala o svojem otroku Jezusu, ki se je pravkar rodil, (Devica Marija Edsonu Glauberju 25. decembra 1997)

O, dragi otroci, neskončna sreča je bila, da sem ga lahko nosila v naročju, da sem ga lahko poljubila, božala in mu dajala vso svojo ljubezen kot Mati, in tako je tudi danes, saj bodo ti čudoviti in veličastni trenutki, dragi otroci, vedno ostali v nebesih. (Devica Marija Edsonu Glauberju decembra 1997)

Tako se bo zgodilo tudi z vami, dragi otroci. Če boste tukaj na tem svetu z vsem srcem ljubili Jezusa in mu dali vse svoje življenje, vsako gesto ljubezni in naklonjenost, jo boste v nebeški slavi prejeli v izobilju. Od Jezusa boste v izobilju prejeli vso srečo in vso ljubezen. Naj bo vaše življenje popolna in globoka predanost Bogu. (Devica Marija Edsonu Glauberju 25. decembra 1997)

Blagoslavljam vas z blagoslovom miru in ljubezni. Naj Božje veselje ostane v vaših srcih. Ostanite v mojem miru in v miru mojega Sina Jezusa. Zahvaljujem se vam, da ste tukaj, zbrani v molitvi in tesni povezanosti z Jezusom, in ne pozabite: za tiste, ki živijo po mojih sporočilih, bom pri svojem Sinu Jezusu njihova priprošnjica v težkih trenutkih, ki bodo prišli, in vse bodo prejeli od mene, po mojem Brezmadežnem Srcu. Zdaj pa, otroci moji, sprejmite moj materinski blagoslov: V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu se vidimo! (Devica Marija Edsonu Glauberju 25. decembra 1997)dson Glauber, em 25.12.1997) 

SPOROČILA NADANGELA MIHAELA EDSONU GLAUBER

Danes je praznik NADANGELOV MIHAELA, GABRIJELA IN RAFAELA. Priporočimo se jim z molitvijo:

O Jezus, naš presveti Odrešenik, prosimo Te, blagoslovi naš dom, našo družino, naše gospodinjstvo. Obvaruj nas vsega hudega. Sv. Mihael, obvaruj nas vseh hudobnih peklenskih zvijač. Sv. Gabrijel, izprosi nam modrost, da bi znali razumeti Božjo voljo. Sv. Rafael, obvaruj nas vseh bolezni in nevarnosti v življenju. Presveti angeli varuhi, dan in noč nam stojte ob strani na naši poti k odrešenju. Amen.

archangels

SPOROČILO NADANGELA MIHAELA 22.01.2003 – BRESCIA, Italija

Gospodov Sin, sem Sveti Nadangel Mihael. Presveta Devica me pošilja sem, da vam posredujem pomembno in nujno sporočilo: Svet potrebuje spreobrnjenje; Božja kazen se približuje svetu.

Ljudje ne vedo kaj jih čaka. Potrebno je vedno moliti rožni venec pobožno in predano.

Kako žalostna je Presveta Devica, kadar so ljudje gluhi za njene klice in ne poslušajo! Ubogi grešniki! Ona prosi, roti, ponižno prosi, joče a ljudje nadaljujejo in so gluhi, počenjajo velike grehe, ki žalijo Gospoda.

Ne živijo se Njena sporočila, ne verjame se v Njeno materinsko navzočnost, v Njena prikazovanja, zanika se Gospodovo ime in se počenjajo mnoge bogokletne stvari.

Duhovniki, duhovniki, bodite pozorni na glas iz Nebes! Bog bo zahteval veliko od vas ki pustite, da so nebeške milosti zavrnjene in zavirate, da bi tolike milosti prišle do vernikov. Zakaj tolika trdota srca? Zakaj velika nejevernost? Zakaj tolika  hladnost za klice iz Nebes? Devica je zelo v skrbeh za vaše odrešenje in vas želi rešiti pred veliko katastrofo.

Italija, Italija, zbudi se, vstani in moli, ker je čas zelo kratek. Nato bodo le jok, preganjanja in trpljenje.

Devica je preprečila večje zlo s svojimi prikazovanji v Ghiaie di Bonate leta 1944, a danes bo lahko veliko huje, če bodo ljudje gluhi še naprej in imeli zakrknjena srca.

Ti, ki bodo prvi preganjani bodo škofje in duhovniki, ker poznajo dejstva, poznajo sadove in milosti in se obnašajo kot da ne bi vedeli.

Pokora, pokora, pokora kajti to, kar je Devica naznanila v svojih prikazovanjih v Garabandalu prihaja.

Molite in Bog bo imel usmiljenje do vas in vaših družin. Jaz bom mnogo posredoval in prosil Gospoda za vas.

Jaz vas blagoslavljam : v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO NADANGELA MIHAELA 24.08. 2003 – PASSO VALLES, MALGA VALLAZZA (TN) Italija

Sveti Mihael
Božji Sin, Jezus in Presveta Devica me pošiljata sem, da ti posredujem pomembno sporočilo: to je kraj, kjer se bodo zgodili veliki dogodki. Tisti, ki bodo prihiteli v ta od Boga blagoslovljen kraj, kjer je On želel, da se prikažem, bodo prejeli velike duhovne in telesne milosti. Tukaj bodo vsi, ki so stiskani, preskušani in napadani od sovražnika, osvobojeni in potolaženi v svojih bridkostih, če bodo imeli vero in zaupanje v Gospoda, v njegovo Presveto Mater in tudi v mojo priprošnjo, preko katere mi Bog dovoli, da jim pomagam.
Jaz, Sveti Mihael, prihajam povedat svetu, da vsa Nebesa z grozo gledajo kako ljudje zelo močno žalijo Gospoda v teh poslednjih časih. To so časi velike bitke in velike zmede. Bog se pripravlja, da bo kaznoval (1) ljudi in njihove grozljive zločine.
Nebeški angeli so začeli strašno bitko proti duhovom zla. Vse angelske hierarhije, na poveljstvo Nje, Vzvišene Kraljice in Vladarice Angelov, ki je strašna v poveljevanju, prihajajo pomagat vsem ljudem, ki jih brez usmiljenja napadajo duhovi pekla, ki želijo uničiti njihove družine, njihova življenja, njihove duše in ves svet. Srečen tisti, ki je pozoren na glas iz Nebes in je čuječ v teh dneh velike duhovne teme: zlo ga ne bo premagalo.
(…) Želim te obvestiti, da se bo 29. septembra Najsvetejša Devica prikazala tu, v tem kraju, da ti posreduje pomembno sporočilo za svet. Gospod Jezus je, ki me prosi, da te obvestim o prihodu njegove Matere sem, v ta kraj. Jaz, Sveti Mihael Nadangel, vas blagoslavljam v Gospodovem imenu in vam posredujem vso njegovo ljubezen in ljubezen Njegove Najsvetejše Matere, ker sta mi onadva to naročila. Blagoslavljam vse: v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen!
(1) Kazen kot odrešenjsko sredstvo, ne kaznovalno

SPOROČILO NAŠE GOSPE 29.09.2003  – PASSO VALLES, MALGA VALLAZZA (TN), ITALIJA

Mir z vami!

Dragi otroci, jaz sem Kraljica nebes in Zemlje, Kraljica vseh nebeških angelov in svetnikov. Danes prihajam iz nebes, da vas blagoslovim in vas sprejmem svoje Brezmadežno Srce. Danes prejemate številne milosti mojega Sina Jezusa, ki je živo prisoten s svojo božjo navzočnostjo v Evharistiji. Častite Ga in se boste lahko vsak dan odprli Božjim milostim in boste spremenjeni. Moj Sin Jezus me pošilja v ta kraj, da vam posredujem pomembno sporočilo za svet: spreobrnite se brez odlašanja, spremenite življenje, dovolj je z mnogimi grehi in številnimi žalitvami Gospodu. Svet je poln zla in hodi proti lastnem samouničenju. To je trenutek v katerem se morate odločiti za Boga, za nebeško kraljestvo ali za satana in njegovo kraljestvo teme. Komu želite služiti otroci moji? Odpovejte se vsakemu grehu, da hudič ne bo imel moči nad vami in vašimi družinami in bosta tako lahko vedno prevladovala Bog in njegova ljubezen. Otročiči, močno vas ljubim in vam želim pomagati. Spreobrnite se takoj. Spreobrnite se zdaj. Bojujte se za nebeško kraljestvo, malo manjka do vaše dokončne osvoboditve in osvoboditve sveta od vsega zla. Bog me pošilja, svojo Najsvetejšo Mater, da vas pripravi na veliko končno bitko proti vsakemu zlu. Kdor bo zvest in bo ostal trden na svoji poti spreobrnjenja, bo prejel nagrado mojega Sina Jezusa, krono slave, večno življenje. Bodite nosilci božje luči vsem vašim bratom. Pogum! Ne izgubite poguma! Tukaj sem s Svetim Mihaelom, Svetim Gabrielom in Svetim Rafaelom, da vas branijo proti vsemu zlu in nevarnostim. Mir, mir, mir. Molite za mir, molite za svet, molite za Cerkev in za družine. Bog želi vedno bolj blagoslavljati vse človeštvo. Če bo svet, če bodo vsi moji mali otroci poslušali moje materinske klice, bo zlo kmalu uničeno. Vi ste že v času velikih sprememb v svetu in Gospod Bog že označuje svoje izvoljene, te ki so poslušni glasu iz nebes. Ne izgubljajte časa. Pripravite se. Jaz bom posredovala pred svojim Sinom Jezusom za vas in za vaše družine. Hvala vam za vašo prisotnost, za vaše molitve in vašo sinovsko ljubezen. Vsem moj materinski blagoslov in moje današnje povabilo: molite vedno rožni venec in svet bo našel mir. Blagoslavljam vse: V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen

 

MOLITEV ZA REŠITEV DUŠ

MESTA PRIKAZOVANJ SO SVETI KRAJI, KI PRIPADAJO DEVICI MARIJI, NAŠI SVETI MATERI

Vabljeni k molitvi ob 21. uri
ID988 196 1278
Geslo: Itapiranga
1. Mir z vami, moji ljubljeni otroci. Želim vam dati svoj mir. Jaz sem odrešenje sveta. Otroci moji, kako vas želim v tem trenutku objeti v svojem naročju. Pridite k meni, kajti želim, da se vaša življenja spremenijo po moji najsvetejši volji. (Naš Gospod Jezus Kristus 27. novembra 1997)
2. Danes prihajam, da vas še enkrat prosim, da prisluhnete prošnjam, ki vam jih dajeva Jaz in moja sveta Mati. Naša sveta sporočila so namenjena vsem vam. Sveta Cerkev gre skozi težke čase, toda če boste molili in se žrtvovali, se boste izognili mnogim slabostim. Zakaj se moji duhovniki in škofje ne zavzamejo za Itapirango? (Naš Gospod Jezus Kristus 27. novembra 1997)
3. Pošiljam vam svojo sveto Mater, da vam pomaga. Morda niste razumeli Mojih svetih sporočil? Itapiranga, Itapiranga, Itapiranga, zakaj me še vedno ne poslušate, kot bi morali? Odprite oči, ker vam podeljujem toliko milosti, Moji otroci. Moja prikazovanja in prikazovanja Moje Svete Matere se v prihodnosti še ne bodo končala, vendar želim, da vsi iščete in ovrednotite Delo, ki se je tu začelo. (Naš Gospod Jezus Kristus 27. novembra 1997)
4. Bodite zvesti, resnični in dobrotljivi. Resnica mora biti vedno prisotna v vaših dejanjih. Iščite resnico in resnica vas bo osvobodila. Ljudje so tako nehvaležni. Številne so žaljivke, ki usmerjene proti meni. Upor mnogih mojih slepih otrok je dosegel grozljivo stopnjo. Kam želite iti? Ali ne veste, da brez mene ne morete storiti ničesar? (Naš Gospod Jezus Kristus 27. novembra 1997)
5. Želim, da bi vsak Moj otrok po vsem svetu bil predan Najčistejšemu Srcu Mojega deviškega očeta Svetega Jožefa. To najčistejše Srce bo vodilo nešteto duš k meni. Naj se vsi ljudje zavedajo, da je dovolj, da pokličejo presveto ime mojega deviškega očeta Svetega Jožefa, da se zatrese ves pekel in se razbežijo vsi hudiči. Vsi svetniki in vsi angeli v nebesih vedno hvalijo Svetega Jožefa, ker sem mu v nebesih namenil veliko mesto in slavo. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu se vidimo! (Naš Gospod Jezus Kristus 27. novembra 1997)

Molitev, ki jo je naučila Kraljica Rožnega venca in Miru 04.02.2014 Itapiranga-AM

 

Molitev Svete Matere

O Sveta Mati, naj tvoj materinski pogled poln ljubezni vedno bedi nad mano za moje odrešenje. Naj moja družina, po tvojem Brezmadežnem Srcu, pripada popolnoma tvojemu Sinu Jezusu. Kraljica Rožnega Venca in Miru, napolni naša srca z Božjim mirom, da bomo lahko priče vsem, ki potrebujejo nebeške blagoslove in milosti. Sedež našega zavetja in varstva, sedaj in ob naši smrtni uri. Amen! (Molitev, ki jo je naučila Kraljica Rožnega venca in Miru 04.02.2014 Itapiranga-AM)

Kraljica Rožnega venca in Miru, obišči naše družine, ozdravljaj naša srca, osvobodi nesrečne njihovih suženjstev, daj nam milost in moč, da premagamo hudiča in greh. Nauči nas reči kot ti: MOJA DUŠA POVELIČUJE GOSPODA! Amen (03.07.2014)

PRIPRAVLJALNA SPOROČILA NA OČIŠČENJE ZA 27. NOVEMBER 1997

1.Pripravljalno sporočilo za 27. november 1997
Otroci moji, še vedno vam smem govoriti, toda prišel bo čas, ko to ne bo več mogoče. Poslušajte me, ne zapirajte svojih src. Bog ne prenaša toliko grehov in toliko zla na svetu. Kmalu bo človeštvo očiščeno svojih grehov. Ko bo prišel dan očiščenja, bo padla tančica z vaših oči in videli boste, kako strašni so grehi, in čutili boste gnus, ker ste jih storili in da ste prezirali Božje zakone in Moja sveta sporočila. (Devica Marija Edsonu Glauberju, 3. novembra 1997)
2.Pripravljalno sporočilo za 27. november 1997
Kmalu, zelo kmalu bodo na vsej zemlji nastopili težki in žalostni trenutki. Ljudje ne vedo, kaj se jim lahko zgodi. Kot vaša Mati, dragi otroci, vam prihajam ponudit svoje brezmadežno Srce kot varno zavetje zaščite. Zbudite se, otroci moji, zbudite se. Satan vam želi prinesti vse nesreče, vojne, nasilje v strašnih razsežnostih, da bi se prelilo veliko krvi, krvi nedolžnih žrtev, da bi zadovoljil svoje zle namene. (Devica Marija Edsonu Glauberju, 4. novembra 1997)
3. Pripravljalno sporočilo za 27. november 1997
Očiščenje bo prišlo kot dejanje usmiljenja našega vsemogočnega Boga, kajti brez tega očiščenja človeštvo nikoli ne bo moglo razumeti vrednosti češčenja in posvečevanja imena Gospoda, našega Boga. Če pa se človeštvo ne bo spremenilo in bo trmasto vztrajalo pri svojih prekrških, bo moralo prestati veliko kazen. Molite, molite, molite in še posebej za vse tiste, ki ostajajo neverni, saj bodo v tistih dneh velike stiske veliko trpeli, ker niso znali izkoristiti nebeških milosti zdaj. Blagoslavljam vas: V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu se vidimo!  (Devica Marija Edsonu Glauberju, 3. novembra 1997)
4.Pripravljalno sporočilo za 27. november 1997
Molite, otroci moji, vsak dan molite sveti rožni venec, kajti tisti, ki vsak dan molijo rožni venec, ne bodo nikoli obupali pred satanovimi pastmi in napadi. Osvoboditi se morate napuha in samozadovoljstva. Ne zanemarite molitve, kajti veliko bo tistih, ki bodo obupali in ne bodo niti vedeli, kako moliti v težkih časih, ki prihajajo. (Devica Marija Edsonu Glauberju, 4. novembra 1997)
5. Pripravljalno sporočilo za 27. november 1997
Dragi otroci, molite rožni venec v družini. Moliti morate bolj združeno s svojo družino. Očetje in matere prosim, naj svoje otroke učijo moliti in naj bodo vsem zgled svetosti v družinskem življenju. Očetje in matere, kako lahko želite, da Bog blagoslovi vaše domove in otroke, če mnogi od vas običajno živijo v grehu in imajo napačno držo? Potrudite se popraviti svoja dejanja in Gospod vas bo blagoslovil. Želim biti za vsaki družini pomoč, ki ji  primanjkuje. Otroci moji, vedno molite in delajte pokoro (Devica Marija Edsonu Glauberju 5. novembra 1997)