5. AVGUST – 1. SREDA V MESECU IN 2036. ROJSTNI DAN DEVICE MARIJE

5. AVGUST – 1. SREDA V MESECU IN 2036. ROJSTNI DAN DEVICE MARIJE

Danes molimo: kdor more vse 4. dele rožnega venca.

1. MOLIMO  za zakrknjena srca, da se odprejo :

5 x

Pozdravljena, Kraljica Salve Regina

Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo, žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sladka Devica Marija!

2. MOLIMO za neverne in za pomnožitev naše vere:

7x Verujem  Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; vstajenje mesa in večno življenje. Amen.

3. ROŽNI VENEC 7. ŽALOSTI IN RADOSTI SVETEGA JOŽEFA

4. LITANIJE SVETEGA JOŽEFA

5. POSVETITEV PREČISTEMU SRCU SVETEGA     JOŽEFA 

6. POSVETITEV : K TEBI O SVETI JOŽEF.

7. POSVETITEV  TREM SVETIM SRCEM

 

BLAGOSLOVLJEN PRAZNIK IN OBILJE MILOSTI IZ JEZUSOVEGA, MARIJINEGA IN JOŽEFOVEGA SRCA

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 02.08.2020 EDSONU GLAUBER – MANAUS

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 02.08.2020 EDSONU GLAUBER – MANAUS/AM

Sveta Mati se je prikazala v spremstvu mnogih angelov, ki so bili na njeni desni in levi. Dala nam je sledeče sporočilo:

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Otroci moji, vaša Mati prihajam iz nebes vas prosit, da spremenite smer svojega življenja in se vrnete zelo hitro h Gospodu, dokler vam še daje čas za spreobrnjenje, a ta čas se izteka otroci moji in veliki dogodki bodo za vedno spremenili vaša življenja.

Zapustite grešno življenje proč, iskreno se kesajte, da ste žalili Večnega Očeta in, da ga niste ljubili kot bi morali.

Prosim vas, molite, molite kot niste še nikoli prej molili in darujte vse Božjemu Srcu mojega Sina Jezusa v spravo za vaše grehe in grehe vsega sveta. Prosite ga za spreobrnjenje vseh duš. Jaz vas ljubim in vas danes sprejemam v moje Brezmadežno Srce.

Sprejmite moje milosti in moj blagoslov: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 01.08.2020 – EDSONU GLAUBER – MANAUS

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 01.08.2020 – EDSONU GLAUBER – MANAUS/AM

Mir tvojemu srcu!

Sin moj, reci vsem mojim otrokom: postite, postite, postite. Če vsi želijo premagali sedanja zla, ki jim grozijo, morajo moliti dnevno Rožni venec, postiti in se žrtvovati za dobro sveta in za mir. Hudič želi na svet prinesti večje trpljenje in vsi moji otroci morajo upogniti kolena na tla in posredovati, da bi preprečili njihove zlobne namene.

Poslušajte moje klice k molitvi, spreobrnjenju in Bog vam bo vedno podelil milost zmage nad vsem zlom. Preganjani boste a ne bojte se ničesar. Gospod bo vedno ob vaši strani, da vas brani, vam pomaga in po vas bo pokazal napuhnjenim, da on je Gospod.

Blagoslavljam te, kakor tudi vse človeštvo: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU Edsonu Glauber – Manaus-AM. 26.07.2020

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU Edsonu Glauber – Manaus-AM. 26.07.2020

Videl sem Devico kot Kraljico, z zlato krono na njeni glavi, ki je močno svetila. Iz njenega Brezmadežnega Srca so izhajali žarki ljubezni, ki so bili usmerjeni v globus, ki ga je varovala v njenih rokah:

Mir z vami!

Sem Kraljica Sveta. Iz mojega Srca vam dajem moj plamen ljubezni, da bi vnel vaša srca in jih ozdravil telesnih in duhovnih bolezni. Brez zadostitve ni odpuščanja, brez odpuščanja ni usmiljenja. Zadoščujte za svoje grehe in prejeli boste odpuščanje mojega Božjega Sina, vedno odpuščajte in prejeli boste njegovo usmiljenje. 

Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 25.07.2020 – Manaus-AM. Edsonu Glauber

 

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 25.07.2020 – Manaus-AM. Edsonu Glauber

Mir tvojemu srcu!

Sin moj, povej človeštvu naj se vrne k Bogu. Grehi, ki jih delajo toliki moji otroci kličejo Božjo pravičnost, da pride iz nebes, da močno kaznuje, ker ni zadoščevanj, ker ni kesanj in niti iskrenega spreobrnjenja. Obrnite svoja srca h Gospodu in imel bo usmiljenje z vsakim od vas in vašimi družinami. Ne ostanite gluhi za moj materinski glas. Vrnite se h Gospodu, sedaj, in njegova ljubezen vas bo objela in vam podelila mir, varstvo pred vsem zlom in nevarnostmi teh temnih časov, apostazijo in pomanjkanjem vere. Blagoslavljam vas: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

UPORABA IN ZLORABA SPOROČIL KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU – OBJAVA 24.07.2020


Zaradi določene zlorabe nekih delov sporočil Kraljice Rožnega venca in Miru Itapiranga, ki se je pred kratkim pojavila s strani neke osebe, tudi z delitvijo zgibanke, objavljam sledeče:

  1. Edson mi je povedal: »Sporočila so dana človeštvu kot neka pomoč rednemu oznanjevanju in delovanju Cerkve (javno razodetje je bilo zaključeno s knjigo Razodetja, s smrtjo zadnjega apostola) za duhovno oblikovanje, premišljevanje in molitev; za spreobrnjenje, pokoro in vrnitev k Bogu, k čemur nas kličejo težki časi v katerih živimo.

  2. Edson in prevajalka ne dovolita uporabo sporočil za druge namene (ali določen del sporočil, ki se iztrgajo iz celote ‘za tekoče potrebe’ nekoga… zlasti, če to ne vodi k drži iskanja Boga), ampak se uporabijo npr. za ‘dokazovanje’ nekih tez in določenih trditev, za ‘bojevanje’ ali za ‘obračunavanje’ s kakšno osebo ali nekim načinom delovanja določenih ljudi.

  3. V iskreni želji biti poslušni Bogu, Edson in prevajalka zahtevata, da se sporočila ali deli sporočil ne uporabljajo in zlorabljajo z dodanimi komentarji ali pojasnili.

  4. Edson in prevajalka zahtevava, da se ta navodila v bodoče upoštevajo. Hvala!

  5. ZA RAZUMEVANJE GORNJEGA OBVESTILA SEM PRILOŽILA  SLIKE DELJENE ZGIBANKE.

prevod :

A causa di un certo abuso di alcune parti dei messaggi che è apparso di recente da una persona, inclusa la condivisione di un pieghevole, sto pubblicando quanto segue:

  1. Edson mi disse: “I messaggi della Regina del Santo Rosario e della Pace vengono dati all’umanità come aiuto per l’annuncio e il funzionamento regolare della Chiesa (la rivelazione pubblica è stata conclusa con il libro dell’Apocalisse, con la morte dell’ultimo apostolo) per la formazione spirituale, la contemplazione e la preghiera; per conversione, penitenza e ritorno a Dio, a cui ci chiamano i tempi difficili in cui viviamo.
  2. Edson e il traduttore non consentono l’uso di messaggi per altri scopi (o una determinata parte di messaggi che vengono strappati dall’intero “per le esigenze attuali” di qualcuno”… specialmente se ciò non porta ad un atteggiamento di ricerca di Dio) ma vengono utilizzati ad es. per “provare” certe tesi o certe affermazioni, per “combattere” o per “stabilirsi” con una persona o un modo di agire di determinate persone.
  3. Con il sincero desiderio di obedire a Dio, Edson e il traduttore richiedono che i messaggi, o parti dei messaggi, non vengono usati e abusati con particolari commenti.
  4. Edson e il traduttore chidono pure, che  queste istruzioni vengano seguite in futuro. Grazie !

SPOROČILO SVETE DRUŽINE 19.07.2020 – Edsonu Glauber – Manaus/AM

SPOROČILO SVETE DRUŽINE 19.07.2020 – Edsonu Glauber – Manaus/AM

Mir z vami!

Sin moj, ” Zabičaj jim to, da bodo brez graje.  Če kdo za svojce, posebno za domače, ne skrbi, je zatajil vero in je slabši od nevernika. (1Tim5, 7-8)”

Mi želimo ozdraviti vaše družine, želimo jih osvoboditi vse žalosti, vsakega zatiranja, vsakega pomanjkanja miru, odpuščanja in ljubezni.

Dovolite nam, da moremo kraljevati v vaših družinah in prejeli boste blagoslove in milosti od Boga Očeta  ki po nas razteza svojo močno zaščitno roko nad vami vsemi. Skrbite za svoje družine tako, da molite, se žrtvujete, se spokorite in milost bo prišla in preobrazila vaše življenje.

Blagoslavljamo vas : V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

Sveta družina(Jezus, Marija in Jožef) so to sporočilo povedali skupaj.

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 18.07.2020 Edsonu Glauber – Manaus/AM 

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 18.07.2020 Edsonu Glauber – Manaus/AM

Mir tvojemu srcu!
Sin moj, to so časi teme, časi velikega razdejanja. Hudič uporablja njegove sledilce za napad na vero, moje otroke in za uničenje Božje hiše. Mnogo Cerkva in oltarjev je bilo uničenih, požganih, okradenih in ni nobene besede v obrambo za razžalitve časti in veličastva Boga, samo tišina tistih, ki želijo skriti njihove zlobne in prikrite namene.

Tisti, ki bi morali taka dejanja obsoditi molčijo in jih opuščajo, ker mnogi med njimi so sostorilci vseh teh razžalitev proti Gospodu in njegovi Sveti Cerkvi. Ni več zvestobe, poslušnosti in gorečnosti za Gospodovo hišo, kot je pisano v njegovi Besedi: »gorečnost za tvojo hišo me razjeda. (Psalm 69.9). Ampak nasprotno, Gospodova hiša je postala razbojniška jama( Mt 21.13).

Otroci moji, bodite previdni! Gospod vse vidi. (Jer 7, 11). Zbudite se! Ne pustite se prevarati od Satanovih napak in zapeljevanja. Nič s tega sveta ne boste vzeli s seboj, vse bo ostalo, da se bo použilo in uničilo od molja in rje.«

»Vaše bogastvo je preperelo in vaša oblačila so požrli molji. Vaše zlato in srebro je zarjavelo in njuna rja bo pričala zoper vas ter razjedla vaše meso kakor ogenj. V zadnjih dneh ste kopičili zaklade.(Jak 5,2-3)«

Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi.  Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. (Jn 10, 12-13).

Danes je najemnik notri v Božji Hiši in molči, ne reče niti besede v prid Gospoda, njegove slave, v bran vere in ovac. Usta odpre, da izgovori bogokletje in napake, a nekega dne bodo njegove lažnive ustnice brez besed, saj z aroganco in prezirom omalovažuje pravične.

Otroci moji,tako govori Gospod: Moja jeza se razvname in pomorim vas z mečem, (2Mz  22, 24).

Spreobrnite se, spreobrnite se, spreobrnite se! Vrnite se k Bogu s skesanim srcem in On vam bo dal njegovo odpuščanje in usmiljenje.

Blagoslavljam vas: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

PRIKAZOVANJE V MADERNO – ITALIJA 8.02. 2009 VIDENJE EDSONA GLAUBER

 

VIDENJE EDSONA GLAUBER OB PRIKAZOVANJU V MADERNU V ITALIJI 8.2. 2009 – ZELO BLIZU!

SPOROČILO NAŠE GOSPE

Mir z vami!

Dragi otroci, prihajam iz Nebes, da vas združim v molitvi za svet. Bog želi vaše spreobrnjenje in spreobrnjenje vsega človeštva. Prihajam iz Nebes noseč milosti, ki jih Bog dopušča, da vam jih darujem. Molite, bodite poslušni otroci, da jih zaslužite.

Bog vas ljubi in želi, da bi mogli živeti ljubezen z vsemi vašimi brati. Ne zapirajte svojih src vašim bratom, ki potrebujejo vaše pomoči, da bi našli Božjo luč, ampak jim pomagajte, molite zanje in nesite jim Moja sporočila.

Kako želim, da bi sprejeli resno moje Materinske besede, tako bi Božanska milost se spustila na svet in mnoge žalostne stvari bi se oddaljile!. Bodite poslušni Bogu. Živite moja sporočila, ker so za vaše dobro in za dobro vsega sveta.

Vsem podeljujem moj Materinski blagoslov: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!