LITANIJE ZA DUŠE V VICAH

 

12800401_1196151083752889_7691958632224209750_n

 

Litanije za duše v vicah molimo vsak dan in istočasno duše v vicah prosimo, da posredujejo za nas, naše družine, za sveto Cerkev  in domovino. Za duše v vicah darujmo svete maše. One namreč zase ne morejo nič izprositi, zato prosimo mi zanje, one pa lahko prosijo za nas. 

LITANIJE ZA DUŠE V VICAH 

Molimo za naše rajne brate in sestre.

Gospod, usmili se jih!

Kristus, usmili se jih!

Gospod, usmili se jih!

Bog, Oče nebeški, usmili se jih!

Bog, sin odrešenik sveta, usmili se jih!

Bog Sveti Duh, usmili se jih!

Sveta Trojica en sam Bog, usmili se jih!

Sveta Marija, prosi za njih!      usmili se jih!  

Vsi sveti angeli in nadangeli, usmili se jih!

Vsi sveti patriarhi in preroki, usmili se jih!  

Vsi sveti apostoli in evangelisti, usmili se jih!     

Vsi sveti gospodovi služabniki, usmili se jih!  

Vsi sveti mučenci in pričevalci, usmili se jih!    

Vse svete device in vdove, usmili se jih!  

Vsi sv spokorniki in spokornice, usmili se jih!  

Vsi Božji svetniki, usmili se jih!  

Bodi jim milostljiv, odpusti jim, o Gospod!

Bodi jim milostljiv, reši jih, o Gospod!

Njihovih še neodpuščenih grehov, reši jih, o Gospod!

Od žalosti za odvzeto gledanje tvojega obličja, reši jih, o Gospod!

Od muk v vicah, reši jih, o Gospod!

Po tvojem učlovečenju, reši jih, o Gospod!

Po tvoji nekrvavi daritvi, reši jih, o Gospod!

Po zasluženju vseh svetnikov, reši jih, o Gospod!

Po dobrih delih vseh kristjanov, reši jih, o Gospod!

Mi ubogi grešniki, prosimo te, usliši nas!

Da jim prizaneseš, prosimo te, usliši nas!

Da jim odpustiš grehe, prosimo te, usliši nas!

Da jim olajšaj in skrajšaj kazen, prosimo te, usliši nas!

 

 

Da jih čiste kmalu pripelješ pred svoje obličje, prosimo te, usliši nas!

Da nas spomin naje odvrne od vseh grehov, prosimo te, usliši nas!

Da nas spomin nanje vodi k pokori, prosimo te, usliši nas!

Da se v nebesih z njimi večno veselimo, prosimo te, usliši nas!

 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, prizanesi jim, o Gospod!

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, reši jih, o Gospod!

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se jih, o Gospod!

Gospod, usmili se jih!

Kristus, usmili se jih!

Gospod, usmili se jih!

Oče naš……

————————

 

Molimo:

O Bog, stvarnik in odrešenik vseh vernih, usliši milostljivo našo prošnjo, s katero ponižno prosimo tvojega

usmiljenja: Vodi duše tvojih vernih, ki si jih s tega sveta poklical v kraljestvo miru in luči, da bodo deležne

zveličanja tvojih svetih. Nam živim pridi milostno na pomoč, da se s pravo pokoro bolj in bolj očistimo

grehov, pravično živimo in z njimi dosežemo in uživamo večni pokoj in zveličanje, ki ga želimo našim rajnim, po Jezusu Kristusu Gospodu našem. Amen

 

O Bog, daj vernim dušam večni mir in pokoj. Amen.

 

O moj Jezus usmiljenje!

 

100 dni odpustkov.

 

Pij IX. 23. september 1857

prenos (8) images (11)

Maj: Marijin mesec

Zdrava Marija, Mati usmiljenja, prosi za nas!

MARIJA, KRALJICA VIC

Ničesar zamazanega ne more vstopiti v Nebesa. Vsi grehi morajo biti popravljeni v tem življenju ali v drugem.

Vice so predprostor Nebes; tam se duše prečiščujejo od vsakega ostanka greha. Poplača se vse do zadnjega cena za vse male grehe in tudi za tiste smrtne, za katere bi dobili odvezo. Trpljenja so huda, kot se da razbrati iz določenih prikazovanj že pokojnih.

Marije je Mati usmiljenja tistih, ki so v Vicah, kot je Kraljica Nebes, tako je tudi Kraljica v tem kraljestvu trpljenja. Želi olajšati trpljenje teh duš in jim skrajšati čas vstopa v Nebesa. Za vsako dušo skrbi, na poseben način za tiste, ki jo častijo. V zgodovini neke privilegirane duše beremo: Božje usmiljenje me je preneslo skrivnostno v Vice, da bi trpela ob gledanju trpljenja in tako zadoščevala. Kakšno trpljenje je »gledati« trpljenje množice duš v Vicah. Vse so se s tem sprijaznile. Naenkrat ena svetloba razsvetli tisti temačni kraj; prikazala se je Kraljica Nebes v slavi in vsem so bila olajšana njihova trpljenja; zdelo se je da nobena več ne trpi. Marija je vzela eno dušo s seboj v Nebo. Občutila sem veliko radost, ker sem poznala to dušo in sem jo spremljala ob umiranju.
Kot nas učijo Svetniki, Sveta Devica na svoje praznike reši iz Vic veliko število duš, njenih častilcev. Sveti Pier Damiani, doktor Svete Cerkve opisuje, da v noči pred praznikov Vnebovzete, množica duš je šla v Baziliko Sveta Marija in Ara Coeli, Campidoglio.
Prepoznal sem določeno Marozia, ki je umrla pred letom. Dejala je: Na praznik Vnebovzetja se je Kraljica Nebes spustila v Vice in osvobodila mnoge duše, po številu približno kolikor je prebivalcev Rima.

Poseben Marijin dar svojim častilcem je Sobotni privilegij, ki je bil razodet sv. Simonu Stock. Kdor koristi ta privilegij, bo prvo soboto po smrti bil osvobojen Vic.

Pogoji so: Nositi pobožno Škapulir Karmelske Matere Božje ali svetinjico; moliti vsak dan kakšno molitev, po naročilu Spovednika ali duhovnika, ki je podelil Škapulir; paziti na čistost v svojem stanu. Kdor želi mnogo častiti Devico se priporoča herojsko delo ljubezni, tako dragoceno Mariji. V njene materinske roke izročiti vsa zasluženja, da jih ona daruje za duše v Vicah, posebno za tiste njene častilce. Kadar molimo za pokojne, vedno namenimo tudi za pokojne Marijine častilce.

PRIMER

Sveta Tereza Avilska je imela videnje Vic med tem, ko je preko dneva molila Rožni venec v čast Mariji, Videla je tisti kraj sprave kot veliko ograjeno stajo, kjer so duše trpele v ognju.

Pri prvi Zdravi Mariji rožnega venca se je od zgoraj spustil curek vode na ogenj. Pri vsaki Zdrava Marija se je pokazal nov curek vode. Tako so se duše ohlajevale ,zato želijo, da se Rožni venec moli neprestano.

Svetnica je razumela torej veliko koristnost molitve Rožnega Venca. V vsaki družini naj se spominjajo mrtvih, v vsaki družini bi morali dnevno moliti Rožni venec. .

CVETKA: Vsa dobra dela, ki jih naredim preko dneva darujem za tisto dušo v Vicah, ki je bila v življenju najbolj pobožna Marijina častilka.

VZDIH: Podeli Gospod večni pokoj dušam v vicah.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja