MOLITEV K MARIJI – KRALJICI MIRU OB NJENEM 2033 ROJSTNEM DNEVU.

MOLITEV K MARIJI, KRALJICI MIRU

Marija, Kraljica Miru, podeli nam po tvojem posredovanju zdravje našega telesa in duše. Prosi Boga za nas, ker smo tvoji otroci, ki iščejo tvojo materinsko pomoč. Ti si naša materinska Mati, ki nikdar ne zapusti svojih otrok v njihovih trpljenjih. Hvala Sveta Mati, moja ljubljena Mati za tvojo ljubezen in za vse kar prosiš za nas Jezusa, tvojega čudovitega Božjega Sina. Mi te ljubimo in se ti zahvaljujemo za vse kar storiš za nas. Hvala, hvala, hvala. Amen!

Maria, Rainha da Paz, concedei-nos pela vossa intercessão a cura do nosso corpo e da nossa alma. Pedi a Deus por nós, porque somos vossos filhos que precisam do vosso auxílio maternal. Vós sois a nossa materna Mãe que nunca desampara os seus filhos em suas aflições. Obrigado Maria Santíssima, minha Mãe querida, pelo vosso amor e porque pedis por nós a Jesus, o vosso adorável e divino Filho. Nós vos amamos e vos agradecemos por tudo que fazeis por nós. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém!

OBLJUBE PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA 1994-1998

 

OBLJUBE PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA

Skozi vsa ta leta v različnih sporočilih je sveti Jožef objavil obljube njegovega prečistega Srca.
»Obljubim vsem tistim, ki bodo častili to moje prečisto Srce in bodo tu na zemlji izvrševali dobra dela v korist najbolj potrebnim, posebno bolnikom in umirajočim, katerim sem tolažba in varuh, bodo prejeli v zadnjem trenutku njihovega življenja milost srečne smrti. (2.marec 1998)

Obljubim vsem vernim, ki bodo častili to moje prečisto Srce z vero in ljubeznijo, milost da bodo živeli v sveti čistosti duše in telesa in moč ter vse potrebno za zmago vseh satanovih napadov in skušnjav.
Jaz sam jih bom branil kot moj dragoceni del. Ta milost ni namenjena samo tistim, ki bodo častili to moje Srce, temveč tudi njihovim družinskim članom, ki so potrebni moje nebeške pomoči.(3. marec 1998)
Obljubim, da bom prosil pred Njim, za vse tiste, ki se bodo k meni zatekli s češčenjem tega Srca, milost, da bodo rešili tudi najbolj težke probleme in najbolj nujne potrebe, ki se v očeh ljudi zdijo nemogoče za rešitev, ki pa bodo z mojim posredovanjem pri Bogu postali rešljivi. (4. marec 1998)

Obljubim da bom vsem, ki bodo imeli zaupanje v to moje neomadeževano in čisto Srce in ga vdano častili, podelil milost moje tolažbe v njihovih najtežjih dušnih bridkostih in v nevarnosti pogubljenja, v primeru da bi po nesreči izgubili Božjo milost, zaradi svojih težkih grehov. (5. marec 1998)

Povej vsem tistim, ki bodo častili to moje Srce in bodo imeli polno zaupanje vame in v mojo priprošnjo, mojo obljubo, da jih ne bom zapustil v njihovih težavah in preizkušnjah življenja, ker bom prosil Gospoda, da jim pomaga z njegovo Božjo previdnostjo, tako v materialnih kot v duhovnih problemih. (6. marec 1998)
Očetje in matere, ki se bodo posvetili mojemu Srcu s svojimi družinami, bodo imeli mojo pomoč v njihovih stiskah in problemih pri vzgoji in skrbi za svoje otroke, tako kot sem vzgajal Sina Najvišjega po Svetih Božjih Zakonih, tako bom pomagal očetom in materam, ki mi bodo posvetili svoje otroke, pri vzgoji v ljubezni in v Svetih Božjih Zakonih, da bi našli varno pot odrešenja. (6. marec 1998)

Sin moj, povej vsem tistim, ki bodo častili to moje prečisto Srce, da bodo prejeli milost in varstvo pred vsem zlom in vsemi nevarnostmi. Tisti, ki se mi bodo izročili, jih nesreče, vojne, lakota, kuga in druge
ujme ne bodo prizadele, temveč bodo imeli v mojem Srcu varno zatočišče. V tem mojem Srcu bodo vsi varovani pred Božjo Pravičnostjo v dneh, ki pridejo. Tiste, ki se bodo posvetili mojemu Srcu, ga častili jih bo moj sin Jezus gledal v luči usmiljenja. Jezus bo razvnel svojo ljubezen in bo vse, ki jih bom dal v svoje Srce, omogočil vstop v slavo Božjega kraljestva. (7. marec 1998)
Moj dragi sin, vsi tisti, ki bodo razširjali češčenje mojega Srca in ga bodo z iskreno ljubeznijo tudi sami častili, naj bodo prepričani, da bodo njihova imena vtisnjena v njem, kot sta križ mojega sina Jezusa in črka M – Marija vtisnjeni v njem v obliki ran. To velja tudi za vse duhovnike, kajti ljubim jih s posebno ljubeznijo. Duhovnike, ki bodo gojili in širili češčenje mojega Srca, bo Bog obdaril z milostjo, da
bodo lahko ganili še tako zakrknjena srca in spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike. (8. marec 1998)
Devica Marija: Nebeški Oče mi v tej noči dovoljuje, da razkrijem obljubo mojega Brezmadežnega Srca vsem, ki bodo pobožno častili in ljubili Srce mojega ženina Jožefa. Sin moj povej vsem, ki bodo častili njegovo prečisto Srce, da bodo deležni na poseben način moje materinske navzočnosti v njihovih življenjih, ker bom jaz stala ob strani vsakemu sinu in vsaki hčeri, jim pomagala in tolažila z mojim Materinskim srcem, kot sem pomagala in tolažila v zemeljskem življenje svojega prečistega ženina Jožefa. Za vse, karkoli bodo z zaupanjem prosili moje Srce, obljubljam, da bomo posredovala pred Večnim Očetom, pri mojem Božjem Sinu Jezusu in pri Svetem Duhu. Izprosila jim bom milost za dosego popolne svetosti in milost, da bodo posnemali kreposti mojega ženina Jožefa, s tisto dovršeno ljubeznijo, s katero je bilo prežeto njegovo življenje. (9. Marec 1998)

Naš Gospod Jezus: sin moj, vsi, ki bodo častili prečisto Srce mojega deviškega očeta Jožefa, bodo prejeli milost zadnji dan svojega življenja in v uri svoje smrti, da bodo premagali prevare sovražnika odrešenja in dosegli zmago in zasluženo poplačilo v Kraljestvu mojega Nebeškega Očeta.
Tisti, ki bodo pobožno častili to prečisto Srce na tem svetu naj z gotovostjo vedo, da bodo prejeli veliko slavo v Nebesih, milost, ki je ne bodo deležni tisti, ki ga ne bodo častili kot prosim.
Duše, predane mojemu deviškemu očetu Jožefu bodo blaženo zrle Presveto Trojico in bodo v polnosti poznale Troedinega Boga, trikrat Svetega. V Nebeškem kraljestvu bodo uživale prisotnost moje Nebeške Matere in mojega deviškega očeta Jožefa, ter vseh nebeških čudežev, ki jih od večnosti hranim zanje. Te duše bodo dragocene Sveti Trojici in moji Materi, Presveti Mariji in bodo kot najlepše lilije obkrožale prečisto Srce mojega deviškega očeta Jožefa. To je moja VELIKA OBLJUBA VSEM LJUDEM SVETA, KI SO PREDANI MOJEMU DEVIŠKEMU OČETU JOŽEFU. (10. marec 1998)

 

KAJ DEVICA MARIJA PROSI V ITAPIRANGI 

KAJ DEVICA MARIJA PROSI V ITAPIRANGI 

Sveta Devica je izrazila željo, da se zgradi »hiša dobrote«, in sicer kapela in svetišče, razvije pa se naj tudi velika pobožnost k prečistemu Srcu svetega Jožefa.

Amazonija je siromašna dežela, zato je Marija želela, da se zgradi »hiša dobrote«, ki bo namenjena dobrodelnosti, solidarnosti in spoštovanju revežev. Marija je večkrat ponavljala Jezusove besede: »…lačen sem bil in ste mi dali jesti…« Dejala je, da mnogi med nami ne vedo, koliko je »Jezusov« na zemlji. Molitev brez dobrih del pa pri Bogu nima vrednosti.

Pokazala je kraj, kjer naj bo zgrajena kapela, in dejala, da ga bo sveti nadangel Mihael nenehno varoval. Končno je ta kapela zgrajena v časten spomin ubitim, trpinčenim in izkoriščanim otrokom. Marija je želela, da se zgradi svetišče za ozdravljenje in spreobrnjenje duš in ranjenih src. Pokazala je tudi kraj, kjer naj bo svetišče postavljeno.

Škof je potrdil začetek del in blagoslovil temeljni kamen 2. maja 2010. Svetišče je posvečeno Svetim Trem Srcem in ima obliko Svetih Src, Jezusa, Marije in Jožefa, ki se med seboj prepletajo.

Ob blagoslovitvi temeljnega kamna je bilo prisotnih veliko romarjev. Ta dogodek, ki ga je prenašala tudi televizija, bo ostal neizbrisno vtisnjen v srcih romarjev, predvsem pa v Edsonu, ki je jokal od radosti.

Blizu svetišča je majhna vzpetina imenovana Hrib svetega križa. Križ je bil postavljen 23. aprila 1995. Na tem križu bo Bog pustil vidni znak, da potrdi resničnost prikazovanj nejevernemu ljudstvu.

Toda največja želja Presvete Device Marije v Itapirangi se nanaša na pobožnost k prečistemu Srcu svetega Jožefa. Marija je razložila, da je ta pobožnost resnično sredstvo nebes v spravo za veliko nevarnost, ki preti mnogim. Poudarek je v napadih na družine, širjenju napačne vzgoje in morale v družinskem življenju. Pobožnost  k prečistemu Srcu svetega Jožefa  je zaklad, ki ga je dal Bog človeštvu v današnjem času sprevrženega obnašanja mož in žena, ki so žrtev kulture smrti in greha.

Sveti Jožef, glava Svete Družine in zavetnik Svete Božje Cerkve, je vzor zvestobe Gospodu. On je v vsem služil Vsemogočnemu in zvesto izpolnjeval veliko ljubezen do Jezusa in Brezmadežne Device ter jima posvečal svoje življenje. Bog želi svetega Jožefa dati kot znamenje in vzor možem in očetom naših časov.

 

PRVA SREDA V MESECU AVGUSTU – 2. AVGUST 2017

Tega dne smo vabljeni v Vigolo pri Bergamu, kjer si je Marija izbrala svetišče Marije Vnebovzete, ker ve, da vsi ne bomo mogli poromati v Itapirango, zato je obljubila, da bo tega dne prisotna v Vigolu in blagoslavljala nas in naše družine.

Ne pozabimo jutri – na prvo sredo – na molitev rožnega venca sedmih žalosti in radosti svetega Jožefa,

Litanije svetega Jožefa in posvetitev svetemu Jožefu _ K tebi o sveti Jožef….

Potrudimo se, da bo naše srce čisto, da bomo lahko prejemali obilje milosti, ki jih je sveti Jožef obljubil, da jih bo delil vsako prvo sredo v mesecu.

Četudi zaradi prepovedi SŠK ne moremo se moliti posvetitve svetim Trem Srcem in Prečistemu Srcu svetega Jožefa, v cerkvi to lahko stori vsak sam osebno doma.

Predlagam, da prebirate objavljena sporočila na www.trisvetasrca.si. Posebno priporočam sporočila, ki so dana za Slovenijo, saj ima Slovenija posebno poslanstvo in poklicanost za širjenje krščanstva v Evropi in svetu. To je sporočilo dane za Slovenijo in sporočilo, če se spominjate pred več kot 10 leti, ki ga je prejel oče Manjackal, ko je bil še oče Špelič Živ. Prepričana sem, da se tega mnogi spominjate.

Tudi sem prepričana, da se zavedate milosti, ki smo jih prejeli z Edsonovimi obiski v Sloveniji, saj je v tistih dneh Marija in sv. Jožef z Jezusom prihajala na svet in nam dajala navodila in sporočila. V njih je tudi jasno rečeno, da Jezus želi prenovo družin v Sloveniji in da bo ta začela po duhovnikih.

DA NE POZABIM

 

 
10 BOŽJIH ZAPOVEDI
 
1. Veruj v enega Boga!
2. Ne skruni božjega imena!
3. Posvečuj Gospodov dan!
4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji!
5. Ne ubijaj!
6. Ne nečistuj!
7. Ne kradi!
8. Ne pričaj po krivem!
9. Ne želi svojega bližnjega žene!
10. Ne želi svojega bližnjega blaga!
 
Po 430-letnem suženjstvu Judov v Egiptovskem kraljestvu (do približno leta 1250 pr. Kr.) je Bog določil Mojzesa, da izpelje ljudstvo na svobodo, v smeri proti Palestini – tako imenovani Obljubljeni deželi. Da pa bi ljudstvo prispelo v rajsko deželo, kjer se cedita med in mleko, in jo vzelo v last za trajno, naj bi se tudi notranje osvobodilo raznih poganskih navad, ki so se jim sčasoma udomačile v Egiptu. S tem namenom Bog ni peljal svojega izvoljenega ljudstva po najkrajši poti po sredozemski obali, ampak čez puščavo Arabskega polotoka, kjer naj bi v neznani deželi in v navideznem pomanjkanju krepili zaupanje v Boga, in kjer bi jih Bog vzgojil, da bi živeli v medsebojnem spoštovanju in v skladu z njim tudi znali upravljati z dobrinami, ki jih čakajo. Potovanje, ki se je začelo s čudežnim prebegom čez Rdeče morje, se je na koncu zavleklo na celih 40 let.
Ljudstvo je nedolgo po začetku – v tretjem mesecu po izhodu – prispelo v Sinajsko puščavo ob vznožje gore Sinaj, imenovane tudi Horeb (2 Mz 19-20). Tu so prejeli Božje zakone, ki naj bi uravnavali vse njihovo življenje – versko, kulturno, politično in gospodarsko, da bi bilo dobro njim in njihovim sinovom vse dni in da si podaljšajo dneve na zemlji, ki jim jo daje Bog za vedno (5 Mz 4,39-40). Mojzes se je povzpel na goro, kjer se je srečal z Bogom, ljudstvo pa je čakalo spodaj. Ko je sestopil, je Bog sam spregovoril ljudstvu iz ognja, ki se je dvigal iz gore in iz katerega se je dvigal dim do sredine neba, ob bliskanju in grmenju, v temi in mraku, da bi se bali Boga in ne bi več grešili (2 Mz 20,18-23; 4 Mz 4,10-14; 5 Mz 4,33-36; 5 Mz 5,2-4). Bog jim je takrat posredoval Deset zapovedi – edine zakone, ki jim jih je sporočil osebno, saj so vsled dejstva, da jih je bilo na smrt strah, po tem prosili Mojzesa, naj on odslej govori z Bogom in jim posreduje nadaljnje zakone. Mojzes je torej šel proti temnemu oblaku, v katerem je bil Bog, in prejel nove zakone, ki jih je ob vrnitvi sporočil ljudstvu in jih tudi zapisal. Nato se je odpravil na goro za 40 dni in 40 noči in tam prejel posebej zakone o svetišču – shodnem šotoru in skrinji zaveze. Ob koncu bivanja na gori je od Boga prejel tudi dve kamniti tabli, na kateri je Bog lastnoročno na obe strani zapisal Deset zapovedi (2 Mz 24,12-18; 2 Mz 31,18; 2 Mz 32,15-16).
V tem času 40-ih dni je ljudstvo postalo nestrpno, saj so mislili, da se je Mojzesu utegnilo na gori kaj zgoditi. Ulili so si zlato tele in ga častili in plesali okrog njega. Mojzes se je ob prihodu razsrdil, saj so ljudje obljubili, da bodo spoštovali zakone, zato je tabli pred njihovimi očmi razbil, Levijevcem pa ukazal, naj pobijejo upornike, pri čemer je takrat umrlo 3000 mož. Nato je Bog Mojzesu ukazal, naj si iz kamna izklesa novi tabli in naredi skrinjo zaveze ter se s tablama povzpne na goro, da ju bo Bog ponovno popisal (2 Mz 34,1-4). Mojzes je ponovno na gori preživel 40 dni in 40 noči. Poleg nekaj zakonov, ki jih je Mojzes vse zapisal, je znova prejel od Boga tabli, popisani z Desetimi zapovedmi. Ko se je vrnil, ju je položil v skrinjo in ju v njej shranil (5 Mz 10,1-5).