SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 28.11.2020

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 28.11.2020 EDSONU GLAUBER-Manaus-AM.

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Otroci moji, jaz vaša Mati prihajam iz nebes vas prosit intenzivnih molitev za mir, ker je mir ogrožen zaradi ljudi, ki so polni napuha in koruptivnosti, sovraštva in Satanove teme in želijo povzročiti veliko bolečine, na grozen način, mnogim mojim otrokom.

Sprejmite dar molitve in Božje milosti v vaša življenja, ker vi ste lahko tisti, ki združeni z mojim Brezmadežnim Srcem, prosite Sveto Srce mojega Sina Jezusa za spreobrnjenje in rešitev sveta, darujoč se Gospodu za rešitev duš.

Veliko molite, otroci moji, molite, ker bolj težki časi bodo kmalu tu. Srečni bodo tisti, ki so poslušali moje prošnje in ubogali Božja povabila.

Gorje neposlušnim, ki ostajajo gluhi in se obračajo k prevaram sveta, izgubljajoč čas za spreobrnjenje: veliko bodo jokali in škripali z zobmi.

To je povabilo, ki ga danes dajem vsemu človeštvu: spreobrnite se, Bog je edini Gospod Nebes in zemlje in ni drugega. Ne obstaja druge resnice, niti drugega učenja, temveč samo tisto, ki vam ga je moj Sin Jezus zapustil v njegovi Sveti Cerkvi, ki je Katoliška Cerkev. Spreobrnite so, o ljudje zakrknjenih src, slepi in težavni. To je čas!
Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

Med prikazovanjem mi je Naša Sveta Mati pokazala veliko eksplozijo, povzročeno od zlobnih ljudi, ki jih uporablja Satan. Molimo, molimo, molimo!…Velika trpljenja bodo kmalu prišla in moramo posredovati za dobro sveta in za mir.

 


SPOMINI NA POSVETITEV TREM SVETIM SRCEM V GROSUPLJU IN SLOV. BISTRICI 27. IN 29. 10 2013

 

SLOVENIJA 27. OKTOBER 2013

Slovenija

  1. oktober je  praznik rojstva svetega Jožefa. To je bil svečan dan za tiste, ki so vzeli zares in prejeli z gorečnostjo sporočila treh Svetih Src.

Skupina vernikov se je posvetila trem svetim Srcem in prejela škapulir svetega Jožefa. Ob tej priliki so mladi, ki sestavljajo skupnost vernih pripravili v čast svetemu Jožefu sliko, ki predstavlja prikazovanje Jezusa, Marije in svetega Jožefa Edsonu Glauber dne 25.12.1996 v Manausu. Verniki so prejeli škapulir in posvetili svoja življenja za Božje načrte, preko Svetih treh Src, na način, da bi Božja milost prišla kar najhitreje na cel svet, v družine in za spreobrnjenje mnogih.

Namen te posvetitve je tudi pospešiti dan v katerem bo Cerkev sprejela sporočilo Itapirange in posvetila svet Srcu svetega Jožefa …….

ZNAMENJA ČASOV

 

Izaija dejal na drugem mestu,39 Verovati niso mogli zato, ker je, kakor je tudi rekel:

oslepil njihove oči in zakrknil njihovo srce, da ne bi z očmi videli, da ne bi v srcu razumeli in se spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil. (Jn 12, 39-40)

Kdor ne razume in ne vidi žalostne situacije sedanjih časov ne bo bil sposoben verovati in ne bo rešen, če ne spremeni svojega srca in svojih navad.

20 »Ko pa boste videli, da so vojske obkolile Jeruzalem, tedaj védite, da je blizu njegovo opustošenje. 21 Takrat naj bežijo v hribe tisti, ki so v Judeji; in tisti, ki so v mestu, naj gredo ven in tisti, ki so na polju, naj ne hodijo noter, 22 kajti to so dnevi maščevanja, da se izpolni vse, kar je pisano. 23 Gorje nosečim in doječim v tistih dneh, ker bo velika stiska v deželi in jeza nad tem ljudstvom. 24 Padalo bo pod ostrim mečem in v sužnost ga bodo vlačili med vse narode. Jeruzalem pa bodo teptali narodi, dokler se ne izpolnijo časi narodov.«

Prihod Sina človekovega

(Mt 24,29–31; Mr 13,24–27)

25 »Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi, v zmedi zaradi bučanja morja in valov. 26 Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. 27 In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. 28 Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje.«

 

V TISKU NOVA KNJIGA S SPOROČILI SVETEGA JOŽEFA.

V TISKU NOVA KNJIGA S SPOROČILI SVETEGA JOŽEFA SKUPAJ Z NOVIM MOLITVENIKOM:

LEP DAR OB PRIHAJAJOČIH ADVENTNIH IN BOŽIČNIH PRAZNIKIH PA TUDI PRIMEREN DAR ZA OZNANJEVANJE, DA BI BIL SV. JOŽEF BOLJ ČAŠČEN IN LJUBLJEN, TAKO KOT JEZUS ŽELI IN, DA BI SE PO SVETEM JOŽEFU IZPOLNILO POSLANSTVO, KI MU GA JE JEZUS ZAUPAL ZA TE ČASE: REŠITEV CERKVE, POSVEČENIH, DRUŽIN IN SPREOBRNJENJE SVETA.

PRESVETO SRCE JEZUSOVO, BREZMADEŽNO SRCE MARIJINO IN PREČISTO SRCE SVETEGA JOŽEFA … NA KONCU BODO NAŠA TRI SVETA SRCA  ZMAGALA! (Marija)

 

V ČAST SVETEMU JOŽEF

Sporočila Svetega Jožefa Edsonu Glauber

UVOD

Osmega decembra 1870 je sveti Pij IX. razglasil Svetega Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve, SKUPAJ Z MOLITVENIKOM TREH SVETIH SRC.

Ob tej priliki je dejal: ……….

Nevenka Brozina_Na cast sv Jozefu_2020-11-19_NASLOVNICA (1)

 

SPREJEMAM DAR ZA TISKANJE KNJIGE, ALI/ TUDI NAROČILA. Nevenka 031 529 838.

MOLITEV, KI JO JE EDSONA NAUČIL JEZUS 24.11.2020

MOLITEV, KI JO JE EDSONA NAUČIL JEZUS 24.11.2020

Danes me je Jezus naučil to molitev. Postavljal je te njegove besede v moje srce, da molim in prosim za Božje ministre in za vse grešnike, proseč zanje spreobrnjenja.

Gospod, spreobrni lažne katolike, spreobrni lažne kristjane, spreobrni Božje služabnike, ki niso v tvojem Božjem Srcu, ga skrunijo in ti povzročajo veliko bolečino in veliko trpljenje! (3x)

MOLITEV, KI JO JE EDSONA NAUČIL JEZUS KRISTUS 02.11.2020

 

Verujem Gospod in molim za tiste, ki ti nočejo več
služiti, ker so prevarani od Satana, iluzij sveta in njegovih
strasti.
Molim za tiste, ki ne molijo in te ne kličejo. Častim
te za tiste, ki te več ne častijo s čistim in skesanim
srcem in njihovimi dušami, ki niso svetle in čiste. Ljubim
te za tiste, ki te več ne ljubijo in, ki zavračajo tvojo
Božjo ljubezen in tvojo Sveto Voljo. Naj tvoja Božja
Volja vse posvečuje, osvobodi in oddalji vse zlo z obličja
zemlje, kraljuje v Sveti Cerkvi in po vsem svetu,
v tvojih ustvarjenih delih in naj tvoja neizmerna in
sveta ljubezen zasije na vse tvoje sinove in hčere. Jezus,
ljubim te. Jezus, častim te. Jezus, želim da živiš v
mojem srcu. (02.11.2020Jezus)