SVETI JOŽEF – KDO MORE DOJETI VELIČINO BOŽJIH NAČRTOV?

 

Fotografija osebe EG Coutinho.

V sredo bo praznik vnebovzetja sv. Jožefa. Jezus v svojem sporočilu želi, da Cerkev določi dva praznika v zvezi s svetim Jožefom, in sicer praznik Prečistega Srca svetega Jožefa, ki naj bo v sredo po prazniku Srca Jezusovega in Srca Marijinega.

Drugi praznik pa praznik Vnebovzetja sv. Jožefa, ki naj bo v sredo po prazniku Jezusovega Vnebohoda.

Molimo, da bi Cerkev to kmalu storila saj je sv. Jožef zavetnik Cerkve in družin in v teh časih izproša posebne milosti pri prestolu Božjega Sina, ki mu je bil varuh in krušni oče, ga vzgajal in ljubil kot lastnega sina.

Kdo bi mogel dojeti veličino in globočino Božjih načrtov?

(vnešen popravek: ne vnebohod ampak vnebovzetje. Nevenka)

SVETI NADANGEL MIHAEL – GOREČA MOLITEV

 

GOREČA MOLITEV SVETIM ANGELOM:

VSEMOGOČNI VEČNI BOG EDEN IN TROJSTVEN! PROSIMO TE S TVOJIMI SLUŽABNIKI SVETIMI ANGELI, KLANJAMO TI SE IN RAZPROSTIRAMO PRED TEBOJ IN TE ČASTIMO, OČE, SIN IN SVETI DUH! BLAGOSLOVLJAMO IN TE ČASTIMO Z VSEMI ANGELI VARUHI IN VSEM ČLOVEŠTVOM, KI SI GA USTVARIL, DA TE ČASTI, LJUBI IN SLUŽI Z LJUBEZNIJO: SVETI BOG, SVETI MOČNI, SVETI NESMRTNI BOG!

Fotografija osebe Nevenka Brozina.

Sveti Kancij, Kancijan in Kancijanila

 

Letos se bomo na praznik svetih mučencev: Kancija, Kancijana in Kancijanile spomnili tudi na praznik Vnebovzetja Svetega Jožefa : Praznik še ni potrjen s strani Cerkve, Jezus pa želi, da se Jožefovega vnebovzetja spomnimo na sredo, ki sledi njegovemu  Vnebohodu.

Predlagam, da tega dne zmolimo rožni venec sedmih žalosti in radosti svetega Jožefa.

(pravilno vnebovzetje in ne vnebohod Nevenka)

Slika spodaj: Vnebohod svetega Jožefa

USMILJENJE

 

ČE DUŠA NE PRAKTICIRA USMILJENJA NA TAK ALI DRUGAČEN NAČIN, NE BO DOSEGLA USMILJENJA OB DNEVU SODBE (Favstini Kovalski )

»Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli« (Mt 5,7).

Da bi se mogli upodabljati po Jezusu Kristusu, našem Odrešeniku in Kralju, ki je iz usmiljenja do človeških otrok dal svoje življenje v odkupnino za mnoge, se moramo zgledovati in slediti učitelju tudi v krepostih usmiljenja in sočutja. 

 

 

BOGOSKRUNSTVO

 

Bogoskrunstvo je onečaščanje in sramotno ravnanje z zakramenti in drugimi bogoslužnimi dejanji, pa tudi z osebami, rečmi in Bogu posvečenimi kraji. bogoskrunstvo je velik greh, posebno če ga zagrešimo zoper evharistijo, kajti v tem zakramentu nam Kristusovo telo postane bistveno navzoče (KKC 2120)

 

 

 

SKUŠANJE BOGA

Praznoverje je oboževanje neke ustvarjene realnosti, ki ni od Boga. Vraževerje ima tri oblike: malikovanje, vražarstvo  in čaranje ali magija.  To so trije otroci praznoverja. Vse to je praznoverje. Oboževati, kar ni od Boga to Boga žali! (Eksorcist oče Duarte Lara)

Skušanje Boga je v tem, da v besedi ali v dejanju postavljamo na preizkušnjo njegovo dobroto in vsemogočnost. Tako je satan hotel od Jezusa doseči, da bi se vrgel s templja in s tem dejanjem prisilil Boga, da bi posegel vmes (Lk4,9) Jezus se mu postavi nasproti z božjo besedo:” Ne skušaj Gospoda, svojega Boga.” Izziv, ki ga vsebuje takšno skušanje Boga, rani spoštovanje in zaupanje, ki ju dolgujemo svojemu Stvarniku in Gospodu. Takšno skušanje vedno vključuje dvom glede njegove ljubezni, njegove previdnosti in mogočnosti. (KKC 2119)

(KKC –  KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE)