SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU Edsonu Glauber – Manaus-AM. 26.07.2020

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU Edsonu Glauber – Manaus-AM. 26.07.2020

Videl sem Devico kot Kraljico, z zlato krono na njeni glavi, ki je močno svetila. Iz njenega Brezmadežnega Srca so izhajali žarki ljubezni, ki so bili usmerjeni v globus, ki ga je varovala v njenih rokah:

Mir z vami!

Sem Kraljica Sveta. Iz mojega Srca vam dajem moj plamen ljubezni, da bi vnel vaša srca in jih ozdravil telesnih in duhovnih bolezni. Brez zadostitve ni odpuščanja, brez odpuščanja ni usmiljenja. Zadoščujte za svoje grehe in prejeli boste odpuščanje mojega Božjega Sina, vedno odpuščajte in prejeli boste njegovo usmiljenje. 

Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 25.07.2020 – Manaus-AM. Edsonu Glauber

 

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 25.07.2020 – Manaus-AM. Edsonu Glauber

Mir tvojemu srcu!

Sin moj, povej človeštvu naj se vrne k Bogu. Grehi, ki jih delajo toliki moji otroci kličejo Božjo pravičnost, da pride iz nebes, da močno kaznuje, ker ni zadoščevanj, ker ni kesanj in niti iskrenega spreobrnjenja. Obrnite svoja srca h Gospodu in imel bo usmiljenje z vsakim od vas in vašimi družinami. Ne ostanite gluhi za moj materinski glas. Vrnite se h Gospodu, sedaj, in njegova ljubezen vas bo objela in vam podelila mir, varstvo pred vsem zlom in nevarnostmi teh temnih časov, apostazijo in pomanjkanjem vere. Blagoslavljam vas: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

UPORABA IN ZLORABA SPOROČIL KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU – OBJAVA 24.07.2020


Zaradi določene zlorabe nekih delov sporočil Kraljice Rožnega venca in Miru Itapiranga, ki se je pred kratkim pojavila s strani neke osebe, tudi z delitvijo zgibanke, objavljam sledeče:

  1. Edson mi je povedal: »Sporočila so dana človeštvu kot neka pomoč rednemu oznanjevanju in delovanju Cerkve (javno razodetje je bilo zaključeno s knjigo Razodetja, s smrtjo zadnjega apostola) za duhovno oblikovanje, premišljevanje in molitev; za spreobrnjenje, pokoro in vrnitev k Bogu, k čemur nas kličejo težki časi v katerih živimo.

  2. Edson in prevajalka ne dovolita uporabo sporočil za druge namene (ali določen del sporočil, ki se iztrgajo iz celote ‘za tekoče potrebe’ nekoga… zlasti, če to ne vodi k drži iskanja Boga), ampak se uporabijo npr. za ‘dokazovanje’ nekih tez in določenih trditev, za ‘bojevanje’ ali za ‘obračunavanje’ s kakšno osebo ali nekim načinom delovanja določenih ljudi.

  3. V iskreni želji biti poslušni Bogu, Edson in prevajalka zahtevata, da se sporočila ali deli sporočil ne uporabljajo in zlorabljajo z dodanimi komentarji ali pojasnili.

  4. Edson in prevajalka zahtevava, da se ta navodila v bodoče upoštevajo. Hvala!

  5. ZA RAZUMEVANJE GORNJEGA OBVESTILA SEM PRILOŽILA  SLIKE DELJENE ZGIBANKE.

prevod :

A causa di un certo abuso di alcune parti dei messaggi che è apparso di recente da una persona, inclusa la condivisione di un pieghevole, sto pubblicando quanto segue:

  1. Edson mi disse: “I messaggi della Regina del Santo Rosario e della Pace vengono dati all’umanità come aiuto per l’annuncio e il funzionamento regolare della Chiesa (la rivelazione pubblica è stata conclusa con il libro dell’Apocalisse, con la morte dell’ultimo apostolo) per la formazione spirituale, la contemplazione e la preghiera; per conversione, penitenza e ritorno a Dio, a cui ci chiamano i tempi difficili in cui viviamo.
  2. Edson e il traduttore non consentono l’uso di messaggi per altri scopi (o una determinata parte di messaggi che vengono strappati dall’intero “per le esigenze attuali” di qualcuno”… specialmente se ciò non porta ad un atteggiamento di ricerca di Dio) ma vengono utilizzati ad es. per “provare” certe tesi o certe affermazioni, per “combattere” o per “stabilirsi” con una persona o un modo di agire di determinate persone.
  3. Con il sincero desiderio di obedire a Dio, Edson e il traduttore richiedono che i messaggi, o parti dei messaggi, non vengono usati e abusati con particolari commenti.
  4. Edson e il traduttore chidono pure, che  queste istruzioni vengano seguite in futuro. Grazie !

SPOROČILO SVETE DRUŽINE 19.07.2020 – Edsonu Glauber – Manaus/AM

SPOROČILO SVETE DRUŽINE 19.07.2020 – Edsonu Glauber – Manaus/AM

Mir z vami!

Sin moj, ” Zabičaj jim to, da bodo brez graje.  Če kdo za svojce, posebno za domače, ne skrbi, je zatajil vero in je slabši od nevernika. (1Tim5, 7-8)”

Mi želimo ozdraviti vaše družine, želimo jih osvoboditi vse žalosti, vsakega zatiranja, vsakega pomanjkanja miru, odpuščanja in ljubezni.

Dovolite nam, da moremo kraljevati v vaših družinah in prejeli boste blagoslove in milosti od Boga Očeta  ki po nas razteza svojo močno zaščitno roko nad vami vsemi. Skrbite za svoje družine tako, da molite, se žrtvujete, se spokorite in milost bo prišla in preobrazila vaše življenje.

Blagoslavljamo vas : V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

Sveta družina(Jezus, Marija in Jožef) so to sporočilo povedali skupaj.

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 18.07.2020 Edsonu Glauber – Manaus/AM 

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 18.07.2020 Edsonu Glauber – Manaus/AM

Mir tvojemu srcu!
Sin moj, to so časi teme, časi velikega razdejanja. Hudič uporablja njegove sledilce za napad na vero, moje otroke in za uničenje Božje hiše. Mnogo Cerkva in oltarjev je bilo uničenih, požganih, okradenih in ni nobene besede v obrambo za razžalitve časti in veličastva Boga, samo tišina tistih, ki želijo skriti njihove zlobne in prikrite namene.

Tisti, ki bi morali taka dejanja obsoditi molčijo in jih opuščajo, ker mnogi med njimi so sostorilci vseh teh razžalitev proti Gospodu in njegovi Sveti Cerkvi. Ni več zvestobe, poslušnosti in gorečnosti za Gospodovo hišo, kot je pisano v njegovi Besedi: »gorečnost za tvojo hišo me razjeda. (Psalm 69.9). Ampak nasprotno, Gospodova hiša je postala razbojniška jama( Mt 21.13).

Otroci moji, bodite previdni! Gospod vse vidi. (Jer 7, 11). Zbudite se! Ne pustite se prevarati od Satanovih napak in zapeljevanja. Nič s tega sveta ne boste vzeli s seboj, vse bo ostalo, da se bo použilo in uničilo od molja in rje.«

»Vaše bogastvo je preperelo in vaša oblačila so požrli molji. Vaše zlato in srebro je zarjavelo in njuna rja bo pričala zoper vas ter razjedla vaše meso kakor ogenj. V zadnjih dneh ste kopičili zaklade.(Jak 5,2-3)«

Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi.  Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. (Jn 10, 12-13).

Danes je najemnik notri v Božji Hiši in molči, ne reče niti besede v prid Gospoda, njegove slave, v bran vere in ovac. Usta odpre, da izgovori bogokletje in napake, a nekega dne bodo njegove lažnive ustnice brez besed, saj z aroganco in prezirom omalovažuje pravične.

Otroci moji,tako govori Gospod: Moja jeza se razvname in pomorim vas z mečem, (2Mz  22, 24).

Spreobrnite se, spreobrnite se, spreobrnite se! Vrnite se k Bogu s skesanim srcem in On vam bo dal njegovo odpuščanje in usmiljenje.

Blagoslavljam vas: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

PRIKAZOVANJE V MADERNO – ITALIJA 8.02. 2009 VIDENJE EDSONA GLAUBER

 

VIDENJE EDSONA GLAUBER OB PRIKAZOVANJU V MADERNU V ITALIJI 8.2. 2009 – ZELO BLIZU!

SPOROČILO NAŠE GOSPE

Mir z vami!

Dragi otroci, prihajam iz Nebes, da vas združim v molitvi za svet. Bog želi vaše spreobrnjenje in spreobrnjenje vsega človeštva. Prihajam iz Nebes noseč milosti, ki jih Bog dopušča, da vam jih darujem. Molite, bodite poslušni otroci, da jih zaslužite.

Bog vas ljubi in želi, da bi mogli živeti ljubezen z vsemi vašimi brati. Ne zapirajte svojih src vašim bratom, ki potrebujejo vaše pomoči, da bi našli Božjo luč, ampak jim pomagajte, molite zanje in nesite jim Moja sporočila.

Kako želim, da bi sprejeli resno moje Materinske besede, tako bi Božanska milost se spustila na svet in mnoge žalostne stvari bi se oddaljile!. Bodite poslušni Bogu. Živite moja sporočila, ker so za vaše dobro in za dobro vsega sveta.

Vsem podeljujem moj Materinski blagoslov: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

 

16.07.2020 KARMELSKA MATI BOŽJA – DAN MOGOČNE PRIPROŠNJE ZA SVET

DANES JE DAN MOLITVE ROŽNIH VENCEV

 

DANES JE PRAZNIK KARMELSKE MATERE BOŽJE. IN KOT JE NA PRIPROŠNJO PREROKA STARE ZAVEZE  NA GORI KARMEL PO TREH LETIH IN POL PRIŠEL DEŽ IN NAPOJIL PRESUŠENO ZEMLJO

TAKO MI DANES

PO PRIPROŠNJI KARMELSKE MATERE BOŽJE, PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA, NADANGELOV MIHAELA, GABRIJELA, RAFAELA, VSEH ANGELOV VARUHOV ČLOVEŠTVA, VSEH SVETNIKOV IN DUŠ V VICAH

IZPROSIMO

DA V SVETU ZAVLADA MIR, PRAVIČNOST, RESNICA.

IZPROSIMO

DA VES SVET PRIZNA BOGA ZA SVOJEGA STVARNIKA IN GOSPODA

IZPROSIMO

DA VES SVET PRIZNA KRISTUSA ZA ODREŠENIKA IN KRALJA SVETA.

TO MILOST IN BLAGOSLOV  NAJ NAM PODELI VSEMOGOČNI BOG:

OČE, SIN IN SVETI DUH. AMEN!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 12.07.2020, Manaus-AM, Edsonu Glauber

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 12.07.2020, Manaus-AM, Edsonu Glauber

Mir tvojemu srcu!
Sin moj, danes blagoslavljamo vaše družine in vam dajemo velike milosti, blagoslove in nebeške darove, ki si jih vi ne morete niti zamisliti, ker se Božja Ljubezen danes mogočno udejanja v vaših življenjih, vas želi srečne, svobodne vsega zla, želi, da živite v miru v njeni Božji ljubezni.
Verujte v Božje delovanje v vaših življenjih na današnji dan, tako boste slavili in večno blagoslavljali njegovo Sveto Ime, na vekov veke.
Blagoslavljam vas: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU EDSONU GLAUBER  11.07.2020, Manaus-AM.

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU EDSONU GLAUBER  11.07.2020, Manaus-AM.

Mir tvojemu srcu!

Sin moj, mnogi moji otroci umirajo v temi in grehu, ker ne poznajo ljubezni mojega Sina Jezusa. Ljudje nikoli ne mislijo na svoj zadnji cilj in se pustijo preslepiti od Satana, ki jih vara in želi čim prej požreti njihove duše

Govori tvojim bratom o ljubezni mojega Sina, da bi končno razumeli resnični razlog njihovega obstoja, zaradi katerega so bili ustvarjeni po Božji podobi, da bi ga mogli spoznati, ga ljubiti in uživati v večnosti, posvečeni z njegovo božansko ljubeznijo.

Človeštvo bodo zelo kmalu pretresli veliki dogodki, vsako zlobno dejanje in kraljestvo greha bo uničeno z delovanjem Božje pravičnosti. Nič ne bo ostalo na nogah!

Molite, veliko molite in tako boste pomagali vaši Nebeški Materi rešiti mnogo duš iz Satanovih krempljev in jih voditi na sveto pot, ki vodi do slave nebes.

Blagoslavljam te!

SPOROČILO NAŠEGA GOSPODA JEZUSA DNE 05.07.2020 – Manaus-AM, po Edsonu Glauber

 

SPOROČILO NAŠEGA GOSPODA JEZUSA DNE 05.07.2020 – Manaus-AM, po Edsonu Glauber

Bil med  vrati kuhinje in gledal rastline na dvorišču. Videl sem limonino drevo, ki se je posušilo in za vedno umrlo. Pomislil sem: limonino drevo je resnično umrlo, ni preživelo!…Nato sem zaslišal Jezusov glas, ki mi je rekel:

 Tako kot vidiš pred seboj to mrtvo limono, tako vidim pred seboj toliko ljudi, ki so duhovno suhi in mrtvi. Samo moja ljubezen jih more rešiti greha in duhovne smrti njihovih duš.

Tisti, ki se mi ne bodo približali in bodo vztrajali v zavračanju moje ljubezni, ne bodo prejeli večnega življenja, ampak bodo večno umrli in potem bodo za večno izkoreninjeni s tega sveta suhi in mrtvi, kot to drevo in bodo vrženi v peklenski ogenj, ker niso služili ljubezni, niso živeli v ljubezni in niso delili ljubezni  svojim bližnjim, torej, na tem svetu niso služili ničemur. Povej to vsem dušam, čim hitreje moreš.

Kesajte se, kesajte se, kesajte se, ker zunaj bodo ostali psi, čarovniki, okultisti, tisti, ki so storili spolne nemoralnosti, morilci, malikovalci in vsi, ki ljubijo in živijo laž.  (Apd 22,15) Jaz Gospod govorim resnico in izvrševal bom svoje ukaze!
Dajem ti moj mir in blagoslov!