SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 13.06.2019

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 13.06.2019 /Manaus-AM

Mir tvojemu srcu!

Sin moj, bitka med nebom in peklom, med dobrim in zlim, dosega svojo najvišjo točko. Satanov dim je znotraj Božjega Svetišča, v njegovi Sveti Cerkvi, ker hoče zmanjšati v pepel vse, kar spominja na Stvarnika in njegovo Božansko Ljubezen.

Vse kar sem prerokovala v preteklosti se izpolnjuje v teh časih, praktično v teh dneh zmede in velikih krivoverstvih, ki se širijo med zvestimi, ter jih vse bolj oddaljuje od večnih resnic, ki jih je določil moj Božji Sin.

Cerkev, ranjena in poškodovana, zaradi grešnih življenj tolikih škofov in duhovnikov pokvarjenih od poželenja in denarja, bo šla  skozi njen  najbolj boleč in krvav trenutek, ko bodo izkrivljeni ljudje, ki jih vodi satan, peljali v smrt mnoge od njih in mnoge posvečene osebe, ker niso bili zvesti in poslušni Gospodu.

Satanu je uspelo uničiti življenja tolikih Božjih ministrov s posvetnim življenjem in brez molitve.

Mnogi se ne morejo rešiti njegovih smrtnih krempljev in se ne morejo več dvigniti v Božji milosti, ker se več ne spovedo. Za mnoge med njimi ne obstaja več bolečina in iskreno kesanje grehov.

Moj sin, daruj mnoge molitve in zadostitve zanje. Samo tako bodo mnogi lahko dobili žarek svetlobe iz usmiljenega Srca mojega Božjega Sina, ki jih prisilil, da bodo premislili o svojem napačnem ravnanju in bodo mogli videti nevarnost v kateri je njihova duša, če se ne skesajo in zadostijo za njihove številne zločine in grehe.

Dajem ti moj blagoslov in moj mir. Ostani v mojem miru in vedno v mojem Brezmadežnem Srcu, tvojem varnem zatočišču: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA 09.06.2010 /Manaus-AM

 

SPOROČILO NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA 09.06.2010 /Manaus-AM

Mir tvojemu srcu!

Sin moj, danas govorijo o Binkoštih, prosijo luč mojega Svetega Duha, a On ne bo mogel nikoli priti k tistim, ki ne ljubijo resnice in, ki podpirajo dela zla.

Moj Duh se ne more spustiti na srca, ki se pretvarjajo in kažejo mnogim svetost, a notri v njihovih dušah so bolj pokvarjeni kot pokvarjeno meso.

Moj Duh je svetost in za duše prosi enako: sveto življenje, očiščeno in okopano v moji predragoceni krvi, življenje, ki zapusti vse napačne stvari ob strani, da sledi moji poti in posluša moj glas.

Samo v teh dušah bo mogel moj Sveti Duh delovati: kjer je molitev, kjer je zadoščevanje in kesanje za grehe, kjer je moga Beseda sprejeta in živeta kot želim za moje resnične apostole, da pričujejo vsem, ki potrebujejo luč in božjo milost.

Samo v teh dušah bo mogel Sveti Duh delovati: Duše z lažnim srcem, ki si izmišljajo zlo, ki imajo dvojno življenje, z eno nogo na moji sveti poti in z drugi na satanovi poti, ne bodo mogle nikoli prejeti in niti sprejeti mojega Svetega Duha.

Bog govori, vendar ni niti slišan in niti sprejet. Satan govori in moje ljudstvo ga sprejme in v praksi živi njegove smrtne nauke.

Kako se je človeštvo pustilo preslepiti in strašno padlo do stopnje,  da je zamenjalo večno življenje za peklenski ogenj.

Naj duše, ki mi resnično služijo in me ljubijo prosijo za darove mojega Duha in jih bodo prejeli v globino.

Pozoren sem na glas vseh, ki kličejo mojo božansko pomoč in so poslušni zvoku mojega glasu, ki jih kliče k najbolj svetemu življenju.

Pripravljam moj mali ostanek, ločujem dobre od slabih. Srečni tisti, ki so poklicani na svatbo Jagnjeta. Glej, stojim pri vratih in trkam!…. Srečen boš ti, če boš odprl vrata svojega srca.

Blagoslavljam te: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 08.06.2019

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU  08.06.2019

Mir moj ljubljeni otroci, mir!

Moji otroci, jaz sem vaša Mati, neutrudno  vas kličem k Bogu, ker želim vašo srečo in rešitev vaših duš.

Bojujte se z vero in pogumom za nabeško kraljestvo. Ne odrecite se svojemu namenu, da bi želeli izvrševati Božjo voljo in se brez pridržkov predati njegovemu  Božjemu Srcu.

Moji otroci, Bog vas ljubi neizmerno in neskončno. Ne dvomite v njegovo ljubezen do vas, dovolite mu vendar, da deluje v vašem življenju in zdravi vaše duše.

Velikokrat ne vztrajate na poti Gospodu, ker ste opustili molitev in post.

Otroci, zbudite se, ukrepajte! Satan dela in si tako močno prizadeva, da bi vas pogubil, toda vi spite in ne želite poslušati mojega poziva k molitvi. Zato jokam, ko vidim toliko zla in grozodejstev, ki so storjena po vsem svetu: splavi, gnusni zločini, ki privlačijo Božansko pravičnost nad nehvaležno človeštvo.

Vsaka kri otroka, ki se je prelila na svetu zaradi splava, pritegne na moške in ženske velika trpljenja in prekletstva. Zadoščujte, otroci moji, za strašne grehe splavov, nečiste grehe in nezvestobe, ki pokvarijo veliko mladih in uničijo številne družine.

Otroci, posredujte za reševanje duš. Moje srce trpi zaradi mnogih grehov, ki jih zagrešijo moji otroci, vendar jih nikoli ne preneha ljubiti ali se boriti za večno rešitev vsakega izmed njih.

Sprejemam vas v svoje Srce, razprostiram na vas svoj Brezmadežni plašč in vam podarjam mir. Vrnite se v svoje domove z Božjim mirom. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen!

DEVETDNEVNICA K SVETEMU JOŽEFU 12.6. – 20.6. 2019

 

Z DANAŠNJIM DNEM VABIM VSE PRIJATELJE IN ČASTILCE SV. JOŽEFA, DA SKUPAJ Z MENOJ OPRAVLJAJO 9-DNEVNICO ZA POSEBEN NAMEN. HVALA VSEM!

DEVETDNEVNICA K SVETEMU JOŽEFU

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Sveti Jožef, moj varuh in zagovornik, k tebi se zatekam. Izprosi mi milost, zaradi katere vzdihujem v ponižni prošnji pred teboj. Tegobe in bridkosti, ki jih zdaj doživljam, so resda lahko pravična kazen za moje grehe. Priznam svojo krivdo. Ali moram zato opustiti upanje, da mi bo Gospod pomagal? ”Nikakor ne,” mi odgovarja tebi vdana sv. Terezija, ”seveda ne, ubogi grešniki. V vsakršni potrebi, najsibo še tako velika, se zatecite k učinkoviti priprošnji Očaka svetega Jožefa, obrnite se k Njemu z živo vero in zagotovo boste uslišani.”

Poln zaupanja stojim torej pred Teboj in te goreče prosim, da se me usmiliš in mi nakloniš milost. Kolikor je v tvoji moči, hiti mi pomagat v mojih stiskah. Ozri se na mojo revščino in daj, mogočni sveti Jožef, da bom po tvojem dobrotljivem posredovanju deležen potrebne milosti in se bom lahko prišel hvaležno poklonit pred tvoj oltar.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.
II

Usmiljeni sveti Jožef, pomni, da še nobeden ni ostal razočaran, najsibo še tako velik grešnik, če se je z zaupanjem in vero zatekel k tebi. Koliko milosti in pomoči si izprosil žalostnim! Bolni, zatirani, obrekovani, prevarani in zapuščeni, ki so pribežali pod tvoje varstvo, so bili uslišani. Ne dovoli, mogočni Svetnik, da bi bil jaz edini, ki bi ostal brez tvoje podpore. Bodi dobrotljiv in velikodušen tudi do mene, da bom v znamenje hvaležnosti poveličeval tvojo dobroto in Gospodovo usmiljenje.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

III

Vzvišeni glavar Svete Družine, nadvse te spoštujem in iz srca te kličem. Žalostnim, ki so molili k tebi pred menoj, si podelil tolažbo in mir, milost in pomoč. Blagovoli torej potolažiti tudi mojo užaloščeno dušo, ki ne najde pokoja med skrbmi, ki jo tarejo. Ti, najmodrejši Svetnik, prepoznaš v Bogu vse moje potrebe, še preden ti jih predstavim v molitvi. Predobro torej veš, kako zelo potrebujem milost, za katero te prosim. Nobeno človeško srce me ne more potolažiti; zaupam, da me boš ti potolažil, častitljivi Svetnik. Če mi podeliš milost, za katero te tako vztrajno prosim, obljubim, da bom širil pobožnost, podpiral dela, ki bodo v tvojem imenu delila tolažbo nesrečnikom in umirajočim. O, sveti Jožef, tolažnik žalostnih, usmili se moje bolečine!

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

IV.

LITANIJE SVETEGA JOŽEFA

Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog

Sveta Marija, – prosi za nas,
Sveti Jožef,
Slavni Sin Davidov
Luč očakov
Ženin božje Porodnice
Čisti varuh Device
Rednik Sina Božjega
Skrbni branitelj Kristusov
Glavar svete Družine
Jožef najpravičnejši
Jožef najčistejši
Jožef najmodrejši
Jožef najsrčnejši
Jožef najpokornejši
Jožef najzvestejši
Ogledalo potrpežljivosti
Ljubitelj uboštva
Zgled delavcev
Kras domačega življenja
Varuh devic
Steber družin
Tolažnik nesrečnih
Upanje bolnikov
Zavetnik umirajočih
Strah hudobnih duhov
Zaščitnik svete Cerkve
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod,
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod,
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.

V

O, Najvišji ženin Device Marije in zemeljski oče Jezusa, zaradi skrivnosti tvoje popolne poslušnosti Bogu, usmili se me. Podpiraj me s svojim svetim varstvom in mi po svojem usmiljenju in moči od Gospoda izprosi vse potrebno, še posebno pa milost, za katero te prosim.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.
Zmolimo Vero, predvsem pa prejmemo svete zakramente.

VI

K TEBI, O PREBLAŽENI SVETI JOŽEF

K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah,
in ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto nevesto,
prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva.
Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno Devico, božjo materjo,
in pri očetovski ljubezni, s katero si objemal dete Jezusa, te ponižno prosimo, ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus s svojo krvjo in
pomagaj nam v naših potrebah s svojo močjo in priprošnjo.
O preskrbni varuh svete Družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa; odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha.
Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš varuh,
v tem boju zoper moči teme, in kakor si nekdaj otel
dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto Cerkev božjo
sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja.
Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo
mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen.

SPOROČILA O VNEBOVZETJU SVETEGA JOŽEFA (IT, PORT) 19.3.2010 IN 8.6.2011

08.06.2011 Manaus
A seguito di una rivelazione dello scorso anno, da parte di Dio, oggi abbiamo festeggiato(I
l’assunzione di San Giuseppe al cielo. San Giuseppe mi rivelò lo scorso anno che questo fatto
della sua vita dovrebbe essere commemorato il mercoledì successivo alla festa dell’Ascensione
del suo Figlio Gesù. Oggi è apparsa la Sacra Famiglia. Il Bambino Gesù stava in braccio a San
Giuseppe e ha parlato. Egli aveva l’età apparente di un bambino di un anno e mezzo e, pur
essendo così piccolo, parlò maestosamente come un re. Il Dio bambino disse:
La pace a tutti voi!
Figlio mio, diffondi nel mondo la devozione ai Tre Cuori uniti. Questa devozione è nata dalle
profondità del Mio Sacro Cuore ed è una fonte inesauribile di grazie per l’umanità peccatrice.
Questa devozione viene per guarire l’umanità ferita e sfinita perché si apra alla grazia di Dio. Sono
venuto dal cielo con la Mia Santissima Madre e con il Mio Verginale Padre Giuseppe per benedirvi
e per dirvi che, se desiderate le benedizioni e la protezione dal cielo, dovete onorare amare e
lodare i nostri Sacri Cuori uniti: così, la vostra vita sarà illuminata e avvolta dalla luce e dalla grazia
divina. Il mondo merita un diluvio di castighi, ma per mezzo del Cuore Immacolato di Maria e del
Cuore Castissimo di San Giuseppe la mia giustizia è ancora trattenuta e allontanata. Intercedete,
riparate e pregate per ottenere la misericordia del Mio Cuore per voi stessi e per il mondo. Chi non
è umile non comprende la nostra Santa presenza in mezzo a voi e mai la comprenderà; avranno la
grazia di capire i misteri e la presenza di Dio coloro che si fanno piccoli e riconoscono il loro niente
davanti a Me, a Mia Madre e a San Giuseppe. Pregare; molti dicono tante orazioni ma poche sono
dette con amore e con il cuore; (*) le preghiere fatte con il cuore pieno di peccati e imperfezioni,
non possono salire al cielo. Pregate, convertitevi e cambiate vita: così le vostre preghiere avranno
valore davanti ai nostri Tre Cuori uniti. Io vi amo e vi benedico. Nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen
Il Bambino Gesù ha aperto le braccia e nelle sue mani apparve lo Scapolare di San Giuseppe.
Mostrandomelo mi fecce capire quanto è importante far conoscere questo scapolare a tutta
l’umanità, specialmente ai giovani. Il demonio odia questo scapolare e non vuole che sia diffuso;
ma il Bambino Gesù mi ha fatto capire che questa è una grazia concessa all’umanità intera. Il
nemico non riuscirà ad impedire che arrivi in tutti i luoghi: infatti il messaggio dei Tre Sacri Cuori e
la devozione a San Giuseppe si stanno diffondendo rapidamente in molti luoghi del mondo che io
ancora non so, ma che verrò a conoscere tra breve. Gesù farà grandi miracoli perché questa
devozione cresca fortemente nel mondo e il cuore castissimo di San Giuseppe sia più amato e
onorato accanto al Suo Sacratissimo Cuore e al Cuore Immacolato di Maria.
(*) Qui ho capito che Gesù parlava delle imperfezioni e si riferiva a coloro che non fanno niente per
cambiare. Tutti noi siamo ancora imperfetti e possiamo pregare male. Gesù desidera farci capire il
valore immenso dello sforzo che facciamo per correggerci, per cambiare vita, per seguire,
ascoltare e mettere in pratica i consigli della Chiesa e della Sua Madre. Al contrario, coloro che
non si sforzano di correggere i loro errori perdono tante grazie e subiscono molti danni e ferite
spirituali. “Il vero rimedio per le ferite dell’umanità, sia quelle materiali come la fame e la ingiustizia,
sia quelle psicologiche e morali causate da un falso benessere, è una regola di vita basata
sull’amore fraterno e che ha la sua origine nell’amore di Dio. Per questo dobbiamo abbandonare
l’arroganza e la violenza usate per ottenere posizioni di maggior potere, per garantire il successo a
qualunque costo” (Benedetto XVI).

Hoje é a Festa da Assunção de São José ao céu em corpo e alma: Salve, ó Glorioso Patriarca e Protetor da Santa Igreja!Para recordarmos:

Em 19.03.2010 – São José

Hoje é a festa de São José. Dia de graças e de bênçãos para a Igreja, para as famílias e para o mundo inteiro. Quem poderia imaginar o quanto Deus faria para salvar a humanidade das trevas de satanás? Quem poderia pensar na providência divina nos concedendo um grande intercessor e protetor no céu? São José tudo pede e obtém diante do Senhor, quando se encontra diante do seu Trono Divino. Ele é um dos santos, depois da Santíssima Virgem, que tem livre acesso perante a Divina Majestade, suplicando do Sagrado Coração de Jesus todas as graças e bênçãos para aqueles que recorrem a sua intercessão e proteção. Hoje como São José se faz sentir tão próximo daqueles que o amam e o veneram dignamente. Hoje antes de dormir ele me disse:

Hoje é um dia especial para a Igreja e para o mundo. Hoje eu suplico para toda a humanidade as graças mais santas. Estou continuamente intercedendo diante do Trono de meu Filho Jesus por vocês, pela Igreja e pelo mundo. Estou concedendo uma benção e graça especial para as famílias, particularmente para as famílias do Amazonas, onde o meu Coração Castíssimo foi revelado ao mundo. *Hoje é o dia em que deixei este mundo, entregando a minha alma ao Senhor. Este dia é cheio das graças mais santas, pois Deus assim desejou e proclamou, para que por meio de mim os homens encontrem uma via segura de salvação e de conversão. Desejo conduzir todas as almas até Deus e, assim farei, se todos recorrerem à minha proteção paterna, clamando pelo auxílio do meu Coração que tanta amou a Jesus neste mundo e o ama para sempre no céu. Não desperdicem as graças do céu. Façam todo o possível para conquistá-las e recebê-las. Agora, mais do que nunca, o Senhor concede a humanidade pecadora outra fonte de graça e de salvação: é o meu Coração Puro, Santo e Casto, Coração cheio do seu amor divino e da sua paz. Venham meus filhos, venham receber as graças do céu. Prometo compartilhá-las todas com vocês, porque desejo levá-los a Jesus. Permitam que eu os leve a Jesus e não se arrependerão jamais. Eu os amo e os abençoo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!

(*) São José me revelou que o dia em que ele deixou este mundo, morrendo santamente nos braços de Jesus e da Virgem Maria foi no dia 19 de março e que Deus deseja e proclama este dia como o dia o dia das graças mais santas. São José me fez compreender que se a Igreja e os fiéis desejam recordar o dia de sua morte santa que faça no dia 19 de março de cada ano e o dia da sua Assunção ao céu, ele revelou, por ato de humildade, obediência e amor para com Deus, que seja celebrada na quarta-feira após a festa da Ascensão de Jesus. São José me fez entender também que é Jesus quem lhe deu esta honra de festejar a festa da sua Assunção na quarta-feira depois da festa de sua Ascensão ao céu e de revelá-la à Igreja e ao mundo, porque Jesus o ama muito e é muito agradecido por tudo aquilo que São José fez por Ele e por sua Mãe, Maria Santíssima. Na devoção do Coração a São José sempre foi Deus quem por primeiro pediu e promulgou a sua plena realização. A revelação do seu Coração ao mundo foi no dia do nascimento de Jesus. A festa do seu Coração foi pedida por Jesus na festa do seu Sagrado Coração no mês de junho de 1997. Esta devoção foi revelada ao povo do Amazonas pela primeira vez numa primeira sexta-feira do mês de dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. A primeira Igreja de Manaus que acolheu e honrou o quadro dos Três Corações unidos foi a Igreja do Menino Jesus no Bairro de Armando Mendes. E agora Jesus pede a festa da Assunção de São José na quarta-feira depois da festa da sua gloriosa Ascensão ao céu.   Assim o mundo todo glorificará mais a Deus pelas glórias que ele concedeu a São José e por tão excelso e grande Santo que se encontra ao lado de Jesus e da Virgem Maria na glória do céu em corpo e alma.

PRAZNIK VNEBOVZETJA SVETEGA JOŽEFA – LETOS NA PRVO SREDO JUNIJA 5.06.2019

 

Katoličani smo letos, 30. maja, obhajali slovesen praznik Gospodovega vnebohoda, ko je od mrtvih vstali Kristus dopolnil zemeljsko delovanje in odšel v nebo. Gospodov vnebohod je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki so ga zanesljivo obhajali že ob koncu 4. stoletja, so zapisali pri Slovenski škofovski konferenci.

DANES JE PRVA SREDA V MESECU JUNIJU, DAN SVETEGA JOŽEFA IN ŠE PRAV POSEBNO PRAZNIK VNEBOVZETJA SVETEGA JOŽEFA.

Jezus je želel, da obhajamo praznik vnebovzetja svetega Jožefa na prvo sredo po prazniku Njegovega vnebohoda, kar v letošnjem letu je to na današnji dan t.j.5 junija.

 

PRVA SREDA PO JEZUSOVEM VNEBOHODU – PRAZNIK VNEBOVZETJA SV. JOŽEFA

joseph

Prikazovanja v Itapirangi so za pripravo sveta, da bi sprejel veliko milost, za katero Sveta Trojica želi, da jo Cerkev razglasi: da je sveti Jožef bil z dušo in telesom vzet v nebesa in je tam poveličan. Dejansko Jezus želi, da se sreda po prazniku Njegovega Vnebohoda razglasi za praznik Jožefovega vnebovzetja. Pobožnost Prečistemu Srcu svetega Jožefa, ki jo Jezus želi, nam kaže, da je bil sveti Jožef s Srcem in telesom poveličan po vstajenju vzet v Nebesa.

(Iz sporočil Edsonu Glauber)

Saint-Joseph-2

SREDA PO JEZUSOVEM VNEBOHODU!
TA SREDA JE ZA VSE ČASTILCE SVETEGA JOŽEFA. ZA VSE ČASTILCE PREČISTEGA SRCA SV. JOŽEFA IN SVETIH TREH SRC IZREDNO DRAGOCENA.
TEGA, KO BOMO OPRAVLJALI 6. DAN DEVETDNEVNICE K SV. DUHU.

TEGA DNE BOMO MOLILI MOLITVE K SVETEMU JOŽEFU IN MU PRIPOROČILI NAŠE MLADE, NAŠE DRUŽINE, SVETO CERKEV, PAPEŽA FRANČIŠKA IN VSE ŠKOFE, DUHOVNIKE, REDOVNIKE, REDOVNICE, MISIONARJE…
ČASTILCE PREČISTEGA SRCA SV. JOŽEFA VABIM, DA MOLIJO ROŽNI VENEC 7. ŽALOSTI IN RADOSTI SV. JOŽEFA, LITANIJE IN POSVETITEV SVETIM TREM SRCEM.

ZAKAJ JE TAKO POMEMBEN TA DAN?
Jezus je v Itapirangi prosil, da Cerkev določi  praznik

VNEBOVZETJA  SVETEGA JOŽEFA 

na prvo sredo po njegovem vnebohodu. Do danes praznik še ni določen, lahko pa vseeno prisluhnemo Jezusovi želji.
TEGA DNE PROSITE SV. JOŽEFA VELIKIH, IN
NE POZABITE PROSITI TUDI ZA DOMOVINO, V TEH RAZBURKANIH ČASIH. !