SPOROČILA 2008

SPOROČILO Z DNE 7.1.2008

SVETOST SVETEGA JOŽEFA

V tem sporočilu je Jezus dal molitev:

Pozdravljen, sveti Jožef

Pozdravljen, sveti Jožef, Davidov sin, pravični in čisti, Modrost je s teboj. Blagoslovljen si med vsemi možmi in blagoslovljen je Jezus, sad Marije, tvoje zveste neveste. Sveti Jožef, vreden oče in varuh Jezusa Kristusa in svete Cerkve, prosi za nas grešnike. Izprosi nam od Boga Božjo modrost, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen!

Na koncu molitve je Jezus dejal.

Ta oblika bolj časti mojega deviškega očeta Jožefa, ga slavi in povzdiguje njegovo sveto ime, kot Varuha Svete Cerkve in srednika milosti, ki jih je dobil iz mojega Božjega Srca za vašo rešitev, za njegove telesne in duhovne potrebe, kakor Božjo Modrost, ki jo danes potrebuje veliko ljudi, v teh časih, da bi bili pravični in sveti in ljubili resnico. Modrost ne bo nikoli vstopila v pokvarjeno dušo in se ne bo naselila v telesu, ki živi v grehu. S to obliko želim pokazati svetu in Cerkvi, koliko je bil moj Oče Jožef čist in svet v mojih očeh in v očeh mojega nebeškega Očeta in pred Svetim Duhom, da je bil vreden sprejeti tako veliko poslanstvo.

Sveta Trojica je »ovila« in obdala Svetega Jožefa s svojim blagoslovom, milostjo, in svetostjo že malega v maternici njegove matere Rahele, po delovanju Svetega Duha, posvečevalca duš.  Razširjaj to moje sporočilo Cerkvi in svetu in bodi pravičen sin, čist, previden, močan, poslušen, zvest in potrpežljiv, poln ljubezni, ki sprejme Božje milosti kot jih je sprejel moj ljubljeni oče Jožef za časa njegovega življenja. Posnemaj njegove kreposti, kot kreposti mojega deviškega očeta in tako ti kot drugi, ki bodo poslušali in živeli to sporočilo, bodo rasli v milosti in svetosti. Jaz te blagoslavljam in vso Cerkev: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

S tem sporočilom nam Jezus želi pokazati 3 stvari v besedah dodanih v molitvi Pozdravljen sveti Jožef:

»Davidov Sin« – iz katere hiše izhaja sv. Jožef, in v kateri kraljuje kot Patriarh – po tem je rodovnik Jezusov

»deviški« – želi pokazati sveti in Cerkvi deviškost Svetega Jožefa in iz tega razumemo, da je Jožefovo Srce čisto, deviško in da je deviški v vsem svojem bistvu: mislih, telesu, srcu in duši.
Blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali (Mr 5,8)

Varuh svete Cerkve (proglasil ga je papež Pij IX, dne 8. decembra 1870, kot Patrona in Varuha vesoljne katoliške Cerkve.  Jezus je to omenil v istem sporočilu od 7.1. 2008.

»Cerkev ga je razglasila kot Patrona in Varuha in je moja volja, da se vsi ljudje zatekajo k temu Davidovemu Sinu, pravičnem, ki je moj Deviški Oče.« (Jezus)