SVETE DRUŽINE PO VZORU NAZAREŠKE DRUŽINE

sveta_druzina_1

DRUGO DELO JE SKUPINA » DRUŽINE SVETIH TREH SRC«, ki se oblikujejo iz teh mladinskih skupin in družin, ki želijo sprejeti to duhovno pot. Jezus in Marija najprej pripravita mlade na molitev, izročitev in jih razsvetljujeta. Mnogi od teh mladih ljudi bodo čutili,  da so poklicani k zakonskem življenju in s pripravo, ki so jo prejeli v teh skupinah, bodo  s  pomočjo Jezusa in Marije ustanovili svete družine, kjer bodo živeli svojo zakonsko zvezo v svetosti, po vzoru Svete družine . Drugi, ki niso del teh skupin, bodo slišali Božji klic, da bi vstopili v to delo in ustanovili razne skupine družin molitve in zadoščevanja za posvečevanje družin.

Danes se te družine oblikujejo in začenjajo biti aktivne,  evangelizirajo druge družine z ljubeznijo treh Svetih Src. One bodo znane kot skupine DRUŽINE SVETIH TREH SRC in bodo poskušale živeti v vsakdanjem družinskem življenju svojo krstno obljubo in v apostolatu med drugimi družinami.

 

Dolžnost posvečevanja družine ima svoje korenine v Svetem krstu in največjem izrazu v Evharistiji, ki je tesno povezana s poroko kristjana. II. Vatikanski koncil nas želi opozoriti na poseben odnos, ki je med Evharistijo in zakonom, ki sprašuje: »zakon se praznuje običajno znotraj Maše«. Ponovno je treba odkriti in poglobiti to relacijo, kar je nujno potrebno, če želimo razumeti in živeti z večjo intenzivnostjo milosti in odgovornosti do zakona v krščanski družini (Janez Pavel II, Familiaris Consortio, 2.november 1981)

 

Živeti Krst v polnosti – to je drugi klic – pomeni tudi ne privaditi  se na degradacije in bedo, ki jo srečamo, kadar hodimo po ulicah naših mest (in vasi?).Obstaja nevarnost, da pasivno sprejmemo določena obnašanja, ne da bi bili presenečeni nad žalostno realnostjo, ki nas obdaja. Navadimo se na nasilje, ko če bi bila normalna dnevna novica; navadimo se na brate in sestre, ki spijo na prostem in nimajo zavetišča, kamor bi se zatekli. Navadimo se na begunce, ki iščejo svobodo in dostojanstvo in niso sprejeti kot bi morali biti. Privadili smo se na družbo, ki hoče živeti brez Boga, v kateri starša ne učita otroke molitve in niti jih ne naučijo narediti znamenje križa. Vprašajte se: ali vaši otroci, ali vaši otročiči znajo narediti znamenje križa? Premislite o tem! Ali vaši vnuki znajo narediti znamenje križa? Ste jih naučili narediti znamenje križa? Mislite in odgovorite si znotraj vašega srca. Vedo zmoliti Oče naš? Vedo moliti k Naši Gospe Zdrava Marija? Mislite in si odgovorite. Ta vedenjska odvisnost ni krščanska, je udobna, omami naše srce! (Papež Frančišek, Generalna avdienca 5. Marec 2014)

 

O poslanstvu družine nas Cerkev uči da »Tudi za krščanske zakonce in starše je zahtevana poslušnost v veri: poklicani so sprejeti Božjo Besedo, ki nam razkriva izredno novost – dobro novico- o zakonskem in družinskem življenju, ki je po Kristusu sveta  in posvečujoča.

V resnici, le v veri moremo odkriti in občudovati z radostno hvaležnostjo dostojanstvo Boga, ki je dvignil zakon in družino kot znamenje in kraj zaveze Boga med ljudmi, med Jezusom Kristusom in Cerkvijo, njegovo nevesto (…) Ta poklicanost vere zahteva podaljšano pot za čas življenja zakoncev: Bog, ki ju je dejansko poklical kot zakonca v zakon, nadaljuje klicanje znotraj zakona. Znotraj preko dejstev, preko problemov, preko težav, preko dejanskih  vsakodnevnih dogodkov, Bog jim razkriva in ponuja konkretne zahteve v njihovem sodelovanju v Kristusovi ljubezni za Cerkev, glede na določeno situacijo – družinsko, družbeno in cerkveno –  v kateri so. (…) Oživljena znotraj v misijonskem duhu, domača Cerkev (družina) je poklicana »biti svetlo znamenje« Kristusove prisotnosti in njegove ljubezni tudi za »oddaljene«, za družine ki še ne verujejo in za tiste, ki ne živijo v skladu s sprejeto vero: je klic biti zgled in  njegova priča, da bi razsvetlili tiste, ki iščejo resnico.  S tem namenom je cilj, skupnosti Bratskih Družin, ki sledijo navodilom Cerkve in Device Marije, in želijo kar najbolj popolno slediti Kristusu, ki jih kliče, biti sol zemlje in luč sveta za druge družine, v cilju, da se ponovno obnovijo in ozdravijo v Njegovi Božanski ljubezni. Živeti ljubezen do Kristusovega Srca v družini, biti vključen v to Božje Srce, po rokah Naše Gospe in Svetega Jožefa, da se ogrevajo s plamenom ljubezni, ki izhaja iz njega (Jezusovega Srca) in milosti, ki jo daje Bog, da družina  ne meri prizadevanja v njenem delu evangelizacije; poleg tega daje obilno rast v Božji milosti v življenju otrok, ki postanejo dragocena last svetih Treh Src združenih in sad dobre krščanske vzgoje in predanosti staršev, da bi spoznali Božjo ljubezen in spoštovanje njegovih zakonov  in vse ostalo.

Krščanske družine dajejo poseben prispevek misijonski dejavnosti Cerkve, ker vzgajajo misijonske poklice svojih sinov in hčera masovno razširjena, z dobro vzgojo, da spoznajo že v otroštvu Božjo ljubezen za vse ljudi.

Krščanska družina je tudi vključena v Cerkev, duhovniško ljudstvo: po zakramentu svetega zakona, v katerem ima korenine in iz katerega se hrani, je neprenehoma oživljena v Gospodu Jezusu, in zato poklicana k dialogu z Bogom po zakramentalnem življenju, darovanju lastnega obstoja in molitve. To je duhovniška služba, ki jo krščanska družina more in mora uresničevat v intimni skupnosti z vso Cerkvijo, preko vsakodnevne resničnosti zakonskega in družinskega življenja: v tem smislu je krščanska družina poklicana k posvečevanju, posvečevanju krščanske skupnosti in sveta. (Janez Pavel II. FC, 1981)

 

SPOROČILO NAŠE GOSPE 13.6.2015

SPOROČILO NAŠE GOSPE 13.6.2015

28968b7f0fd16b62dca32085f8778ae5

 

 

 

Sveta Mati se je prikazala in ob njeni strani so bili Frančišek in Jacinta ter sveti Anton. Dala je sledeče sporočilo.

 

Mir, moji ljubljeni otroci, mir!

Prihajam iz nebes, da vas obogatim z Božjimi milostmi. Vaše duše potrebujejo Božjo ljubezen. Vaše duše so žejne Boga. Prepustite se skrbi Gospoda. On želi ozdraviti vaše rane in vaše duše in želi ozdraviti vaša srca ranjena z grehom.

Ne bodite gluhi za klice nebes. Molite vedno bolj, kajti mnoge duše so daleč od svete poti, ki vodi k Bogu. Mnogi, ki so sledili poti spreobrnjenja so jo opustili in zapustili Gospoda.

Bodite močni, bodite možje in žene vere in molitve. Bodite moji otroci z rožnim vencem v roki, ki se borijo za odrešenje duš.

Ne obupajte. Ne izgubite vere in upanja, čeprav vse izgleda izgubljeno, Bog bo pomagal in dosegel zmago za svoje in za svojo Cerkev.

Težki časi se bodo spustili na vso Cerkev in na svet. Nezvestoba mnogih škofov in duhovnikov bo pritegnila jezo Nebeškega Očeta in njegova močna roka bo počistila kar mu ne pripada in kar maže njegovo Cerkev. Po delovanju ognja Svetega Duha bo uničil in požgal vse zlo.

Veliko molimo za svetost duhovnikov! Bog hoče, da njegovi služabniki živijo sveto in ne kot živali brez smisla, polni strasti, ponosa in napuha.

Bog hoče nenavezanost in uboštvo tistih, ki mu služijo. Vsaka pretirana navezanost na oblast, materialne stvari in užitke tega sveta, so hitra pot, ki vodi v pogubljenje. Duhovniki, škofje, bodite sveti, bodite sveti, bodite sveti!….

Cerkev se mora prenoviti v ljubezni, ponižnosti, odpovedi in navezanosti na to, kar ne prihaja od Boga in biti popolnoma združena v Njem.

Blagoslavljam vas in vas dajem v svoje Srce ter vas pokrivam s svojim Brezmadežnim plaščem. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru.

Vse vas blagoslavljam: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

PRAZNIK SRCA JEZUSOVEGA 12.6.2015

 

Cuore di Gesù1

Na praznik Srca Jezusa se je Naš Gospod prikazal, svetal in veličasten in je pokazal svoje Božje Srce, ki je pošiljalo žive plamene ljubezni za človeštvo. Njegov pogled je bil neizmerno žalosten: ljubezen ni ljubljena niti ne vrnjena. Mnoga srca so uporna, trda, hladna in nehvaležna. Mnogi so potopljeni v najgroznejše grehe in ne mislijo na večno življenje. To povzroča trpljenje Srcu Jezusovemu, ki gori v sveti želji za odrešenje duš a je samo blateno in žaljeno od svojih ustvarjenih bitij.

Gospod mi je tudi pokazal svoje ogorčenje in trpljenje zaradi svojih najljubših in izbranih, tistih, ki bi ga morali tolažiti in ljubiti, toda so prvi, ki ga izdajajo in prebadajo s svojimi grehi. Te duše, ki so prejele tako vzvišeno poslanstvo, se mnoge od njih pustijo zapeljati satanu in postajajo sužnji najhujših užitkov in strasti.

Kako so lahko padli tako nizko? Kako so lahko prišli v tako kritično stanje? Zaradi pomanjkanja molitve rožnega venca in ljubezni do Marije, to mi je Gospod razkril. Ona nam lahko pomaga ostati Bogu zvesti, toda mnogi so jo odslovili iz svojih življenj in če imajo kakšno pozornost do Nje je zato, da bi pokazali na zunaj pred mnogimi verniki in prelati, toda nimajo resnične sinovske ljubezni.

Zaradi tega se satan smeje in zasmehuje mnoge škofe in duhovnike in pripravlja najstrašnejšo in nesrečno mesto zanje v peklu, ker on že računa na gotovo zmago nad njihovimi dušami. Bodimo dovolj pozorni: odstraniti dokončno Našo Gospo iz naših življenj ali imeti zanjo premalo pozornosti sledi satanova zmaga nad vsakim izmed nas.

Prosimo Gospoda milost in ne izgubimo ljubezni in spoštovanja do njegove Svete Matere, temveč jo vedno kličimo. Z vero in ljubeznijo molimo njen rožni venec vsak dan in jo počastimo kot Ona zasluži.

Tako, Bog bo imel do nas usmiljenje in nam bo podelil milost resničnega kesanja in nam bo odpustil mnoge grehe, ker bo Sveta devica neutrudno prosila pred njegovim Prestolom za vsakega izmed nas, njenih sinov in hčera.

IZ SV. JOŽEFA SPOROČIL EDSONU OD 1.3. DO 10.3. 1998

DSC_0103

IZ SV. JOŽEFA SPOROČIL EDSONU OD 1.3. DO 10.3. 1998

1.3.1998
Sem sveti Jožef in moje ime pomeni tisti, ki raste. Vsak dan sem namreč rasel v Božji milosti in Božjih krepostih.

Predanost mojemu prečistemu Srcu bo iz satanovih okov rešila številne duše. O obljubah svojega Srca, ki ti jih po milosti Boga, našega Gospoda, lahko razodenem, bi ti rad govoril vsak dan. Kot sem bil in sem v Božjih očeh pravičen, tako bodo tudi vsi tisti, ki bodo častili moje prečisto Srce, pravični in sveti v Njegovih očeh. Napolnil jih bom z milostjo in krepostjo, da bodo vsak dan rasli na poti k svetosti.

2.3.¸1998
»Dragi moj sin, ozri se na to Moje Srce. Tu, v tem Srcu je Moj dom; Moje Srce je namreč čisto in sveto. Naj bodo taka vsa srca in naj postanejo Moja prebivališča na zemlji. Naj posnemajo Moje Srce, da bodo lahko sprejemala milost in blagoslov, ki ju podeljujem.«

Vsem, ki bodo častili moje prečisto Srce in opravljali dobra dela, še posebej tistim, ki bodo služili bolnikom in umirajočim, katerim sem tolažba in zavetnik, obljubljam, da bodo ob koncu svojega življenja deležni milosti srečne smrti. Jaz sam bom njihov zagovornik pred Sinom Jezusom in s svojo Nevesto, presveto Marijo, jih bova z vdano prisotnostjo tolažila v zadnjih urah zemeljskih bridkosti, da bodo lahko počivali v miru naših Src.

3.3.1998
Predragi sin, greh se tako močno širi! Ljudje se pustijo zvabiti v najbolj podle satanove pasti.Zaveznik pogubljenja hoče uničiti vse ljudi, njegov cilj je propad vseh. Ljubosumen je in sovraži vse človeštvo. Mnogi prestajajo številne nadloge in skušnjave, ki jih Božji nasprotnik neprenehoma nastavlja z namenom, da bi uničil neumrljive človeške duše, ki so bile ustvarjene za Boga. Eden od načinov, ki jih uporablja, je greh zoper sveto čistost, krepost, ki sta Bogu še posebej všeč. Na ta način si satan prizadeva izmaličiti Božjo podobo, ki je v vsakem človeku. Prav zato Bog vsemu človeštvu naroča, naj se izroči mojemu prečistemu Srcu. Ljudem želi podeliti milost, da premagajo skušnjave in vsakodnevne napade satana.

Ljubi otrok, moj Sin Jezus ti je razodel moč, ki ga ima moje ime, ko ga kličeš. Dovolj je poklicati moje ime, da se razbežijo vsi demoni. Vsem vernim, ki bodo z zaupanjem in ljubeznijo častili moje prečisto Srce, obljubljam, da bodo živeli v milosti svete čistosti duše in telesa ter imeli moč in vse potrebno za premagovanje satanovih napadov in skušnjav.

4.3.1998
Predragi sin, kolikšno slavo in čast mi je izkazal Nebeški Oče. Z radostjo je razvnel moje Srce, ko mi je v varstvo zaupal Svojega ljubljenega Sina Jezusa Kristusa in mi tako podelil čast, da ga lahko zastopam v svetu. Ta izjemna čast je moje Srce tako presenetila, da sem se počutil nesposobnega in nevrednega tolikšne naklonjenosti in dobrote. In vendar sem vse prepustil Gospodu ter sem bil kot Njegov služabnik pripravljen izpolniti Njegovo Presveto voljo. Lahko si predstavljaš, otrok moj, kako veselo je bilo moje Srce: Sin Najvišjega je bil v mojem varstvu in pred ljudmi priznan kot moj zakoniti sin! V človeških očeh je to nemogoče, a pri Bogu je mogoče vse, če le hoče tako.

5.3.1998
Če hočejo biti deležne Božjega miru in blagoslova, morajo živeti v Božji milosti. Za družino, ki ne živi v povezanosti z Bogom, je namreč greh kot nekakšen pritajeni rak. Bog želi, da bi se v teh težkih časih vsaka družina izročila v varstvo Sveti Družini. Jaz, moj Sin Jezus in moj prečisti ženin sveti Jožef želimo sleherno družino obvarovati pred napadi satana. Družine naj živijo po mojih priporočilih in po sporočilu, ki ga danes Bog pošilja po meni.

Če namreč obupate in ne zaupate v Božje usmiljenje, postanete za satana lahek plen; zato vsakemu grešniku, tudi če je odgovoren za strahotne grehe, pravim, naj zaupa v Gospodovo ljubezen in odpuščanje in naj obenem upa vame in v mojo priprošnjo.

6.3.1998
Jezus: »Jaz sem pravi mir. Ta mir podeljujem vsem ljudem. Sem Jezus Kristus, Odrešenik vsega človeškega rodu. Želim, da bi vsi ljudje častili Brezmadežno Srce Moje Matere, Presvete Device Marije, in prečisto Srce svetega Jožefa. Iz ljubezni do grešnikov želi Moje Sveto Srce podeliti nov val milosti. Poglej, Moj sin, skozi ti srci (Jezus pokaže na srca Marije in svetega Jožefa) želim vse pritegniti k sebi, po teh srcih delim svojo milost in blagoslov. Po njiju bodo ljudje hitro prispeli v Moje Sveto Srce.
Zaradi ljubezni, ki ga žene, si moje prečisto Srce na vse načine prizadeva, da bi ljudi obvarovalo greha. Moj Sin Jezus želi, da bi bili po mojem Srcu vsi ljudje deležni Njegovega blagoslova. Vem, da so mnogi med vami v velikih težavah, saj si zadnje čase ljudje ne izkazujejo več ljubezni in medsebojne pomoči. Njihova srca so polna ošabnosti, dvoličnosti, laži, goljufije, častihlepnosti, prekletstva, bede in vseh drugih zmot, ki so posledica oddaljitve od Boga.

Jožef:
Moje Srce je bilo zelo žalostno, mislil sem namreč, da Sinu Jezusu ne omogočam primernega življenja. Bog je vse to dopuščal, da bi napredoval v zaupanju v Božjo previdnost in da bi se moja duša ozaljšala s krepostjo in ponižnostjo, da bi tako postal zgled vsem možem in delavcem. Le ti bi morali svoje delovne zadolžitve izpolnjevati z ljubeznijo in potrpežljivostjo, saj sem vzor vsem, ki delajo. Zatorej, predragi sin, oznani vsem, ki bodo častili moje Srce in imeli popolno zaupanje vame in moje posredovanje, mojo obljubo, da jih ne bom zapustil. Prosil bom Gospoda, naj jim z Božjo previdnostjo pomaga v težavah in življenjskih preizkušnjah, ko se bodo znašli pred problemi, bodisi materialne ali duhovne narave.

Očetje in matere, ki se bodo s svojimi otroki posvetili mojemu Srcu, bodo v bridkostih in težavah ter pri vzgoji in skrbi za otroke deležni moje pomoči.

Obračam se na vse ljudi, posvetite se mojemu prečistemu Srcu. Posvetite mi vse: življenje, družine, svoje delo. Moje Srce predstavlja namreč nov vir milosti, ki jih Bog podeljuje vsemu svetu. Moje sporočilo je namenjeno vsemu človeštvu. Čez ves svet in čez celotno Sveto Cerkev razprostiram svoje varstvo. Zaupajte vame in deležni boste vse potrebne milosti.

7.3.1998
Ljudje se morajo spokoriti za vse, kar so storili napak. Nehvaležneži nenehno žalijo Boga. Veliko je hudih žalitev, bogoskrunstva in ravnodušnosti. Prav zato prihaja do katastrof, kot so vojne, lakota, kuga in mnoge druge nesreče. Človeka doletijo, ker se upira Bogu. Bog daje ljudem svobodo, da si lahko utirajo lastno pot, s tem pa jim dokazuje, da brez Njega ne morejo biti srečni. Dopušča, da veliko trpijo, saj bi jim rad pokazal posledice, ki jih v njihovem življenju povzroča greh. Božja pravičnost tako kaznuje človeštvo, ker noče slediti Božji volji. Dragi moj sin, zadnje čase človeštvo vse bolj vztraja v grehu. Namesto Božje ljubezni in Božjih zapovedi ga zanimajo predvsem posvetni užitki. Bog ne bo prizanašal s sodbo, izvršila se bo iznenada in na način, ki ga svet še ni videl. Sin moj, povej vsem častilcem mojega prečistega Srca, da bodo deležni milosti mojega varstva pred zlom in pred vsemi nevarnostmi. Tisti, ki se mi bodo popolnoma prepustili, jih nesreče, vojne, lakota, kuga in druge ujme ne bodo prizadele. Moje Srce jim bo nudilo varno zatočišče. Tu, v mojem Srcu bodo obvarovani Božje sodbe.

8.3.1998
Predragi, vsi, ki bodo širili češčenje mojega Srca in ga bodo z iskreno ljubeznijo tudi sami častili, so lahko prepričani, da bodo njihova imena vtisnjena v mojem Srcu, tako kot sta Križ mojega sina Jezusa in črka M (Marija) vtisnjena v njem v podobi ran. To velja tudi za vse duhovnike, saj so deležni moje posebne ljubezni.

Duhovnike, ki bodo gojili in širili češčenje mojega srca, bo Bog obdaril z milostjo, da bodo lahko ganili še tako zakrknjena srca in spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike. Ko bi le vsi širili češčenje mojega Srca! Sam Bog tako želi. Naj prejmejo moj blagoslov vsi, ki se bodo odzvali temu klicu.«

Zaupno osebno sporočilo: »Dragi moj sin, razširjaj med vse ljudi to češčenje. Bogu si namreč zavezan kot apostol mojega Srca. Vsem pripoveduj o moji ljubezni. Kasneje ti bom spregovoril o drugih rečeh, ki so pomembne za zveličanje mnogih duš. Bog ti je namenil posebno poslanstvo. Zaupaj vame in razumel boš, na kakšen način ga moraš izpolniti.

9.3.1998
Spreobrnite se! Vsak dan molite sveti rožni venec in, ljubi otroci, še posebej sedemkrat apostolsko vero. V Amazoniji se bodo ljudje množično odvrnili od vere, prav zato naprošam vse, naj neprenehoma molijo in nadaljujejo s sedemkratno molitvijo vere. Mnogi bodo namreč v težkih trenutkih, ki prihajajo, izgubili vero in zapustili Sveto Cerkev. Da bi lahko preprečili to zlo in mračne dneve, jih jaz, njihova Mati, pozivam k vztrajnosti v molitvi. Nebeški Oče mi nocoj naroča, da razkrijem obljubo svojega Brezmadežnega Srca vsem, ki bodo vdano častili in ljubili Srce mojega ženina Jožefa.

Otrok moj, vsem častilcem prečistega Srca svetega Jožefa povej, da bodo deležni posebne milosti in moje materinske navzočnosti. Z Materinskim Srcem stojim ob strani sleherni hčeri in slehernemu sinu, pomagam in tolažim, kot sem v zemeljskem življenju pomagala in tolažila svojega prečistega ženinaJožefa. Vsem, ki bodo karkoli z zaupanjem prosili moje Srce, obljubljam, da bom to posredovala Nebeškemu Očetu, svojem Božjemu Sinu Jezusu in Svetemu Duhu. Izprosila jim bom milost za dosego popolne svetosti in milost, da bodo posnemali kreposti mojega ženina Jožefa s tisto dovršeno ljubeznijo, s katero je bilo prežeto njegovo življenje. Otrok moj, ljudje se bodo na ta način naučili ljubiti mojega Sina Jezusa in mene z ljubeznijo mojega ženina Jožefa. Tako bodo deležni najčistejše ljubezni naših Treh Src.

Jaz, moj Sin Jezus in moj prečisti ženin Jožef stojimo ob strani vsakomur izmed vas; ničesar se vam ni treba bati, saj vas bodo naša Srca zmeraj varovala. Vse blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu nasvidenje!«

Po Marijinem sporočilu je Sveta Družina podelila svoj blagoslov in medtem ko so se dvigovali proti nebu, se je Marija nasmehnila in rekla:

»Na koncu bodo naša združena Srca zmagala!«

10.3.1998
Jezus: Želim, da bi vsi ljudje častili prečisto Srce Mojega deviškega očeta Jožefa. Tisti, ki izkazujejo čast njegovemu Srcu, Me osrečujejo. Naj ti bo dana možnost, da vsem oznaniš to pobožnost. To je poslanstvo, ki ti ga dajem.

Tisti, ki bodo vdano častili njegovo prečisto Srce, bodo nedvomno deležni velike slave v nebesih. Duše, ki bodo zveste svetemu Jožefu, Mojemu deviškemu očetu, bodo lahko blaženo zrle v Presveto Trojico in bodo v polnosti spoznale Troedinega Boga, Trikrat Svetega. V nebeškem Kraljestvu se bodo veselile prisotnosti Moje nebeške Matere in svetega Jožefa, Mojega deviškega očeta ter vseh nebeških čednosti, ki jih od večnosti hranim zanje. Te duše bodo deležne posebne ljubezni Presvete Trojice in Moje Matere, Presvete Marije in bodo kot najlepše lilije obdajale prečisto Srce Mojega deviškega očeta Jožefa.

To je moja velika obljuba ljudem vsega sveta in častilcem Mojega deviškega očeta Jožefa. Bodi blagoslovljen, sin Moj. Blagoslavljam vso tvojo družino in ves svet. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu nasvidenje!«

VICE

 

Med enim prikazovanjem mi je Naša Gospa dala razumeti, da najmanjše trpljenje v vicah

Je tako, kot če bi največja trpljenja  sveta trpeli istočasno. Potrudimo se

Vztrajati na poti k Bogu, bodimo dobri vsak dan, da ne bi nihče šel na ta kraj trpljenja.

1558389_1041536662547666_4083750732004497688_n

PRIKAZOVANJA V AKITI-JAPONSKA (s.Agnes Katsuko Sasagawa))

 

http://itapiranga0205.blogspot.com/2015/06/testemunho-da-irma-agnes-sasagawa-sobre.html

Image33a

 

Prikazovanja v Akita, Japonska, katere protagonist je Katsuko Sasagawa Sestra Agnes, redovnica iz  reda Služabnic Evharistije.

12. junij 1973, je Sestra Agnes slišala glas (redovnica je bila popolnoma gluha), in medtem, ko je molila, je zagledala svetlobo, ki je prihaja iz tabernaklja. Ta pojav je trajal nekaj dni.

28. junija, se je na njeni levi strani pojavila zelo boleča rana v obliki križa, ki je povzročala obilno izgubo krvi. Na prvi petek v mesecu je rana krvavela, na soboto pa je izgledala suha.

6. julija, se je tudi na kipu Device pojavila, na isti strani, rana v obliki križa, enaka kot pri s. Agnes. Nato je zaslišala glas, ki je prihajal iz kipa Device Marije. Iz rane v obliki križa, enake tisti od sestre Sasagawa, je tekla kri.

29 junija, na praznik Srca Jezusovega s. Agnes vidi dva angela ob straneh oltarja, ki pojeta! Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vse Slave!”

Kmalu zatem je Sestra Agnes prejela sporočilo odDevice Marije, v kateri je bila zaprošena, da molimo za papeža, škofe, duhovnike in v spravo za zlo človeštva.

3. avgusta, v drugem prikazanju, Devica med drugim pove sestri Agnes tole: “… Nebeški Oče pripravlja veliko kazen za vse človeštvo zato, da bi svet spoznal njegovo jezo, …”. Istočasno Marija in Jezus posredujeta, da bi ustavila Božjo jezo.
Devica je še rekla: Pogumna molitev, žrtev in pokora lahko ublažijo Božjo jezo.

13. oktober 1973 je Sestra Agnes prejela najnovejše in najbolj pomembno sporočilo, v katerem Marija daje nekaj pomembnih informacij o naravi in ​​posledicah kaznovanja.

Ta kazen bo večja od poplave v Noetovih dneh. Ogenj bo padel z neba in uničil večino človeštva. Edina rešitev bo molitev Rožnega venca.

Angel, ki je prvič obiskali Sestro Agnes, je govoril z njo še naslednjih šestih let.

Prvo sporočilo s. Agnes (6. julija 1973)

“Moja hči, Moja novinka, ti si me ubogala in naredila prav, da si vse pustila in mi sledila. Je tvoja prizadetost ušes boleča? Bodi prepričana, da bodo ozdravela. Imej potrpljenje. To je zadnja preizkušnja. Te boli rana na roki? Moli za zadostitev za grehe človeštva. Vsaka v tej skupnosti je moja nenadomestljiva hči. Dobro molite molitev služabnic Evharistije. Torej, molimo jo skupaj:
Presveto Srce Jezusovo, resnično prisotno v Sveti Evharistiji, jaz posvetim svoje telo in svojo dušo, da postaneta popolnoma eno s Tvojim srcem, ki se daruje na vseh oltarjih sveta, v slavo Očeta, proseč prihoda Njegovega Kraljestva. Sprejmi ta ponižen dar mojega bitja. Naredi iz mene kar Ti želiš v Slavo Očeta za odrešitev duš. Presveta Božja Mati, ne dovoli, da bi se kdaj ločila od Tvojega Božjega Sina. Brani me in varuj me kot svojo hčer. Amen! “

Ko je bila molitev končana, je nebeški glas dejal:

“Veliko moli za papeža, škofe in duhovnike. Od trenutka tvojega krsta si vedno z vero molila  zanje. Nadaljuj z molitvijo, z zelo veliko molitve….
Povej tvojemu nadrejenemu vse kar se je dogodilo danes in mu bodi pokorna v vsem, kar bo povedal. On te je prosil, za gorečo molitev.”

..se nadaljuje……..

Marija me je imenovala: moja ljubljena hči. Bila je zelo resna.

Kot sem ti že rekla. Moja ljubljena hči.

Če se ljudje ne kesajo bo Bog poslal strašno kazen. Ko se bo to zgodilo bo hujše kot kdaj prej. Slabše kot v časih potopa. Ogenj bo padel z neba. Večina človeštva bo uničena. Preživeli bodo take sirote, da bodo zavidali mrtvim. Edino orožje, ki vam bo ostalo je rožni venec in znamenje mojega Sina. Molite rožni venec, molite rožni za papeža, škofe in duhovnike. Največja preizkušnja bo padla na Cerkev. Satan se bo infiltriral v Cerkev. Kardinali se bodo uprli kardinalom, škofje proti škofom, tisti duhovniki, ki me častijo bodo prezirani in napadeni. Cerkve in oltarji bodo sramotene. Cerkev bo polna s tistimi, ki bodo sprejeli kompromise. Satan bo uspel oddaljiti mnogo duhovnikov in vernikov daleč proč od Boga. On se bo osredotočil predvsem na posvečene duše. Izguba tolikih duš mi povzroča veliko trpljenje. Ne bo odpuščanja če bodo grehi nadaljevala rasti. Ne boj se reči tega  svojemu nadrejenemu. On bo vedel kako te opogumiti za molitev in opravljanje zadoščevanja. To so bile zadnje besede. (Sporočilo Naše Gospe sestri Irma Agnes Sasagawa, v Akito, Japonska)

 

Sporočilo je bilo dano 13. Oktobra 1973 istega leta, ko so se prikazovanja  začela 12. Junija. Glas je prihajal iz kipa Device Marije. Serija drugih dogodkov je spremljala ta prikazovanja. 22. Aprila 1984 je škof v škofiji Nigata, kamor je spadal kraj Akita na Japonskem, spoštovano John Shojiro Ito, je prikazovanja priznal kot nadnaravne dogodke in določil, da vsa škofija časti Sveto Mater iz Akite. Junija 1988 je takratni kardinal Joseph Ratzinger, prihodnji papež Benedikt XVI, takratni prefekt Congregacije doktrine Vere zavrnil odločitev škofa.

 

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 6.6.2015 – ITAPIRANGA/AM

cuore41

SPOROČILO KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU 6.6.2015 – ITAPIRANGA/AM

Spet je prišla naša Sveta Mati, da nam da svoje sporočilo, pomembno sporočilo za vse človeštvo.

Mir moj ljubljeni sin!

Pridi, pridi k nogam svoje Nebeške Matere. Približuj se mi z zaupanjem in zaupanjem v moje Brezmadežno Srce, ki je polno ljubezni za zveličanje duš. Poznam tvoje slabosti. Poznam tvojo bolečino in tvoje trpljenje, vendar ali nisem tukaj, da te potolažim in ti pomagam? Pusti se voditi meni vsak dan. Nauči se poslušati moj glas, ki te uči hoditi po poti vere in svetosti. Nauči se me ubogati vedno bolj.

Če hočeš biti všeč Bogu se nauči ubogati celo na najtežjem križu. Le tako lahko ponudiš pravično zadostitev Gospodu, zaradi tolikih grehov in zločinov, ki jih človeštvo naredi, ne da bi nekoliko pomislili na večno življenje.

Posveti se in podari se Očetu, po zaslugah mojega Božjega Sina, da izprosiš odpuščanje in usmiljenje za nehvaležne grešnike. Svet tone v blatu nečistih grehov, grehov, ki vodijo vedno več duš v grozljivi peklenski ogenj!… Satan kraljuje v mnogih srcih in poje zmago, ker so mnogi zavrgli Gospoda v njihovem življenju.

Ljudje nimajo več radi Boga, temveč se izročajo hedonizmu in poželenju, kvarijo se v grehu, ki uničuje čistost in svetost njihovih duš.

V tej prvi soboto v mesecu približaj se mojemu materinskemu Srcu in prosi Gospoda, mojega Božjega Sina, da ti da moč in pogum, da se izročiš v njegovo sveto službo. Bog je s teboj in jaz sem s teboj. Prosi potrebne milosti zase, za svojo družino, za svet in za vsakogar.

Ta naša srečanja so srečanja milosti in blagoslovov ne samo zate, ampak za vse človeštvo.

Kadar pridem z neba se ves Raj premika in prosi milosti za odrešenje vseh duš, še posebno tistih, ki so zakrknili in zaprli svoja srca in so polni ponosa.

V mnogih krajih sem se prikazala, vendar nisem bila dobro sprejeta in priznana, niso mi zaupali, ker me moji otroci ne poslušajo in niti ubogajo.
Mnogi moji duhovniki so prvi ki pravijo, da se ne morem prikazovati. Kako jaz kot Mati človeštva, bi mogla biti tako neobčutljiva za bolečino in trpljenje mnogih mojih otrok? Drugi pravijo, da so moja prikazovanja demonska in niso od Boga. Kako klicati Mati Lepe Ljubezni, ki vas tako ljubi in vam želi dobro, ki vam kaže svoje materinsko Srce vžgano s  plameni ljubezni, da je zlo, ki prihaja iz pekla?

Ne moji otroci, ne delujte tako. Poslušajte svojo Mater kar vam govorim. Ne pustite se zavesti hudiču. Če bi ga v resnici videli takega kot je in kako deluje ,  ne bi rekli žaljive in krivične besede proti vaši nebeški Materi, vaši Brezmadežni Materi.

Ne preganjajte, ne uničujte moje preroke, moje glasnike. To je naročilo Gospoda. Mnogi so zasmehovani, zlorabljeni, klevetani in preganjani.

Nekateri so mučeniki že v življenju in podarjajo zadnjo kapljico sebe v daritev Gospodu. Trudijo se izpolnjevati Božjo voljo, obteženi s tolikimi križi, trpljenji in bolečinami ki jim jih vi mnogi nalagate, v mnogih krajih, kjer se prikazujem. Ti bodo prejeli obljubljeno nagrado mojega Božjega Sina, kaj pa tisti, ki so bili razlog bolečine, križa  in preganjanja? Tisti, ki zavračajo verovanje in spremembo življenja? Ogenj gori za vse večne čase in teža Božje sodbe je na mnogih glavah. Spremenite življenje. Spreobrnite se. Spreobrnite se. Spreobrnite se.  Duhovniki in škofje Gospodovi, ne uničujte izrednih darov Boga. Ne preprečujte Gospodu delovati, da reši svoje ljudstvo, ker kar vi ne storite bo storil On. Kar vi ne molite, on zbira svoje k molitvi. Kar se vi ne morete žrtvovati za ljubezen in njegovo kraljestvo on kliče in izbira tiste, ki se bodo in bodo poslušali njegov glas in zahteve njegovega Srca.

Združite se, bodite zvesti Bogu. Ne sodelujte z zlom, kajti zlo prihaja in vas želi uničiti in povzročiti trpljenje. Bodite od Boga in ne od sveta.

Zavrnite lenobo, vzemite rožne vence in dajte zgled vsem dušam.

 

Bog bo prečistil vse kar je umazano in mnoge Škofije bodo šle skozi bolečino in kri, predvsem kjer se prelije kelih njegove  pravičnosti zaradi neštetih nezvestob in grehov njegovih nezvestih služabnikov.

Naučite se poslušati glas Boga. Naučite se moliti z izrednimi karizmami, ki jih Bog  obuja v številnih krajih sveta, da pomaga svoji Cerkvi in rešitvi sveta. Šele takrat bo Sveti Duh deloval močno in porezal ves plevel, izravnal poti in obnovil srca in duše.

Pridite nazaj, pridite nazaj vsi moji otroci k Bogu: škofje in duhovniki, redovniki in posvečene osebe in vsi verniki. Prosite Luč Svetega Duha po mojem Brezmadežnem Srcu, kajti v težkih časih, ki pridejo ne bo ostal kamen na kamnu in tisti, ki niso trdni na mogočni in varni skladi, ki je moj Sin Jezus, ne bodo ostali na nogah.

Družine naj se posvetijo našim Trem Svetim Srcem, ker samo družine, ki bodo sledile vzoru in krepostim Svete Družine, moje družine, bodo mogle izpolniti Božjo voljo do konca. Kar je Bog združil naj človek ne loči. Kar je Bog ustvaril naj človek ne uniči. Naj človek ne spreminja tisto, kar je Božja volja, ker vsaka sprememba ne prinaša večnega življenja, temveč ogenj pekla.

Naj se na to prvo soboto v mesecu moj materinski blagoslov razlije na vse družine vsega sveta: na očete, matere in otroke. To je Gospodova volja, vzvišena volja,  sveta volja. Vse vas blagoslavljam: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

Opomba: Sem popravila besedilo na nekaterih mestih, posebno prvi del, kjer Marija govori Edsonu o njegovem poslanstvu. (Nevenka)

SPOROČILO NAŠE GOSPE EDSONU GLAUBER DNE 10.1. 2014

ZA MEDITACIJO!

 

1506497_437303233117315_1900485550065441912_n10155912_1032691410098858_5477399694493949984_n

SPOROČILO NAŠE GOSPE EDSONU GLAUBER DNE 10.1. 2014

Danes je prišla Sveta Družina: Naša Gospa je držala Dete Jezusa v naročju in ob njih dveh je bil Sveti Jožef. Vsi trije so kazali svoja Sveta Srca. Naša Gospa je imela moder plašč, obleko in tančico bele barve, mali Jezus s svetlo modro obleko z malimi zvezdicami in Sveti Jožef je bil v tuniki bež in svetlo-rjavim plaščem z majhnimi zvezdicami na plašču.
Naša Gospa je dala sporočilo:
Mir moji ljubljeni otroci, mir naših treh Svetih Src vsem vam! Moji otroci, z molitvijo dosežete velike milosti neba.
Evharistija je vzvišen dar ljubezni mojega Božjega Sina svetu. Bodite od mojega Sina Jezusa v Evharistiji, združeni z njim v ljubezni in s srcem.
Po svojem Svetem Telesu vam on daje moč, pogum, vero in najsvetejše milosti; s svojo Božansko Krvjo on opere vaše duše in vaša srca, vas osvobaja tolikega zla in nevarnosti in je zdrava pijača, ki vam daje večno življenje.
Evharistija je vzvišena milost prisotnosti mojega Sina Jezusa med vami. Bodite Jezusovi tako, da se odpoveste ponosu, nečimrnosti in grehu.
Če priznate svojo ničevost pred Bogom, boste vsi nekega dne z njim, ker v vašem niču on pokaže svojo veliko moč in mogočnost.
Bodite ponižni, pričujte svojim bratom milost Ljubezni Boga, ki jih vabi, da mu služijo z ljubeznijo in odprtim srcem, ki ve kako se razdajati v popolni ljubezni.
Molite, da bi pripadali Bogu.
Molite, da bi imeli moč reči Bogu DA v kakršnikoli situaciji, ko vas on pokliče.
Bolj ko boste poslušni Bogu, bolj bo odpiral vrata in poti pred vami, da izvršite njegova dela ljubezni.
Bolj ko boste poslušni in združeni s Cerkvijo, večje milosti bo Bog podaril, da bi bili v edinosti z njim za vedno.
Hvala za vašo prisotnost na tem svetem milostnem in blagoslovljenem mestu, kjer se vedno prikazujem.
Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse blagoslavljam: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!