RAKOVNIK DOBIVA PONOVNO ROMARSKO PODOBO – KLEMENTINSKE SVETE MAŠE

 

SPOZNAVANJE ZAKLADOV MILOSTI

KLEMENTINSKE SVETE MAŠE  

Klementinske svete maše ali maše Jezusovega trpljenja

Poročilo o šestih svetih mašah, ki se lahko darujejo za žive in pokojne v največjo Božjo hvalo, Njegovo čast in zahvalo ter v zasluženje, korist in uteho ubogim dušam v vicah, kakor je razbrati iz sledečega.

Neki zelo učen in pobožen duhovnik iz Jezusove Družbe, učitelj Svetega pisma, je razsvetljen od razodetja ljudem pogosto pridigal, da bo duša pokojnika, za katero se da darovati šest svetih maš, v trenutku rešena iz vic, čeravno bi ji bilo gotovo trpeti do sodnega dne.

Dve ženi, ki sta bili pri pridigi in sta to slišali, sta si obljubili, da bo takoj, ko prva umrje, preživela dala darovati teh šest svetih maš, kar se je tudi zgodilo. Ko je ena od teh dveh žena umrla, je druga spričo te obljube dala zanjo darovati šest svetih maš, nakar se ji je ponoči umrla prikazala v tako neizrekljivi lepoti in čistosti, da je bila od veselja in očaranosti povsem iz sebe in je še tri dni po tem zaradi bruhanja jemala zdravilni napitek. Ko si je opomogla, je bila njena edina želja, da bi tudi sama umrla. Naročila je, naj se tudi zanjo daruje šest svetih maš ter je, ko se  je to zgodilo, vesela in blažena umrla na sedmi dan.

Duša, ki bi morala trpeti v vicah do sodnega dne, se je prikazala nekemu pobožnemu duhovniku in mu dejala, naj zanjo daruje teh šest svetih maš. Ko jih je duhovnik z veliko zbranostjo opravil, je duša prišla k njemu in rekla: “Jaz sem duša, za katero ste darovali teh šest svetih maš. Največja zahvala Bogu in vam, da sem bila odrešena najhujših muk, ki bi jih sicer morala trpeti do sodnega dne.”

Ko človek da darovati šest svetih maš posvečenemu duhovniku za žive ali pokojne po sledečem vrstnem redu, bo prav gotovo duša tiste osebe, za katero se bodo svete maše darovale, takoj odrešena bolečega ujetništva vic. Pripomniti je potrebno, da mora duhovnik opraviti teh šest svetih maš v sledečem vrstnem redu:

1. sveta maša naj se daruje v čast krivičnemu prijetju našega ljubega Gospoda Jezusa Kristusa, da bi bila duša, ki jo človek namerava osvoboditi, rešena ujetništva in bolečih muk v vicah, povzročenih z grehi, storjenimi na svetu.

2. sveta maša naj se daruje v čast krivični obsodbi, ki jo je naš ljubi Gospod Jezus Kristus potrpežljivo prenašal, da bi bila uboga duša oproščena težkih muk, na katere je bila obsojena po ostri Božji pravičnosti zaradi svojih storjenih grehov.

3. sveta maša naj se daruje v čast krivičnemu zasmehovanju našega ljubega Gospoda Jezusa Kristusa, ki ga je prestajal vse svoje življenje, posebno pa v svojem zadnjem bolečem trpljenju na lesu svetega križa, da bi On blagovolil odvezati ubogo dušo vseh mučnih preganjanj in vseh kazni, ki jih je pravično zaslužila s svojimi grehi.

4. sveta maša naj se daruje v čast svetim ranam in bolečinam našega ljubega Gospoda Jezusa Kristusa, kakor tudi ponižanju in smrti, ki jo je pretrpel na svetem križu, da bi On blagovolil ozdraviti ubogo dušo vseh smrtnih ran, ki si jih je zadala s svojimi velikimi grehi in jo oprostiti zaslužene kazni.

5. sveta maša naj se daruje v čast pokopu našega ljubega Gospoda Jezusa Kristusa, da bi Ga prosili, naj v svojem neskončnem usmiljenju za vekomaj pokoplje vse grehe in hudodelstva, ki jih je storila uboga duša ter jo odveže zaslužene kazni.

6. sveta maša naj se daruje v čast vstajenju in vnebohodu našega ljubega Gospoda Jezusa Kristusa, da bi On privedel ubogo dušo iz sence smrti v večno svetlobo in ji podelil skorajšnje vstajenje in hitro vnebovzetje.

Ob tem gre pripomniti, da nihče ne more izraziti tega, kako veliko zasluženje si pridobi pri Bogu tisti, ki oznanja koristi zgoraj omenjenih svetih maš in način, kako naj se darujejo.

O tem je rečeno: če človek roma po celem svetu od enega svetega mesta do drugega, si ne more pridobiti toliko zaslug, kot kadar poziva druge, naj uporabljajo teh šest svetih maš, saj bodo po tem razveseljene in rešene številne uboge duše.

Tudi se ne sme pozabiti povedati, kako veliko dobrobit si pridobi vsak človek, ki daruje teh šest svetih maš zase še v času svojega življenja. Kajti tako ne doseže le odpuščanja svojih grehov, temveč pride po moči teh šestih svetih maš, celo če je v nemilosti pri Bogu, do spoznanja in miru ter uide večnemu pogubljenju. (Imprimatur)

Iz nekega starega molitvenika, odobrenega od papeža Klemna XII. Omenjenih šest svetih maš imenujemo tudi “Maše trpljenja”. Odobril in priporočil jih je papež Klemen XII (1730 – 1740). Šest svetih maš se daruje na šest zaporednih dni, “Gregorijanske maše” pa na 30 zaporednih dni.

Več v knjigi: “Molitve z obljubami”, strani 114 – 119

Izvirnik: “Gebete mit Verheißungen”, Seite 114-119

ISBN: -3929170-14-0

Prevedeno iz nemškega jezika.

 

Klementinske svete maše: izvirno besedilo je na spletni strani: http://www.barrierefrei.kreuz-jesus.de/verheissungen/messen-feiern-lassen/leidensmessen/index.php

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja