UPORABA IN ZLORABA SPOROČIL KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU – OBJAVA 24.07.2020


Zaradi določene zlorabe nekih delov sporočil Kraljice Rožnega venca in Miru Itapiranga, ki se je pred kratkim pojavila s strani neke osebe, tudi z delitvijo zgibanke, objavljam sledeče:

  1. Edson mi je povedal: »Sporočila so dana človeštvu kot neka pomoč rednemu oznanjevanju in delovanju Cerkve (javno razodetje je bilo zaključeno s knjigo Razodetja, s smrtjo zadnjega apostola) za duhovno oblikovanje, premišljevanje in molitev; za spreobrnjenje, pokoro in vrnitev k Bogu, k čemur nas kličejo težki časi v katerih živimo.

  2. Edson in prevajalka ne dovolita uporabo sporočil za druge namene (ali določen del sporočil, ki se iztrgajo iz celote ‘za tekoče potrebe’ nekoga… zlasti, če to ne vodi k drži iskanja Boga), ampak se uporabijo npr. za ‘dokazovanje’ nekih tez in določenih trditev, za ‘bojevanje’ ali za ‘obračunavanje’ s kakšno osebo ali nekim načinom delovanja določenih ljudi.

  3. V iskreni želji biti poslušni Bogu, Edson in prevajalka zahtevata, da se sporočila ali deli sporočil ne uporabljajo in zlorabljajo z dodanimi komentarji ali pojasnili.

  4. Edson in prevajalka zahtevava, da se ta navodila v bodoče upoštevajo. Hvala!

  5. ZA RAZUMEVANJE GORNJEGA OBVESTILA SEM PRILOŽILA  SLIKE DELJENE ZGIBANKE.

prevod :

A causa di un certo abuso di alcune parti dei messaggi che è apparso di recente da una persona, inclusa la condivisione di un pieghevole, sto pubblicando quanto segue:

  1. Edson mi disse: “I messaggi della Regina del Santo Rosario e della Pace vengono dati all’umanità come aiuto per l’annuncio e il funzionamento regolare della Chiesa (la rivelazione pubblica è stata conclusa con il libro dell’Apocalisse, con la morte dell’ultimo apostolo) per la formazione spirituale, la contemplazione e la preghiera; per conversione, penitenza e ritorno a Dio, a cui ci chiamano i tempi difficili in cui viviamo.
  2. Edson e il traduttore non consentono l’uso di messaggi per altri scopi (o una determinata parte di messaggi che vengono strappati dall’intero “per le esigenze attuali” di qualcuno”… specialmente se ciò non porta ad un atteggiamento di ricerca di Dio) ma vengono utilizzati ad es. per “provare” certe tesi o certe affermazioni, per “combattere” o per “stabilirsi” con una persona o un modo di agire di determinate persone.
  3. Con il sincero desiderio di obedire a Dio, Edson e il traduttore richiedono che i messaggi, o parti dei messaggi, non vengono usati e abusati con particolari commenti.
  4. Edson e il traduttore chidono pure, che  queste istruzioni vengano seguite in futuro. Grazie !

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja