ZADNJI DEL SKRIVNOSTI ZA BRAZILIJO IN AMAZONIJO 26.04.1996

 

ZADNJI DEL SKRIVNOSTI ZA BRAZILIJO IN AMAZONIJO

CERKEV PUŠČA OB STRANI SVOJO NALOGO BITI MATI VERNIKOM, DA BI POSTALA MAČEHA, ZARADI BOŽJIH MINISTROV, KI SO SE PUSTILI PREMAMITI DUHOVNI SLEPOTI NAPUHA, DENARJA, POŽELENJA IN MOČI, PODPIRAJOČ ZLO IN GREH.

Kraljica Rožnega venca in Miru v Itapirangi, oddalji od Amazonije vse nevarnosti, vse pasti in laži, ki so jih ustvarili ljudje polni napuha in moči in hočejo vse nadvladati. Uniči v naši Amazoniji vse prevare satana, ki hoče uničiti družine!

ZADNJI DEL SKRIVNOSTI RAZKRITE ZA BRAZILIJO IN AMAZONIJO:

(Po sporočilu Svete Device dane Edsonu Glauber 26.4.1996 Itapiranga/AM)

Devica mi je razkrila, da bo tu v Amazoniji, če ne bodo ljudje spremenili smer njihovih življenj po spreobrnjenju, molitvi, žrtvi in pokori, velika krvava revolucija, ki bo vzrok velikemu prelivanju krvi.

Razumite dobro moje besede: če ne bodo ljudje spremenili smer življenja, če bodo trmasto vztrajali v svojih napakah, bili neposlušni Bogu.

Če se to zgodi, zaradi grehov, ki jih ljudje storijo zoper Boga, mora Amazonka trpeti določeno obdobje. Številne družine bodo imele uničene in oropane svoje domove, ubite svoje otroke, drugi pa bodo trpeli posledice nasilja in zlorabe s strani tistih, ki bodo pustili da je njihovo srce preplavil duh zla.

Ta revolucija bo posledica človekovega pohlepa po bogastvu in moči, ki želi, da vse poseduje in dobi nepravično. To bo vključevalo pomembne ljudi in močni, ki razmišljajo le za lastne interese, bodo usmrtili življenja mnogih nedolžnih ljudi. To bo sredstvo, ki ga bo hudič uporabil, da bo vojna in pomanjkanje miru prišel v Brazilijo, potem bo zajel še druge države.

 


A IGREJA ESTÁ DEIXANDO DE LADO O SEU PAPEL DE SER MÃE DOS FIÉIS, PARA SE TORNAR MADRASTA, POR CAUSA DOS MINISTROS DE DEUS QUE SE DEIXARAM CORROMPER PELA CEGUEIRA ESPIRITUAL DO ORGULHO, DO DINHEIRO, DA LUXÚRIA E DO PODER, APOIANDO O MAL E O PECADO.

Rainha do Rosário e da Paz de Itapiranga, desterrai para longe da Amazônia os perigos, as armadilhas e as mentiras criados pelos homens orgulhosos e poderosos que querem tudo dominar. Desterrai o nosso Amazonas dos embustes de satanás, que deseja destruir as famílias!

Última parte do Segredo revelado sobre o Brasil e o Amazonas

(Conforme mensagem da Santíssima Virgem transmitida a Edson Glauber, no dia 26.04 1996, Itapiranga-AM)

 

A Virgem revelou-me que haverá aqui, no Amazonas, se os homens não mudarem o rumo de suas vidas por meio da conversão, da oração, do sacrifício e da penitência, uma grande revolução sangrenta que será motivo de um grande derramamento de sangue.

Entendam bem as minhas palavras: se os homens não mudarem o rumo de suas vidas, se continuarem obstinados nos seus erros, sendo desobedientes a Deus.

Se isto vier a ocorrer, devido aos pecados que o povo comete contra Deus, o Amazonas deverá sofrer por um certo período. Muitas famílias terão os seus lares destruídos e saqueados, seus filhos mortos, e outros sofrerão as consequências da violência e do abuso daqueles que deixaram o seu coração ser dominado pelo espírito do mal.

Esta revolução se dará devido à ganância do homem pela riqueza e pelo poder, querendo tudo possuir e obter injustamente. Isto envolverá pessoas importantes e os poderosos, pensando em seus próprios interesses, entregarão à morte a vida de muitas pessoas inocentes. Será o meio que o demônio se utilizará, para que a guerra e a falta de paz venham para o Brasil, pois envolverá outros países.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.