SPOROČILA PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA – IZBOR

Leta 1998 je Edson od Jezusa in Marije prejel sporočila v zvezi s pobožnostjo k svetemu Jožefu, namenjena pa so bila papežu in Cerkvi. Takole pripoveduje:
»Jezus, naš Gospod, in Devica Marija, njegova Mati, sta mi v zadnjem času razodela pomembne stvari o svetem Jožefu. Njuna volja in obenem prošnja je, naj se človeštvo posveti prečistemu Srcu svetega Jožefa, tako bo lahko sveti Jožef delil svojo milost in blagoslov v korist Svete Cerkve in vsega sveta. S tovrstno posvetitvijo želi naš Gospod Bog počastiti svetega Jožefa, da bi bilo njegovo Srce združeno s Srci Jezusa in Marije, da bi bil naš priprošnjik in varuh v trenutkih preizkušenj za Cerkev in svet ter tako preprečil mnogo gorja, ki lahko v kratkem prizadene svet.«
SPOROČILO PREČISTEGA SRCA SV. JOŽEFA, 2. marca 1998, ob 21.37
Tokrat se je sveti Jožef prikazal z Detetom Jezusom, ki je sklanjalo glavo kot bi počivalo na njegovem prečistem Srcu. Jezus je v rokah držal nekaj lilij. Sveti Jožef je bil zelo srečen, smehljal se je. Oblečen je bil v rjav plašč in belo tuniko. Ta večer je najprej spregovoril Jezus.
»Dragi moj sin, ozri se na to Moje Srce. Tu, v tem Srcu je Moj dom; Moje Srce je namreč čisto in sveto. Naj bodo taka vsa srca in naj postanejo Moja prebivališča na zemlji. Naj posnemajo Moje Srce, da bodo lahko sprejemala milost in blagoslov, ki ju podeljujem.«
Takoj nato je sveti Jožef podal naslednje sporočilo:
»Bodi blagoslovljen, dragi moj sin. Blagoslavljam tvojo mamo in vso tvojo družino. Predragi sin, Bog, naš Gospod, želi skozi češčenje mojega Srca podeliti človeštvu obilo milosti. Moj nebeški Sin, Jezus in Gospod, ki sem ga na zemlji vzgajal z očetovsko ljubeznijo, želi, da bi vsakdo širil češčenje mojega Srca med vse, ki so potrebni nebeške milosti. Naroča tudi, naj vsak z dobrimi deli in dejanji pomaga pomoči najbolj potrebnim.
Vsem, ki bodo častili moje prečisto Srce in opravljali dobra dela, še posebej tistim, ki bodo služili bolnikom in umirajočim, katerim sem tolažba in zavetnik, obljubljam, da bodo ob koncu svojega življenja deležni milosti srečne smrti. Jaz sam bom njihov zagovornik pred Sinom Jezusom in s svojo Nevesto, presveto Marijo, jih bova z vdano prisotnostjo tolažila v zadnjih urah zemeljskih bridkosti, da bodo lahko počivali v miru naših Src.
Kot si lahko videl mojega Sina Jezusa nagniti glavo na moje Srce, tako bova jaz in moja Nevesta, presveta Marija, pripeljala te duše v nebeško slavo, pred obličje njihovega Odrešenika, mojega Sina Jezusa Kristusa, da bodo lahko počivale sloneč na njegovem Svetem Srcu, svetlem žarišču najsvetejše in najvišje ljubezni.
Vse blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu nasvidenje!«
Medtem ko sta odhajala, je Dete Jezus na vse nas potreslo lilije iz Svojega naročja, ki predstavljajo milost, ki jo deli po prečistem Srcu svetega Jožefa.
SPOROČILO PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA, 3.MAREC 1998 (3. marca 1998, okrog 21.30)
Sveti Jožef se je prikazal v beli tuniki in belem plašču, z lilijo in Detetom v naročju, prav tako oblečenim v belo. Posredoval je sledeče sporočilo:
2
»Dragi moj sin, prisluhni mi in vsem povej o tem, kar ti nocoj razodevam po Božji volji. Še prej pa te blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vsem vam podeljujem Kristusov mir.
Predragi sin, greh se tako močno širi! Ljudje se pustijo zvabiti v najbolj podle satanove pasti. Zaveznik pogubljenja hoče uničiti vse ljudi, njegov cilj je propad vseh. Ljubosumen je in sovraži vse človeštvo. Mnogi prestajajo številne nadloge in skušnjave, ki jih Božji nasprotnik neprenehoma nastavlja z namenom, da bi uničil neumrljive človeške duše, ki so bile ustvarjene za Boga. Eden od načinov, ki jih uporablja, je greh zoper sveto čistost, krepost, ki je Bogu še posebej všeč. Na ta način si satan prizadeva izmaličiti Božjo podobo, ki je v vsakem človeku. Prav zato Bog vsemu človeštvu naroča, naj se izroči mojemu prečistemu Srcu. Ljudem želi podeliti milost, da premagajo skušnjave in vsakodnevne napade satana.
Ljubi otrok, moj Sin Jezus ti je razodel moč, ki ga ima moje ime, ko ga kličeš. Dovolj je poklicati moje ime, da se razbežijo vsi demoni. Vsem vernim, ki bodo z zaupanjem in ljubeznijo častili moje prečisto Srce, obljubljam, da bodo živeli v milosti svete čistosti duše in telesa ter imeli moč in vse potrebno za premagovanje satanovih napadov in skušnjav.
Varoval jih bom kot dragoceni del samega sebe. Ta milost pa ni namenjena samo častilcem mojega prečistega Srca, temveč vsem njihovim družinskim članom, ki so potrebni moje nebeške pomoči.
Vse blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu nasvidenje.«
SPOROČILO PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA 4.MAREC 1998 (4. marca 1998, okrog 21.10)
Kot običajno po molitvi se je sveti Jožef prikazal v moji sobi, da bi mi posredoval svoje sporočilo. Ta večer je prišel v vijoličnem plašču in zeleni tuniki. V desni roki je imel nekaj podobnega palici in kazal je na svoje prečisto Srce, ki je oddajalo izredno močne svetlobne žarke.
»Dragi moj sin, danes je prva sreda v mesecu. Moje prečisto Srce izliva neskončno milost na vse, ki se zatekajo k moji priprošnji. Vsako prvo sredo bodo ljudje prejeli veliko milost, deležni bodo mogočnih studencev izredne milosti.
Z vsemi, ki me častijo in ki se k meni zatekajo, delim vso milost, ves blagoslov, vso ljubezen in vse kreposti, ki sem jih prejel od svojega Božjega Sina in Neveste, Presvete Marije, v času, ko sem živel na zemlji, pa tudi vso tisto milost, ki sem je nadalje deležen v slavi nebes. Predragi sin, kolikšno slavo in čast mi je izkazal Nebeški Oče. Z radostjo je razvnel moje Srce, ko mi je v varstvo zaupal Svojega ljubljenega Sina Jezusa Kristusa in mi tako podelil čast, da ga lahko zastopam v svetu. Ta izjemna čast je moje Srce tako presenetila, da sem se počutil nesposobnega in nevrednega tolikšne naklonjenosti in dobrote. In vendar sem vse prepustil Gospodu ter sem bil kot Njegov služabnik pripravljen izpolniti Njegovo Presveto voljo. Lahko si predstavljaš, otrok moj, kako veselo je bilo moje Srce: Sin Najvišjega je bil v mojem varstvu in pred ljudmi priznan kot moj zakoniti sin! V človeških očeh je to nemogoče, a pri Bogu je mogoče vse, če le hoče tako. Zaradi velike milosti in radosti, ki ju je Bog podelil mojemu Srcu, in zaradi tako velike skrivnosti obljubim, da bom pri Njem posredoval za vse, ki častijo moje Srce in se k meni zatekajo. Podelil jim bom milost, da bodo lahko rešili tudi najhujše težave, in jim priskočil na pomoč v tistih izjemnih potrebah, ki se zdijo v človeških očeh nerešljive.«
SPOROČILO PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA, 5. marca 1998, okrog 21.15, prvi petek v mesecu
PRIKAZANJE SVETE DRUŽINE
3
Jezus: »Jaz sem pravi mir. Ta mir podeljujem vsem ljudem. Sem Jezus Kristus, Odrešenik vsega človeškega rodu. Želim, da bi vsi ljudje častili Brezmadežno Srce Moje Matere, Presvete Device Marije, in prečisto Srce svetega Jožefa. Iz ljubezni do grešnikov želi Moje Sveto Srce podeliti nov val milosti. Poglej, Moj sin, skozi ti srci (Jezus pokaže na srca Marije in svetega Jožefa) želim vse pritegniti k sebi, po teh srcih delim svojo milost in blagoslov. Po njiju bodo ljudje hitro prispeli v Moje Sveto Srce.
Ljudem povej, naj ne zapravijo milosti, ki sem jim jo namenil. Če bodo častili omenjeni Srci, bodo častili in slavili Mene. Presveto Mater Marijo in Mojega deviškega očeta Jožefa sem izbral, da sta lahko skrbela zame, Božjega Sina, in mi stala ob strani v času Mojega Božjega poslanstva na zemlji. Kdor ju bo častil, bo častil Mene, počastil bo namreč Mojo odločitev, da sem ju izbral za Svoje zemeljske starše. Znova blagoslavljam vse Svoje otroke: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu nasvidenje!«
Marija: »Dragi otroci, častite Svete rane mojega Sina Jezusa Kristusa, saj vam Bog po njih deli milost, ki jo potrebujete za svoje spreobrnjenje in za spreobrnjenje svojih bratov.
Poskrbite, da boste v tem postnem času premišljevali Sveto trpljenje mojega Sina Jezusa Kristusa in tako doumeli, kaj je moral prestati in pretrpeti, da vas je osvobodil teže grehov. Ta čas vam je namenjen, da se spravite z Bogom in z ljudmi. Živite po svetih Božjih zapovedih. Poskrbite, da boste močni in trdni v preizkušnjah ter zvesti Njegovemu zakonu ljubezni. Bog ljubi zvestobo, zatorej, dragi otroci, čim zvesteje in odgovorneje izpolnjujte obveznosti, ki jih imate kot kristjani, da vam bo dano doumeti Božjo ljubezen in boste lahko deležni Njegove milosti. Z molitvijo posredujem za vas pri svojem Sinu Jezusu in vam stojim ob strani. Ne obupajte torej; le pogumno!
Vse blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu nasvidenje!«
Sveti Jožef: »Dragi moj sin, znova bi ti rad spregovoril o milosti, ki jo želi moje prečisto Srce razliti na vse človeštvo. Zaradi ljubezni, ki ga žene, si moje prečisto Srce na vse načine prizadeva, da bi ljudi obvarovalo greha. Moj Sin Jezus želi, da bi bili po mojem Srcu vsi ljudje deležni Njegovega blagoslova. Vem, da so mnogi med vami v velikih težavah, saj si zadnje čase ljudje ne izkazujejo več ljubezni in medsebojne pomoči. Njihova srca so polna ošabnosti, dvoličnosti, laži, goljufije, častihlepnosti, prekletstva, bede in vseh drugih zmot, ki so posledica oddaljitve od Boga. Sin moj, glej koliko sem trpel ob svojem Sinu Jezusu in Presveti Nevesti Mariji. Povedal sem ti že, da sem od Nebeškega Očeta prejel poslanstvo varuha in zaščitnika Jezusa in Marije.
Sin moj, moje Srce je bilo v stiski. Bili smo preprosti in s skromnimi sredstvi sem si prizadeval, da bi Sinu omogočil življenje, vredno Sina Najvišjega. Edino možnost za preživljanje družine mi je dajal poklic mizarja. Delo ni vselej nudilo ustreznega zaslužka in tudi v tistem času življenje ni potekalo brez težav. Vendar sem vseskozi zaupal v Božjo previdnost, ki nam je pomagala tako, da nama je z Marijo dala najnujnejše za lastno preživetje in da sva lahko preživljala Božje Dete, najinega ljubljenega Sina Jezusa Kristusa.
Moje Srce je bilo zelo žalostno, mislil sem namreč, da Sinu Jezusu ne omogočam primernega življenja. Bog je vse to dopuščal, da bi napredoval v zaupanju v Božjo previdnost in da bi se moja duša ozaljšala s krepostjo in ponižnostjo, da bi tako postal zgled vsem možem in delavcem. Le ti bi morali svoje delovne zadolžitve izpolnjevati z ljubeznijo in potrpežljivostjo, saj sem vzor vsem, ki delajo. Zatorej, predragi sin, oznani vsem, ki bodo častili moje Srce in imeli popolno zaupanje vame in moje posredovanje, mojo obljubo, da jih ne bom zapustil. Prosil bom Gospoda, naj jim z Božjo previdnostjo pomaga v težavah in življenjskih preizkušnjah, ko se bodo znašli pred problemi, bodisi materialne ali duhovne narave.
4
Očetje in matere, ki se bodo s svojimi otroki posvetili mojemu Srcu, bodo v bridkostih in težavah ter pri vzgoji in skrbi za otroke deležni moje pomoči. Kot sem Sina Najvišjega vzgajal po Svetih Božjih zakonih, tako bom pomagal vsem očetom in materam, ki bodo svoje otroke posvetili meni. Pomagal jim bom, da jih vzgajajo z ljubeznijo in po Svetih Božjih zakonih, da bodo lahko stopili na varno pot odrešenja.
Obračam se na vse ljudi, posvetite se mojemu prečistemu Srcu. Posvetite mi vse: življenje, družine, svoje delo. Moje Srce predstavlja namreč nov vir milosti, ki jih Bog podeljuje vsemu svetu. Moje sporočilo je namenjeno vsemu človeštvu. Čez ves svet in čez celotno Sveto Cerkev razprostiram svoje varstvo. Zaupajte vame in deležni boste vse potrebne milosti.
Vse blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu nasvidenje!«
SPOROČILO PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA 5. MARCA 1998 (5. marca 1998, okrog 21.15)
Nocoj me je obiskala Sveta Družina. Sveti Jožef je nosil plašč bež barve in pepelnatomodro tuniko. V naročju je imel Dete Jezusa, oblečeno v sinjemodro tuniko. Marija je imela belo tančico in pepelnatomodro obleko.
Vsi trije so bili oviti v zelo močno svetlobo. Tokrat je z materinsko ljubečim glasom prva spregovorila Marija.
»Dragi moj sin, po meni nocoj Bog, naš Gospod, podeljuje Svoj mir ljudem vsega sveta. Blagoslavljam tudi vse družine in jih naprošam, naj si prizadevajo za mir v svojih domovih in živijo v tesni povezanosti z Bogom.
Če hočejo biti deležne Božjega miru in blagoslova, morajo živeti v Božji milosti. Za družino, ki ne živi v povezanosti z Bogom, je namreč greh kot nekakšen pritajeni rak. Bog želi, da bi se v teh težkih časih vsaka družina izročila v varstvo Sveti Družini. Jaz, moj Sin Jezus in moj prečisti ženin sveti Jožef želimo sleherno družino obvarovati pred napadi satana. Družine naj živijo po mojih priporočilih in po sporočilu, ki ga danes Bog pošilja po meni.
Blagoslavljam vse: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu nasvidenje!«
Ko mi je Marija posredovala sporočilo, je rekla: »Sedaj prisluhni mojemu prečistemu ženinu Jožefu.« Takoj nato je sveti Jožef spregovoril:
»Dragi moj sin, moje Srce želi nocoj ljudem podeliti veliko milost. Srčno si namreč prizadevam, da bi se vsi grešniki spreobrnili in dosegli odrešenje. Naj se ne bojijo približati se mojemu Srcu. Rad bi jih pritegnil k sebi in jih varoval. Veliko je takih, ki zaradi težkih grehov tavajo daleč od Gospoda. Mnogi moji otroci so zašli, ker nasedajo satanovim zvijačam. Zagovornik pogubljenja jih hoče spraviti v obup s prepričevanjem, da ni izhoda. Če namreč obupate in ne zaupate v Božje usmiljenje, postanete za satana lahek plen; zato vsakemu grešniku, tudi če je odgovoren za strahotne grehe, pravim, naj zaupa v Gospodovo ljubezen in odpuščanje in naj obenem upa vame in v mojo priprošnjo.
Vsem, ki se bodo z zaupanjem zatekli k meni, bom zagotovil pomoč, da si bodo ponovno pridobili Božjo milost in Gospodovo usmiljenje.
Poglej, sin moj: Nebeški Oče mi je v varstvo zaupal Svojega Božjega Sina Jezusa Kristusa, Sveti Duh pa Svojo Brezmadežno Nevesto. Skrb za Jezusa in Marijo, ki sta živela ob meni pod isto streho, je moje Srce prežemala z neizmernim mirom in radostjo.
5
Naša Srca so se ljubila. Živeli smo v troedini ljubezni, ki pa je bila združena v enotno daritev Večnemu Očetu. Naša Srca so se stapljala v najčistejšo ljubezen in postala tako eno samo srce, živeče v treh osebah, ki so se resnično ljubile.
Pomisli torej, otrok moj, v kolikšni stiski in žalosti je bilo moje Srce, ko sem videl malega Jezusa, svojega Sina, v življenjski nevarnosti zaradi Heroda, ki je v obsedenosti s hudobnim duhom naročil pobiti nedolžne otroke. Zaradi velike nevarnosti, ki jo je prestajal moj Sin Jezus, je moje Srce utrpelo hudo stisko in bolečino. Nebeški Oče nas tedaj ni zapustil. Poslal nam je Svojega angela glasnika, da nas je usmerjal in mi pokazal, katero odločitev moram sprejeti v težkem in bolečem trenutku.
Moj sin, opominjaj grešnike, naj v hudih življenjskih preizkušnjah in nevarnosti, ki lahko pogubi njihove duše, ne obupujejo. Vsem, ki bodo zaupali v moje neomadeževano in čisto Srce ter ga vdano častili, obljubljam, da bodo deležni milosti moje tolažbe v najtežjih dušnih bridkostih, tudi tedaj, ko bi se zaradi težkih grehov znašli v nevarnosti pogubljenja. Grešnikom, ki se bodo zatekli k meni, obljubim milost svojega Srca, če se bodo odločili za zadoščevanje grehom, se jih kesali in jih resnično obžalovali.
Vsem grešnikom zato danes pravim, naj se ne bojijo satana in naj zaradi težkih grehov ne izgubijo upanja. Raje naj se zatečejo v moje naročje in se privijejo k mojemu Srcu, da bodo lahko deležni milosti in večnega zveličanja.
Sedaj naj ves svet prejme moj blagoslov: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu nasvidenje!«
SPOROČILO PREČISTEGA SRCA SV. JOŽEFA
(6. marca 1998, okrog 21.15, prvi petek v mesecu)
SVETA DRUŽINA
Jezus: ”Jaz sem pravi mir. Ta mir podeljujem vsem ljudem. Sem Jezus Kristus, Odrešenik vsega človeškega rodu. Rad bi, da bi vsi ljudje častili Brezmadežno Srce moje Matere, Presvete Device Marije, in Prečisto Srce svetega Jožefa. Iz ljubezni do odrešenja grešnikov želi Moje Sveto Srce podeliti nov val milosti.
Poglej, moj sin, preko teh src (Jezus pokaže na srca Marije in svetega Jožefa), želim vse pritegniti k sebi in po teh srcih delim svoje milosti in blagoslove. Po njih bodo ljudje hitro dospeli v moje Sveto Srce. Ljudem povej, naj ne zapravljajo milosti, ki sem jim jih namenil. Če bodo častili omenjeni Srci, bodo častili in slavili mene. Presveto Mater Marijo in mojega deviškega očeta Jožefa sem izbral, da sta lahko skrbela zame, Božjega Sina, in mi stala ob strani v času mojega božjega poslanstva na zemlji. Kdor ju bo častil, bo častil mene, počastil bo namreč mojo odločitev, da sem ju izbral za svoja zemeljska starša.
Znova blagoslavljam vse svoje otroke: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu nasvidenje!”
»Želim, da se prvo sredo po prazniku mojega Svetega Srca in Brezmadežnega Srca Marijinega postavi za praznik Prečistega Srca sv. Jožefa.«
6
SPOROČILO PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA, (7. marca 1998, okrog 21.20; prva sobota v mesecu)
Sveti Jožef se je prikazal v zelenem plašču in temno sivi tuniki. Za desno roko je držal Jezusa. Marija je bila v sinjemodrem plašču in beli obleki z belo tančico. Dete je nosilo tuniko svetlo rumene barve.
»Dragi moj sin, nocoj vas blagoslavljam skupaj s Sinom Jezusom in svojo Nevesto, Presveto Marijo: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Predragi, moj Sin Jezus je zelo ogorčen nad grehi človeštva. Rad bi izvršil Božjo sodbo nad vsemi, ki se ne zmenijo za kesanje in trmasto vztrajajo v grehu. Jaz pa, otrok moj, zadržujem Njegovo mogočno roko in mu tako onemogočam, da bi izvršil svojo pravico nad človeštvom. Zaradi milosti svojega Srca in ker mi je bilo dano živeti z njim in ga z očetovsko ljubeznijo vzgajati ter biti deležen njegove sinovske ljubezni, Ga prosim, naj ne kaznuje človeštva zaradi njegovih zločinov. Zaradi vseh, ki v svoji skromnosti častijo in bodo častili moje prečisto Srce, naj blagovoli podeliti svetu svoje usmiljenje. Kako številni so grehi človeštva, otrok moj!
Ljudje se morajo spokoriti za vse, kar so storili napak. Nehvaležneži nenehno žalijo Boga. Veliko je hudih žalitev, bogoskrunstva in ravnodušnosti. Prav zato prihaja do katastrof, kot so vojne, lakota, kuga in mnoge druge nesreče. Človeka doletijo, ker se upira Bogu. Bog daje ljudem svobodo, da si lahko utirajo lastno pot, s tem pa jim dokazuje, da brez Njega ne morejo biti srečni. Dopušča, da veliko trpijo, saj bi jim rad pokazal posledice, ki jih v njihovem življenju povzroča greh. Božja pravičnost tako kaznuje človeštvo, ker noče slediti Božji volji. Dragi moj sin, zadnje čase človeštvo vse bolj vztraja v grehu. Namesto Božje ljubezni in Božjih zapovedi ga zanimajo predvsem posvetni užitki. Bog ne bo prizanašal s sodbo, izvršila se bo iznenada in na način, ki ga svet še ni videl. Sin moj, povej vsem častilcem mojega prečistega Srca, da bodo deležni milosti mojega varstva pred zlom in pred vsemi nevarnostmi. Tisti, ki se mi bodo popolnoma prepustili, jih nesreče, vojne, lakota, kuga in druge ujme ne bodo prizadele. Moje Srce jim bo nudilo varno zatočišče. Tu, v mojem Srcu bodo obvarovani Božje sodbe. Zaradi češčenja in predanosti mojemu Srcu jih bo Jezus gledal v luči Svojega usmiljenja. Razvnel bo Svojo ljubezen in bo vsem, ki bodo v mojem Srcu, omogočil vstop v slavo Svojega Kraljestva.
To je moje nocojšnje sporočilo.
Blagoslavljam vas: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu nasvidenje!«
SPOROČILO PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA, 8. marca 1998, okrog 21.20
Sveti Jožef je nosil temno rjavo tuniko in svetlo rjav plašč. Obkrožalo ga je dvanajst angelov z velikimi krili.
”Dragi moj sin, najina srečanja moje Srce napolnjujejo z radostjo, ker želim deliti milosti, kot mi to naroča in dopušča Gospod. Po svojem Srcu hočem namreč vse ljudi pripeljati k Bogu. Tukaj, v mojem Srcu, bodo vsi deležni varstva in preko tega Srca bodo lahko razumeli Božjo ljubezen v svojem življenju.
Predragi, vsi, ki bodo širili čaščenje mojega Srca in ga bodo z iskreno ljubeznijo tudi sami častili, so lahko prepričani, da bodo njihova imena vtisnjena v mojem Srcu tako, kot sta ‘Križ’ mojega sina Jezusa in črka ‘M’ Marija vtisnjena v njem v podobi ran. To velja tudi za vse duhovnike, saj so deležni moje posebne ljubezni.
7
Duhovnike, ki bodo gojili in širili čaščenje mojega srca, bo Bog obdaril z milostjo, da bodo lahko ganili še tako zakrknjena srca in spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike. Ko bi le vsi širili čaščenje mojega Srca! Sam Bog tako želi. Naj prejmejo moj blagoslov vsi, ki se bodo odzvali temu klicu.”
Zaupno osebno sporočilo: ”Dragi moj sin, razširjaj med vse ljudi to čaščenje. Bogu si namreč zavezan kot apostol mojega Srca. Vsem pripoveduj o moji ljubezni. Kasneje ti bom spregovoril o drugih rečeh, pomembnih za zveličanje mnogih duš. Bog ti je namenil posebno poslanstvo. Zaupaj vame in razumel boš, na kakšen način ga moraš izpolniti.
Blagoslavljam te: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu nasvidenje!”
SPOROČILO PRESVETE DEVICE MARIJE, 9. marca 1998, okrog 21.20
Sveti Jožef je prišel v vijoličastem plašču in beli tuniki, Marija pa v modrem ogrinjalu in beli obleki. Dete Jezus je bil v naročju svetega Jožefa, oblečen v belo.
”Dragi moj sin, jaz, moj Sin Jezus in moj Prečisti ženin sveti Jožef v tej noči blagoslavljamo ves svet. Vse pozivam, da prisluhnejo svetim sporočilom našega Gospoda in po njih živijo. Naj se spreobrnejo! Vsak dan naj še naprej molijo Sveti Rožni venec in, ljubi otroci, še posebej sedemkrat ”Vero”. V Amazoniji se bodo ljudje množično odvrnili od vere, ravno zato naprošam vse, naj vseskozi molijo in nadaljujejo s sedemkratno molitvijo ”Vere”. Mnogi bodo namreč v težkih trenutkih, ki prihajajo, izgubili vero in zapustili Sveto Cerkev. Da bi lahko preprečili to zlo in mračne dneve, jih jaz, njihova Mati, pozivam k vztrajnosti v molitvi. Nebeški Oče mi nocoj naroča, da razkrijem obljubo svojega Brezmadežnega Srca vsem, ki bodo vdano častili in ljubili Srce mojega Ženina Jožefa.
Otrok moj, vsem častilcem njegovega Prečistega Srca sporoči, da bodo deležni posebnih milosti in moje materinske navzočnosti. Z Materinskim Srcem stojim ob strani sleherni hčeri in slehernemu sinu, jim pomagam in jih tolažim, kot sem v zemeljskem življenju pomagala in tolažila svojega Prečistega Ženina Jožefa. Za karkoli bodo z zaupanjem prosili moje Srce, obljubljam, da bom posredovala pri Nebeškem Očetu, svojem Božjem Sinu Jezusu in pri Svetem Duhu. Izprosila jim bom milost za dosego popolne svetosti in da bodo posnemali kreposti mojega Ženina Jožefa s tisto dovršeno ljubeznijo, s katero je bilo prežeto njegovo življenje. Otrok moj, ljudje se bodo na ta način naučili ljubiti mojega sina Jezusa in mene z ljubeznijo mojega Ženina Jožefa. Tako bodo deležni najčistejše ljubezni naših treh Src.
Jaz, moj Sin Jezus in Prečisti Ženin Jožef stojimo ob strani vsakemu od vas; ničesar se vam ni treba bati, saj vas bodo naša Srca zmeraj varovala. Vse blagoslavljam: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu nasvidenje!”
Po Marijinem sporočilu je Sveta Družina podelila svoj blagoslov in medtem ko so se dvigovali proti nebu, se je Marija nasmehnila in rekla: ”Na koncu bodo naša združena Srca zmagala!”
SPOROČILO NAŠEGA GOSPODA JEZUSA KRISTUSA, 10. marca 1998, okrog 21.20
Nocoj je sporočilo posredoval Jezus.
»Dragi moj sin, danes pošiljam milost iz Svojega Srca in blagoslavljam vse človeštvo. Želim, da bi vsi ljudje častili prečisto Srce Mojega deviškega očeta Jožefa. Tisti, ki izkazujejo čast njegovemu Srcu, Me osrečujejo. Naj ti bo dana možnost, da vsem oznaniš to pobožnost. To je poslanstvo, ki ti ga dajem.
8
Povedal sem ti že: ljubi Jožefa, Mojega deviškega očeta, kot ga ljubim Jaz, tako boš izpolnil Mojo voljo in me v vsem posnemal. Moj namen je, da bi se vsi grešniki zveličali. Ljubim vse, sem njihov Bog, ustvaril sem jih in želim, da so ob meni srečni in da so deležni Moje ljubezni in nebeške slave. Ljubi Moj sin, ravno zato bodo vsi, ki bodo častili prečisto Srce Mojega deviškega očeta Jožefa, prejeli milost za premagovanje ovir, ki jih nastavlja sovražnik odrešenja, in tako dosegli zmago ter prejeli zasluženo plačilo v Kraljestvu Mojega Nebeškega Očeta.
Tisti, ki bodo vdano častili njegovo prečisto Srce, bodo nedvomno deležni velike slave v nebesih. Duše, ki bodo zveste svetemu Jožefu, Mojemu deviškemu očetu, bodo lahko blaženo zrle v Presveto Trojico in bodo v polnosti spoznale Troedinega Boga, Trikrat Svetega. V nebeškem Kraljestvu se bodo veselile prisotnosti Moje nebeške Matere in svetega Jožefa, Mojega deviškega očeta ter vseh nebeških čednosti, ki jih od večnosti hranim zanje. Te duše bodo deležne posebne ljubezni Presvete Trojice in Moje Matere, Presvete Marije in bodo kot najlepše lilije obdajale prečisto Srce Mojega deviškega očeta Jožefa.
To je moja velika obljuba ljudem vsega sveta in častilcem Mojega deviškega očeta Jožefa. Bodi blagoslovljen, sin Moj. Blagoslavljam vso tvojo družino in ves svet. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kmalu nasvidenje!«
OBLJUBE PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA
Skozi vsa ta leta v različnih sporočilih je sveti Jožef objavil obljube njegovega prečistega Srca.
»Obljubim vsem tistim, ki bodo častili to moje prečisto Srce in bodo tu na zemlji izvrševali dobra dela v korist najbolj potrebnim, posebno bolnikom in umirajočim, katerim sem tolažba in varuh, bodo prejeli v zadnjem trenutku njihovega življenja milost srečne smrti. (2.marec 1998)
Obljubim vsem vernim, ki bodo častili to moje prečisto Srce z vero in ljubeznijo, milost da bodo živeli v sveti čistosti duše in telesa in moč ter vse potrebno za zmago vseh satanovih napadov in skušnjav.
Jaz sam jih bom branil kot moj dragoceni del. Ta milost ni namenjena samo tistim, ki bodo častili to moje Srce, temveč tudi njihovim družinskim članom, ki so potrebni moje nebeške pomoči.(3.marec 1998)
Obljubim, da bom prosil pred Njim, za vse tiste, ki se bodo k meni zatekli s češčenjem tega Srca, milost, da bodo rešili tudi najbolj težke probleme in najbolj nujne potrebe, ki se v očeh ljudi zdijo nemogoče za rešitev, ki pa bodo z mojim posredovanjem pri Bogu postali rešljivi. (4.marec 1998)
Obljubim da bom vsem, ki bodo imeli zaupanje v to moje neomadeževano in čisto Srce in ga vdano častili, podelil milost moje tolažbe v njihovih najtežjih dušnih bridkostih in v nevarnosti pogubljenja, v primeru da bi po nesreči izgubili Božjo milost, zaradi svojih težkih grehov. (5.marec 1998)
Povej vsem tistim, ki bodo častili to moje Srce in bodo imeli polno zaupanje vame in v mojo priprošnjo, mojo obljubo, da jih ne bom zapustil v njihovih težavah in preizkušnjah življenja, ker bom prosil Gospoda, da jim pomaga z njegovo Božjo previdnostjo, tako v materialnih kot v duhovnih problemih. (6.marec 1998)
Očetje in matere, ki se bodo posvetili mojemu Srcu s svojimi družinami, bodo imeli mojo pomoč v njihovih stiskah in problemih pri vzgoji in skrbi za svoje otroke, tako kot sem vzgajal Sina Najvišjega po Svetih Božjih Zakonih, tako bom pomagal očetom in materam, ki mi bodo posvetili svoje otroke, pri vzgoji v ljubezni in v Svetih Božjih Zakonih, da bi našli varno pot odrešenja. (6.marec 1998)
9
Sin moj, povej vsem tistim, ki bodo častili to moje prečisto Srce, da bodo prejeli milost in varstvo pred vsem zlom in vsemi nevarnostmi. Tisti, ki se mi bodo izročili, jih nesreče, vojne, lakota, kuga in druge ujme ne bodo prizadele, temveč bodo imeli v mojem Srcu varno zatočišče. V tem mojem Srcu bodo vsi varovani pred Božjo Pravičnostjo v dneh, ki pridejo. Tiste, ki se bodo posvetili mojemu Srcu, ga častili jih bo moj sin Jezus gledal v luči usmiljenja. Jezus bo razvnel svojo ljubezen in bo vsem, ki jih bom dal v svoje Srce, omogočil vstop v slavo Božjega kraljestva. (7. Marec 1998)
Moj dragi sin, vsi tisti, ki bodo razširjali češčenje mojega Srca in ga bodo z iskreno ljubeznijo tudi sami častili, naj bodo prepričani, da bodo njihova imena vtisnjena v njem, kot sta križ mojega sina Jezusa in črka M – Marija vtisnjeni v njem v obliki ran. To velja tudi za vse duhovnike, kajti ljubim jih s posebno ljubeznijo. Duhovnike, ki bodo gojili in širili češčenje mojega Srca, bo Bog obdaril z milostjo, da bodo lahko ganili še tako zakrknjena srca in spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike. (8.marec 1998)
Devica Marija: Nebeški Oče mi v tej noči dovoljuje, da razkrijem obljubo mojega Brezmadežnega Srca vsem, ki bodo pobožno častili in ljubili Srce mojega ženina Jožefa. Sin moj povej vsem, ki bodo častili njegovo prečisto Srce, da bodo deležni na poseben način moje materinske navzočnosti v njihovih življenjih, ker bom jaz stala ob strani vsakemu sinu in vsaki hčeri, jim pomagala in tolažila z mojim Materinskim srcem, kot sem pomagala in tolažila v zemeljskem življenje svojega prečistega ženina Jožefa. Za vse, karkoli bodo z zaupanjem prosili moje Srce, obljubljam, da bomo posredovala pred Večnim Očetom, pri mojem Božjem Sinu Jezusu in pri Svetem Duhu. Izprosila jim bom milost za dosego popolne svetosti in milost, da bodo posnemali kreposti mojega ženina Jožefa, s tisto dovršeno ljubeznijo, s katero je bilo prežeto njegovo življenje. (9. Marec 1998)
Naš Gospod Jezus: sin moj, vsi, ki bodo častili prečisto Srce mojega deviškega očeta Jožefa, bodo prejeli milost zadnji dan svojega življenja in v uri svoje smrti, da bodo premagali prevare sovražnika odrešenja in dosegli zmago in zasluženo poplačilo v Kraljestvu mojega Nebeškega Očeta.
Tisti, ki bodo pobožno častili to prečisto Srce na tem svetu naj z gotovostjo vedo, da bodo prejeli veliko slavo v Nebesih, milost, ki je ne bodo deležni tisti, ki ga ne bodo častili kot prosim.
Duše, predane mojemu deviškemu očetu Jožefu bodo blaženo zrle Presveto Trojico in bodo v polnosti poznale Troedinega Boga, trikrat Svetega. V Nebeškem kraljestvu bodo uživale prisotnost moje Nebeške Matere in mojega deviškega očeta Jožefa, ter vseh nebeških čudežev, ki jih od večnosti hranim zanje. Te duše bodo dragocene Sveti Trojici in moji Materi, Presveti Mariji in bodo kot najlepše lilije obkrožale prečisto Srce mojega deviškega očeta Jožefa. To je moja VELIKA OBLJUBA VSEM LJUDEM SVETA, KI SO PREDANI MOJEMU DEVIŠKEMU OČETU JOŽEFU. (10. MAREC 1998)
VELIKA OBLJUBA PREČISTEGA SRCA SV. JOŽEFA, 7. 3. 1998
Moj sin, povej vsem, ki bodo častili to Prečisto Srce, bodo prejeli milost, da jih bom varoval pred vsem zlom in nevarnostmi. Tisti, ki se meni posvetijo ne bodo umrli zaradi nesreč, vojn, lakote, kuge in drugih katastrof, ampak jim bo moje srce varno zatočišče. Tu v mojem Srcu bodo vsi zaščiteni pred Božjo pravičnostjo v prihodnjih dneh. Tisti, ki se posvetijo mojemu Srcu in ga častijo, jih bo moj Sin Jezus gledal z usmiljenimi očmi, ker je Jezus razlil svojo ljubezen in jih bo dvignil v slavo svojega Kraljestva, vse tiste, ki so v mojem Srcu (7.3.1998)
10
Posvetitev Mariji, Kraljici Mladih
O Marija, Kraljica Mladine, tvojemu Brezmadežnemu Srcu se danes posvetimo. Želimo biti vedno zate tvoji zvesti služabniki.
Ljubljena Mati, reši vse mlade, ki so na poti pogubljenja. Obljubimo ti, da bomo pričevali Jezusa Kristusa vsem mladim, ki ne poznajo njegove Ljubezni in tvoje Materinske Ljubezni. Božja Mati, bodi naša vodnica. Tvoji otroci smo, krhki in majhni, ki še ne vedo kako hoditi in živeti pravo ljubezen.
Bodi naša vodnica k Jezusu. Mi te ljubimo in se ti zahvaljujemo, ker si naša Mati in Kraljica vseh mladih. Kraljuj s svojim Sinom nad svetom in med vsemi mladimi. Amen! (24.11.98)
Leta 1998 je Edson od Jezusa in Marije prejel sporočila v zvezi s pobožnostjo k svetemu Jožefu, namenjena pa so bila papežu in Cerkvi. Takole pripoveduje:
»Jezus, naš Gospod, in Devica Marija, njegova Mati, sta mi v zadnjem času razodela pomembne stvari o svetem Jožefu. Njuna volja in obenem prošnja je, naj se človeštvo posveti prečistemu Srcu svetega Jožefa, tako bo lahko sveti Jožef delil svojo milost in blagoslov v korist Svete Cerkve in vsega sveta. S tovrstno posvetitvijo želi naš Gospod Bog počastiti svetega Jožefa, da bi bilo njegovo Srce združeno s Srci Jezusa in Marije, da bi bil naš priprošnjik in varuh v trenutkih preizkušenj za Cerkev in svet ter tako preprečil mnogo gorja, ki lahko v kratkem prizadene svet.«
30. novembra 1998 (med obiskom v Italiji, v Brescii) mi je Marija posredovala naslednje sporočilo:
Mt 10,27
Kar vam pravim v temi, povejte na svetlobi; in kar slišite na uho, oznanite na strehah.
IŠČITE IN BOSTE NAŠLI, TRKAJTE IN SE VAM BO ODPRLO, PROSITE IN BOSTE PREJELI….
KDOR IŠČE NAJDE, KDOR TRKA SE MU ODPRE IN KDOR PROSI PREJME ….
»Dragi moj sin, o tem sporočilu govori s Papežem in Sveto Cerkvijo. Moj Sin Jezus Kristus in jaz, njegova mati, želiva, da bi bil ves svet posvečen prečistemu Srcu svetega Jožefa. Naj vsi prisluhnejo najinemu klicu!
Z omenjeno posvetitvijo bo Sveta Cerkev obvarovana pred marsičem hudim. Cerkev naj mojemu prečistemu ženinu Jožefu prizna čast, ki mu jo je podelil Bog! Ta želja naj se čim prej izpolni. Jezus želi slaviti zmago skupaj z mojim Brezmadežnim Srcem in s prečistim Srcem svetega Jožefa.
Vse blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!«
Ne dovolite, da vas Satan oddalji proč od Jezusa s svojimi zvijačami in pastmi, ampak poskušajte biti trdni v molitvi in prinašajte bratom Božji mir. Ne prihajam ta večer da vas obsodim ali vam sodim, ampak jaz vam povem, da moramo spremeniti način svojega življenja, ker je Gospod Bog zelo žalosten zaradi grehov v svetu. V mnogih srcih nocoj še vedno vidim nekaj madežev greha. Vabim vas, da se vedno spoveste in se približate zakramentu Evharistije. Če se prepustite Srcu mojega Sina Jezusa bo storil velike čudeže v vaših življenjih. (Naša Gospa 6.9.1999)
11
SPOROČILA, DANA V SLOVENIJI, VELJAVNA ZA VES SVET:
Sporočilo Device Marije, 19. maj 2012, Stična, Slovenija in prikazovanje svete Družine
»Mir (z vami) moji ljubljeni otroci.
Prihajam iz nebes z mojim Sinom in Svetim Jožefom, da vas blagoslovim in vam podelim mir.
Otroci moji, naj bo vaša ljubezen do naših Presvetih Src globoka, in vaše družine bodo ozdravljene in rešene vsega zla. Bog želi podeliti velike milosti vašim družinam, ampak vi morate moliti, moliti, moliti, kajti v molitvi Bog spreminja vase duše in vas dela može in žene vere.
Otroci moji, imejte vero. Bog je vedno ob vaši strani, da vam pomaga in blagoslavlja.
Jaz, vaša mati sprejemam vaše družine v moje Materinsko Srce. Moj Sin želi, da bi bili vi in vaša srca odprti do ljubezni Svetega Jožefa. Odprite vaša srca, otroci moji.
Bog želi, da se pobožnost do Svetega Jožefa razširi po vseh krajih sveta, kajti on želi rešiti družine. Sveti Jožef me danes spremlja in je ob mojemu Božjemu Sinu, kajti po njegovem posredovanju, bo veliko milosti miru in spreobrnjenja podeljeno svetu.
Zahvaljujem se za prisotnost duhovnikov in vseh vas in vam pravim, da bodo vase družine prejele prav poseben blagoslov.
Blagoslavljam vas vse: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen«
EDSONOVA KATEHEZA IN RAZLAGA:
Danes nas Naša Gospa prosi za pobožnost do treh združenih Src, da bi bile naše družine ozdravljene in rešene vsega zla. Resnično, Bog želi rešiti družine po posredovanju Presvetih Src polnih ljubezni in miru.
Tisti, ki se bo približal tem Srcem, ne bo obžaloval, ampak bo odkril Bozje usmiljenje. Jezus otrok (Jezušček) je med videnjem kazal svoje Srce in mi dal razumeti, da nas sprejema v svoje Srce. Nato je s svojimi odprtimi ročicami gledal v Nebo, kot, da bi prosil Boga Očeta za nas.
Takoj nato sem videl mapo Slovenije in nad njo Božjo roko, ki jo je blagoslavljala in ščitila.
Iz Božje roke se je nad Slovenijo razlivala velika luč, ki jo je razsvetljevala. Razumel sem, da so bile to milosti, ki jih je Bog podelil slovenskemu ljudstvu, po posredovanju treh združenih Presvetih Src Jezusa, Marije in Jožefa.
Naša Gospa mi je dala razumeti, da se je z današnjim dnem za slovensko ljudstvo začel čas milosti in blagoslova in da bo ta čas milosti z vso močjo prišel po pobožnosti do Jožefovega Najčistejšega Srca. Tri združena Presveta Srca bodo v Sloveniji uresničila velike čudeže in velika spreobrnjenja.
Jezusovo sporočilo, 23.junij 2013, Stična, Slovenija, ob koncu duhovnih vaj
12
Danes se je veliko ljudi, po treh dneh duhovnih vaj, posvetilo Jezusovemu in Marijinemu Srcu ter prečistemu Srcu svetega Jožefa. V Stični so bili prisotni ljudje iz različnih delov Slovenije, Hrvaške in Italije, skupaj z nekaterimi duhovniki. Jezus se je prikazal z našo Gospo in svetim Jožefom. Vsi trije so pokazali svoja Najsvetejša Srca, ki so izžarevala žive plamene na vse prisotne. Naš Gospod je bil tisti, ki je dal svoje sporočilo.
»Mir naših Najsvetejših Src vam vsem!
Moji duhovniki in moji ljubljeni sinovi, glejte moje srce, živo ognjišče ljubezni, vir življenja in milosti za mnoge duše. To srce toliko ljubi svet, da daruje, v teh časih, izvire tako svetih in tako čistih milosti, po brezmadežnem Srcu moje svete Matere in po prečistem Srcu mojega »očeta« Jožefa.
Jezus je z rokama pokazal na Srce naše Gospe in Srce svetega Jožefa.
Ti najsvetejši Srci sta združeni v mojem Srcu v ljubezni. In tako, kot smo mi združeni v ljubezni, ste tudi vi, ki ste se nam pridružili, združeni z nami v ljubezni. Moje Presveto Srce je potolaženo z vašo posvetitvijo in izročitvijo našim najsvetejšim Srcem.
Moj sin (Jezus Edsonu), poglej kako dragoceno se je žrtvovati za zveličanje duš. Poglej si, kako dragoceno je sodelovati za Božje kraljestvo. Tukaj, v tej državi, tako daleč od tvoje domovine, ko si zapustil svoj dom, svojo družino, ki jo tako ljubiš, da bi razširjal ljubezen naših Src do duš, ti pravim, da si našel svoje brate, svojo družino: novo družino, ki bo sestavljala krono iz vrtnic in lilij okrog naših Najsvetejših Src.
Duše bodo goreče hrepenele po Bogu in Bog bo prebival med njimi, ker je našel počivališče v njihovih srcih. Danes ste tukaj videli vžgati plamen ljubezni naših treh svetih Src v svetu in ta plamen bo vžgal ogenj povsod na vseh krajih, čist in sveti ogenj, ki bo uničil kraljestvo teme Satana v mnogih dušah, da bodo sprejele Božji klic in izvrševale Njegova sveto voljo.
Zahvaljujem se vsem duhovnikom, da zaupajo v naša najsvetejša Srca in se niso menili za napore, da se je vse izvršilo. Njim pravim, da bodo sijali v slavi mojega Kraljestva vso večnost. To je moja velika obljuba v teh sedanjih časih.
Blagoslavljam vas v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen!«
Ko je Jezus izrekel te besede, jih je govoril vsem škofom in duhovnikom po vsem svetu, za sedanji čas in za čas v prihodnosti, da sprejmejo sporočilo o tem Delu ljubezni treh združenih svetih Src. V Božji luči sem razumel, da bo Jezus podelil milost vsem škofom in duhovnikom, ki se bodo osebno posvetili trem združenim svetim Srcem da se mnogo zavzamejo za širjenje te predanosti in ljubezni v svojih škofijah, v svojih župnijah, v družinah in vsemu človeštvu, zaradi zveličanja mnogih duš.
Med tem, ko nas je blagoslavljal, sem videl veliko src, ki so vstala in so vstopila v brezmadežno Marijino Srce in v prečisto Srce svetega Jožefa. Devica Marija in sveti Jožef sta sprejela ta srca v svoji najbolj sveti Srci in potem vsa srca s svojimi rokami položila v Jezusovo Srce, ki je sijalo bolj kot sonce. Marijino Srce je bilo obdano z vrtnicami in z mečem bolečin in Jožefovo Srce je bilo obkrožen z belimi lilijami. Jezusovo Srce je danes imelo odprto rano in nad srcem križ, vendar je bilo brez trnove krone, ker ga je potolažila naša Posvetitev.
13
Sporočilo svetega Jožefa v cerkvi svetega Mihaela, Grosuplje, Slovenija, 19. junija 2013
Danes je prišel sveti Jožef z detetom Jezusom v naročju. Okrog njega je bilo dvanajst angelov v belih oblačilih, ki so sestavljali harmoničen krog, kot Angelsko krono. Sveti Jožef je posredoval sledeče sporočilo:
»Mir mojega Sina Jezusa vam vsem!
Sveti Jožef se je, po naročilu malega Jezusa, približal spredaj pred Cerkveni oltar. Mali Jezus me vprašal, tako kot v cerkvi Marije Pomočnice kristjanov, da poljubim trikrat tla pred cerkvenim oltarjem. Prosil me je, da z jezikom naredim velik križ v spravo za grehe sveta. Nato se je sveti Jožef z nogami dotaknil tal cerkve. Ko je to storil, je sijal od božanske svetlobe, s katero je bilo obdano dete Jezus in je izhajala iz Njega. Sveti Jožef je dvignil desno roko kot znak zaščite in blagoslova ter dejal:
Jaz sem zaščitnik svete Cerkve in zaščitnik vaših družin! …
Ko je izgovarjal te besede, sem čutil v svojem srcu, da je govoril celotni Cerkvi in svetu, zlasti Papežu.
Moj Božanski »sin« me pošilja iz nebes, da vam podelim svojo ljubezen in mir. Danes me je naredil bolj znanega in ljubljenega v vsej Cerkvi in svetu, saj On prosi vse, da me kličejo in prosijo za mojo priprošnjo.
Ne bojte se, sveto Gospodovo ljudstvo …Glejte, Božje usmiljenje je pripravilo nove čase za svojo Cerkev in za svet, za tiste, ki resnično spoštujejo njegovo sveto ime in ubogajo njegove Svete zapovedi.
Danes še posebej blagoslavljam Svetega Očeta in mu povej, da naj stori hitro in pokaže Cerkvi in svetu ljubezen mojega prečistega Srca, ker je Bog izbral moje Srce kot nov vir milosti za grešno človeštvo, ki je tako ranjeno in potrto zaradi posledic svojih zločinov in svoje neposlušnosti Bogu.
Jezus prosi duhovnike za več ljubezni do mojega Srca in tako bodo kot zvesti ministri, ki bodo vedeli kako braniti in živeti večne resnice.
Danes vam povem, da vas ščitim, sveto Božje ljudstvo, da branim sveto Cerkev in bom mnogo prosil zanjo pred Gospodom nebes in zemlje, tako, da bo močna v preizkušnjah in soočanjih z nevarnostmi, ki jo ogrožajo, da močno sijala in uničevala temo, ki jo obdaja, v ponižanje Satana in njenih sovražnikov, v teh časih velike duhovne bitke.
Bodite zvesti Bogu. Bodite resnični pričevalci mojega »sina« Jezusa Kristusa. Bodite tisti, ki v praksi živijo po nauku Jezusa in Cerkve.
Bog ne želi več grehov nečistosti, ampak želi sveto življenje v njegovi ljubezni, ki se prostovoljno daruje noč in dan za odrešenje sveta. Sprejmite v vaša srca te moje besede, sprejmite v svojem življenju nauk, ki vam ga Bog sporoča že vrsto let, preko prikazovanj moje Brezmadežnega neveste, na mnogih krajih po svetu.
To je čas za vrnitev k Bogu in da ste mu resnično zvesti. Ne bodite boječi, ampak zelo močni in pogumni, ker je Bog z vami! Blagoslavljam vas: V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen!«

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja