SKRIVNOSTI O BRAZILIJI IN AMAZONIJI, OBJAVLJENO 27.07.2016

SKRIVNOSTI

Virgem Coroada

PRVI IN ZADNJI DEL SKRIVNOSTI O BRAZILIJI IN AMAZONIJI, KI JIH JE SVETA DEVICA DALA EDSONU 26.04.1996 IN SO OBJAVLJENE 27.07.2016

PRVI DEL SKRIVNOSTI RAZODETO  O BRAZILIJI IN O AMAZONIJI

(Sporočilo 26.04.1996)

Dne 26. Aprila 1996 mi je Naša Gospa v sporočilu govorila o prvem delu skrivnosti, o majhnem delu, ki se nanaša na Brazilijo, vključno z Amazonijo.

Na dan 1. avgusta 1998, sobota, me je Naša Gospa prosila, da naslednji dan razkrijem ljudem, to je 02. avgusta, v nedeljo, tam na hribu s križem v Itapirangi, ker je bilo že zelo blizu dogajanja, ker ona kot Mati bo vedno obvestila vnaprej o stvareh, ki se bodo dogodile, da bi bili njeni otroci vedno pripravljeni in združeni z Bogom.

Naša Gospa mi je rekla, da če brazilsko ljudstvo ne bo poslušalo njenih sporočil in ne bo živelo njenih klicev, se bo v Braziliji zgodil velik potres, ki bo močno stresel celotno državo. Ta potres bo ubil veliko ljudi, ki ne bodo pripravljeni. Potres bo močno prizadel Rio de Janeiro, Sao Paulo, kot tudi druge države. Kot posledica tega potresa bo nastal velik cunami, ki se bo usmeril proti Rio de Janeiro.

Ko mi je Naša Gospa to pokazala sem videl, da so mnogi ljudje so tekli, bežali obupani, ker niso bili pripravljeni. Nanašajoč se na Amazonijo, je Naša Gospa rekla, da bo kot posledica vsega tega prišla nad našo državo velika poplava, mnogi ljudje bodo ostali brez strehe nad glavo. In kot posledica te poplave bo prišlo mnogo bolezni vseh vrst. Tako se bo ena bolezen razširjala vedno bolj. Mnoge bolezni se bodo pojavile druga za drugo, vsaka kot posledica  druge.

V sporočilu, ki mi ga je Naša Gospa dala 26. aprila 1966 se je obrnila na Amazonijo rekoč:

Amazonija, Amazonija, poslušaj! Ne zakrkni svojega srca za moja sporočila spreobrnjenja.

Moji otroci, želim vam pomagati, da bi preprečili tolika zla, ki lahko pridejo na vas in na svet. Zaradi tega sem prišla  iz nebes, ker vas želim usmerjati in voditi v vsem.

Ne zanikajte mojih sporočil, mojih Materinskih klicev, ker kadar mati govori je to v dobro njenih otrok. Poslušajte me sedaj, ker to je čas, ki vam ga Bog daje za vaše spreobrnjenje. To je čas, ko je pozoren na vaše molitve in prošnje ter vam daje posebne milosti po mojem posredovanju.

Kot Mati, hrepenim po vaši sreči in ne vaši nesreči in trpljenju. In kot Mati vas opozarjam. In kot Mati vas rotim. In kot Mati jokam!…

V tem trenutku mi je Naša Gospa pokazala poplavo, ki se bo dogodila v Amazoniji in bo zato veliko brezdomcev. Močna neurja in posledično bolezni, mnoge bolezni. Mnogi ljudje so trpeli in drugi jokali za svojimi uničenimi domovi. Devica mi je tedaj rekla:

Vsemu temu se lahko izogne ali ublaži. Odvisno je od vaših molitev in žrtev. Bog daje odločitev v vaše roke, ljubljeni otroci, da jo sprejmete.

Poslušajte me: kot Mati vam želim pomagati  sprejeti pravilno odločitev. Živite moja sporočila in  pomagajte mi s svojimi molitvami in obljubim, da bom posredovala pri svojem Sinu Jezusu za vsakega izmed vas.

Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

Potres, ki bo dosegel Brazilijo bo proporcionalno mnogo večji od tistega v Kolumbiji v letu 1995 ali 1996 toda tisto, kar se bo zgodilo v svetu bo mnogo hujše kot v Braziliji.

Naša Gospa je tudi dejala da, ko se bo dogodila v Rio de Janeiro revolucija, bo konflikt vključil veliko ljudi, kot boj,  kot mala vojna, da bo zelo blizu se zgodil potres.

 

ZADNJI DEL SKRIVNOSTI RAZODETE O BRAZILIJI IN AMAZONIJI.

(Po sporočilu Svete Device, danem 26.04.1996)

Devica mi je razkrila da bo tu v Amazoniji, če ljudje ne spremenijo smeri svojega življenja s spreobrnjenjem, molitvijo, žrtvijo in pokoro, prišlo do velike krvave revolucije, ki bo razlog za veliko prelivanje krvi.

In razumite dobro moje besede: če ljudje ne spremenijo smeri svojega življenja, če bodo trdovratno vztrajali v svojih napakah, bili neposlušni Bogu.

Če se to zgodi, zaradi grehov, ki jih ljudstvo stori proti Bogu, bo morala Amazonija trpeti za določen čas. Mnoge družine in njihovi domovi bodo uničeni in izropani, njihovi otroci mrtvi, drugi bodo trpeli za posledicami  nasilja in zlorabe tistih, ki so pustili, da v njihovih srcih prevladuje duh zla.

Ta revolucija bo prišla zaradi pohlepa človeka po bogastvu in moči, ki želi vse imeti in pridobiti nepravično . To bo vključevalo pomembne  in mogočne, ki mislijo samo na lastne koristi, da bodo povzročili smrt v življenju mnogih nedolžnih ljudi.

To bo sredstvo, ki ga bo hudič uporabil, da pride vojna in pomanjkanje miru v Brazilijo, ki bo zajela tudi druge države.

Možje in žene bodo svoje dneve radosti spremenili v dneve solza, bolečine in žalovanja. Mnogi bodo imeli noč za resnično sovražnico, ker ne bodo želeli da pride. Dan se bo spremenil v noč in noč v dan, kar pomeni, da bodo mnogi svoje opravke in navade spremenili, kot posledico tega kar pride. Toda za to veliko zlo je Bog dal Amazoniji mnogo prej odlično sredstvo: posvetitev Srcu svetega Jožefa. Tisti, ki bodo zvesti posvetitvi temu Prečistemu Srcu, naj bodo prepričani, da bodo imeli Gospodov blagoslov in varstvo.

Sveti Jožef bo pomagal rešiti Amazonijo pred to nesrečo in nevarnostjo, kot tudi Cerkev, ko bi se to  zgodilo; mnoge Cerkve bodo uničene in mnogi duhovniki bodo preganjani, mučeni in umorjeni. To bo Bog dopustil, ker mnogi žalijo Boga s težkimi grehi, s tem da so nezvesti svoji poklicanosti Božjih služabnikov in Cerkve, ker dajejo slab vzgled življenja svojim ljudem, ki bi jih morali voditi in usmerjati z dostojanstvom ter biti zanje luč.

Ko se bo to zgodilo bodo mnogi žalovali in prepoznali izgubljeni čas, ki so ga imeli in niso poslušali klice Device iz Itapirange, kot bi morali. Ampak prosim, da se to ne bi zgodilo in da ljudje naredijo resničnen namen spreobrnjenja in spremenijo potek svojih življenj.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Primeira parte do segredo revelado sobre o Brasil e o Amazonas

(Mensagem em 26.04.1996)

No dia 26 de abril de 1996, Nossa Senhora me falou sobre a primeira parte do segredo, sobre uma pequena parte relacionada com o Brasil, inclusive o Amazonas, através de uma mensagem.

No dia 01 de agosto de 1998, um sábado, Nossa Senhora me pediu para que o revelasse às pessoas no dia seguinte, ou seja, 02 de agosto, um domingo, lá à cruz do monte em Itapiranga, porque já estava muito perto de acontecer, pois ela como Mãe, sempre avisará antes de as coisas acontecerem, para que seus filhos estejam sempre preparados e em união com Deus.

Nossa Senhora me disse que se o povo brasileiro não escutar suas mensagens e não viver os seus apelos, vai acontecer no Brasil um grande terremoto, que vai abalar muito o País inteiro. Esse terremoto vai matar muitas pessoas que não vão estar preparadas. O terremoto vai atingir muito o Rio de Janeiro, São Paulo, como também outros Estados. Em consequência desse terremoto, virá também um grande maremoto, que se dirigirá até o Rio de Janeiro.

Quando Nossa Senhora me mostrou isso, apareciam muitas pessoas correndo, fugindo desesperadas, por não estarem preparadas. Referindo-se ao Amazonas, Nossa Senhora disse que em consequência de tudo isso, virá para o nosso Estado uma grande enchente, deixando muitas pessoas desabrigadas. E, em consequência dessa enchente virão muitas pestes. Será assim uma peste que se espalhará sempre mais. Essas pestes virão uma após a outra, uma como consequência da outra.

Na mensagem que Nossa Senhora me transmitiu no dia 26 de abril de 1996, ela se dirige ao Amazonas, dizendo:

Amazonas, Amazonas, escute! Não endureça o seu coração para com os meus avisos de conversão.

                Meus filhos, quero ajudá-los a evitarem tantos males que podem abater-se sobre vocês e sobre o mundo. Foi por isso que eu desci do céu, porque desejo orientá-los e conduzi-los em tudo.

                Não reneguem as minhas mensagens, os meus apelos de Mãe, pois quando uma mãe fala é para o bem dos seus próprios filhos. Escutem-me agora, pois este é o tempo que Deus lhes concede para a sua conversão. Este é o tempo que ele está atento às suas súplicas e aos seus pedidos, concedendo-lhes graças especiais por meu intermédio.

                Como Mãe, anseio pela sua felicidade e não pela desgraça e sofrimento de vocês. É como Mãe que eu os alerto. É como Mãe que eu lhes imploro. É como Mãe que eu choro! …

                Neste momento, Nossa Senhora mostrou-me uma enchente, ocorrendo no Amazonas, que deixará muitos desabrigados. Fortes temporais ocorrendo e, em consequência disso, doenças e pestes. Muitas pessoas sofriam e outras choravam por seus lares destruídos. A Virgem, então, disse-me:

Tudo isto pode ser evitado ou amenizado. Depende das suas orações e sacrifícios. Deus coloca em suas mãos queridos filhos, a decisão a ser tomada.

                Escutem-me: como Mãe, quero ajudá-los a tomarem a decisão correta. Vivam as minhas mensagens e ajudem-me com suas orações, pois prometo interceder diante de meu Filho Jesus, por cada um de vocês.

                A todos abençoo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém~

                O terremoto que vai acontecer no Brasil será em proporções muito maiores do que aconteceu na Colômbia em 1995 ou 1996, mas o que vai acontecer no mundo, vai ser muito mais grave que no Brasil.

Nossa Senhora disse, também, que quando visse acontecer no Rio de Janeiro uma revolução, um conflito que envolveriam muitas pessoas, como uma briga, uma pequena guerra, que estava muito perto de acontecer o terremoto.

 

 

Última parte do Segredo revelado sobre o Brasil e o Amazonas

(Conforme mensagem da Santíssima Virgem transmitida no dia 26.04 1996)

A Virgem revelou-me que haverá aqui, no Amazonas, se os homens não mudarem o rumo de suas vidas por meio da conversão, da oração, do sacrifício e da penitência, uma grande revolução sangrenta que será motivo de um grande derramamento de sangue.

Entendam bem as minhas palavras: se os homens não mudarem o rumo de suas vidas, se continuarem obstinados nos seus erros, sendo desobedientes a Deus.

Se isto vier a ocorrer, devido aos pecados que o povo comete contra Deus, o Amazonas deverá sofrer por um certo período. Muitas famílias terão os seus lares destruídos e saqueados, seus filhos mortos, e outros sofrerão as consequências da violência e do abuso daqueles que deixaram o seu coração ser dominado pelo espírito do mal.

Esta revolução se dará devido à ganância do homem pela riqueza e pelo poder, querendo tudo possuir e obter injustamente. Isto envolverá pessoas importantes e os poderosos, pensando em seus próprios interesses, entregarão à morte a vida de muitas pessoas inocentes. Será o meio que o demônio se utilizará, para que a guerra e a falta de paz venham para o Brasil, pois envolverá outros países.

Os homens e as mulheres terão os seus dias de alegria transformados em dias de lágrimas, dor e luto. Muitos terão a noite como verdadeira inimiga, pois desejarão que ela não chegue. O dia será trocado pela noite e a noite pelo dia, isto é, muitos terão os seus afazeres e hábitos trocados em consequência do que deve vir. Mas, para tão grande mal, Deus concedeu muito antes ao Amazonas um grande remédio: a devoção ao Coração de São José. Aqueles que forem fieis a esta devoção, a este Coração Castíssimo, tenham a certeza da bênção e da proteção do Senhor.

São José ajudará e salvará o Amazonas desta desgraça e perigo, como a Igreja, pois se isto vier a acontecer, muitas Igrejas serão destruídas e muitos sacerdotes serão perseguidos, maltratados e mortos. Isto Deus permitirá, porque muitos o estão ofendendo com graves pecados, sendo infiéis à sua vocação de Ministros de Deus, à Igreja, dando um mau exemplo de vida ao seu povo, que deveriam conduzir e guiar dignamente, sendo uma luz para ele.

Quando isto acontecer, muitos se lamentarão e reconhecerão o tempo perdido que tiveram, por não terem escutado como deveriam, os apelos da Virgem de Itapiranga. Mas, rezo para que isto não ocorra e que o povo possa fazer verdadeiramente um propósito de conversão, mudando o rumo de suas vidas.

Postado há 9 hours ago por ARRPI-Associação Rainha do Rosário e da Paz de Itapiranga

Marcadores: Segredos 

http://itapiranga0205.blogspot.si/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja