PREMIŠLJEVANJE KRIŽEVEGA POTA – Z EDSONOM GLAUBER 20. februar 2021

PREMIŠLJEVANJE KRIŽEVEGA POTA – Z EDSONOM GLAUBER 20. februar 2021

HODI ZA MENOJ

 

Začnimo premišljevati Križev pot, premišljujmo Jezusovo trpljenje in prosimo Božjega usmiljenja za nas in za vse človeštvo. Na tem Križevem Potu prosimo za moč, milost in luč za vse družine, ki v teh težkih časih izgubljajo vero in pogum in pustijo, da jih mori žalost. Molimo za svete duše, ki so v vicah najbolj zapuščene in pozabljene in prosimo za njihovo osvoboditev iz vic.

Prosimo tudi za Sveto Cerkev in prosimo za Božje služabnike, da bi bili zvesti Gospodu do konca njihovega življenja, da se ne bi pustili premagati Satanovi temi. Molimo za vse tiste, ki so združeni z nami v molitvi, za namene vseh ljudi in naj Marija in Sveti Jožef prenesejo naše namene, ki jih nosimo v srcu, skrbi za družine in naj Gospod blagoslovi vse te namene naših bratov in sester.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

PRIDI SVETI DUH…..

SVETI ANGEL VARUH MOJ…

SVETI NADANGEL MIHAEL

VERUJEM V BOGA

OČE NAŠ

 

V ČAST BOGU OČETU ki nas je ustvaril: Zdrava Marija…

V ČAST SINU, ki nas je odrešil: Zdrava Marija…

V ČAST SVETEMU DUHU, ki nas posvečuje: Zdrava Marija…

 

SLAVA OČETU..

 

PRVA POSTAJA: JEZUSA OBSODIJO NA SMRT

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil

Prosimo sedaj za vse ljudi z ranjenim srcem, polnim bolečine. Prosimo Jezusa, da ozdravi njihova srca in njihove duše od vsega tega zla. Zaradi bolečine, ki jo je Jezus občutil, ko je bil obsojen na smrt. Zaradi te bolečine prosimo, da bi Jezus podelil ozdravljenje in osvoboditev človeštva od vsega zla, ki ga danes napada.

OČE NAŠ, ZDRAVA MARIJA, SLAVA OČETU

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison!

Usmiljenje o Jezus, usmiljenje za vse grešnike, usmiljenje za vse človeštvo…10 x

Kraljica Rožnega venca in miru, prosi za nas in podari nam mir

Sveti Jožef, prosi za nas

Sveti Mihael, sveti Gabrijel, sveti Rafael, prosite za nas

 

 

DRUGA POSTAJA: JEZUS NOSI TEŽKI KRIŽ

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil

V tej postaji, ko Jezus nosi težki Križ, bomo molili za vse bolnike, ki nosijo težki križ bolezni in imajo hudo trpljenje, da bi Jezus bil ob njih in jim dal moč, da premagajo ta težki trenutek v miru in spokojnosti.

OČE NAŠ, ZDRAVA MARIJA, SLAVA OČETU

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison!

Usmiljenje o Jezus, usmiljenje za vse grešnike, usmiljenje za vse človeštvo…10 x

Kraljica Rožnega venca in miru, prosi za nas in podari nam mir

Sveti Jožef, prosi za nas

Sveti Mihael, sveti Gabrijel, sveti Rafael, prosite za nas

 

 

 

TRETJA POSTAJA: JEZUS PADE PRVIČ POD KRIŽEM

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil

V tej postaji molimo za vse brate in sestre, ki nimajo moči premagati greh padejo v greh. Prosimo Boga zanje in za nas za moč in milost, da bi premagali greh, rekli ne grehu in satanu ter rekli da Božji volji.

OČE NAŠ, ZDRAVA MARIJA, SLAVA OČETU

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison!

Usmiljenje o Jezus, usmiljenje za vse grešnike, usmiljenje za vse človeštvo…10 x

Kraljica Rožnega venca in miru, prosi za nas in podari nam mir

Sveti Jožef, prosi za nas

Sveti Mihael, sveti Gabrijel, sveti Rafael, prosite za nas

 

ČETRTA POSTAJA: JEZUS SREČA SVOJO SVETO MATER

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil

 

Premišljujmo bolečino Src Jezusa in Marije, ko se srečata na Križevem potu. Zaradi njune bolečine prosimo za vse ljudi, ki so zaprli njihova srca Bogu in, ki nočejo slišati za Boga.

OČE NAŠ, ZDRAVA MARIJA, SLAVA OČETU

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison!

Usmiljenje o Jezus, usmiljenje za vse grešnike, usmiljenje za vse človeštvo…10 x

Kraljica Rožnega venca in miru, prosi za nas in podari nam mir

Sveti Jožef, prosi za nas

Sveti Mihael, sveti Gabrijel, sveti Rafael, prosite za nas

 

PETA POSTAJA: SIMON IZ CIRENE POMAGA JEZUSU NOSITI KRIŽ

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil

Premišljujmo bolečino Jezusovega Srca, utrujenost in izmučenost,  ko mu Simon pomaga nositi njegov Križ.

Prosimo, da bi vsi ljudje, ki nosijo težki križ, srečali ljudi, ki bi jim pomagali nositi križ, da bi sledili Jezusu in ne bi obupali in izgubili vero.

OČE NAŠ, ZDRAVA MARIJA, SLAVA OČETU

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison!

Usmiljenje o Jezus, usmiljenje za vse grešnike, usmiljenje za vse človeštvo…10 x

Kraljica Rožnega venca in miru, prosi za nas in podari nam mir

Sveti Jožef, prosi za nas

Sveti Mihael, sveti Gabrijel, sveti Rafael, prosite za nas

 

ŠESTA POSTAJA:VERONIKA OBRIŠE JEZUSU OBLIČJE

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil

 

V tej postaji bomo prosili za vse ljudi, ki so preganjani, zlorabljeni, zavrženi, ki ne čutijo Božje ljubezni v njihovem življenju, da jih Božja ljubezen v tem trenutku objame, jih zavaruje, osvobodi vsega zla tega sveta, da bi mogli izpolnjevati Božjo voljo.

OČE NAŠ, ZDRAVA MARIJA, SLAVA OČETU

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison!

Usmiljenje o Jezus, usmiljenje za vse grešnike, usmiljenje za vse človeštvo…10 x

Kraljica Rožnega venca in miru, prosi za nas in podari nam mir

Sveti Jožef, prosi za nas

Sveti Mihael, sveti Gabrijel, sveti Rafael, prosite za nas

 

SEDMA POSTAJA : JEZUS PADE DRUGIČ POD KRIŽEM

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil

Molimo za vse tiste ljudi, ki ponovno padajo v greh, ker ti ljudje se oddaljijo od Božje milosti, ker žalijo Božje Srce. Prosimo za vse te ljudi, da bi se vrnili k Bogu s skesanim srcem, da se milost kesanja dotakne  njihovih življenj, kakor tudi naših.

OČE NAŠ, ZDRAVA MARIJA, SLAVA OČETU

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison!

Usmiljenje o Jezus, usmiljenje za vse grešnike, usmiljenje za vse človeštvo…10 x

Kraljica Rožnega venca in miru, prosi za nas in podari nam mir

Sveti Jožef, prosi za nas

Sveti Mihael, sveti Gabrijel, sveti Rafael, prosite za nas

 

OSMA POSTAJA : JEZUS TOLAŽI JERUZALEMSKE ŽENE

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil

Prosimo naj Jezus tolaži naše brate in sestre in vse nas, vse družine, ki so izgubili svoje drage v teh težkih časih; naj Jezus podeli nam in njim njegovo tolažbo in mir.

OČE NAŠ, ZDRAVA MARIJA, SLAVA OČETU

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison!

Usmiljenje o Jezus, usmiljenje za vse grešnike, usmiljenje za vse človeštvo…10 x

Kraljica Rožnega venca in miru, prosi za nas in podari nam mir

Sveti Jožef, prosi za nas

Sveti Mihael, sveti Gabrijel, sveti Rafael, prosite za nas

 

DEVETA POSTAJA : JEZUS PADE TRETJIČ POD KRIŽEM

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil

Prosimo za vse ljudi, ki nimajo moči, da bi sledili Jezusu, ki padajo v obup, so brez vere, pustijo, da jih premagajo bojazni. Mislimo nanje in nase, prosimo za moč, da premagamo posvetnost, hudiča in greh.

OČE NAŠ, ZDRAVA MARIJA, SLAVA OČETU

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison!

Usmiljenje o Jezus, usmiljenje za vse grešnike, usmiljenje za vse človeštvo…10 x

Kraljica Rožnega venca in miru, prosi za nas in podari nam mir

Sveti Jožef, prosi za nas

Sveti Mihael, sveti Gabrijel, sveti Rafael, prosite za nas

 

DESETA POSTAJA : JEZUSA SLEČEJO

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil

Prosimo za vse tiste ljudi, ki ne spoštujejo svojega telesa in niti teles svojih bratov, bližnjih.  In prosimo za vse te ljudi, da bi se kesali vseh teh grehov, ki žalijo Boga. Molimo za mlade, ki žalijo Boga z grehi nečistosti v the težkih časih in s tem zelo žalijo Boga.

OČE NAŠ, ZDRAVA MARIJA, SLAVA OČETU

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison!

Usmiljenje o Jezus, usmiljenje za vse grešnike, usmiljenje za vse človeštvo…10 x

Kraljica Rožnega venca in miru, prosi za nas in podari nam mir

Sveti Jožef, prosi za nas

Sveti Mihael, sveti Gabrijel, sveti Rafael, prosite za nas

 

 

ENAJSTA POSTAJA : JEZUSA PRIBIJEJO NA KRIŽ

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil

Premišljujmo bolečino, ki jo je občutil, ko so ga prebili na Križ.  Bolečino v njegovih rokah in njegovih nogah. Premišljujmo o ljudeh, delajo abortuse, ki živijo v prešuštvu, so v satanizmu in vseh stvareh, ki težko žali Boga, da bi Božja milost se jih dotaknila in bi se skesali vseh svojih grehov in se spreobrnili.

OČE NAŠ, ZDRAVA MARIJA, SLAVA OČETU

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison!

Usmiljenje o Jezus, usmiljenje za vse grešnike, usmiljenje za vse človeštvo…10 x

Kraljica Rožnega venca in miru, prosi za nas in podari nam mir

Sveti Jožef, prosi za nas

Sveti Mihael, sveti Gabrijel, sveti Rafael, prosite za nas

 

DVANAJSTA POSTAJA : JEZUSA UMRE NA KRIŽU

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil

V tej postaji bomo vsak zase v tišini prosili milosti Presveto Srce Jezusovo za naš namen in prosili bomo tudi milosti za vse narode sveta.

OČE NAŠ, ZDRAVA MARIJA, SLAVA OČETU

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison!

Usmiljenje o Jezus, usmiljenje za vse grešnike, usmiljenje za vse človeštvo…10 x

Kraljica Rožnega venca in miru, prosi za nas in podari nam mir

Sveti Jožef, prosi za nas

Sveti Mihael, sveti Gabrijel, sveti Rafael, prosite za nas

 

TRINAJSTA POSTAJA : JEZUSA SNAMEJO S KRIŽA IN POLOŽE MARIJI V NAROČJE

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil

Premišljujmo bolečino Brezmadežnega Marijinega Srca, ko so sneli s Križa telo njenega Sina. Zaradi bolečine Marijinega Srca prosimo, naj zlo tega sveta, ki hoče kraljevati, bo uničeno in izgnano z obličja zemlje, in naj dobro premaga zlo.

OČE NAŠ, ZDRAVA MARIJA, SLAVA OČETU

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison!

Usmiljenje o Jezus, usmiljenje za vse grešnike, usmiljenje za vse človeštvo…10 x

Kraljica Rožnega venca in miru, prosi za nas in podari nam mir

Sveti Jožef, prosi za nas

Sveti Mihael, sveti Gabrijel, sveti Rafael, prosite za nas

 

 

ŠTIRINAJSTA POSTAJA : JEZUSA POLOŽE V GROB

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil

Premišljujmo bolečino Brezmadežnega Marijinega Srca, ko je videla svojega Sina mrtvega in položenega v grob. In sklenimo, da ne bomo nikoli  v preizkušnjah vere ga zapustili in izdali v težkih časih preganjanja, ki bi nas moglo doleteti.

OČE NAŠ, ZDRAVA MARIJA, SLAVA OČETU

Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison!

Usmiljenje o Jezus, usmiljenje za vse grešnike, usmiljenje za vse človeštvo…10 x

Kraljica Rožnega venca in miru, prosi za nas in podari nam mir

Sveti Jožef, prosi za nas

Sveti Mihael, sveti Gabrijel, sveti Rafael, prosite za nas

 

Ti si komaj umrl Gospod in že je privrel za duše, ocean nedoumljivega usmiljenja.

Božje Usmiljenje, objemi ves svet in se izlij na nas.

 

Kamen je pokril grob a ne Gospoda.

Obnovimo našo vero pred Njim, Božjim Sinom, v njegovem neskončnem usmiljenju. Pokazal nam bo naše grehe in vodil v popolno odrešenje za večno življenje.

Hvala Jezus, da si bil z nami, nas spremljal medtem, ko smo premišljevali tvoj Križev pot. Naj se grešniki spreobrnejo in naj bo človeštvo ozdravljeno. Naj tvoja usmiljena ljubezen se spustii na družine, mlade, na vso Sveto Cerkev. Naj naša srca prejmejo ilost odpuščanja vsem tistim, ki so nas žalili, da bi mogli ozdravljeni na duši in telesu po premišljevanju tvojega trpljenja. Naj se nikoli ne ločimo od Tebe, Gospod. Naj ostanemo vedno združeni s Teboj.

Molimo sedaj 7 x Vero za neverujoče, ateiste in za ojačanje naše vere.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja