JEZUSOVEMU SRCU 1. DAN -20.6.2021

O PRIDI STVARNIK SVETI DUH

1. dan: Duh tega sveta
Srce je tisto središče človeka, kjer je prisoten Sveti Duh. Ker pa v našem srcu morda prebiva
duh tega sveta, nas Sveto Pismo uči, da moramo duhove preizkušati, ali so od Boga, in le
tisto, kar je dobro, ohraniti. Apostol Janez razlaga, da je duh tega sveta nasproten Duhu Jezusa
Kristusa. Ne smemo se ravnati po napačnih načelih tega sveta, ki niso evangeljska in nas
vodijo stran od Boga, v greh, in končno v večno odsotnost Boga, pogubljenje.
Zato današnji dan posvetimo premišljevanju o tem, koliko je v nas prisoten Duh Jezusa
Kristusa. Sprejeti moramo, da bomo zavračali duha tega sveta in se vedno znova odločali za
Svetega Duha.
»Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: ‘Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame
svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa
izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kajti kaj koristi človeku, če si ves svet
pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? Sin
človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli in takrat bo vsakemu
povrnil po njegovem delu’« (Mt 16,24-27).
»Ne ljubite sveta in tudi ne tistega, kar je v svetu! Če kdo ljubi svet, v njem ni Očetove
ljubezni, kajti vse, kar je v svetu – poželenje mesa, poželenje oči in napuh življenja – ni od
Očeta, ampak od sveta. Svet in njegovo poželenje mineta; kdor pa izpolnjuje Božjo voljo,
ostane vekomaj« (1 Jn 2,15-17).
Krščanska popolnost obstaja v štirih rečeh: V trdni volji, da postanemo sveti (»kdor hoče biti
moj učenec«); v odpovedi (»naj se odpove sebi«); v sprejemanju težav, ki so združene z
našim poklicem in vsemi okoliščinami (»naj vzame svoj križ«); v delavnosti, ne v brezdelju
(»naj hodi za menoj«).
»Sin, zapusti sebe in našel boš mene. Nič si ne izbiraj in ničesar ne išči zase in vedno boš na
dobičku! Če se mi vdaš in ostaneš mož beseda, se ti bo dala še obilnejša milost.
Gospod, kolikokrat je treba, da se vdam in v čem naj zapustim sam sebe?
Vedno in vsako uro, v malem in v velikem. Tudi ne delam nobene izjeme, ampak v vsem
hočem, da bodi prost! Kako boš sicer moj in jaz tvoj, če se popolnoma ne odrečeš vsej lastni
volji? Kolikor hitreje to storiš, toliko bolje zate; in kolikor popolneje in odkritosrčneje to
storiš, toliko bolj mi boš po godu in toliko večji bo tvoj dobiček« (Hoja za Kristusom 3,37).
Julijana Olazar je bila učiteljica na osnovni šoli v Huajuapanu v Mehiki. V svoji veri je bila
trdna in je to vero tudi širila, predvsem z zgledom. Vsak dan je s svojimi učenkami molila. Po
Kaljesovi postavi je bilo prepovedano po vseh šolah moliti ali izobešati svete podobe. Ona je
za te odredbe vedela, vendar je bila prepričana, da se mora ravnati po svoji vesti, ne pa po
ljudeh, ki mislijo samo posvetno, ki nimajo Božjega Duha. Premišljevala je zapoved »poslušaj
Boga bolj kot ljudi« ter se izpostavila vsem posledicam. Nekoč, ko so vsi skupaj molili, so v
šolo vdrli vojaki in jo zalotili pri skupni molitvi. Na steni je viselo razpelo. Častnik je hotel
vzeti najprej križ, vendar učiteljica reče: »Storite z menoj, kar hočete, a mojega Gospoda in
Kralja na križu se ne dotikajte.« Častnik je pobesnel, učiteljico je zmerjal, pretepel, nazadnje
5
pa jo vpričo učenk ubil. Učiteljici je pomenil Jezus Kristus več, kakor vse drugo, tudi lastno
življenje.
POD TVOJE VARSTVO

LITANIJE SVETEGA DUHA
Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog
Sveti Duh, ki izhajaš iz Očeta po Sinu
Sveti Duh, enega bistva z Očetom in Sinom
Obljubljeni od Boga Očeta
Žarek nebeške luči
Vir vse dobrote
Studenec žive vode
Očiščujoči ogenj
Goreča ljubezen
Duh ljubezni in resnice
16
Duhovno maziljenje
Duh modrosti in umnosti
Duh sveta in moči
Duh vednosti in pobožnosti
Duh strahu Božjega
Duh milosti in molitve
Duh miru in veselja
Duh spodobnosti in čistosti
Duh tolažnik
Duh posvečevalec
Duh voditelj svete Cerkve
Dar najvišjega Boga
Duh, ki napolnjuješ vse vesoljstvo
Duh posinovljenja Božjih otrok
Sveti Duh, navdajaj nas s strahom pred grehom!
Sveti Duh, pridi in prenovi obličje zemlje!
Sveti Duh, razsvetljuj s svojo lučjo naš razum!
Sveti Duh, zapiši v naša srca svojo postavo!
Sveti Duh, vnemaj nas z ognjem svoje ljubezni!
Sveti Duh, odpiraj nam zaklad svojih milosti!
Sveti Duh, poučuj nas v pravi molitvi!
Sveti Duh, razsvetljuj nas s svojim nebeškim navdihovanjem!
Sveti Duh, vodi nas po poti zveličanja!
Sveti Duh, daj nam edino potrebne vednosti!
Sveti Duh, navdihuj nas, da bomo znali izvrševati dobra dela!
Sveti Duh, daj nam vztrajati v pravičnosti!
Sveti Duh, bodi ti sam naše plačilo!
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas.
Molimo. Tvoj Sveti Duh, o Bog, naj nas razsvetli, razvname in očisti, prepoji s svojo nebeško
roso in stori rodovitne v dobrih delih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja