EDSON GLAUBER LJUBLJENI MARIJIN SIN in TRI SVETA SRCA

 

EDSON GLAUBER

LJUBLJENI MARIJIN SIN

in

TRI SVETA SRCA

(Iz knjige Češčenje prečistega Srca svetega Jožefa, založba Salve, 2013.)

Včasih se zgodi, da Bog sam vstopi v življenje človeka, ga preoblikuje in spremeni po svoji volji ter ga tako naredi za svoje orodje, da bi po njem dosegel mnoga srca. Prav to se je zgodilo Edsonu Glauberju iz Amazonije v Braziliji. Njegova prva srečanja z Bogom segajo v obdobje 1994–1998, ko so se njemu in njegovi materi Mariji Do Carmo prikazovali Jezus, Marija in sveti Jožef.

“Nad dogodki v škofiji Itacoatiara, kamor spada Itapiranga, in nad vidci samimi budno bdi krajevni škof Carillo Gritti. Po natančnem preučevanju dogodkov je 31. januarja 2010 izdal Dekret o češčenju, ki velja za škofijo Itacoatiara. V njem je zapisal, da so romanja dala in še dajejo obilo sadov in milosti. V ljudeh spodbujajo duha molitve in obnavljajo ter poglabljajo vero romarjev. Z izdanim dekretom dovoljuje romanja in javno češčenje v kapeli in na kraju pri križu. Ustanovil je tudi posebno komisijo, ki bo še naprej spremljala in analizirala dogodke in dejstva, ki so se in se še bodo zgodila v Itapirangi. Škof si želi, da bi komisija zbrala vse potrebne, tako medicinske kot teološke informacije, priče in objektivne elemente ter da bi prišlo do pravične in poštene sodbe o dogodkih v Itapirangi.”  (Iz knjige Češčenje prečistega Srca svetega Jožefa, založba Salve, 2013.)

V prvem prikazovanju 2. maja 1994 se je Marija prikazala Edsonovi mami v močni svetlobi, na belem oblaku, oblečena v belo obleko z dolgim ogrinjalom in dvanajstimi zvezdami okrog glave. Dala ji je osebno sporočilo in ji pokazala pokojnega sina, ki je sedaj srečen z njo v nebesih. Svoja naslednja prikazovanja je v naprej napovedala, zgodila pa so se med molitvijo rožnega venca. Sporočila so namenjena celemu svetu in kličejo k molitvi ter spreobrnjenju. Junija 1994 je Marija prosila, naj gresta v Itapirango, kjer naj razširita njen klic. Po njenem naročilu so na zemljišču Edsonovega očeta zgradili kapelo. V tem času sta bila deležna velikega nasprotovanja, nezaupanja in zasmehovanja, ob Marijini spodbudi pa sta vse hudo darovala za odrešenje sveta in grešnikov. Glavnino sporočil Jezusa, Marije in svetega Jožefa med letoma 1994 in 1998, namenjenih Cerkvi, družinam in vsemu človeštvu, je Božja Mati povzela 13. maja 1994:“Prihajam kot Kraljica rožnega venca in miru, da bi vsi doumeli, da je molitev rožnega venca tista, ki svetu prinaša mir. Zato sem prišla prav sem, v Amazonijo, kot Kraljica rožnega venca in miru. Mir, mir, mir! Molite za mir.” (Iz knjigeČeščenje prečistega Srca svetega Jožefa, založba Salve 2013.)

20. novembra 1995 je Marija vnaprej napovedala prikazovanja svetega Jožefa, ki so se začela leta 1998: “Molite k svetemu Jožefu, da vas ščiti in brani pred napadi Satana. Sv. Jožef je pred Bogom velik svetnik. Sveta Trojica je izbrala sv. Jožefa in ga obdarila z milostjo, ker je bil izbran za varuha Deteta Jezusa in moj varuh. Danes ima sv. Jožef, ki je v nebeški slavi, veliko nalogo za človeštvo in družine.” Čudovita so sporočila, ki osvetljujejo lik in pomen svetega Jožefa, še posebej v današnjem času. Od Boga izbran ima posebno mesto v načrtu odrešenja in kdor ga bo iskreno častil, bo po njem deležen neizmernih milosti, kreposti in blagoslovov, ki jih vsaka duša neizogibno potrebuje, da bi lahko čista vstopila v odnos ljubezni z Bogom. “Medtem ko sem zjutraj molil k svetemu Jožefu, se mi je ta prikazal v vsej svoji lepoti in mi pokazal svoje prečisto Srce. Prikazal se mi je ravno med molitvijo »Pozdravljen, Sveti Jožef«, ki jo že nekaj časa molim njemu v čast. Pogledal me je, se toplo nasmehnil, in mi dal naslednje sporočilo: »Razširi to molitev med vse ljudi. Gospod želi, da bi bilo po njej moje ime bolj poznano in ljubljeno. Obenem obljublja, da želi podeliti veliko milosti tistim, ki me bodo z njo častili. Kdor bo molil to molitev, bo deležen številnih nebeških milosti. Po tej molitvi bom bolj pogosto priprošnjik vsega sveta in bom lahko po svojem Srcu, ki bo ljubljeno in počaščeno, podelil številne milosti grešnikom, ki potrebujejo Božjo pomoč. Pomembno je, da to molitev vsi poznajo. Naj pride v vsak kraj, dokler ne bodo po njej vsi deležni božje Dobrote. To je Njegova presveta volja in jaz jo ta trenutek razodevam tebi …« (29. marec 2002). Globoko sem se zahvalil Bogu, da me je izbral za to, da bo po meni predstavil svetu prečisto Srce svetega Jožefa.” (Iz knjige Češčenje prečistega Srca svetega Jožefa, založba Salve 2013.)
 

POZDRAVLJEN, SVETI JOŽEF, DAVIDOV SIN,

PRAVIČNI IN ČISTI, MODROST JE S TEBOJ.

BLAGOSLOVLJEN SI MED VSEMI MOŽMI

IN BLAGOSLOVLJEN JE JEZUS,

SAD MARIJE, TVOJE ZVESTE NEVESTE.

 

SVETI JOŽEF,

VREDEN OČE IN VARUH JEZUSA KRISTUSA

IN SVETE CERKVE,

PROSI ZA NAS GREŠNIKE.

IZPROSI NAM OD BOGA BOŽJO MODROST,

ZDAJ IN OB NAŠI SMRTNI URI.

AMEN!

 

Sveti Jožef tistim, ki bodo častili njegovo ime in se zatekali k njemu v molitvi, daje številne obljube, ko jim zagotavlja svojo bližino in pomoč v najtežjih preizkušnjah, zaščito družin in mladih, pomoč staršem pri vzgoji otrok, tolažbo bolnikom ter zagovor in posredovanje pri Bogu, še posebej v smrtni uri. Duhovnikom obljublja, da se bodo dotikali src in spreobračali najtrdovratnejše grešnike. Jezus in Marija želita, da se v Itapirangi pobožnost k prečistemu Srcu svetega Jožefa širi zato, da pridejo na zemljo nove binkošti ljubezni in potrebna milost za posvečevanje družin, da se te okrepijo po vzoru Svete družine iz Nazareta.

Drugo obdobje prikazovanj, ki traja še danes, se nanaša na izvrševanje poslanstva Edsona Glauberja o širjenju češčenja prečistega Srca svetega Jožefa in češčenja treh svetih Src v Cerkvi in svetu. Tako se je v Stični 19. 5. 2012 prikazala sveta Družina. Naša Gospa je dala sledeče sporočilo: “Mir z vami moji ljubljeni otroci! Prihajam iz nebes s svojim Sinom in svetim Jožefom, da vas blagoslovim in vam podelim mir. Otroci moji, naj bo vaša ljubezen do naših svetih Src globoka, in vaše družine bodo ozdravljene in rešene vsega zla. Bog želi podeliti velike milosti vašim družinam, ampak vi morate moliti, moliti, moliti, kajti v molitvi Bog spreminja vaše duše in vas dela može in žene vere. Otroci moji, imejte vero! Bog je vedno ob vaši strani, da vam pomaga in vas blagoslavlja. Jaz, vaša Mati, sprejemam vaše družine v svoje materinsko Srce. Moj Sin želi, da bi bili vi in vaša srca odprti do ljubezni svetega Jožefa. Odprite vaša srca, otroci moji! Bog želi, da se pobožnost do svetega Jožefa razširi po vseh krajih sveta, kajti on želi rešiti družine. Sveti Jožef me danes spremlja in je ob mojem Božjem Sinu, kajti po njegovem posredovanju bo svetu podeljeno veliko milosti, miru in spreobrnjenja. Zahvaljujem se za prisotnost duhovnikov in vseh vas ter vam pravim, da bodo vaše družine prejele prav poseben blagoslov. Blagoslavljam vas vse v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.”

Edson Glauber, ljubljeni Marijin sin, kakor ga je poimenoval pater Leopold Grčar na Brezjah, je letos v Sloveniji drugič. Lanski obisk je trajal le dva dni, tokrat pa Bog želi, da se pri nas zadrži dalj časa. Pošilja ga, da bi na srečanjih, ki jih vodi Sveti Duh, spodbujal češčenje treh svetih Src Svete družine. Za nami je že prvi del obiska (24. do 31. maj), ko se je srečal tudi s škofoma Jurijem Bizjakom in Petrom Štumpfom. Zelo dobro so bili obiskani programi v Bevkah, na Kureščku in na Brezjah. Ker ga v Sloveniji ne poznamo dobro, se Edson najprej predstavi in opiše, kako se je zgodil Božji poseg, po katerem je sprejel novo poslanstvo, da moli za družine in mlade ter oznanja češčenje treh svetih Src in pobožnost do prečistega Srca svetega Jožefa. Posebnost je, da ima na javnih programih po skupni molitvi rožnega venca videnje, ki se konča s sporočilom. Jezus, Marija ali sveti Jožef s svojo prisotnostjo in besedami podelijo blagoslov prisotnim, tistemu kraju in celi Sloveniji. Namen Edsonovega obiska je namreč prav to, da prebudi našo deželo iz zapadlosti v greh in duhovnega mrtvila, da bi se odprli za tisto resničnost, ki je onkraj vidnega in je sad ljubezni Presvete Trojice. V trenutkih videnja se Bog sklanja k človeku, saj je v svoji neskončni ljubezni vedno On tisti, ki se nam daje, išče naše duše in nam prihaja nasproti. Biti prisoten pri tem je dar, namenjen vsakemu posebej in vsem skupaj, da nam postane popotnica za življenje, opora v preizkušnjah in izvir za krepitev vere. Izredni dogodki so izraz Božjega usmiljenja, da se lahko v nas dopolni vse tisto, kar se nahaja v razodetju in kar Božja previdnost udejanja v naših srcih po zakramentalnem življenju, posebej sveti Evharistiji.

Vsako poslanstvo ima svojo karizmo, svoje značilnosti. Pri Edsonu Glauberju je to oznanilo o češčenju treh svetih Src, ko po že znanih pobožnostih, povezanih z Jezusovim presvetim Srcem in Marijinim brezmadežnim Srcem, svoje zasluženo mesto, veljavo in pomen dobiva tudi prečisto Srce svetega Jožefa. Izjemno velik je njegov pomen v teh časih in kakor ga je Bog postavil za skrbnika svojemu Sinu Jezusu Kristusu, ko je postal človek, tako bo odločilna tudi njegova vloga v pripravi na Njegov drugi prihod. Nastopilo je obdobje svetega Jožefa! Brez njegove priprošnje, pomoči in vodstva ne bomo mogli iti skozi preizkušnje v obdobju očiščevanja in pri tem ohraniti čistega srca. Odločilno pri tem je, ali bomo ohranili vero, upanje, ljubezen in čistost srca, da bo ljubilo Boga bolj kot vse in bližnjega kot samega sebe.

Lahko smo ponosni na Edsonovo izjavo: “V Italijo hodim že od leta 1997, a tega, kar se je v Sloveniji zgodilo v enem samem letu, še nisem doživel. Koliko je tukaj Bog storil v tako kratkem času! S Slovenijo ima velike načrte. Prečisto Srce svetega Jožefa se bo razodelo do velikih globin in iz Slovenije se bo milost širila v mnoge druge države.” Božje zaupanje v nas in ta Njegova dobrota do našega naroda naj nam vedno ostanejo v zavesti! Ne pozabimo nikdar, kako zelo smo Bogu pomembni! Trudimo se živeti tako, da ga ne bomo razočarali. Res je veliko ovir in zlo želi uničiti vse dobro, ki ga Bog poseje v nas, toda dovolj je, da iščemo Njegovo bližino, hrepenimo po Njegovi ljubezni in izkoristimo vsako priložnost, da se mu približamo. Posebej to velja za sveto mašo, češčenje Najsvetejšega, redno sveto spoved, premišljevanje Božje besede, post in pokoro, molitev rožnega venca, dobra dela za bližnje, poslušnost sveti Cerkvi in veselo pričevanje o Kristusovem vstajenju, križev pot ob petkih, obrambo dostojanstva družine in svetosti življenja, zadoščevanje in nočno bedenje v čast svetih treh Src. Vse to nam priporoča Marija v sporočilih, ki jih je dala Edsonu. V njegovi bližini se čutijo kreposti, ki jih po Božji milosti že živi in so kot žarki, ki sijejo na vse strani ob vsaki besedi in dejanju: blagost, milina, ponižnost, preprostost, dobrota, notranji mir, obenem pa tudi trdnost in odločnost v izpolnjevanju Božje volje zaradi ljubezni do Boga in bližnjih.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja