ČEŠČENJE JEZUSOVEGA OBLIČJA – PREMISLI!!!

 

DVAKRATNO KRVAVENJE SVETEGA OBLIČJA

  1. februarja 1995 je v mestu Cotono-u v zahodnoafriški državi Benin (Gvinejski zaliv) krvavela podoba Svetega Jezusovega obličja, uokvirjena pod steklom (18*24 cm). Zdravnik, poklican, da bi sledil dogodku, ni mogel zbrati krvi, ker se je že strdila. Prisotnih je bilo ducat ljudi. Glas je dejal: »Ponovno se bom vrnil in zdravnik bo dokončal raziskavo.« Bile so pripravljene epruvete za morebitno ponovitev pojava. 15. marca 1995, ko se je bližala 17. ura, je ista podoba Svetega Obličja začela obilno krvaveti in sicer tako močno, da so bili obrisi komaj prepoznavni. Ko je bila tedaj ena četrtina epruvete polna, je nek glas dejal: »Dovolj je tako, jaz sam jo bom napolnil«. Zdravnik se je lahko prepričal, da je ena četrtina epruvete polna krvi. Po preteklih 45 minutah je skupaj z dvanajstimi pričami ugotovil, da je epruveta polna, zelo se je čudil in ni uspel razložiti takšnega dejstva. Zbrana kri je bila dana v preiskavo, iz katere izhaja, da se jo obravnava kot človeško kri skupine AB, Rh pozitivno.

RAZODETJA

Poglej Moje Obličje, ki krvavi! Kaj ti hočem povedati? Kaj drugega naj ti še povem? ME zares še poslušaš? Imaš usmiljenje do MENE, ko ME, vidiš tako krvaveti? To sem storil zate!

Večni Oče:

»Otroci moji! V strašnih dneh, ki bodo prišli nad zemljo, bo Sveto Obličje Mojega Božanskega Sina resnična pomoč (»resnično platno, da posuši solze«), da se bodo Moji pravi otroci skrili za njim. Sveto Obličje bo resnična Žrtev, ki bo omilila kazni, ki jih bom jaz dopustil na zemlji.

V Hišah, kjer se bo Obličje nahajalo, bo luč, ki bo osvobajala od moči teme. Mojim angelom bom dal navodila, naj zaznamujejo kraje, kjer je Sveto Obličje in Moji otroci bodo zaščiteni od zla, ki bo prišlo nad to nehvaležno človeštvo. Otroci moji, postanite pravi apostoli Svetega Obličja in ga razširite povsod! Kolikor bolj bo razširjeno, toliko manjša bo katastrofa«.

Presveto Srce Jezusovo:

»Ponudite vedno Nebeškemu Očetu Moje Sveto Obličje in On se vas bo usmilil. Vse vas prosim, da častite Moje Božansko Obličje in da Mu daste častno mesto v vaših prebivališčih, da bi vas Večni Oče napolnil z milostmi in vam odpusil vaše krivde. Dragi Moji otroci, ne pozabite v vaših hišah vsakodnevno nameniti vsaj eno kratko molitev Svetemu Jezusovemu Obličju. Ko vstanete, ne izpustite tega, da Ga pozdravite in preden greste spat, kličite Njegove blagoslove! Tako boste srečno prišli v nebeško domovino.

Zagotavljam vam, da bodo vsi tisti, ki so posebno predani Svetemu Obličju, vedno obveščeni (opozorjeni, posvarjeni), preden bo prišlo do nevarnosti in katastrof!

Svečano obljubljam da bo tistim, ki  bodo širili pobožnost do Mojega Najsvetejšega Obličja, prizanešena kazen, ki se bo spustila nad človeštvo. Oni bodo poleg tega prejeli luč v dneh strašne zmede, ki se bližajo Sveti Cerkvi. Če bodo morali med kaznijo umreti, bodo umrli kot mučenci in bodo dosegli svetost. Resnično, resnično vam zagotavljam: tisti, ki bodo širili pobožnost do Mojega Obličja, bodo prejeli milost, da nihče od njihovih lastnih domačih ne bo obsojen (pogubljen) in da bodo tisti, ki se nahajajo v vicah, brez odlašanja osvobojeni. Vsi se bodo morali zatorej obrniti k Meni po zagovoru Moje Najsvetejše Matere«.

MOLITEV K SVETEMU JEZUSOVEMU OBLIČJU

Naša draga Mati Božja prosi za pomoč, da bi postalo to Presveto Obličje kmalu ponovno čaščeno v vseh hišah preko molitve in premišljevanja. Ona bo lahko na ta način pripomogla, da se izognemo velikemu delu stroge kazni.

Molimo:

O razbolelo in trpeče Obličje Božjega Sina,

O veličastno Obličje Sina Device,

skupaj s Cerkvijo Ti danes in vedno

posvečam vse svoje bitje in vse stvarstvo!

Po najčistejših rokah Brezmadežne Kraljice

Ti ponujam molitve, dejanja in trpljenja vsakega dne,

da zadostim za naše grehe in jih popravim:

usmiljenje za vse duše, usmiljenje za celoten svet!

Hvalim Te, častim Te, ljubim Te,

najsvetejše Obličje mojega milega Odrešenika,

živ in večen izraz božanske ljubezni in mučeništva,

Darovanega za odrešenje človeštva.

Vodi nas k pravi molitvi, pokori, spreobrnenju,

k ljubezni do bližnjega.

Napravi nas za prave apostole,

nauči nas ljubiti Najsvetejši Zakrament

in Ga živeti vsak dan:

da bi bil vedno navzoč Tvoj blagi pogled

in nas osvetljeval z usmiljenjem

v trenutku naše smrti.

Amen.

  1. MOLITVE Z OBLJUBAMI


ROŽNI VENEC ZADOŠČEVANJA ZA PREKLINJANJE

Moli se na MARIJIN ROŽNI VENEC.

Na Križ se moli:
VERA.

Na velike jagode se moli:
BODI VEDNO HVALJENO, SLAVLJENO, ČAŠČENO,
LJUBLJENO IN BLAGOSLOVLJENO, 
VZVIŠENO IN NEIZREKLJIVO BOŽJE IME,
V NEBESIH, NA ZEMLJI IN POD ZEMLJO,
OD VSEH STVARI, KI JIH JE BOG USTVARIL 
PO PRESVETEM SRCU JEZUSOVEM
V PRESVETEM OLTARNEM ZAKRAMENTU.

Na male jagode se moli:
BOŽANSKO in ČUDOVITO IME JEZUSOVO, SPREOBRNI GREŠNIKE, REŠI UMIRAJOČE, OSVOBODI DUŠE IZ VIC.

Za vsako desetko se moli:
ČAST BODI … in
MOLITEV PRIKAZOVANJA in DAROVANJA JEZUSOVEGA OBLIČJA VEČNEMU OČETU

MOLITEV PRIKAZOVANJA in DAROVANJA OBLIČJA JEZUSA KRISTUSA VEČNEMU OČETU:
Večni Oče, prikazujem in darujem ti presveto Obličje Tvojega ljubljenega Sina.
To Obličje je neizmerna odkupnina, ki edina lahko izbriše naše grehe.
Večni Oče, darujem Ti to Obličje, da ublažim Tvojo jezo.
Ti veš, da je to Obličje nosilo trnje naših grehov in otrdelo pod udarci Tvoje Pravičnosti in ta znamenja še vedno nosi. 
Glej na te božanske Jezusove rane, ki neprestano kličejo
in jaz kličem z njimi: USMILJENJE, USMILJENJE, USMILJENJE za grešnike. Amen.

Jezus in preklinjevalci

Gospod Jezus Kristus je božji služabnici Mariji od Svetega Petra, karmeličanki iz Toursa (1816-1848) dal naslednje sporočilo:
»Moje ime vsi preklinjajo, tudi otroci prelinjajo. KLETEV JE STRAŠEN GREH, ki DIREKTNO IN ODPRTO RANI MOJE SRCE. Preklinjevalec s kletvijo preklinja Boga in sam od sebe izgovarja svojo obsodbo. KLETEV JE STRUPENA PUŠČICA, KI PREBADA MOJE SRCE. Dal ti bom ZLATO PUŠČICO, s katero boš ZDRAVILA RANE, ki mi jih zadajajo PREKLINJEVALCI.
Ponavljaj pogosto naslednjo molitev in vsakič, ko jo boš ponovila, boš »ranila« Moje Srce z LJUBEZNIJO:

ZLATA PUŠČICA ZADOŠČEVANJA
»NAJ BO VEDNO HVALJENO, SLAVLJENO, ČAŠČENO, LJUBLJENO IN BLAGOSLOVLJENO VZVIŠENO BOŽJE IME, V NEBESIH, NA ZEMLJI IN POD ZEMLJO OD VSEH STVARI, KI JIH JE BOG USTVARIL PO PRESVETEM SRCU JEZUSOVEM V PRESVETEM OLTARNEM ZAKRAMENTU.«

Ti ne moreš dojeti zlobe in groze kletvice. Če Moje Pravičnosti ne bi zadrževalo Usmiljenje, bi bil grešnik uničen in bi se mu nerazumne stvaritve same maščevale, vendar imam celo večnost, da ga kaznujem. Oh, ko bi ti vedela kakšna stopnja slave se ti pripravlja v Nebesih, ko v duhu zadostitve za kletvice samo enkrat ponoviš Blagoslovljeno in Čudovito Božje Ime.


Marija in preklinjevalci

Koliko je morala pretrpeti Devica Marija v času Trpljenja svojega Sina, ko je poslušala psovke in kletvice, s katerimi so ga žalili. Zagotovo pa je še bolj boleče, ker Kristjani vsakodnevno neštetokrat izgovarjajo najgrše kletvice Presvetemu Imenu Božjemu in Kritusovemu. Marija bi raje tisočkrat sprejela samo smrt, ko bi tako lahko preprečila to grozo. Nebesa so večkrat vzpodbujala ljudi, da se znebijo kletvic, tega hudičevega poroka. Leta 1846 se je Gospa prikazala v La Salletu v solzah in potožila pastirčkom, da VEČ NE MORE ZADRŽATI ROKE BOŽJE PRAVIČNOSTI DO PREKLINJEVALCEV IN NAPOVEDALA JE TEŽKE KAZNI, ČE SE NE BO PRENEHALO PREKLINJATI IN ŽALITI BOŽJE IME.

Na temeljih objav, ki jih je Jezus povedal sestri Mariji od Svetega Petra je nastal ROŽNI VENEC in ZLATA PUŠČICA ZADOŠČEVANJA (za žalitve Božjega, Jezusovega in Marijinega imena).

Kletev je jezik pekla. Hudič se veseli, ko preklinjaš, saj tedaj on uporablja tvoj jezik.

Pokojni kardinal Franjo Kuharić je rekel:
»Ko bi vse preklinjevalce združili na eno mesto, kakšen grozovit hrup bi to bil.«
Da, resnično bi bila množica nesrečnikov, ki izzivajo Božjo jezo.

Če ljubiš svojo dušo, svojo družino, svoje otroke, domovino in svoje življenje, ne preklinjaj, saj je preklinjanje Boga eden od najtežjih smrtnih grehov!

Kdo ti zagotavlja, da boš jutri ŠE ŽIV? KDO? Če s preklinjanjem Boga izzivaš Božjo jezo na sebe, na svojo družino, na otroke in na vse okoli sebe.

Morda bomo že jutri morali ti ali jaz stopiti pred Božjega Sodnika. Kaj tedaj? Tisti, ki ima oblast vsakega obsoditi ali pomilostiti na sebi vidi vso ostrino tvoje kletvice. Sam sebe boš tedaj obsodil. In ne pozabi, da je SMRT PRESENEČENJE, je NENADNA in se nikomur ne najavlja. Zato ne zaspi v tako strašnem in smrtnem grehu in naj ti bo ta stran vzpodbuda, da se svojega greha izpoveš in se odločiš, da »NIKOLI VEČ, MOJ BOG, TE NE BOM NA TA NAČIN ŽALIL IN TAKO KLICAL PREKLETSTVO NA SEBE, NA SVOJO DRUŽINO, OTROKE IN NA VSE, KI SI MI JIH V SVOJEM USMILJENJU DAL«.
Hodi POGUMNO NAPREJ Z BOGOM, saj TO ZMOREŠ! Naj te Jezusovo Usmiljenje blagoslovi, da za vedno pustiš tako veliko zlo, kot je kletev.

Kletev je atentat na Kralja Kraljev, na Božje Veličastvo…
Preklinjevalec, če govorimo po človeško, pljuva Bogu direktno v obraz. 

Preklinjevalec z svojim ognjenim jezikom ubija lastno dušo!
In bo dvojno odgovoren pred Bogom, če je z svojim poganskim jezikom zgrozil nedolžne duše in navedel tudi ostale, da preklinjajo Tistega, ki jih je ustvaril in jih z Svojo Krvjo odkupil na lesu Križa.

Blaženi Alojzije Stepinac

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja