AKÁTHISTOS – HVALNICA BOŽJI MATERI

AKÁTHISTOS – HVALNICA BOŽJI MATERI

 

Poslan je bil nadangel iz nebes, da pozdravi Bogorodico: Raduj se! Ko je zrl tebe, Gospod, ki v njej si človek postal, je ves iz sebe stal in ji vzklikal:
Raduj se, po tebi je veselje zasijalo;
raduj se, po tebi je prekletstvo skopnelo;
raduj se, padlega Adama vstajenje;
raduj se, Evinih solz rešenje.
Raduj se, vrh pojmovanjem ljudi nepristopen
raduj se, brezno nepregledno očem angelov;
raduj se, prestol velikega Kralja; raduj se, nosilnica nosilca vesolja.
Raduj se, zvezda, ki razodevaš sonce;
raduj se, naročje učlovečenega Boga;
raduj se, po tebi se prenavlja stvarstvo;
raduj se, po tebi je Stvarnik postal dete.
Pozdravljena Devica – Mati!
Zavedajoč se vsa sveta deviškega sklepa, nadangelu pravi pogumno: Tvoje čudovito sporočilo se mi zdi težko sprejemljivo. Napoveduješ spočetje brez sodelovanja moža in nosečnost ter vzklikaš:
Aleluja!
Aleluja!
Aleluja!

Želeč prodreti v nedoumljívo spoznanje, Devica vzklikne božjemu poslancu: Bo mar moglo moje čisto telo roditi Sina? Povej mi! On pa ji je poln spoštovanja oznanjal in pel:
Raduj se, vodnica k sklepom Najvišjega;
raduj se, potrditev neizrečnih skrivnosti;
raduj se, začetek Kristusovih čudežev;
raduj se, kazalo njegovih naukov.
Raduj se, lestev nebeška sestopa Boga;
raduj se, most, ki zemljane dvigaš v nebesa;
raduj se, čudo, ki ga opevajo angeli;
raduj se, mlatilnica hudobnih duhov.
Raduj se, ki si Luč neizrekljivo rodila;
raduj se, ki načina rojstva nisi razkrila;
raduj se, ki spoznanje presega učenjakov;
raduj se, ki srca ozarjaš vernikov.

Pozdravljena Devica – Mati!
Moč Najvišjega je tedaj obsenčila Devico in spočela je, ne da bi moža spoznala. Njeno telo je obrodilo sad kakor krasna njiva vsem, ki žele žeti odrešenje in prepevajo:
Aleluja!
Aleluja!
Aleluja!

Noseč učlovečenega Boga v svojem naročju, je Devica pohitela k Elizabeti. Elizabetino dete je takoj spoznalo njen pozdrav in tako rekoč poskakujoč vzklikalo božji Materi:
Raduj se, trta z večno živo mladiko;
raduj se, lastnica nedotaknjenega sadu;
raduj se, oblikovalka oblikovalca človeškega rodu;
raduj se, porodnica roditelja življenja.
Raduj se, njiva, iz katere rastejo usmiljenja;
raduj se, miza, pogrnjena z obujem milosti;
raduj se, ker po tebi vzcveti vrt sreče;
raduj se, pristanišče dušam pripravljeno.
Raduj se, prijetno kadilo molitve;
raduj se, pomilostitev vsega sveta;
raduj se, naklonjenost Boga do smrtnikov;
raduj se, zaupanje smrtnikov pri Bogu.
Pozdravljena Devica – Mati!
Vihar nasprotujočih si misli je pretresal modrega Jožefa.Njega, Brezmadežna, ki te ni spoznal kot mož, je mučil sum o tajni zvezi. Ko pa je bil poučen, da si spočela od Svetega Duha, je vzkliknil:
Aleluja!
Aleluja!
Aleluja!

Pastirji so prisluhnili spevom angelov, ki so slavili Kristusov prihod na svet. Stekli so gledat Pastirja. Uzrli so ga kakor brezmadežno jagnje, ki se pase v Marijinem naročju. Zapeli so ji hvalnico:
Raduj se, mati jagnjeta in pastirja;
raduj se, staja razumnih ovac;
raduj se, obramba pred nevidnimi sovražniki;
raduj se,ki odpiraš rajska vrata.
Raduj se, ker se nebesa veselijo z zemljo;
raduj se, ker zemlja raja z nebesi;
raduj se, zgovorna usta apostolov;
raduj se, nepremagljiva srčnost mučencev.
Raduj se, neomajna opora vere;
raduj se, sijajno znamenje milosti;
raduj se, po tebi se je spraznilo podzemlje;
raduj se, po tebi smo bili odeti s slavo.
Pozdravljena Devica – Mati!
K Bogu potujočo zvezdo so opazovali modri z Vzho da. Hodili so v njeni svetlobi in iskali mogočne ga viadarja. Ko so dosegli Nedosegljivega, so se vzradovali in mu kucali:
Aleluja!
Aleluja!
Aleluja!

Modri so v naročju Device videli njega, ki je s svojimi rokami oblikoval ljudi. Spoznali so v njem Gospoda. Čeprav je bil v podobi hlapca, so ga nemudoma z darovi počastili in vzklikali Blagoslovljeni:
Raduj se, mati zvezde, ki ne zaide;
raduj se, zarja Gospodovega dne;
raduj se, gasilka zapeljivega žara;
raduj se, razsvetljevalka gojencev Trojice.
Raduj se, podiralka prestola nečloveškega trinoga;
raduj se, pokazalka Kristusa, ljudomilega Gospoda;
raduj se, ki si nas iz barbarskega malikovanja odkupila;
raduj se, ki si nas iz blata grdih dejanj rešila.
raduj se, ki si češčenje ognja pogasila;
raduj se,ki si plamene strasti oddaljila;
raduj se, vodnica vernih po poti razumnosti;
raduj se, veselje vseh rodov na zemlji.
Pozdravljena Devica – Mati!
Božji glasniki so postali modri z Vzhoda. Vrnili so se v Babilon. Tam so spolnili napovedi prerokov. O tebi, Kristus, so vsem govorili. Heroda, hinavca so zapustili, ki hvale peti ni znal:
Aleluja!
Aleluja!
Aleluja!

V Egiptu luč resnice si prižgal in temo si laži pregnala. Rešenik, v tvoji moči maliki so v prah popadali. Njih jarma osvobojeni Bogorodici so zapeli:
Raduj se, ponovna vzravnava ljudi;
raduj se, propad hudobnih duhov;
raduj se, teptalka varajoče zablode;
raduj se, zavračevalka zvijačnih malikov.
Raduj se, morje, ki si duhovnega faraona potopilo;
raduj se, skala, ki si življenja žejne pojila;
raduj se, ognjeni steber, ki vodiš hodeče v temi;
raduj se, varstvo sveta, širše ko oblaki.
Raduj se, jed, ki si zamenjala mano;
raduj se, delivka svetih sladkosti;
raduj se, človeštvu obljubljena dežela;
raduj se, iz tebe se cedita med in mleko.
Pozdravljena Devica – Mati!
Simeon se je iz tega varljivega sveta selil, ko si se mu kot Dete izročil. Spoznal te je v Detetu Boga popolnega. Ostrmel je nad tvojo neizrečeno modrostjo in vzkliknil:
Aleluja!
Aleluja!
Aleluja!
Naš Stvarnik je novo stvarstvo razodel: brez semena je iz telesa Device vzbrstel. Njeno devištvo je ohranil neokrnjeno. Ko zremo ta čudež, slavimo Prečisto pojoč:
Raduj se, cvet, ki nikoli ne ovene;
raduj se, venec zdržnega življenja;
raduj se, bleščeča podoba vstajenja;
raduj se, razodevalka angelskega vedenja.
Raduj se, rodovitno drevo, ki hraniš verne;
raduj se, košato drevo, ki varuješ pred pripeko;
raduj se, ki nosiš v naročju vodnika blodečim;
raduj se, mati odkupitelja ujetih.
Raduj se, srednica pri pravičnem sodniku;
raduj se, odpuščanje padajočih v grehe;
raduj se, rešilni pas obupanih ljudi;
raduj se, ljubezen, ki izpolniš vsako hrepenenje.
Pozdravljena Devica – Mati!
Čudovito rojstvo občudujoč, se dvigamo nad svet, se z duhom selimo v nebesa. Zato je prevzvišeni Bog stopal po zemlji kot ponižen človek, da bi pritegnil v višave vse, ki mu kličejo:
Aleluja!
Aleluja!
Aleluja!

Neomajna Beseda se je v nižavi naselila med nami in vendar višav ni zapustila. Ne krajevno, po božje je sestopila in iz Device – Matere se rodila. Njej, Bogorodici, prepevamo:
Raduj se, obsežni prostor neobsežnega Boga;
raduj se, vrata častitljive skrivnosti;
raduj se, nevernim neverjetna novica;
raduj se, vernih nedvomna hvala.
Raduj se, presveto vozilo vladarja kerubov;
raduj se, najlepše bivališče Gospoda serafov;
raduj se, mesto zedinjenja nasprotij;
raduj se, povezovalka devištva in materinstva.
Raduj se, po tebi je bil odpravljen prestopek;
raduj se, po tebi se je odprlo rajsko območje;
raduj se, ključ Kristusovega kraljestva;
raduj se, upanje večne blaženosti.
Pozdravljena Devica – Mati!
Vsi angelski zbori so ostrmeli pred veličastnim dogodkom tvojega učlovečenja. Nepristopnega Boga so zrli kot človeka pristopnega, kako z nami živi in posluša vse pevajoče:
Aleluja!
Aleluja!
Aleluja!

Zgovorni pridigarji plavajo kakor ribe brez besed pred teboj, Bogorodica. Ne znajo razložiti, kako si devica po porodu ostala. Mi pa z vero občudujemo skrivnost in vzklikamo:
Raduj se, sprejemnica božje modrosti;
raduj se, zakladnica božje Previdnosti;
raduj se, razkrinkanje nemodrih modrijanov;
raduj se, zavrnitev nerazsodnih besedunov.
Raduj se, ker so se poneumili silni razpravljalci;
raduj se, ker so oslabeli bajk ustvarjalci;
raduj se, ki razdiraš pletenine razumarjev;
raduj se, ki polniš mreže ribičev.
raduj se, vlečnica iz brezna nevednosti;
raduj se, ki mnoge razsvetljuješ s spoznanjem;
raduj se, ladja željnih rešitve;
raduj se, pristan plovečih skoz’ življenje.
Pozdravljena Devica – Mati!
Da bi odrešil svet, poglavar vesoljstva je sam prišel na svet. Kot Bog je bil Pastir, a zaradi nas je pri nas nastopil kot človek. Enak človeku je človeka enakega klical. Mi pa ga kot Boga poveličujemo:
Aleluja!
Aleluja!
Aleluja!
Devica Bogorodica, obrambni zid si devic in vseh, ki se k tebi zatekajo. Stvarnik neba in zemlje te je pripravíl, brezmadežna, da bi prebival v tvojem telesu. Vse nas pa je poučil, naj ti vzklikamo:
Raduj se, steber deviškega življenja;
raduj se, vrata večnega rešenja;
raduj se, začetnica duhovne prenove;
raduj se, delivka božje dobrote.
Raduj se, ti si prerodila spočete v grehu;
raduj se, ti si spametovala nespametne;
raduj se, ki si pokončala kvarilca src;
raduj se, ki si rodila sejalca čistosti.
Raduj se, spalnica deviškega zakona;
raduj se, usklajevalka vernih z Gospodom;
raduj se, plemenita vzgojiteljica devic;
raduj se, družica svetih duš na poti k ženinu.
Pozdravljena Devica – Mati!
Nobena hvalnica ne more objeti veličine tvojih mnogoterih usmiljenj. O sveti Kralj, čeprav bi ti zapeli pesmi po številu zrn peska, bi ne mogli poplačati tvojih darov, mi, ki ti kličemo:
Aleluja!
Aleluja!
Aleluja!

Sveta Devica, sprejemnica luči in potlej svetilka vsem si v temi. Svetlobo netvarno izžarevaš, ki razsvetljuje um, in uvajaš v božje spoznanje. Zato te častimo in ti glasno vzklikaino:
Raduj se, žarek duhovnega sonca;
raduj se, blišč presvetega sijaja;
blisk, ki razsvetliš duše;
raduj se, ki kakor grom prestrašiš sovražnike.
Raduj se, ki sevaš mnogovrstno svetlobo;
raduj se, ki oddajaš mnogovrsten tok;
raduj se, ki si podoba vodnjaka življenja;
raduj se, ki izbrišeš madež greha.
Raduj se, umivalnica človeških vesti;
raduj se, mešalna posoda radosti;
raduj se, vonj Kristusove dišave;
raduj se, življenje skrivnostne gostije.
Pozdravljena Devica – Mati!
Odkupitelj vseh ljudi je hotel odpustiti stare dolgove. Zato je sam prišel k nam, ki srno se oddaljili od njegove milosti. Raztrgal je zadolžnico in vsi mu pojo:
Aleluja!
Aleluja!
Aleluja!
Slaveč tvojega Sina, vsi te poveličujemo kot živi tempelj, Bogorodica. Ko je v tvojem telesu prebival Gospod, ki s svojo roko zaobjema vesolje, ga je posvetil, poveličal in nas poučil, naj ti vzklikamo
Raduj se, šotor Boga in Besede;
raduj se, sveta, ki presegaš vse svete;
raduj se, skrinja, pozlačena Z Duhom;
raduj se, neizčrpni zaklad življenja.
Raduj se, dragocena krona vernih vladarjev;
raduj se, odličje pobožnih duhovnikov;
raduj se, neporušljivi stolp Cerkve;
raduj se, nepremagljivo obzidje kraljestva.
Raduj se, po tebi se dvignejo znamenja zmage;
raduj se, po tebi propadajo sovražniki;
raduj se, zdravilo mojega telesa;
raduj se, rešenje moje duše.
Pozdravljena Devica – Mati!
O vse hvale vredna Mati, ki si rodila Besedo, najsvetejšo med svetimi! Sprejmi zdaj to hvalnico v dar. Reši vsake nesreče in obvaruj večnega trpljenja vse, ki ti kličejo:
Aleluja!
Aleluja!
Aleluja!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja