SPOROČILO SVETEGA JOŽEFA EDSONU GLAUBER  07.01.2020 Manaus-AM. (SLO, HR, NEM)

 

SPOROČILO SVETEGA JOŽEFA EDSONU GLAUBER  07.01.2020 Manaus-AM.

Mir tvojemu srcu!

Moj sin, moli to molitev, ki te jo sedaj naučim razširjaj kar najhitreje mogoče vsem ljudem sveta:

MOLITEV K SVETEMU JOŽEFU

Slavni sveti Jožef, varuh svete Cerkve in naših družin, sveta Cerkev in vse človeštvo potrebuje moč tvoje priprošnje pred Božjim Prestolom.

Pridobi nam milost spreobrnjenja in ozdravljenja naših src, da bomo osvobojeni vsakega napuha, samovolje, sebičnosti, nasilja, sovraštva in pomanjkanja ljubezni.

Naj v svojem življenju postavimo Boga na prvo mesto in naj njegova božanska volja prevlada in kraljuje nad vsako človeško voljo.

Naj se njegova Božja volja izpolni na zemlji tako kakor v nebesih, naj se vsi ljudje naučijo častiti Boga v duhu in resnici in priznajo Jezusa Kristusa kot edinega Gospoda; Pot, Resnico in Življenje, Tistega ki je, ki je bil in ki pride. Naj se vrnejo spokorjeni, skesani in ponižni k njegovemu usmiljenemu Srcu, trajnemu izviru resničnega in večnega miru. Izprosi nam iz Jezusovega Srca velike čudeže ozdravljenj in spreobrnjenj, da bo celotna Cerkev in ves svet prepoznal tvojo veliko moč in slavo pred njegovim Božjim prestolom v nebesih, da bomo po tvoji priprošnji rešeni velikih nesreč in kazni in da pravičnost da mesto usmiljenju. Amen!

Blagoslavljam te!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PORUKA SVETOG JOSIPA EDSONU GLAUBER 07.01.2020 Manaus-AM.

Mir tvome srcu!

Sine moj, moli ovu molitvu, koju ću te sada naučiti i proširi je što prije svima ljudima svijeta:

MOLITVA SVETOME JOSIPU

Slavni Sveti Josipe, Čuvaru Svete Crkve i naših obitelji! Sveta Crkva i cijelo čovječanstvo treba snagu tvog zagovora pred Božjim Prijestoljem.

Izmoli nam milost obraćenja i ozdravljenja naših srdaca, da budemo oslobođeni svakog ponosa, samovolje, sebičnosti, nasilja, mržnje i nedostatka ljubavi. Neka u našim životima stavimo Boga na prvo mjesto, da njegova Božanska Volja prevlada i kraljuje nad svakom ljudskom voljom. Neka se njegova Božanska Volja ispuni na zemlji kako je u nebu, neka se svi ljudi nauče štovati Boga u Duhu i Istini i neka priznaju Isusa Krista kao jedinog Gospodina – Put, Istinu i Život, onoga koji je bio, koji je i koji će doći, da se vrate pokorni, skrušeni i ponizni ka njegovom Milosrdnom Srcu, trajnom izvoru istinitog i vječnog mira.

Izmoli nam iz Isusovog Srca velika čudesna ozdravljenja i obraćenja, da cijela Crkva i cijeli svijet prepozna tvoju veliku snagu i slavu pred njegovim Božjim Prijestoljem na nebesima, da možemo po tvome zagovoru biti spašeni velikih nevolja i kazne i da pravednost ustupi mjesto milosrđu. Amen!

Blagoslivljam te!

 

DIE BOTSCHAFT DES HEILIGEN JOSEPH vom 07.01.2020

Friede sei mit deinem Herzen!

Mein Sohn, dieses Gebet, das ich dir jetzt lehre, erstreckt sich so schnell wie möglich auf alle Menschen der Welt.

DAS GEBET ZUM HEIIGEN JOSEF

Der berühmte Heilige Josef, der Beschützer der Heiligen Kirche und unserer Familien. Die Heilige Kirche und die ganze Menschheit braucht die Macht deiner Fürbitte vor dem Heiligen Thron.

Gewinne für uns die Gnade der Heilung und Bekehrung unserer Herzen, damit wir von jedem Stolz, Egoismus und Hass sowie von jeder Willkür, Aggression und Mangel an Liebe geheilt werden. Gott soll in unserem Leben an der ersten Stelle stehen und seine göttliche Liebe soll über den menschlichen Willen herrschen. Soll sein göttlicher Wille so auf der Erde wie im Himmel geschehen, sollen alle Menschen Gott im Geist und in Wahrheit anbeten lernen und und Jesus Christus als den einzigen Herren anerkennen: DER WEG UND DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN, derjenige, der ist, war und der kommt. Sollen sich alle bedauernd, voll Reue und Demut zu seinem barmherzigen Herzen zurückkehren, der nachhaltigen Quelle des wahrhaften und ewigen Friedens.

Gewinne für uns vom Herzen Jesus große Wunder der Bekehrungen und Heilungen, damit die ganze Kirche und die ganze Welt  deine Macht und Ehre vor dem heiligen Thron unseres Herrn im Himmel erkennt, so dass wir nach deiner Fürbitte vor großen Katastrophen und Heimsuchungen erlöst werden und dass die Gerechtigkeit  mehr Platz für die Barmherzigkeit gibt. Amen!

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja