DEVETDNEVNICA K PREČISTEMU SRCU SVETEGA JOŽEFA 2021

 

 

 

DEVETDNEVNICA K PREČISTEMU SRCU SVETEGA JOŽEFA

 

O Bog, pridi in me reši! Gospod, hiti mi pomagat!

 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj Amen! 

O PRIDI STVARNIK SVETI DUH

O pridi, Stvarnik Sveti Duh, obišči nas, ki tvoji smo, napolni s svojo milostjo srce po tebi ustvarjeno.

Ime je tvoje Tolažnik in dar Boga najvišjega, Ljubezen, Ogenj, Živi vir, posvečevalec vseh stvari.  

Sedmero ti deliš darov, desnice Prst Očetove, obljubil tebe Oče je, zgovorna moč apostolov. 

Razsvetli z lučjo nam razum, ljubezen v naša srca vlij, v telesni bedi nas krepčaj, v slabosti vsaki moč nam daj.  

Odženi proč sovražnika in daj nam stanoviten mir, pred nami hodi, vodi nas in zla nas varuj vsakega.

Po tebi naj spoznavamo Očeta in Sina Božjega in v tebe trdno ver’jemo, ki izhajaš večno iz obeh.  

Bogu Očetu bodi čast in Sinu slavno vstalemu in Duhu Tolažitelju od vekomaj do vekomaj.  

Apostolska veroizpoved:

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom,  križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; vstajenje mesa in večno življenje. Amen. 

OBLJUBE PREČISTEGA SRCA        SVETEGA JOŽEFA 

 Od 1. Marca do 10. Marca 1998 je Edson Glauber v Manausu prejel osem sporočil Svetega Jožefa, eno sporočilo od Marije In eno od Jezusa. Vsa sporočila vsebujejo Obljube tistim, ki so častilci Prečistega Srca Svetega Jožefa.

Vsem, ki bodo častili moje Prečisto Srce in opravljali dobra dela v korist pomoči potrebnim, še posebej bolnikom in umirajočim, katerim sem tolažba in zavetnik, obljubljam, da bodo ob koncu svojega življenja deležni milosti srečne smrti. (2. marec 1998) 

Vsem vernim, ki bodo z zaupanjem in ljubeznijo častili moje Prečisto Srce .  Obljubljam, da bodo živeli v milosti svete čistosti duše in telesa ter imeli moč    in vse potrebno za premagovanje satanovih napadov in skušnjav. Varoval jih bom kot dragoceni del samega sebe. Ta milost pa ni namenjena  samo častilcem mojega prečistega Srca, temveč vsem njihovim družinskim    članom, ki so potrebni moje nebeške pomoči. (3. marec 1998)  

POZDRAVLJEN SVETI JOŽEF

Pozdravljen, sveti Jožef, Davidov sin, pravični in čisti, Modrost je s teboj. Blagoslovljen si med vsemi možmi in blagoslovljen je Jezus, sad Marije, tvoje zveste neveste. Sveti Jožef, vreden oče in varuh Jezusa Kristusa in svete Cerkve, prosi za nas grešnike. Izprosi nam od Boga Božjo modrost, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen! 

PREČISTO SRCE SVETEGA JOŽEFA, BODI VARUH NAŠIH DRUŽIN!

 Obljubim, da bom pri Njem posredoval za vse, ki častijo moje    Srce in se k meni zatekajo. Podelil jim bom milost, da bodo lahko    rešili tudi najhujše težave, in jim priskočil na pomoč v tistih  izjemnih potrebah, ki se zdijo s človeškega stališča nerešljive,   a po mojem posredovanju pri Bogu bodo postale rešljive.    (4. marec 1998)

 

POZDRAVLJEN SVETI JOŽEF Pozdravljen, sveti Jožef, Davidov sin, pravični in čisti, Modrost je s teboj. Blagoslovljen si med vsemi možmi in blagoslovljen je Jezus, sad Marije, tvoje zveste neveste. Sveti Jožef, vreden oče in varuh Jezusa Kristusa in svete Cerkve, prosi za nas grešnike. Izprosi nam od Boga Božjo modrost, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen!

PREČISTO SRCE SVETEGA JOŽEFA, BODI VARUH NAŠIH DRUŽIN! 

 Vsem, ki bodo zaupali v moje neomadeževano in čisto Srce, in ki ga bodo vdano častili, obljubljam, da bodo deležni milosti moje tolažbe v najtežjih dušnih bridkostih, in v nevarnosti pogubljenja v primeru, da bi po nesreči izgubili posvečujočo milost zaradi  njihovih težkih grehov. (5. marec 1998)   

 

POZDRAVLJEN SVETI JOŽEF

Pozdravljen, sveti Jožef, Davidov sin, pravični in čisti, Modrost je s teboj. Blagoslovljen si med vsemi možmi in blagoslovljen je Jezus, sad Marije, tvoje zveste neveste. Sveti Jožef, vreden oče in varuh Jezusa Kristusa in svete Cerkve, prosi za nas grešnike. Izprosi nam od Boga Božjo modrost, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen! 

PREČISTO SRCE SVETEGA JOŽEFA, BODI VARUH NAŠIH DRUŽIN!  

   

Zatorej, predragi sin, oznani vsem, ki bodo častili moje Srce in    imeli popolno zaupanje vame in moje posredništvo, mojo obljubo,    da jih ne bom zapustil v njihovih težavah in preizkušnjah življenja.    Prosil bom Gospoda, naj jim z Božjo previdnostjo pomaga pri    problemih tako materialne kot duhovne narave. (6. marec 1998)  

POZDRAVLJEN SVETI JOŽEF Pozdravljen, sveti Jožef, Davidov sin, pravični in čisti, Modrost je s teboj. Blagoslovljen si med vsemi možmi in blagoslovljen je Jezus, sad Marije, tvoje zveste neveste. Sveti Jožef, vreden oče in varuh Jezusa Kristusa in svete Cerkve, prosi za nas grešnike. Izprosi nam od Boga Božjo modrost, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen!

PREČISTO SRCE SVETEGA JOŽEFA, BODI VARUH NAŠIH DRUŽIN! 

Očetje in matere, ki se bodo s svojimi družinami posvetili    mojemu Srcu, bodo deležni moje pomoči v bridkostih in    težavah pri vzgoji in skrbi za otroke. Kot sem Sina Najvišjega    vzgajal po Svetih Božjih Zakonih, tako bom pomagal vsem    očetom in materam, ki bodo svoje otroke posvetili meni.    Pomagal jim bom, da jih vzgajajo z ljubeznijo in po Svetih    Božjih Zakonih, da bodo lahko našli varno pot odrešenja.    (6. marec 1998) 

 

POZDRAVLJEN SVETI JOŽEF Pozdravljen, sveti Jožef, Davidov sin, pravični in čisti, Modrost je s teboj. Blagoslovljen si med vsemi možmi in blagoslovljen je Jezus, sad Marije, tvoje zveste neveste. Sveti Jožef, vreden oče in varuh Jezusa Kristusa in svete Cerkve, prosi za nas grešnike. Izprosi nam od Boga Božjo modrost, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen!

PREČISTO SRCE SVETEGA JOŽEFA, BODI VARUH NAŠIH DRUŽIN! 

Sin moj, povej vsem častilcem mojega Prečistega Srca, da bodo    deležni milosti mojega varstva pred zlom in pred    vsemi    nevarnostmi. Tisti, ki se mi bodo popolnoma zaupali, jih nesreče,    vojne, lakota, kuga in druge ujme ne bodo prizadele, ker jim bo    moje Srce nudilo varno zatočišče. Tu, v mojem Srcu bodo vsi    obvarovani Božje Pravičnosti v dneh, ki bodo prišli, ker tiste,    ki se bodo posvetili mojemu srcu in ga častili, bo moj Sin Jezus    gledal v luči svojega usmiljenja. Razlil bo svojo ljubezen in    ponesel v slavo svojega Kraljestva vse, ki jih bom dal v moje Srce.    (7. marec 1998)

 

POZDRAVLJEN SVETI JOŽEF Pozdravljen, sveti Jožef, Davidov sin, pravični in čisti, Modrost je s teboj. Blagoslovljen si med vsemi možmi in blagoslovljen je Jezus, sad Marije, tvoje zveste neveste. Sveti Jožef, vreden oče in varuh Jezusa Kristusa in svete Cerkve, prosi za nas grešnike. Izprosi nam od Boga Božjo modrost, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen!

PREČISTO SRCE SVETEGA JOŽEFA, BODI VARUH NAŠIH DRUŽIN! 

Predragi, vsi, ki bodo širili čaščenje mojega Srca in ga bodo z    iskreno ljubeznijo tudi sami častili, so lahko prepričani,    da bodo njihova imena vtisnjena v mojem Srcu tako, kot    sta ‚Križ‘ mojega Sina Jezusa in črka ‚M‘ Marija v njem vtisnjena    v podobi ran. To velja tudi za vse duhovnike, saj so deležni moje    posebne ljubezni. Duhovnike, ki bodo gojili in širili čaščenje    mojega srca, bo Bog obdaril z milostjo, da bodo lahko ganili    še tako zakrknjena srca in spreobrnili tudi najbolj trdovratne    (grešnike. (8. marec 1998) 

 

POZDRAVLJEN SVETI JOŽEF Pozdravljen, sveti Jožef, Davidov sin, pravični in čisti, Modrost je s teboj. Blagoslovljen si med vsemi možmi in blagoslovljen je Jezus, sad Marije, tvoje zveste neveste. Sveti Jožef, vreden oče in varuh Jezusa Kristusa in svete Cerkve, prosi za nas grešnike. Izprosi nam od Boga Božjo modrost, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen!

PREČISTO SRCE SVETEGA JOŽEFA, BODI VARUH NAŠIH DRUŽIN! 

OBLJUBA BREZMADEŽNEGA SRCA MARIJE ČASTILCEM PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA

Devica Marija: Nebeški Oče mi nocoj dovoljuje, da razkrijem Obljubo svojega Brezmadežnega Srca vsem, ki bodo  vdano      častili in ljubili Srce Mojega ženina Jožefa. Otrok moj, vsem  častilcem Prečistega Srca svetega Jožefa 14 povej, da bodo      deležni posebnih milosti in moje materinske navzočnosti v njihovih življenjih, ker bom stala ob strani slehernemu sinu      in sleherni hčeri, jim pomagala in jih tolažila, kot sem v zemeljskem življenju pomagala in tolažila Svojega Ženina,   Prečistega Jožefa. Karkoli bodo z zaupanjem prosili moje Srce   obljubljam, da bom posredovala pri Nebeškem Očetu, pri svojem      Božjem Sinu Jezusu in pri Svetem Duhu, ter jim izprosila milost za  dosego popolne svetosti in milost, da bodo posnemali kreposti      Mojega ženina Jožefa s tisto dovršeno ljubeznijo, kot jo je On živel.  (9. marec 1998)

 

OBLJUBA PRESVETEGA SRCA JEZUSOVEGA  ČASTILCEM PREČISTEGA SRCA SV.JOŽEFA

 Naš Gospod Jezus: Sin moj, vsi ki bodo častili Prečisto Srce mojega deviškega očeta Jožefa, bodo prejeli milost zadnji dan njihovega življenja, ob uri njihove smrti, da bodo premagali prevare sovražnika odrešenja, in tako dosegli zmago ter prejeli zasluženo plačilo v Kraljestvu mojega Nebeškega Očeta. Tisti, ki bodo vdano častili to Prečisto Srce na tem svetu, naj bodo prepričani, da bodo prejeli veliko slavo v Nebesih, milost, ki ne bo dana tistim, ki ga ne bodo častili kot Jaz naročam. Duše, ki bodo zveste Svetemu Jožefu, mojemu Deviškemu Očetu, bodo blaženo   zrle v Presveto Trojico in bodo v polnosti spoznale Troedinega Boga, trikrat Svetega. V Nebeškem Kraljestvu bodo radostne v prisotnosti moje Nebeške Matere in Svetega Jožefa, mojega Deviškega Očeta ter vseh nebeških čudežev, ki jih od večnosti hranim zanje. Te duše bodo ljube Presveti Trojici in moji Materi, Presveti Mariji in bodo kot najlepše lilije obdajale Prečisto Srce mojega Deviškega o Očeta Jožefa. To je moja VELIKA OBLJUBA VSEM LJUDEM SVETA, KI SO PREDANI MOJEMU DEVIŠKEMU OČETU JOŽEFU (10. marec 1998)

   VZKLIKI K SVETEMU JOŽEFU 

 

   Spomni se, prečisti ženin Device Marije,   moj ljubeznivi varuh, da se še ni zgodilo, da bi kdo, ki te je prosil za varstvo in pomoč,    ne bil uslišan in potolažen. S tem zaupanjem    prihajam pred tvoje obličje in se ti goreče    priporočam. O, zemeljski oče Odrešenika,    ne zavrzi moje prošnje, temveč jo usmiljeno    sprejmi in usliši. Amen

 

 POSVETITEV SVETEMU JOŽEFU

    K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah,     in ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto    nevesto, prosimo zaupljivo tudi tvojega    varstva. Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno    Devico, Božjo Materjo, in pri očetovski ljubezni,    s katero si objemal Dete Jezusa, te ponižno    prosimo, ozri se milostno na delež, ki ga je    pridobil Jezus s Svojo krvjo in pomagaj nam    v naših potrebah s svojo močjo in priprošnjo.    O preskrbni varuh svete Družine, varuj izvoljeno    ljudstvo Jezusa Kristusa; odvrni od nas, ljubezni    polni oče, vsako kugo zmot in greha. Podpiraj nas    milostno iz nebes, o mogočni naš varuh, v tem    boju zoper moči teme, in kakor si nekdaj otel Dete    Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto    Cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in vsakega    nasprotovanja. Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem    zgledu in s tvojo pomočjo mogli sveto živeti, srečno    umreti in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen

Posvetitev Prečistemu Srcu Svetega Jožefa

 Prečisto Srce svetega Jožefa, varuj in brani mojo družino pred vsemi nevarnostmi in zlom. Prečisto Srce svetega Jožefa, razlij na vse človeštvo vse milosti in kreposti svojega prečistega Srca. Sveti Jožef, popolnoma se ti izročim in posvetim svojo dušo, svoje telo, svoje srce in vse svoje življenje.  Sveti Jožef, brani pobožnost svetega Srca Jezusovega in Brezmadežnega Srca Marijinega. Uniči satanove načrte z milostmi tvojega prečistega Srca. Blagoslovi sveto Cerkev, papeža, škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, misijonarje in ves svet. Popolnoma se ti izročimo z ljubeznijo in zaupanjem sedaj in vekomaj. Amen!

 

PREČISTO SRCE SVETEGA JOŽEFA, BODI VARUH NAŠIH DRUŽIN!

 

POSVETITEV TREM SVETIM SRCEM

   Presveto Srce Jezusovo,

   Brezmadežno Srce Marijino,   

   Prečisto Srce sv. Jožefa

   Danes (nocoj) vam posvetim

   svoje misli*, svoje besede*, svoje telo*,

   svoje srce*, in svojo dušo*, da se v tem

   dnevu (v tej noči) po meni izvrši vaša

   sveta volja. Amen

 

Molimo Nebeški Oče, ki si nas obnovil s tvojimi darovi, naj hodimo po potej poti pred teboj po poteh svetosti in pravičnosti, po vzoru in posredovanju Svetega Jožefa, pravičnega in zvestega, ki je v polnosti časov sodeloval s skrivnstjo našega odrešenja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen!

DUHOVNIKOV BLAGOSLOV

ali

Naj nas Gospod blagoslovi in obvarje vsega    hudega in vodi v večno življenje. Amen!

 

ZNAMENJE KRIŽA✞

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja