VES MESEC MAREC BOMO VSAK DAN MOLILI TRIDESETDNEVNICO-PLAŠČ SVETEGA JOŽEFA MAREC 2021

 

VES MESEC MAREC BOMO VSAK DAN MOLILI TRIDESETDNEVNICO – PLAŠČ SVETEGA JOŽEFA

 

TRIDESETDNEVNICA ZAŠČITNEGA PLAŠČA
V ČAST OČAKU SVETEMU JOŽEFU

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Jezus, Jožef
in Marija, danes vam posvetim svoje srce in svojo dušo.
Sledi trikrat: Slava Očetu (V zahvalo Sveti Trojici, da je
povzdignila svetega Jožefa na tako častno mesto.)
IZROČITEV
Tukaj sem, slavljeni očak. Pobožno klečim pred teboj. Prinašam ti skrbno izbrane molitve in obljubljam, da ti bom
zvesto in iskreno vdan. V tvojo čast bom v življenju storil
vse, kar je v moji moči, da ti vselej izkažem svojo ljubezen. Sveti Jožef, pomagaj mi!
Stoj mi ob strani, zdaj in vselej, predvsem pa ob uri moje
smrti, kot sta bila Jezus in Marija ob tebi, da te bom lahko
nekega dne večno častil v nebeški domovini. Amen.
Slavljeni očak sveti Jožef, ponižno klečim pred teboj in
ti vdano izkazujem svoje spoštovanje. Sprejmi ta izbrani
zaklad molitve v spomin na premnoge kreposti, s katerimi je ozaljšano tvoje sveto Ime.
V tebi se je dovršil skrivnostni sen tvojega predhodnika, očaka Jožefa. Še več, nebeško sonce te je obsijalo z
najbolj bleščečimi žarki in skrivnostna luna Marija te je
osvetlila s svojo toplo lučjo.
O, slavljeni Očak, zgled svetega Jakoba, ki se je osebno
poveselil s svojim ljubljenim sinom povzdignjenim nad
egiptovski prestol je pritegnil tudi druge sinove. Kako naj
ne bi zgled Jezusa in Marije, ki te častita z vsem spoštova-
19
njem in zaupanjem, pritegnil mene, da tebi v čast spletem
venec skrbno izbranih molitev?
Mogočni svetnik, daj, da Gospod upre svoje dobrotljive
oči vame. Po zgledu očaka Jožefa, ki ni zavrnil obtoženih
bratov, temveč jih je sprejel z vso ljubeznijo, jih branil ter
rešil lakote in smrti, ti, slavljeni očak, posreduj pri Gospodu, da me v tej solzni dolini nikoli ne zapusti.
Izprosi mi milost, da bom v družbi zvestih služabnikov, ki
brezskrbno prebivajo pod plaščem tvojega varstva. Tega
varstva želim biti deležen vse dni svojega življenja in ob
svoji smrtni uri. Amen.
MOLITVE
1.
Pozdravljen, častitljivi sveti Jožef, varuh neprecenljivih
zakladov nebes, zemeljski oče in varuh Njega, ki vse vzdržuje pri življenju.
Ob Presveti Devici Mariji si svetnik, ki je najbolj vreden
naše ljubezni in češčenja. Med vsemi si bil samo ti deležen časti, da si lahko vzgajal, vodil, hranil in objemal
Mesijo, ki so si ga želeli videti mnogi preroki in kralji.
Sveti Jožef, reši mojo dušo in mi od Božjega usmiljenja
izprosi milost, za katero te ponižno prosim. Dušam v vicah pa izprosi olajšanje v njihovih mukah.
Slava Očetu in Sinu … (trikrat)
2.
O, mogočni sveti Jožef, postavljen si za vesoljnega zavetnika Cerkve. Med vsemi svetniki kličem k tebi, velikemu
20
zaščitniku ubogih, in tisočkrat blagoslavljam tvoje Srce
pripravljeno pomagati v vsaki potrebi.
K tebi, dragi sveti Jožef, se zatekajo vdove, sirote, zapuščeni, žalostni, nesrečniki vseh vrst. Ni je bolečine, stiske
ali nesreče, v kateri ne bi ti milostno priskočil na pomoč.
Blagovoli torej uporabiti meni v prid vse tisto, kar ti je Bog
dal na razpolago, da lahko dosežem milost, za katero te prosim. In ve verne duše v vicah, prosite svetega Jožefa zame.
Slava Očetu in Sinu … (trikrat)
3.
Premnogim, ki so te prosili pred mano, si podelil tolažbo,
mir in milost ter jim izkazal naklonjenost. Moja otožna
in užaloščena duša ne najde pokoja v stiskah, ki jo tarejo.
Predragi svetnik, ti poznaš vse moje potrebe, še preden jih
izrazim v molitvi. Ti veš, kako zelo potrebujem milost, za
katero te prosim. Klečim pred tvojim obličjem in vzdihujem
pod težo bremena, ki me zasužnjuje. Nobeno človeško srce
mi ni tako blizu, da bi mu lahko zaupal svoje bolečine; in
četudi bi v kakšni usmiljeni duši našel sočutje, mi vendarle
ne bi mogla pomagati.
Zato se v upanju, da me ne boš zavrnil, zatekam k tebi. Sveta Terezija je namreč v svojih spominih zapisala: »Za katerokoli milost boste prosili svetega Jožefa, vam bo zagotovo
dana.«
O, sveti Jožef, tolažnik žalostnih, usmili se me v moji bolečini in tudi vernih duš v vicah, ki upajo v naše molitve.
Slava Očetu in Sinu … (trikrat)
4.
Oh, vzvišeni svetnik, zaradi svoje popolne poslušnosti
Bogu, usmili se me.
Zaradi svojega svetega življenja in pomoči ubogim, usliši me.
21
Zaradi svojega predragocenega imena, pomagaj mi.
Zaradi svojega najmilejšega Srca, hiti mi pomagat.
Zaradi svojih svetih solz, bodi moja opora.
Zaradi svojih sedmih žalosti, bodi usmiljen z mano.
Zaradi svojih sedmih radosti, potolaži moje srce.
Vsega hudega na duši in telesu, osvobodi me.
Vseh nevarnosti in nesreč, reši me.
Podpri me s svojim svetim varstvom in mi s svojim usmiljenjem in močjo izprosi vse potrebno, predvsem pa
milost, ki jo še posebej potrebujem.
Dušam v vicah pa izprosi takojšnjo osvoboditev vseh muk.
Slava Očetu in Sinu … (trikrat)
5.
Častitljivi sveti Jožef, nešteto milosti in pomoči izprosiš
pomoči potrebnim.
Bolniki vseh vrst, zatirani, obrekovani, prevarani, oropani
vsakršne človeške tolažbe, ubogi in lačni kruha prosijo za
tvoje kraljevo varstvo in so v svojih prošnjah uslišani. Ne
dopusti, predragi sveti Jožef, da bi bil med tolikimi, ki so
bili deležni tvoje dobrote, samo jaz prikrajšan za milost,
za katero te prosim. Izkaži tudi meni svojo mogočnost
in dobroto in v hvaležnosti bom klical: »Naj živi na veke
slavljeni očak sveti Jožef, moj mogočni zaščitnik in rešitelj vernih duš v vicah.«
Slava Očetu in Sinu … (trikrat)
6.
Večni Bog Oče, po zasluženju Jezusa in Marije mi blagovoljno podeli milost, za katero te goreče prosim. V imenu
Jezusa in Marije vdano klečim pred Tvojim svetim obličjem
in Te ponižno prosim, da sprejmeš mojo trdno odločitev,
22
da bom stanovitno vztrajal med njimi, ki hočejo živeti v
varstvu svetega Jožefa.
Blagoslovi torej ta dragoceni venec molitev, ki mu ga
poklanjam v znamenje predanosti.
Slava Očetu in Sinu … (trikrat)
O, sveti Jožef, brani sveto Cerkev pred vsemi nasprotovanji in razprostri nad vsakim izmed nas plašč svojega
svetega varstva.
MILOSTNE PROŠNJE
v spomin na skrivnostno življenje
svetega Jožefa z Jezusom in Marijo
Sveti Jožef, prosi Jezusa, naj pride v mojo dušo in jo posveti.
Sveti Jožef, prosi Jezusa, naj pride v moje srce in ga vname za
dobro.
Sveti Jožef, prosi Jezusa, naj pride v moj razum in ga
razsvetli.
Sveti Jožef, prosi Jezusa, naj pride v mojo voljo in jo utrdi.
Sveti Jožef, prosi Jezusa, naj pride v moje misli in jih prečisti.
Sveti Jožef, prosi Jezusa, naj pride v moje čute in jih vodi.
Sveti Jožef, prosi Jezusa, naj pride v moje želje in usmerja.
Sveti Jožef, prosi Jezusa, naj pride v moja dejanja in jih blagoslovi.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa njegovo sveto ljubezen.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa posnemanje tvojih vrlin.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa pravo ponižnost duha.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa milino srca.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa dušni mir.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa sveti strah božji.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa željo po popolnosti.
23
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa blagost značaja.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa čisto in usmiljeno srce.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa ljubezen do trpljenja.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa modrost večnih resnic.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa vztrajnost pri izvrševanju
dobrega.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa trdnost pri prenašanju križev.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa nenavezanost na dobrine
tega sveta.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa, da se bom držal zanesljive
poti v nebo.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa, da bom obvarovan vsake
grešne priložnosti.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa sveto hrepenenje po Raju.
Sveti Jožef, izprosi mi od Jezusa, da bom vztrajal do konca.
Sveti Jožef, naj se nikoli ne oddaljim od tebe.
Sveti Jožef, naj te moje srce nikoli ne preneha ljubiti in moj
jezik ne slaviti.
Sveti Jožef, naj ljubim Jezusa tako, kot si ga ljubil ti.
Sveti Jožef, naj bom sprejet med tvoje vdane častilce.
Sveti Jožef, tebi se darujem, sprejmi me in mi pomagaj.
Sveti Jožef, ne zapusti me ob uri moje smrti.
Jezus, Marija, Jožef, vam podarim svoje srce in svojo
dušo;
Jezus, Marija, Jožef, stojte mi ob strani v zadnjem boju;
Jezus, Marija, Jožef, naj mirno in z vami izdihnem svojo
dušo.
Slava Očetu in Sinu…(trikrat)
24
VZKLIKI K SVETEMU JOŽEFU
1.
Spomni se, prečisti ženin Device Marije, moj ljubeznivi varuh, da se še ni zgodilo, da bi kdo, ki te je prosil za varstvo
in pomoč, ne bil uslišan in potolažen. S tem zaupanjem
prihajam pred tvoje obličje in se ti goreče priporočam. O,
zemeljski oče Odrešenika, ne zavrzi moje prošnje, temveč
jo usmiljeno sprejmi in usliši. Amen.
2.
Slavljeni sveti Jožef, ženin Device Marije in deviški oče
Jezusa, imej me vselej v mislih in bdi nad menoj. Nauči
me, da se bom trudil za svojo svetost in sprejmi pod svoje
usmiljeno varstvo tiste neodložljive potrebe, ki jih danes
izročam tvoji očetovski skrbi.
Odstrani vse ovire in težave in daj, da bodo moje uslišane
prošnje v večjo slavo Gospoda in v dobro moje duše. V
znamenje vdane hvaležnosti ti obljubljam, da bom oznanjal tvojo slavo, medtem ko z vso ljubeznijo poveličujem
Gospoda, ki te je postavil za tako mogočnega priprošnjika v nebesih in na zemlji.
LITANIJE SVETEGA JOŽEFA
Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas
25
Bog Oče nebeški, usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta,
Bog Sveti Duh,
Sveta Trojica, en sam Bog,
Sveta Marija, prosi za nas,
Sveti Jožef,
Slavni sin Davidov,
Luč očakov,
Ženin božje Porodnice,
Čisti varuh Device,
Rednik Sina Božjega,
Skrbni branitelj Kristusov,
Glavar svete Družine,
Jožef najpravičnejši,
Jožef najčistejši,
Jožef najmodrejši,
Jožef najsrčnejši,
Jožef najpokornejši,
Jožef najzvestejši,
Ogledalo potrpežljivosti,
Ljubitelj uboštva,
Zgled delavcev,
Kras domačega življenja,
Varuh devic,
Steber družin,
Tolažnik nesrečnih,
Upanje bolnikov,
Zavetnik umirajočih,
Strah hudobnih duhov,
Zaščitnik svete Cerkve,
26
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, prizanesi nam, o
Gospod;
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usliši nas, o Gospod;
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
SKLEPNA MOLITEV
Slavljeni očak sveti Jožef, od Boga postavljen za glavarja
in varuha najsvetejše med vsemi družinami, varuj z nebes
mojo dušo, ki hrepeni po tvojem svetem varstvu. Danes te
izvolim za očeta, varuha, vodnika in tvoji sveti skrbi izročam
svojo dušo, svoje telo, vse, kar sem in kar imam, svoje življenje in svojo smrt.
Naj bom tvoj otrok, brani me pred vsemi sovražniki, vidnimi
in nevidnimi. Stoj mi ob strani v vsaki stiski in me tolaži v
bridkostih življenja, posebno pa v smrtnem boju. Posreduj
zame pri ljubljenem Odrešeniku, ki si ga kot otroka pestoval
v svojem naročju, in pri slavljeni Devici, ki si ji bil izbrani mož.
Izprosi mi tistih blagoslovov, ki jih spoznaš kot koristne
za moje resnično dobro ter za moje odrešenje, in poskrbel
bom, da bom vreden tvojega svetega varstva.

 

POSVETITEV SVETEMU JOŽEFU
K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah,
in ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto nevesto,
prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva.
Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno Devico,
Božjo Materjo, in pri očetovski ljubezni, s katero si
objemal Dete Jezusa, te ponižno prosimo,
ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus
s Svojo krvjo in pomagaj nam v naših potrebah s svojo
močjo in priprošnjo.
O preskrbni varuh svete Družine, varuj izvoljeno ljudstvo
Jezusa Kristusa; odvrni od nas, ljubezni polni oče,
vsako kugo zmot in greha.
Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš varuh,
v tem boju zoper moči teme, in kakor si nekdaj otel
Dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj
sveto Cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in vsakega
nasprotovanja.
Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo
pomočjo mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči
večno zveličanje v nebesih. Amen

POSVETITEV PREČISTEMU SRCU SVETEGA JOŽEFA
Prečisto Srce svetega Jožefa, varuj in brani mojo družino
pred vsemi nevarnostmi in zlom. Prečisto Srce svetega
Jožefa, razlij na vse človeštvo vse milosti in kreposti svojega prečistega Srca. Sveti Jožef, popolnoma se ti izročim
in posvetim svojo dušo, svoje telo, svoje srce in vse svoje
življenje. Sveti Jožef, brani pobožnost svetega Srca Jezusovega in Brezmadežnega Srca Marijinega. Uniči satanove načrte z milostmi tvojega prečistega Srca. Blagoslovi
sveto Cerkev, papeža, škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, misijonarje in ves svet. Popolnoma se ti izročimo z ljubeznijo in zaupanjem sedaj in vekomaj. Amen!

POSVETITEV SVETIM TREM SRCEM
Presveto Srce Jezusovo, Brezmadežno Srce Marijino,Prečisto Srce sv. Jožefa. Danes (nocoj) vam posvetim svoje
misli*, svoje besede*, svoje telo*, svoje srce*, in svojo dušo*,
da se v tem dnevu (v tej noči) po meni izvrši vaša sveta
volja. Amen.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja