JEZUS – DAVIDOV SIN USMILI SE ME

 

 

JEZUS, DAVIDOV SIN, USMILI SE ME!

Odpustek 100 dni  (Leon XIII,27. februarja 1886

LITANIJE ZA DUŠE V VICAH 

Molimo za naše rajne brate in sestre. 

Gospod, usmili se jih!

Kristus, usmili se jih!

Gospod, usmili se jih!

Bog, Oče nebeški, usmili se jih!

Bog, sin odrešenik sveta, usmili se jih!

Bog Sveti Duh, usmili se jih!

Sveta Trojica en sam Bog, usmili se jih!

Sveta Marija, prosi za njih!      usmili se jih!  

Vsi sveti angeli in nadangeli, usmili se jih!

Vsi sveti patriarhi in preroki, usmili se jih!  

Vsi sveti apostoli in evangelisti, usmili se jih!     

Vsi sveti gospodovi služabniki, usmili se jih!  

Vsi sveti mučenci in pričevalci, usmili se jih!    

Vse svete device in vdove, usmili se jih!  

Vsi sv spokorniki in spokornice, usmili se jih!  

Vsi Božji svetniki, usmili se jih!  

Bodi jim milostljiv, odpusti jim, o Gospod!

Bodi jim milostljiv, reši jih, o Gospod!

Njihovih še neodpuščenih grehov, reši jih, o Gospod!

Od žalosti za odvzeto gledanje tvojega obličja, reši jih, o Gospod!

Od muk v vicah, reši jih, o Gospod!

Po tvojem učlovečenju, reši jih, o Gospod!

Po tvoji nekrvavi daritvi, reši jih, o Gospod!

Po zasluženju vseh svetnikov, reši jih, o Gospod!

Po dobrih delih vseh kristjanov, reši jih, o Gospod!

Mi ubogi grešniki, prosimo te, usliši nas!

Da jim prizaneseš, prosimo te, usliši nas!

Da jim odpustiš grehe, prosimo te, usliši nas!

Da jim olajšaj in skrajšaj kazen, prosimo te, usliši nas!

Da jih čiste kmalu pripelješ pred svoje obličje, prosimo te, usliši nas!

Da nas spomin naje odvrne od vseh grehov, prosimo te, usliši nas!

Da nas spomin nanje vodi k pokori, prosimo te, usliši nas!

Da se v nebesih z njimi večno veselimo, prosimo te, usliši nas!

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, prizanesi jim, o Gospod!

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, reši jih, o Gospod!

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se jih, o Gospod!

Gospod, usmili se jih!

Kristus, usmili se jih!

Gospod, usmili se jih!

Oče naš……

————————

Molimo:

O Bog, stvarnik in odrešenik vseh vernih, usliši milostljivo našo prošnjo, s katero ponižno prosimo tvojega

usmiljenja: Vodi duše tvojih vernih, ki si jih s tega sveta poklical v kraljestvo miru in luči, da bodo deležne

zveličanja tvojih svetih. Nam živim pridi milostno na pomoč, da se s pravo pokoro bolj in bolj očistimo

grehov, pravično živimo in z njimi dosežemo in uživamo večni pokoj in zveličanje, ki ga želimo našim rajnim, po Jezusu Kristusu Gospodu našem. Amen

O Bog, daj vernim dušam večni mir in pokoj. Amen.

O moj Jezus usmiljenje!

 

100 dni odpustkov.

 

Pij IX. 23. september 1857

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.