EZEKIEL 34, JEREMIJA 23 – GOSPOD JE MOJ PASTIR

Jeremija 23

Zanemarjena čreda bo spet v dobrih rokah

1 Gorje pastirjem, ki pogubljajo in razganjajo ovce moje paše, govori GOSPOD. 2 Zato tako govori GOSPOD, Izraelov Bog, zoper pastirje, ki pasejo moje ljudstvo: Vi ste razgnali moje ovce, jih razkropili in niste skrbeli zanje. Bom pa jaz skrbel, da kaznujem vaša hudobna dejanja, govori GOSPOD. 3 Sam bom zbral ostanek svojih ovc iz vseh dežel, kamor sem jih razkropil, in jih pripeljal nazaj na njihov pašnik, da se bodo plodile in množile. 4 Postavil jim bom pastirje, da jih bodo pasli. Ne bodo se več bale ne plašile in nobena ne bo pogrešana, govori GOSPOD.

Ezekiel 34

1 Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 2 Sin človekov, prerokuj proti Izraelovim pastirjem, prerokuj in jim reci: O, pastirji! Tako govori Gospod BOG: Gorje Izraelovim pastirjem, ki pasejo sami sebe! Ali niso pastirji dolžni pasti črede? 3 Mleko uživate, z volno se oblačite, tolste živali koljete, črede pa ne pasete. 4 Oslabelih niste krepčali, bolnih niste ozdravljali, polomljenih niste obvezovali, razkropljenih niste vodili nazaj, izgubljenih niste iskali, temveč ste jim gospodovali trdo in nasilno. 5 Tako so se razkropile, ker ni bilo pastirja, in postale plen poljskih živali. Razkropile so se moje ovce, 6 blodile so po vseh gorah in vseh visokih hribih; po vsej deželi so se razkropile moje ovce, pa ni bilo nikogar, ki bi se zmenil zanje, nikogar, ki bi jih iskal.
7 Zato, pastirji, poslušajte GOSPODOVO besedo! 8 Kakor jaz živim, govori Gospod BOG: Ker so bile moje ovce izpostavljene ropu in so postale plen poljskih živali, ko ni bilo pastirja, in se moji pastirji niso zmenili za ovce, temveč so pasli sebe, mojih ovc pa niso pasli, 9 zato, pastirji, poslušajte GOSPODOVO besedo! 10 Tako govori Gospod BOG: Glejte, proti pastirjem sem! Svoje ovce bom terjal iz njihovih rok. Onemogočil jim bom, da bi še pasli ovce. Pastirji ne bodo več hranili sebe. Svoje ovce bom iztrgal iz njihovih ust, ne bodo se več mastili z njimi.
11 Da, tako govori Gospod BOG: Glejte, jaz sam bom poskrbel za svoje ovce in jih poiskal. 12 Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne. 13 Odpeljal jih bom izmed ljudstev, jih zbral iz dežel in pripeljal na njihovo zemljo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. 14 Na dobri paši jih bom pasel, na Izraelovih gorskih višinah bodo njihovi pašniki. Tam bodo poležavale na lepem pašniku; imele bodo obilno pašo na Izraelovih gorah. 15 Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek, govori Gospod BOG. 16 Izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. 17 O vas pa, moja čreda, govori Gospod BOG tako: Glejte, sodil bom med ovco in ovco, med ovni in kozli.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja