DEVETDNEVNICA K SVETI RITI – SVETNICI NEMOGOČEGA 16.05. – 24.4.2021

 

SVETA RITA, IZPROSI NAM POTREBNIH MILOSTI ZA EDSONA IN NJEGOVO DRUŽINO IN ZA VSE NAS, KI SMO PO SPOROČILIH KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU IN SVETEGA JOŽEFA, PREČISTEGA ŽENINA DEVICE MARIJE, PREJELI MILOST, DA SMO VZLJUBILI PREČISTO SRCE SVETEGA JOŽEFA IN TRI SVETA SRCA, KI BODO NA KONCU SLAVILA ZMAGO.

SVETA RITA, PROSI ZA EDSONA, ZA NJEGOVO DRUŽINO IN VSE ČLOVEŠTVO:

S V E T A  R I T A,  P R O S I  Z A  N A S

 DEVETDNEVNICA Svete Rite 

Po vsakem dnevu: – »« – Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu in…

Molitev: » Sveta zaščitnica stiskanih, nesrečnih v vseh teţavah, sveta Rita, katere prošnje Nebeški Oče usliši, ki si zaradi velikih milosti imenovana: «Zaščitnica nemočnih«, pa celo »nemogočega«, sveta Rita, tako ponižna, tako čista, tako pogumna, tako potrpežljiva, s tako predano ljubeznijo, do križanega Jezusa, saj si od Njega izprosila vse, kar si prosila; ter se zaradi tega vsi z zaupanjem zatekamo k tebi, v upanju na tolažbo ali uslišanje, bodi usmiljena do svojih prosilcev in zavzemi se s svojim vtisom pri Bogu, za izpolnitev, da tudi sedaj podeli veliko milosti, kot jih je ţe, vedno po tvoji priprošnji podelil, pri toliko čudeţnih primerih za Boţjo slavo, za širjenje spoštovanja do tebe in v tolažbo tistih, ki verjamejo vate. Obljubljamo ti, da ne bomo pozabili uslišanja, na tvojo priprošnjo in bomo o tem pričevali, te blagoslavljali in se ti zahvaljevali. Da bodo tudi drugi spoznali, kako deluje Bog, če si mu zvest in spoštuješ njegove svete.

Prošnje:…

Litanije svete Rite: »Prosi za me/nas« Priporoči me/nas – –

po tvoji posebni velikodušnosti v tvojem otroštvu;

– po tvoji popolni podrejenosti Božji volji;

– po tvojem nenavadnem trpljenju zakonskega ţivljenja;

– po tolažbi, ki si jo doživela, po moževem spreobrnjenju;

– po bolečini, ki ti je napolnila srce, po umoru moža;

– po tvojem žrtvovanju, tvojih dveh otrok Bogu, raje kot da bi smrtno grešila;

– po tvojem čudežnem vstopu v samostan;

– po tvoji strogi pokori in vsakodnevnem trpljenju;

– po tvojem trpljenju zaradi rane s trnjem, ki si ga dobila od Križanega Rešitelja;

– po tvoji Božanski ljubezni, ki ti je prevzela srce;

– po tvoji znameniti poboţnosti Svetega zakramenta, v kateri si živela štiri leta (nepremična v postelji);

 – po tvoji sreči, s katero si se odrekla skušnjavam, da bi se združila z Božjim zaročencem;

– po tvojem zgledu popolnosti, ki si ga dajala ljudem ob prilikah v svojem življenju;

– Sveta Rita, prosi za me/nas, da postanem-o vreden/ni Kristusovih obljub.

»Molimo: 

O, Bog po svojem neskončnem usmiljenju si se ozrl na prošnje, Tvoje Blažene služabnice Rite in jih uslišal, za vse tiste nemogoče skrbi ljudi, sposobnosti in prizadevanja. Za nagrado njene usmiljene ljubezni in neomajnem zaupanju v Tvoje obljube, bodi usmiljen tudi do naših težav in pomagaj nam v naših stiskah, tako, da neverniki vidijo, tvoje brezmejno nagrajevanje ponižnim, varovanje nemočnih in povečanje moči tistim, ki verujejo vate. Po Jezusu Kristusu, Gospodu našem. Amen!«

 – »« – Prvi dan 

Ozri se name (na nas) sveta Rita, da ti stoječ ponižno pred teboj, dokažem svoje globoko spoštovanje, da se od tebe naučim poti kreposti, da na tvojo priprošnjo, izprosim milost od Boga, ki mu bom zvest do smrti. S sedmimi leti si postala znana po vsaki kreposti: (po) modrosti, ponižnosti, vzdržljivosti, pobožnosti, duhu molitve, pokornosti ter odklanjanju posvetnih stvari (poželenj, plehkosti…) ter njih izpraznitve. Blažena ti, ki si ţe od otroštva vedela, kako se odzvati Božji milosti! Blažena ti, ki si ţe takrat postavila temelj svoje svetosti! Joj, kako daleč smo še mi od tega: privlačijo me zemeljske slabosti, a svete stvari me dolgočasijo. Moji grehi iz dneva v dan rastejo in bojim se pokore. Usliši me sveta Rita, ki imaš vpliv pri Bogu, izprosi mi kesanje in novo življenje. Izprosi zame, čeprav nisem posnemal tvojo nedolžnost, da bi mogel doseči tvojo pokoro in nekega dne prejeti dragoceno nagrado, ki je v Nebesih namenjena nedolžnim in skesanim. (Zaključek: kot po vsakem dnevu – »« – )

 

 Drugi dan

Bog te je izbral, sveta Rita, za vzornico: devic, soprog, vdov in redovnic; zato ti je dovolil, da občutiš vse te življenjske prilike. In med njimi, najbolj vzor soprogam, posebno v letih, ko si bila primorana živeti z možem, katerega značaj je bil tako nasproten tvojemu. Prenašala si ponižanja, žalitve, napade, toda s svojo nežnostjo, si ga uspela obvladati ter ga napraviti ponižnega in nežnega. Mnoge žene bi se lahko od tebe naučile, tiho prenašati trpljenje, a moţje obvladati in omehčati razdražljiva srca. Daj, da se naučimo živeti s svojo družino in bližnjimi, usklajeno s svetimi zapovedmi miru in krščanskega usmiljenja. Daj, da izginejo vsi hudobni duhovi, nesoglasja in jeze, ki tolikim družinam povzročajo žalost in bolečine nesrečnih situacij ter slabih odnosov. Posebno te prosim, izprosi nam, za vse, Svetega Duha, ki dela dobro, skrbi za medsebojno ljubezen, mir, nežnost in razumevanje, ter nas vodi v Božje kraljestvo. (Zaključek: kot po vsakem dnevu – »« – )

Tretji dan

Sveta Rita, velika je bila tvoja bolečina, ko si zvedela, da je tvoj mož ubit. Kako grenke solze si prelivala, posebno ob strašnem pomisleku, da morda njegova duša še ni bila pripravljena, na srečanje z Bogom. Vdana Boţji volji, si se, ne glede na žalostno situacijo, skupaj s sinovoma, predala v Jezusove roke. Kako veliko molitev si usmerila k Njemu, za rešitev in spreobrnjenje duše in za odpuščanje njegovim nečloveškim ubijalcem. Ko si slišala za namene maščevanja, sinov za očeta, si molila in prosila, da ju raje vidiš mrtva, kot da bi to izvršila. Ko si ostala brez obeh sinov, nisi žalovala, kljub veliki bolečini izgube, temveč si se zahvaljevala Jezusu, da te je uslišal in nedolžne vzel k sebi. Kako smo mi nemočni, ki ne moremo odpustiti male zamere, niti sprejeti kakšne majhne žrtve za Božjo slavo in rešitev naših, ali duš svojih bližnjih. Izprosi nam Rita, zaradi tvoje ljubezni, od Jezusa milost, da bi lahko odpustili svojim nasprotnikom, da bi primerjali svojo ljubezen z Njegovo in do vsega, kar nam je ljubo, da bi lahko opustili vse naše grehe in prejeli večno nagrado v Nebesih. (Zaključek: kot po vsakem dnevu – »« – )

 

Četrti dan

 Sveta Rita, kako velika je bila tvoja ljubezen do Boga in bliţnjih. Kdo bi mogel opisati neštete vzdihe in vroče solze trpljenja s katerimi si preživljala dni in noči v premišljevanju svoje križane ljubezni? Kdo more razumeti tvoje svete pripadnosti in gorečnosti za Boga? Tako globoke, da si neopazno prešla v nenadno ter neobčutljivo smrt. Ljubezen do bližnjih je bila znana ubogim in bolnim sestram, vsem ožaloščenim in tistim v zablodah, v vseh okoliščinah, vseh tistih, ki jih je tvoj značaj vpeljal v milost Jezusa Kristusa. Ubogi mi, katerih srca so otrdela za duhovne in telesne potrebe naših bližnjih, ter slepo dopuščamo, da smo zavedeni grešnim razvadam. Sveta Rita, izprosi za nas, od našega ljubljenega Jezusa, da zmehča naša srca in vodi naše občutke v najčistejši ljubezni k Bogu in do naših bližnjih; tako da ti bomo sledili; in bomo po smrti zdruţeni z Večno ljubeznijo, ki te dela tako slavno in blaženo v Nebesih. (Zaključek: kot po vsakem dnevu – »« – )

Peti dan

Sveta Rita, od otroštva so ti poznani nevarni pritiski, ki razbijajo ljudi med seboj: častihlepje, koristoljubje, poželenja…, a tvoj odpor do tega, te je obvaroval v nedolžnosti krsta. Ti, ki so te sovražili, moževi sorodniki in sinova, ko se nisi več počutila varno na tem svetu, si vztrajno rotila skupnost, ki te je trikrat zavrnila, naj te sprejmejo v samostan, da bi lahko vstopila v združenje z Jezusom. On osebno, ti je potem to čudežno omogočil. In te uslišal, da si od tam izrekla svoje zadnje slovo temu svetu in odšla v večnost k Jezusu z izpolnitvijo slovesne zaobljube: siromaštva, čistosti in poslušnosti. Sveta Rita, blaženo je tvoje razumevanje, nas ubogih, ki smo strti pod težo poželenj, pod jarmom svojih nizkotnih strasti, ki nas vodijo v večni propad. Izprosi nam od Jezusa milost, da od sedaj naprej ljubimo le svete vrednote; da se izognemo vsem slabostim tega sveta, da s čistim srcem in dušo prejmemo stotero nagrado, obljubljeno vsem, ki prezirajo lažne in minljive dobrote tega sveta. (Zaključek: kot po vsakem dnevu – »« – )

Šesti dan

Sveta Rita, ne moremo dovolj spoštovati tvojo molitveno držo in pokoro, ki izražajo posebno znamenje tvoje svetosti, s katero je tvoje ţivljenje postalo pot molitve, posta, trpljenja, premišljevanja, z vzdihi in hrepenenjem po Bogu. Tvoja hrana, kruh in voda pomešana s pepelom, odrekanji in solzami; tvoja postelja, groba trda deska; ostriženi lasje, disciplina, opečena roka in bolna noga, so ti bili sredstva s katerimi si obvladovala strasti. Sveta Rita, mi pa delamo nasprotno. Ko smo napadeni s kakšnimi težavami, namesto, da jih premagujemo, jih še bolj poudarimo, in še bolj, ter kar naprej iščemo tisto, kar nas zapelje v večni propad. Priznamo, da je nujno potrebna pokora in molitev in te prisrčno prosimo, da izprosiš za nas od Jezusa Kristusa milost, da po vztrajni molitvi, nikoli ne zaidemo v greh, temveč bomo primerni, s teboj deliti večno radost. (Zaključek: kot po vsakem dnevu – »« – )

Sedmi dan

Sveta Rita, po pridigi svetega Jakoba, si se željno trudila, da bi sodelovala s trpljenjem Kristusovih muk in od Njega si izprosila, da te je uslišal. Tako si bila ganjena, da si po poti nazaj proti svoji celici točila grenke solze, zaradi usmiljenja do Križanega Kristusa, ki ti je, da bi ustregel tvoji goreči ţelji, s trnjem iz Njegove krone, ranil čelo s tako močno bolečino, da si padla v nezavest. Sveta Rita, kakšno neizmerno navdušenje si pokazala, kakšno radost si občutila, biti tako nagrajena od Jezusa, biti tako podobna Njemu; čeprav si postala za svoje družice tako neprijetna in odbijajoča zaradi rane in njenega neprijetnega vonja! A, mi bedniki, ki namesto, da prosimo Boga, da nam bi poslal trpljenje, postanemo žalostni, če smo kaznovani za svoje grehe! Sveta Rita izprosi nam od Jezusa milost, da potrpežljivo prenašamo težave in vse začasne zemeljske bolezni, ki nam jih On pošlje, da nas rešuje za večno ozdravljenje, da bi ga tako lahko vedno slavili v Raju. (Zaključek: kot po vsakem dnevu – »« – )

Osmi dan

Sveta Rita, da bi tvoja svetost dobila še večji sijaj, je ljubljeni Jezus, tvoji trpeči rani dodal še bolezen, ki te je za štiri leta priklenila na posteljo in si bila nepremična vse do smrti. Kako veličasten vzor popolne predanosti Boţji volji, si nam zapustila in v trpljenju si bila nepremagljivo potrpežljiva. Edina žalost tvojega srca je bila, ker si bila v breme drugim. Kakšen blažen mir je zasijal na tvojem obrazu, ko si občutila Raj. Kdo more opisati radost, ki te je navdala, kadar si slišala Jezusa in Marijo, kako napovedujeta skorajšnji prihod osvoboditve iz zavzetja tvojega bolnega telesa, z odhodom v Božji dom. S poljubom in vdihom Križanega Kristusa, je tvoja prekrasna in blaţena duša poletela, v Njegovo naročje večnega počitka. Kako bo nam, bednim grešnikom, v času smrti? Nam, ki za svoje grehe ne moremo potrpežljivo trpeti bolečin, niti nekaj dni? Sveta Rita, ozri se na našo bedo; prosi Jezusa, da nam podeli popolno predanost in potrpežljivost v naši poslednji bolezni in blagoslovljeno smrt v Njegovem objemu, da združeni s teboj, za vedno blagoslavljamo našega Jezusa. (Zaključek: kot po vsakem dnevu – »« – )

Deveti dan 

Sveta Rita, tvoja globoka ponižnost, vzvišene kreposti, ki si od otroštva do smrti iskala pot, da bi se umaknila pred svetom, da bi bila skrita s Kristusom v Bogu, so bili vzroki tvojega povišanja v slavo, ki se je sedaj veseliš v Nebesih. Toda ljubljeni Jezus, za katerim si predano hodila, te je želel počastiti tudi na zemlji in te je, čim je tvoja prekrasna duša vstopila v Raj, vsepovsod odel s čudeži tvojih priporočil in te istočasno razglasil za svetnico, a na zemlji je to opravil Sveti Oče Cerkve (Papež). Danes je tvoje spoštovanje razširjeno po vsem svetu, a med vsemi svetimi, le tebe imenujejo »Svetnica nemogočega« in »Zavetnica najbolj brezupnih primerov«. Slavna Sveta Rita! Ali je lahko bolj brezupnih primerov od nas, nevrednih stvarstva, kakršni smo, zaslepljeni z oholostjo – z grehom, ki ga Bog in ti najbolj sovražita? Sveta Rita izprosi za nas od Boga neprecenljivo milost, da vemo, kako se nimamo s čim ponašati, ter da brez Njega nismo nič in ne moremo nič. Varuj nas s svojimi uspešnimi priprošnjami, pred večnim propadom, v katerega so zapadli oholi in uporni angeli, da nam bo dovoljeno nekega dne, deliti s teboj, najbolj ponižno svetnico in največjo slavo ponižnih. (Zaključek: kot po vsakem dnevu – »« – )

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja