DEVETDNEVNICA H KARMELSKI MATERI BOŽJI – LITANIJE KARMELSKE GOSPE

DEVETDNEVNICA H KARMELSKI MATERI BOŽJI – LITANIJE KARMELSKE GOSPE

OD 7.7. DO 15.7. 2021

KDOR ZAČNE DANES 0D 8. DO 16.7. 2021

Prejem škapulirja Karmelske Matere Božje. (kdor se bo prijavil)

DEVETDNEVNICA H KARMELSKI MATERI BOŽJI

 

UVODNA MOLITEV

Mati in Kraljica Karmela,

k tebi prihajam z zaupanjem

v tvojo materinsko ljubezen in tvoje varstvo.

Vodi me na poti vere in me podpiraj,

da ne omagam.

Moja dobra Mati, ti rada pomagaš svojim otrokom

in z nežnostjo skrbiš za vse njihove potrebe.

Prisluhni mojim prošnjam,

ki ti jih izročam v tej devetdnevnici

(povej svoj namen).

Izprosi mi pri vsemogočnem Bogu,

kar je dobro zame in za vse, za katere te prosim.

Zavaruj nas s svojim plaščem

s svojo nežno materinsko ljubeznijo

in nas varno vodi k svojemu Sinu Jezusu.

S teboj ga želim ljubiti in slaviti

zdaj in vso večnost,

ki z Očetom in Svetim Duhom živi in kraljuje,

Bog na vse veke vekov.

Amen.

(molimo vsak dan devetdnevnice)

Prvi dan

MARIJIN DA!

»Glej, dekla sem Gospodova,

zgodi se mi po tvoji besedi!« (Lk 1,38).

 

Tvoja duša, brezmadežna Devica,

je Gospodu lahko še ljubša od nebes …

Boga si prevzela s ponižnostjo.

Ta skrita krepost te dela vsemogočno

in pritegne Sveto Trojico v tvoje srce;

tedaj te je obsenčil Duh Ljubezni,

in Sin, enak Očetu, se je učlovečil v tebi.

Sv. Mala Terezija (Zakaj te ljubim, O Marija, 3-4)

Marija se je odprla Božji ljubezni in Bog jo je vso prevzel. Ob oznanjenju je odgovorila s poslušnostjo vere, Bogu je darovala vse svoje bitje. Vedno znova je ponavljala svoj Zgodi se, verovala je Bogu, tako pri oznanjenju kot pod križem. Nikoli ni iskala sebe, predano je skrbela za Sveto Družino in potem za skupnost prve Cerkve.

Marija nam je blizu, ker nam je enaka v vsej človeški krhkosti. Naša Mati je, ki pozna, razume, ljubi in sprejema vse svoje otroke. Želi nas pripeljati k Jezusu, v polnost življenja.

MOLITEV

Marija, Kraljica in Mati karmela in Jezusova Mati,

uči me odprtosti do Boga,

poslušnosti Svetemu Duhu.

Prosi zame, da bom vsak dan pogumno in predano

odgovarjal Bogu na Njegovo ljubezen.

Uči me prepoznavati in izpolnjevati Božjo voljo.

 Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

Karmelska Mati Božja, prosi za nas!

Drugi dan

MARIJINA VERA

»Blagor ji, ki je verovala,

da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!«

(Lk 1,45).

 

 

Marija je vzor vere.

Kako mila je nebeškemu Očetu njena vera!

Po tej veri je v njej rastel Jezus.

Če imamo isto vero in ponižnost, bo v nas rastel Jezus.

  1. Mirjam Križanega Jezusa

Mariji je angel razodel Božjo voljo. Verovala je in se dala Bogu na razpolago.

Marija je prej spočela v veri kot v telesu. V veri svoje ponižne služabnice je Bog našel za svoj dar sprejem, na katerega je čakal od začetka časov.

Marija ni bila obvarovana temne noči vere, dušo in srce ji je prebodel meč bolečin. Tudi v trpljenju je verovala, da jo Bog ljubi, da je njen Sin pravi Bog. Vse življenje, od oznanjenja do Sinove smrti na križu, njena vera ni omahnila. V tihoti velike sobote je verovala, da bo Jezus vstal.

MOLITEV

Marija, izprosi mi močno in trdno vero.

Uči me moliti v veri, da nebeški Oče najbolje ve,

kaj je dobro zame in da mi bo v svoji ljubezni dal,

kar potrebujem.

Prosi zame, da ne omagam v preskušnjah.

Naj v veselju in trpljenju s Teboj izrekam svoj da.

Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

Karmelska Mati Božja, prosi za nas!

Tretji dan

MARIJINA PONIŽNOST

»Ozrl se je na nizkost svoje dekle« (Lk 1,48).

 

 

Marija je postala Božja Mati, ker je bila ponižna.

Duša sama iz sebe ne more nič storiti za Boga.

Bog dela v njej, v njej raste v takšni meri,

kot se duša umika, izginja, izničuje.  

  1. Mirjam Križanega Jezusa

Marija se je vedno zavedala, da je ustvarjeno bitje. Bog pa je bil njeno središče. Popolnoma je bila izpraznjena sama sebe, usmerjena k Bogu, zato je On lahko v njej in po njej storil velike reči.

Marije ni premamila skušnjava, da bi želela biti kakor Bog. Izbrala je držo služenja in jo živela z vsem srcem.

Po Božji volji je sprejela poroko z Jožefom. Ob oznanjenju je ponižno sprejela, da postane Božja Mati, hkrati pa je ostala običajna žena, vpeta v družinsko življenje.

V najtežji uri svojega življenja, pod križem, je vdano sprejela, da postane mati vsem ljudem.

MOLITEV

Marija, moja Mati, prosim Te za ponižnost srca.

Uči me prave ponižnosti, da bo Bog moje vse.

Kot sv. Mala Terezija želim s Teboj hoditi za Jezusom

po mali poti velikega zaupanja v Očetovo dobroto.

Varuj in vodi me.

Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

Karmelska Mati Božja, prosi za nas!

Četrti dan

MARIJINA ČISTOST

»Pozdravljena, milosti polna,

Gospod je s teboj«  (Lk 1,28).

 

Marija je v polnosti odgovorila na Božjo izvolitev.

Bila je vedno čista, brezmadežna in brezgrajna

v očeh trikrat svetega Boga.

Njena duša je tako preprosta.

Zdi se, da na zemlji ponavzočuje Božje življenje.

Tako prozorna je, tako svetla,

da bi jo lahko imeli za luč.

A vendar je le »zrcalo Sonca pravičnosti«.

  1. Elizabeta Presvete Trojice

Marijo je Bog obdaril s polnostjo svoje milosti. Obvaroval jo je vsakega madeža izvirnega greha.

Marija ni grešila, njena duša je bila vedno čista, prosojna. Bog nam jo je dal za srednico milosti in vzor svetosti.

Ljudje lahko grešimo, prezremo in zavrnemo Božjo ljubezen. Bog nam odpušča, ko iskreno priznamo svoje pogreške in se jih kesamo, saj nas je Jezus odrešil s svojim trpljenjem in vstajenjem. Na svet je prišel po Mariji in mi se po Mariji bližamo Njemu.

Očiščeni smo v Jezusovi predragoceni Krvi in umiti z Marijinimi solzami. Čisti smo, ker nas Bog očiščuje in ne, ker se ne bi umazali.

MOLITEV

Brezmadežna, moja Mati, v svoji krhkosti

in šibkosti potrebujem Tvojo pomoč.

Pomagaj mi, da se ogibam grešnih priložnosti.

Varuj moj pogled in vsa moja čutila,

da ohranim čisto srce.

Prosi zame, da si bom zvesto izpraševal vest,

izprosi mi milost pravega kesanja in spreobrnjenja.

Tvoje brezmadežno Srce je moje zavetje

in najbolj varna pot k Bogu. Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

Karmelska Mati Božja, prosi za nas!

Peti dan

MARIJIN MOLK

»Marija pa je vse te besede ohranila

in premišljevala v svojem srcu« (Lk 2,19).

 

»Vsa Marijina zgodovina

se da povzeti v teh nekaj besedah:

živela je v svojem srcu in to v takšni globini,

da ji pogled ne more slediti …

Ko gre k Elizabeti, jo vidim hoditi tako lépo,

tako mirno, tako veličastno,

tako notranje zbrano z Božjo Besedo!

  1. Elizabeta Presvete Trojice

(Zadnje duhovne vaje, 15. dan)

Marija je bila s srcem vedno pri Bogu. Rada se je umikala v samoto. Z molkom je v sebi napravila prostor za srečanje z Bogom. V srcu je hranila Božje Besede kot dragocen zaklad, čeprav ni vsega takoj razumela. Premišljevala je o njih, pustila se jim je nagovoriti in je po njih živela.

Ohranjala je notranjo tišino in samoto. Notranje zrenje Boga jo je ohranjalo v zbranosti tudi v njenem na zunaj običajnem družinskem življenju. Bolj kot z besedami, je govorila s služenjem.

MOLITEV

Marija, moja dobra Mati,

pomagaj mi notranje umolkniti.

Nauči me v tihoti in samoti v srcu poslušati Boga.

Varuj me praznega govorjenja.

Daj, da bom živel v zaupnem prijateljstvu z Bogom.

Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

Karmelska Mati Božja, prosi za nas!

Šesti dan

MARIJINA MOLITEV

»Moja duša poveličuje Gospoda

in moj duh se raduje v Bogu,

mojem Odrešeniku« (Lk 1,46-47).

 

V tihoti skrite nazareške hiše se je moč Svetega Duha

spustila na Devico, ki je molila v samoti.

Tako se je utelesil Odrešenik.

Zbrana ob Devici, ki je molila v tišini,

je nastajajoča Cerkev pričakovala novo izlitje Duha.

Obljubljen ji je bil,

da bi okrepil njeno notranjo svetlobo

in zunanje delovanje Cerkve naredil rodovitno.

  1. Terezija Benedikta od Križa

Marija je molila. Njen da ob oznanjenju jo je spremljal vse življenje.

Ob obiskanju ji je iz srca privrela hvalnica »Magnifikat«. Marija slavi Boga, ker je velik in vsemogočen, pa se ljubeče sklanja k nam in izpolnjuje obljubo odrešenja.

V Kani je Marija molila za druge, preprosto in v zaupanju je Jezusu predstavila stisko mlado-poročencev. Njena zaupljiva priprošnja dela čudeže!

Po Jezusovem vnebohodu je Marija s svojimi molitvami podpirala prve začetke Cerkve.

Vedno se lahko zatečemo k Mariji. Kaj bi brez njene priprošnje?

MOLITEV

Marija, moja Mati in Mati Cerkve,

z zaupanjem prihajam k Tebi,

prosim Te, uči me moliti.

Prosi Jezusa zame za vse, kar potrebujem

za duha, dušo in telo.

Uči me predanosti Bogu v veri.

Pomagaj mi s srcem moliti rožni venec.

Prosi zame zdaj in ob moji smrtni uri. Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

Karmelska Mati Božja, prosi za nas!

Sedmi dan

MARIJINA BLIŽINA

»Jezusova Mati je bila tam« (Jn 2,1).

 

V otroštvu je v meni začelo rasti

globoko spoštovanje do Device Marije.

Pripovedovala sem ji o vsem,

kar se mi je zgodilo, od srca do Srca …

Ko sem se v življenju počutila osamljeno,

sem pogledala njen kip,

zdelo se mi je, kakor da bi mi govorila:

tvoja Mati te ne bo nikoli zapustila.

  1. Terezija Jezusova Andska

Marija je vedno bila tam. Bila je blizu z molitvijo in služenjem, kakor je bilo potrebno.

Ob oznanjenju jo je angel našel pripravljeno. Šla je k Elizabeti, bili sta si v duhovno oporo, pomagala ji je pri delu. V Kani je opazila stisko in jo posredovala Jezusu. Jezusu je bila med Njegovim oznanjevanjem evangelija vedno blizu z molitvijo.

Bila je pod križem. Jezusu ni mogla odvzeti trpljenja, naredila je največ, kar je mogla, bila je z Njim.

Po Jezusovem vnebohodu je bila zopet tam, z apostoli, zbranimi ob njej v pričakovanju Svetega Duha.

Marija je vedno blizu tudi nam, pozna nas in prosi za nas.

MOLITEV

Marija, moja Mati, prosi zame, da bom s srcem tam,

kjer me tisti trenutek pričakuje Bog

ali potrebuje moj bližnji.

Bodi mi blizu, da bom vesten v svojih dolžnostih,

zvest molitvi, pozoren na stisko bližnjih,

sočuten s trpečimi, blizu umirajočim. Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

Karmelska Mati Božja, prosi za nas!

Osmi dan

MARIJINO TRPLJENJE

»Tvojo lastno dušo bo presunil meč« (Lk 2,35).

Marijo je v srcu presunil meč,

kajti pri njej se vse dogaja v notranjosti …

O, kako lepa je, ko jo zremo

v njenem dolgem mučeništvu,

tako vedra, obdana z neke vrste veličastnostjo,

ki odseva hkrati moč in blagost!

Od same Besede se je namreč naučila, kako morajo

 trpeti tisti, ki jih je Oče izvolil kot žrtve, tisti,

ki jih je določil pridružiti velikemu delu odrešenja.

Tiste, »ki jih je že vnaprej poznal,

je tudi vnaprej določil, naj bodo podobni

Njegovemu Sinu«, križanemu iz ljubezni.

  1. Elizabeta presvete Trojice

Marija je bila polna milosti in izbrana za Mater Božjega Sina, ni pa bila obvarovana trpljenja. Tesneje in globlje kakor kdorkoli drug je pridružena skrivnosti Jezusovega odrešenjskega trpljenja. Po svoji privolitvi se je z materinsko dušo pridružila Njegovi daritvi. V zedinjenju z Jezusom je v globokem sočutju vztrajala zvesto do križa.

Marija se je učila trpeti, ko je gledala, kako Jezus, Božji Sin, sprejema trpljenje za odrešenje človeškega rodu. Trpi tudi, ko gleda, kako ljudje zavračamo in se upiramo Božji ljubezni in odrešenju.

MOLITEV

Marija, Jezusova in naša Mati,

ti si polna sočutja do svojih otrok.

Uči me sprejemati trpljenje, trpeti s Teboj.

Podpiraj me, da v trpljenju, ki ga prinese življenje,

ostanem zvest Bogu. Naj po Tvojem zgledu

in priprošnji tudi jaz v preizkušnjah in trpljenju

 izrekam svoj da Bogu. Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

Karmelska Mati Božja, prosi za nas!

Deveti dan

MARIJINO POSLANSTVO

»’Glej, tvoja Mati!’ In od tiste ure

jo je učenec vzel k sebi« (Jn 19,27).

 

Marija je Knjiga, v kateri more svet

brati večno Božjo Besedo, Kristusa Gospoda.

Mi smo Marijino delo in Ona nas ne neha klicati,

naj bomo njeni služabniki

in naj poskrbimo za njene zadeve.

  1. Rafael Kalinowski

Bog je Marijo izbral, da je rodila Jezusa, Odrešenika sveta. Pod križem je Jezus njeni materinski skrbi zaupal vse ljudi. Po Njegovem vstajenju in vnebohodu se njeno poslanstvo ni končalo. Z učenci je molila za prihod Svetega Duha.

Tako kot apostol Janez tudi mi Marijo vzamemo k sebi. Zbira nas ob sebi, da bi skupaj enodušno v občestvu bratov in sester molili in svetu razodevali Božjo ljubezen.

Marija želi v nas in preko nas nadaljevati svoje poslanstvo na zemlji, da bi bili vsi ljudje za večno srečni v Božji ljubezni.

MOLITEV

Marija, Jezusova Mati in Mati Cerkve,

Ti si tudi moja Mati, prosi zame,

da bom živel Tvoje kreposti,

naj Tvoje življenje živi v meni.

Varuj in vodi me, pritegni me k sebi.

Usmerjaj moj pogled k nebesom.

Naj rastem v ljubezni do Boga

vse do popolnega združenja z Njim,

ko ga bom s Teboj v nebesih in z vsemi angeli

in svetniki gledal iz obličja v obličje. Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

Karmelska Mati Božja, prosi za nas!

ZAKLJUČNA MOLITEV

Mati in Kraljica Karmela,

kako lepo je premišljevati kreposti,

s katerimi Te je Bog obdaril!

Naj moje navdušenje nad Teboj

ne ostane samo pri občudovanju,

ampak daj, da Te bom posnemal

in živel Tvoje kreposti.

Ti vodiš duše k Bogu in prinašaš naše molitve

pred prestol Najvišjega.

Hvala, Mati, za vse prejete milosti

in še posebej za tisto,

kar sem te prosil v tej devetdnevnici.

Bodi vedno naša zavetnica in priprošnjica,

dokler ne bomo vsi pri Bogu v nebeški slavi.

Po Kristusu, našem Gospodu.

Amen.

 

LITANIJE NAŠE KARMELSKE GOSPE (stran 31 v knjižici)

Gospod, usmili se

Kristus, usmili se

Gospod, usmili se

Kristus, sliši nas

Kristus, usliši nas

Bog Oče nebeški – usmili se nas

Bog Sin, Odrešenik sveta

Bog Sveti Duh

Sveta Trojica, en sam Bog

Sveta Marija,                                                   prosi za nas grešnike

Naša Karmelska Gospa, Kraljica nebes,

prosi za nas grešnike

Naša Karmelska Gospa, zmagovalka hudega duha,

Naša Karmelska Gospa, najzvestejša hči,

Naša Karmelska Gospa, najčistejša devica,

Naša Karmelska Gospa, najvdanejša žena,

Naša Karmelska Gospa, najboljša mati,

Naša Karmelska Gospa, prečudoviti zgled kreposti,

Naša Karmelska Gospa, najvarnejše sidro upanja,

Naša Karmelska Gospa, zavetje prizadetih,

Naša Karmelska Gospa,   srednica Božjih milosti,

Naša Karmelska Gospa, močni stolp pred sovražnikom,

Naša Karmelska Gospa, naša pomoč v nevarnosti,

Naša Karmelska Gospa, naša luč v temi,

Naša Karmelska Gospa, naša tolažba ob smrtni uri,

Za trpeče duše v vicah,                     z zaupanjem prihajam k Tebi,

o naša Karmelska Gospa.

Za tiste, ki zanemarjajo molitev,

Za tiste, ki živijo v strahu,

Za tiste, ki odlašajo svoje spreobrnjenje,

Za tiste, ki trpijo,

Za tiste, ki Te ne poznajo,

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – prizanesi nam, o Gospod

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usliši nas, o Gospod

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas.

NAŠA KARMELSKA GOSPA, UPANJE V OBUPU,

 POSREDUJ ZA NAS PRI SVOJEM BOŽJEM SINU.

Molimo.

Naša Karmelska Gospa, slavna Kraljica angelov,

ki usmerjaš najrahlejšo Božjo milost k človeku,

zagovornica in pribežališče grešnikov,

z zaupanjem pokleknem predte,

s prošnjo, da me pritegneš k sebi …

V zahvalo Ti slovesno obljubljam,

da bom iskal pribežališče v Tebi,

kadar bom zašel v preizkušnje, trpljenje in skušnjave

in da bom naredil vse, kar je v moji moči,

da bom navajal druge, da Te bodo ljubili in častili

ter se zatekali k Tebi v vseh svojih potrebah.

Zahvaljujem se Ti za neštete milosti,

ki sem jih prejel po Tvoji dobroti

in Tvojem mogočnem posredovanju.

Še naprej mi bodi ščit v nevarnosti,

vodnica v življenju in tolažnica ob smrtni uri. Amen.

Naša Karmelska Gospa,

zagovornica najbolj zakrknjenih grešnikov,

prosi za njihove duše (ali za dušo X),

da se bodo veselili angeli v nebesih

in bo pekel ostal brez svojega uspeha.

Z ZAUPANJEM PRIHAJAM K TEBI, O NAŠA KARMELSKA GOSPA.

 

POSVETILNA MOLITEV

(Ob prejemu škapulirja in pri obnovitvi posvetitve))

Blažena Devica, Mati in Kraljica Karmela,

Tebi se posvetim iz hvaležnosti in ljubezni.

Obljubljam, da ti bom služil/a z otroško

ljubeznijo in zvestobo. Po tvojem vzoru

hočem v veri in ljubezni slediti tvojemu

Sinu Jezusu Kristusu.

Želim s teboj služiti Bogu in ljudem

z molitvijo, žrtvijo in dejavno ljubeznijo.

Poslušaj, dobra Mati, mojo obljubo

in jo milostno sprejmi.

Daj mi milost, da pod tvojim varstvom

ostanem zvest/a Kristusu in njegovi Cerkvi.

Amen.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja