KOT OČE LJUBI MENE, TAKO VAS LJUBIM JAZ!

 

Psalm 12 (11)

Varstvo v Božji besedi

Zborovodju, v oktavi. Davidov psalm.

Pomagaj, GOSPOD, ker ni več pobožnega,

izmed človeških sinov je izginila zvestoba.

Puhlice govorijo drug drugemu,

z laskavimi ustnicami, z dvoličnim srcem govorijo.

 GOSPOD naj iztrebi vse laskave ustnice,

jezik, ki govori prevzetno,

tiste, ki pravijo: »S svojim jezikom bomo zmagali,

naše ustnice so z nami, kdo nam je gospod?«

 »Zaradi nasilja nad nesrečnimi, zaradi vzdihovanja ubogih

se bom zdaj vzdignil,« govori GOSPOD,

»naklonil bom rešitev njemu, ki si jo želi.«

GOSPODOVI izreki so čisti izreki,

srebro prečiščeno v topilnici na zemlji,

sedemkrat očiščeno.

 Ti, GOSPOD, nas

boš varoval,

čuval nas boš pred tem rodom na veke.

Naokrog hodijo krivični,

podlost je prišla nad človeške sinove.

EVHARISTIJA – VIR ŽIVLJENJA IN SVETOSTI DUŠE

PRIDI GOSPOD IN NAS VARUJ PRED VOLKOVI, OBLEČENIMI V OVČJA OBLAČILA!

2 Pt 3,17

17 Ker torej to vnaprej poznate, ljubi, se varujte, da vas blodnja pokvarjenih ne bo potegnila za sabo in da ne odpadete od svoje utrjenosti.

2 Pt 2, 1-3

Med ljudstvom pa so nastopili tudi lažni preroki, kakor bodo tudi med vami lažni učitelji, ki bodo skrivaj uvajali pogubne ločíne. Celo Gospodarja, ki jih je odkupil, bodo tajili. S tem si bodo tudi nakopavali naglo pogubo. In mnogi bodo sledili njihovim razuzdanostim in po njihovi krivdi se bo preklinjala pot resnice.Zaradi svoje lakomnosti vas bodo izkoriščali z izmišljenimi besedami. Toda obsodba nad njimi že davno ne počiva in njihova poguba ne dremlje.

 

1Pt 1,5

katere Božja moč po veri varuje, da boste dosegli odrešitev, ki čaka, da se razodene v poslednjem času.

RIMLJANOM 8, 28-39

 

28 Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore

k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. 29 Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s podobo njegovega Sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati.30 Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical; in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil; tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal.

Hvalnica Božji ljubezni

31 Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? 32 On ni prizanesel lastnemu Sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? 33 Kdo bo obtoževal Božje izvoljence? Bog opravičuje! 34 Kdo bo obsojal? Kristus Jezus, ki je umrl, še več, ki je bil obujen od mrtvih

in sedi na Božji desnici ter posreduje za nas? 35 Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč? 36 Prav kakor je pisano:

Zaradi tebe nas ves dan pobijajo,

imajo nas za klavne ovce.

37 Toda v vseh teh preizkušnjah

zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. 38 Kajti prepričan sem: ne smrt ne življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne moči, 39 ne visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.

MOLITEV – MOGOČNE JE VRGEL S SPRESTOLA IN POVIŠAL JE NIZKE

MOLIMO, DA SE IZPOLNIJO BOŽJI NAČRTI, DA GOSPOD MOGOČNE VRŽE S PRESTOLA IN POVIŠA NIZKE!

Moja duša poveličuje Gospoda,

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle,

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni,

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod izkazuje usmiljenje

vsem, ki mu zvesto služijo.

Dvignil je svojo močno roko,

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo,

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

                                         (prim. Lk 1,46-55)

 

13. MAJ POSVETITEV MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU SRCU

TEGA DNE NE POZABIMO SE POSVETITI MARIJINEMU BREZMADEŽNEMU SRCU

IN TREM SVETIM SRCEM.

Posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu Srcu za zmago Njenega Srca

V popolnem zaupanju v zmago Tvojega Srca, se mi , Tvoji otroci povezujemo v medsebojni edinosti in hočemo odgovoriti na Tvoj materinski klic. Želimo se popolnoma posvetiti Tvojemu Brezmadežnemu Srcu, ki se bo razodelo ob Tvojem zmagoslavju.

Moja draga Mati, prosim Te, vzemi me v svoje materinske roke in me izroči Nebeškemu Očetu. Naj bom orodje v rokah Tvojega Sina, ko se brezpogojno darujem za zmago Tvojega Brezmadežnega Srca.

Jaz, Tvoj otrok, Ti v tej osebni posvetitvi izrekam svoj “DA”, ker hočem biti s teboj v najtesnejši povezanosti, da bi tako ostal močan in pokončen v tem sklepnem boju za dovršitev tega, kar si napovedala v Fatimi: za spreobrnjenje Rusije, dežele Tvoje največje zmage; za popolno spreobrnjenje srca vsakega človeka in za kraljestvo popolnega svetovnega miru.

Kraljica apostolov in Soodrešiteljica, vodi nas skozi to temno noč sedanjega časa, ko v žaru nebeške luči že sije zarja novega dne. V zavetju Tvojega Brezmadežnega Srca, ki je svetilnik za naše življenje, nas vodi na polje tega velikega boja. Opremi nas z močjo resnice, oboroži nas z vsemi krepostmi, da bomo znamenje neskončnega Božjega usmiljenja in ljubezni Boga Očeta.

Naša Mati, po Tebi obljubljamo zvestobo svetemu očetu, ki je živo znamenje božje navzočnosti Jezusa Kristusa med nami. Naj nas ta posvetitev popolnoma poveže z njim v edinosti naših src, razuma in duš, da bi se tako lahko dejansko uresničilo zmagoslavje Tvojega Brezmadežnega Srca še v času njegovega papeževanja.

Mati, kot apostol Tvojega zmagoslavja Ti zagotavljam, da bom vedno priča resnične Božje navzočnosti Tvojega Sina v Presveti Evharistiji, ko se daruje za nas in povezuje z nami po Tvojih mogočnih rokah. Naj Ga osebno in v skupnosti častim v Presvetem Zakramentu z vso vero, vsem zaupanjem, ljubeznijo in vztrajnostjo. Naj On preusmerja mojo dušo, prenavlja mojo notranjost, da bom za vse okoli sebe močan odsev Njegovih milosti.

O Prečista, Brezmadežna Devica, Srednica vseh nebeških milosti, vedno prebivaj v mojem srcu. S seboj prinašaj svojega ženina, Svetega Duha, da bo ta moja posvetitev zares rodovitna po darovih, ki jih On razliva ob svojem prihodu.

V moči Njegove navzočnosti hočemo ostati neomajni v resnici, vztrajni in zvesti v molitvi in odločni v obrambi pred vsem zavračanjem in vsemi napadi na delo Nebeškega Očeta. Naj se Sveti Duh razlije po vsem svetu kot mogočna reka Božjih darov in poveže vsa srca po svetu v edinosti.

Jaz, ___________________ , tvoj otrok, ob navzočnosti angelov zmage, vseh svetih in v popolnem občestvu z Materjo Cerkvijo na zemlji, slovesno obnavljam svoje krstne obljube. Moja Mati, Tebi darujem vso svojo preteklost, sedanjost in prihodnost, veselje in žalost, moliteve in žrtve, vse, kar sem in vse to, v kar me želi oblikovati moj Oče.

Mati, darujem Ti vso svojo ljubezen in se Ti popolnoma izročam, da bi bila nenehno združena v večnem “DA”, v globinah zmagoslavja Tvojega Brezmadežnega Srca. Amen.

Jaz, _____________________ , z vsem svojim bitjem potrjujem posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu Srcu.

DAN 27. V SVETEM PISMU

DAN 27. V SVETEM PISMU

Sedemindvajseti dan drugega meseca je bila zemlja suha. (1 Mz8, 14)

DANES SEM RAZUMEL MNOGE STVARI, KI SO MI BILE POVEDANE GLEDE ENEGA DNE 27. IN OKATEREM SO MNOGI DVOMILI. BOG NE RAZODENE NIČESAR, NE DA BI POTRDIL SVOJO  BESEDO O RAZLOGU VELIKIH STVARI.

 

(Opomba: v slovenski izdaji SP je navedeno “sedemnajsti” v izdajah v drugih jezikih je “sedemindvajseti”)

Foi no dia vinte e sete do segundo mês que a terra ficou enxuta. (Gênesis 8,14)
Nel secondo mese, il ventisette del mese; tutta la terra fu asciuta.
HOJE EU ENTENDI MUITAS COISAS QUE ME FORAM DITAS SOBRE UM DIA 27 E QUE MUITOS DUVIDAVAM. DEUS NÃO REVELA NADA SEM CONFIRMAR NA SUA PALAVRA O MOTIVO DE GRANDES COISAS.

SVET, SVET, SVET – TRIKRAT SVETI

 

«Kaj delate? Molíte! Veliko molíte! Srci Jezusa in Marije imata z vami načrte usmiljenja. Neprenehoma darujte Najvišjemu molitve in žrtve!»
«Kako naj se žrtvujemo?» sem vprašala.
«Povsod, kjer morete, darujte kakšno žrtev v zadoščenje za grehe, s katerimi je On žaljen, in kot prošnjo za spreobrnjenje grešnikov. Tako izprosite svoji domovini miru. Jaz sem angel varuh, angel Portugalske. Zlasti sprejmite in vdano prenašajte trpljenje, ki vam ga bo poslal Gospod.»

Če želimo pritegniti usmiljeni Božji pogled na našo domovino , na Brazilijo, na ves svet moramo moliti in zadoščevati za naše grehe in za grehe človeštva. Molimo,darujmo se Nebeškemu Očetu kot živa molitev in žrtev ljubezni ter prosimo za spreobrnjenje grešnikov (Pridružimo se Edsonovi prošnji.)

Molitev: Sveti Bog, Sveti Močni, Sveti Nesmrtni, usmili se nas in vsega sveta!