SPOROČILO NAŠE GOSPE 08.10.2016

 

Virgem1 001

SPOROČILO NAŠE GOSPE  08.10.2916

Mir z vami!

Moji otroci, sem vaša Mati in prihajam iz nebes, da vas blagoslovim in dajem mir mojega Božjega Sina.

Molite, molite, molite za mir in za svoje brate, ki še vedno vztrajajo v svojih otrdelih in zaprtih srcih zato, ker ne živijo moja sporočila z ljubeznijo in vero.

Sprejmite mojo Brezmadežno ljubezen v svoje življenje in osvobodite se vsakega greha. Spovejte se in prosite Gospoda odpuščanja za svojo nezvestobo. Vrnite se, vrnite se k Bogu. Ne ranite mojega Srca in Srca mojega Sina z vašo nezvestobo.
Zbudite se in spremenite življenje. Molite veliko rožnih vencev za spreobrnjenje človeštva.

Vrnila se bom v Itapirango 12. in 13. Oktobra. Naj vsi zvedo za moj prihod.

Prišla bom blagosloviti vse družine z mnogimi nebeškimi milostmi.

Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

LJUBEZEN DO SVETEGA JOŽEFA IN NJEGOVEGA PREČISTEGA SRCA

 

14650761_1382266005141395_3242157284065984009_n

São José tem um coração? Sim. E o Coração que mais amou Jesus e Maria neste mundo: mais do que eu, mais do que você, mais do que todos os Papas, Bispos e sacerdotes que já existiram no mundo, mais do que todos os Anjos e Santos do céu. Quem não admite isso e não quer dar está glória a São José nunca amou Jesus e Maria verdadeiramente, porque eles dois, Jesus e Maria, amam São José mais do que todos nós!

 

San Giuseppe ha un cuore? Sì E il cuore che più ha amato Gesù e Maria in questo mondo :. più di me, più di te, più di tutti i papi, vescovi e sacerdoti che sono esistite nel mondo, più di tutti gli angeli ei santi del cielo . Chi non lo ammette e non vuole dare gloria a San Giuseppe, non ha mai amato Gesù e Maria veramente,, perché entrambi Gesù e Maria amano San Giuseppe più di tutti noi!
 
Sveti Jožef ima srce? Da! Srce, ki je bolj od vseh ljubilo Jezusa in Marijo na tej zemlji, bolj kot jaz, bolj kot vi, bolj kot vsi papeži, škofi in duhovniki, ki so obstajali na tem svetu.
Kdor noče priznati in noče dati slave Svetemu Jožefu, ni nikoli resnično ljubil Jezusa in Marije, kajti oba Jezus in Marija ljubita Svetega Jožefa bolj kot vsi mi!

SREČANJE V GROSUPLJEM 23.10.2016

Três Sagrados Corações 2

 

VABLJENI VSI, KI SLEDITE TEJ STRANI MARIJE, KRALJICE ROŽNEGA VENCA IN MIRU
VABLJENI VSI MLADI NA TO SREČANJE V GROSUPLJE.

Pred nami je 3. letno srečanje vseh, ki smo kot posamezniki posvetili sebe in/ali svoje družine trem združenim Svetim Srcem.
Tudi tretje srečanje bo v Grosupljem v cerkvi Sv. Mihaela, v nedeljo 23.10.2016 s pričetkom ob 14.3o uri
-s češčenjem Najsvetejšega,
– pričevanjem Daniela iz Trsta in družine Slokan.
– Mali koncert pesmi, ki se pojejo v nebesih.
– Blagoslov podob treh Svetih Src ter obnovitev posvetitve in izročitev sebe in svojih družinskih članov trem združenim Svetim Srcem.
– Podobe bomo doma umestili na častno mesto in vso družino izročili varstvu Srcem Jezusa, Marije in sv. Jožefa.
– Blagoslov in podelitev škapulirja sv. Jožefa za tiste, ki ga še niso prejeli.
Voditelje molitvenih skupin prosim, da poskrbijo, da bi se po možnosti udeležili srečanja vsi člani MS. Prav tako prosim, da bi se srečali vodje MS ob 14.30. Srečanje bomo zaključili ob 17.30.
V Grosupljem bo župnijska sveta maša ob 18. uri, tako da se je lahko udeležite.
Več dobite na www.trisvetasrca.si ali na facebook-u pod imenom Nevenka Brozina in Marija, Kraljica mladih treh Svetih Src.

Vsem Edsonov pozdrav, ki vedno moli za nas in nas izroča v varstvo Jezusovemu, Marijinemu in Jožefovemu Srcu.
Za informacije me pokličite na 031 529 838 Nevenka

KREPOSTIprenos (70)

MARIJINO VARSTVO – POGLEJ

 

Kadar naša gospa dvigne desno roko pokaže znamenje varstva in blagoslova. Velikokrat naredi to gesto med prikazovanji. S tem prepreči veliko zlo ali nevarnost, da se to ne bi zgodilo ali vsaj da bi se omilijo. To se je zgodilo pred časom, ko sem bil v USA… Naj moč njene materinske ljubezni in posredovanja nadaljuje in oddalji velika zla in nesreče daleč proč od te države IN OD VSEH DRUGIH DRŽAV, KAMOR ME JE ONA POSLALA, DA BI GOVORIL O NJENIH SVETIH SPOROČILIH.

 
Fotografija osebe EG Coutinho.
EG Coutinho

9 h ·

Quando Nossa Senhora levanta o braço direito ela está nos mostrando um sinal de proteção e de bênção. Muitas vezes ela fez esse gesto,durante as aparições. Ela está afastando um grande mal e perigo, para que não ocorra ou para que seja amenizado. Isto ocorreu ultimamente, quando me encontrava em USA.. Que o poder do seu amor maternal e da sua intercessão continue afastando grandes males e calamidades para longe desse País e de todos os outros Países onde ela me enviou para falar de suas santas mensagens.

Edson objavil 8.10.2016.

 

LETNO SREČANJE ČASTILCEV SRC JEZUSA, MARIJE IN SV.JOŽEFA

Três-Sagrados-Corações-Cópia-Cópia-3

 

LETNO SREČANJE ČASTILCEV SRC JEZUSA, MARIJE IN SV. JOŽEFA V GROSUPLJEM V NEDELJO 23. OKTOBRA OB 15.URI V CERKVI SVETEGA MIHAELA

15.00  URA BOŽJEGA USMILJENJA IN ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA

             BLAGOSLOV

16.00  PRIČEVANJE O SPREOBRNJENJU IN TREH SVETIH SRCIH-    

             DANIELE IZ TRSTA IN DRUŽINA SLOKAN IZ MENGŠA

             POROČILO O  MOLITVENIH SKUPINAH V SLOVENIJI

16.30  PESMI, KI SE POJEJO V NEBESIH (MLADI S KUREŠČKA)

17.oo  POSVETITEV NOVIH ČLANOV SVETIM TREM SRCEM IN

OBNOVITEV POSVETITVE ZA POSAMEZNIKE IN DRUŽINE

             PREJEM  ŠKAPULIRJA SVETEGA JOŽEFA

 Zaključimo ob 17.30

VABLJENI VSI, PRAV VSI OD NAJSTAREJŠEGA DO NAJMLAJŠEGA.  

POVABLJENI VSI PRIJATELJI NA FACEBOOK-U!             

Možnost obiska nedeljske sv. maše ob 18.00 uri.

NA RAZPOLAGO: DVD O PRIKAZOVANJIH,  KNJIGA O ČEŠČENJU PREČISTEGA SRCA SVETEGA JOŽEFA, SPOROČILA V SLOVENIJI:2012 – 2016,  ŠKAPULIRJI, MALI MOLITVENIK,  30-DNEVNICA,  ZGIBANKE,  ROŽNI VENCI SV.JOŽEFA

PRIDITE ! Vodi dekan g. Janez Šket

 

14516529_1373050132729649_2345975027787129797_n

»..Pustite ob strani vse stvari, ki vas oddaljujejo od Boga in pripadajte mojemu Sinu Jezusu tako, da živite vedno v Božji milosti. Jaz vas ljubim in želim vašo srečo.« (Vojščica 31.5.2013)

»Otroci moji, jaz želim voditi vaše družine k Bogu. Prišla sem z Nebes, da vam pomagam. Ne žalujte, kadar se bodo časi zdeli težki in ko bo križ postal v vaših življenjih težak. Bog vas ljubi in vam daje svojo milost, da bi mogli premagati preizkušnjo z vero in ljubeznijo.«(Grosuplje 25.10.2015)

»Ne izgubljajte časa! Bog želi rešiti vaše družine, moji otroci. Ne bodite od sveta, kajti svet vam ne more dati večnega življenja.

Svet je pokvarjen in mnogi živijo v grehu, daleč od Boga.

Molite, da bi prejeli luč in moč da premagate sedanjo temo, ki vas hoče objeti. Jaz vas pokrivam s svojim varovalnim plaščem in vas blagoslavljam z blagoslovom miru.#

(Rakovnik 03.01.2016)

SPOROČILO NAŠE GOSPE 02.10.2016

 

14479767_1370081226359873_6244184325679440306_n

SPOROČILO NAŠE GOSPE 02.10.2016

Mir bodi z vami!

Moji otroci, sem vaša Mati, ljubim vas in sem tu, da vam pomagam hoditi po poti molitve in spreobrnjenja, ki vodi v nebo.

Molite za spreobrnjenje grešnikov. Mnogi vaši bratje so daleč od Boga in ga žalijo z groznimi grehi, da je moje Srce užaloščeno in veliko trpi.

Odprite svoja srca in sprejmite z ljubeznijo moja sveta sporočila, da spremenijo vaša srca in vaše duše tako, da bi pripadala Bogu in hrepenela po nebesih.

Ne slepite se posvetnimi stvarmi.. Bojujte se za nebeško kraljestvo in Božja roka bo vedno nad vami kot znamenje blagoslova in varstva.

Hvala za vašo prisotnost tu v tej noči. Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

SPOROČILO NAŠE GOSPE 01.10.2016

 

14446035_1368983666469629_2693714918088633323_n

SPOROČILO NAŠE GOSPE 01.10.2016

Mir moji ljubljeni otroci, Jezusov mir vsem vam!
Moji otroci, sem vaša Mati, prihajam iz nebes, da vas prosim molitve in vašega spreobrnjenja in spreobrnjenja vsega človeštva.

Zbudite se! Ne dajte se premagati in pasti zaradi satanovih zapeljevanj in skušnjav sveta.

Mnogi moji otroci so zaspani in slepi, ker hudič ustvarja spletke in ljubosumje med njimi. Tako hudič pridobiva prostor in povzroča veliko škodo v dušah, kajti Božji otroci, ki bi se morali boriti z zlom, so prvi, ki ostanejo s svojimi uničenimi dušami in brez ljubezni.

Premagajte vse zlo z molitvijo mojega rožnega venca, spovejte se, da dobite milost in moč premagati svoje slabosti in greh.

Molite, molite, molite moji otroci.

Bodite vzor svojim bratom in ne vzrok za škandal.

Spremenite smer vašega življenja in obrnite se k Bogu. Kličem vas h Gospodu sedaj, da ne boste kasneje trpeli zaradi neposlušnosti naukom Gospoda, mojega ljubljenega Sina Jezusa. Odprite svoja srca in Bog vas bo blagoslovil.

Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

 

SPOROČILO NAŠE GOSPE 29.09.2016 – Brooklyn, NY, USA

 

14440814_1368900699811259_6455391600909593023_n
SPOROČILO NAŠE GOSPE 29.09.2016 – Brooklyn, NY, USA

Praznik nadangelov Mihaela, Gabrijela in Rafaela,

Danes se je prikazala Sveta Mati v spremstvu Deteta Jezusa in Svetega Jožefa. Ob njeni strani so bili prisotni Sveti Mihael, Sveti Gabrijel in Sveti Rafael.  Sveta Mati nam je dala to sporočilo:

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Moji otroci, sem vaša Mati in prihajam iz nebes s svojim Sinom Jezusom in Svetim Jožefom, da blagoslovimo vaše družine in vse človeštvo.

Tu v tej Cerkvi pustimo nekoliko naše prisotnosti in naše ljubezni do vseh vas. Ne pozabite mojih materinskih besed. Dolgo časa kličem k spreobrnjenju, toda mnogi moji otroci me ne poslušajo in se ne želijo spreobrniti.

Bodite vi moji otroci molitve in spreobrnite se, ker čas beži in toliki izgubljajo milosti, ki jih nebo daje v teh težkih časih.

Hudič želi pogubljenje vaših duš. Preženite hudiča daleč stran od vas z molitvijo mojega rožnega venca. Bodite poslušni klicu, ki vam ga Bog daje. Molite vedno bolj v Cerkvi in molitev bo spremenila življenje vaših bratov in se bodo spreobrnili.

Verujte otroci moji, molitev dela velike čudeže. Molitev spremeni usodo sveta in pritegne Božje usmiljenje. Jaz vas ljubim in skupaj s svojim Božjim Sinom in Svetim Jožefom blagoslavljamo vaše družine.
Na praznik Svetega Mihaela, Svetega Gabrijela in Svetega Rafaela vas vabim, da prosite njihovega posredovanja za vas in za svet. Ti Sveti Nadangeli vam bodo pomagali izpolnjevati Božjo voljo in vas branili pred vsem zlom in nevarnostmi.
V tej noči vam podeljujem posebne milosti po zahtevi mojega Sina Jezusa.
Nesite ljubezen naših Svetih Src vsem svojim bratom tako, da bo moč teme premagana in uničena. Vrnite se na svoje domove v Božjem Miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen

SPOROČILO NAŠE GOSPE 28.09 2016 (USA)

14522976_1368900226477973_2167982400977747495_n

SPOROČILO NAŠE GOSPE 28.09.2016

Mir moji ljubljeni otroci, mir!
Otroci moji, sem vaša Mati in srečna, da sem vas zbrala v molitvi in vam pravim, da nadaljujete z darovanjem svoje ljubezni in molitve Bogu za spreobrnjenje sveta in za rešitev duš.

Sprejmite v svoja srca ljubezen mojega Sina Jezusa. Pripadajte Bogu, ker vas on ljubi in želi odrešenje vaših družin.

Vedno bolj se zbirajte v molitvi in prosite Božjega usmiljenja za vse človeštvo.

Molite rožni venec z ljubeznijo in vero v svojih domovih in tako bodo vaša srca in vaše duše ozdravljene in vse zlo se bo oddaljilo daleč od vas. Sprejemam vas pod moj zaščitni plašč, da boste napolnjeni z Božjo ljubeznijo in mirom.

Moji otroci ne izgubljajte časa. Govorite o Božji ljubezni svojim bratom, da se mnoga srca odpro za Gospoda. Sem ob vaši strani in vam pomagam izvrševati Božjo voljo.
Hvala za vašo prisotnost in zato, da ste sprejeli v svoja srca ljubezen mojega Sina Jezusa.

Ljubim vas in vse blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

SPOROČILO NAŠE GOSPE 27.09.2016

 

14441119_1368899816478014_4644166174029430037_n

SPOROČILO NAŠE GOSPE 27.09.2016

Mir moji ljubljeni otroci, mir!

Moji otroci, sem vaša Mati in sem tu, da vas blagoslovim in podelim svojo Brezmadežno ljubezen. Ljubim vas in vam povem, da je to čas, ko morate spremeniti smer svojega življenja. Poslušajte Božji klic. Poslušajte njegov glas, ki vas kliče k spreobrnjenju in molitvi. Ne oddaljite se, zaradi grehov, od poti k nebesom.

Odpuščajte in ljubite, ker boste z odpuščanjem in ljubeznijo premagali hudiča in vse zlo. Ne dovolite, da vaši bratje ostajajo v zmoti in temi.

Govorite o mojih sporočilih vsem njim, da bo Božja luč zasijala v njihovih in  vaših življenjih, moji otroci.

Molite, veliko molite in Bog vam bo dal mir.

Vrnite se na svoje domove v Božjem miru. Vse vas blagoslavljam: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.