DEVETDNEVNICA K BREZMADEŽNI – PRIČENJA SE 29.11.2020 IN ZAKLJUČI 07.12.2020

Častilci Treh Svetih Src smo še posebej povabljeni, da veliko molimo za mir in za spreobrnjenje človeštva. Povabljeni smo, da veliko molimo rožne vence in, da molimo tudi k Svetemu Jožefu. Tako veliko Zdravih Marij in veliko molitev Pozdravljen Sveti Jožef.

DEVETDNEVNICA V ČAST BREZMADEŽNI
Praznik Brezmadežne je prvi praznik v adventu. Na koncu vsakega dne skupaj zmolimo molitev Zdrava Marija.

PRVI DAN
Marija je vse svoje življenje živela v Nazaretu. Mati Ana in oče Joahim sta jo vzgojila v pošteno in delavno judovsko dekle. Njeno srce je za vedno pripadalo Bogu, čeprav je po tedanji navadi bila zaročena z Jožefom. Tudi on je bil pošten in velikodušen mož. Skupaj sta živela po Božji volji. Ko je Marija obiskala sorodnico Elizabeto, je iz srca zapela svojo pesem:
Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku.
S svojim vzklikom hvaležnosti Bogu nas Marija spominja, naj pogledamo v svoje življenje in se tudi mi zahvaljujemo za vse, kar nam dobri Bog daje. Skupaj molimo »litanije zahvale«. Ob vsakem vzkliku odgovorimo: »Hvala ti, Gospod!«
DRUGI DAN
Marija se je zavedala, da je ena izmed mnogih judovskih deklet. V sebi je nosila globoko željo, da bi vedno izpolnjevala Božjo voljo. Gabrijel, Božji angel, jo je imenoval milosti polno.
In to je res bila:
Kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice.
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Tudi mi smo čisto preprosti ljudje, nič posebnega nismo. In vendar se Bog ozira na nas, skrbi za nas in nas varuje. Prosimo ga za vse tiste, ki jih imamo posebej radi, saj nas Bog uslišuje tako, kot je uslišal Marijo. Ob vsaki prošnji odgovarjamo: »Prosimo te, usliši nas!«
TRETJI DAN
Kot preprosta judovska deklica je Marija vedno znova iskala potrditev svoje podarjenosti Gospodu. V življenju je prepoznavala Božje milosti. Hvaležna je bila za mamo in očeta in tudi zato, ker je bila izbrana, da postane Jezusova mati. Zavedala se je, da te Božje izvolitve ni
zaslužila, da je to pravi Božji dar. Kajti velike reči mi je storil Mogočni in njegovo ime je sveto.

Velikokrat smo ljudje navajeni, da se nam dobre stvari godijo same po sebi. Ne razmišljamo o tem, da se za vsakim dobrim lahko skriva tudi Gospod. Poglejmo v svoje življenja in opišimo velike reči, ki se nam godijo. Ob vsakem vzkliku odgovorimo: »Velik si, Gospod!«
ČETRTI DAN
Izraelci so vso svojo zgodovino gradili na temelju Božjega varstva in usmiljenja. Ko so bežali iz Egipta in na poti tudi grešili – spomnimo se samo na zlato tele, ki so ga postavili in molili –, jim je Bog vedno znova odpuščal in se jih usmilil. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod nad njimi, ki se ga bojijo. Bog je tudi z nami zelo usmiljen.

Pri vsaki spovedi nam odpušča grehe in kazni zanje. Vedno znova, ko naredimo kaj narobe, ga lahko prosimo odpuščanja. Ob vsakem priznanju napak odgovorimo: »Odpusti nam, Gospod!«
PETI DAN
Izraelski narod je velikokrat zelo trpel. Bili so sužnji v Egiptu in Bog jih je rešil. V Marijinem času so trpeli pod trdo rimsko oblastjo in hrepeneče so čakali odrešenika. Marija je v svoji hvalnici izpovedala vero, da Bog svojih nikoli ne zapusti. Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca. Res ni prav, če mislimo, da smo mi najbolj pametni in pomembni doma ali v šoli. Če mislimo,
da mora vse biti tako, kot smo si sami zamislili, in da moramo vedno imeti prav in vse tisto, kar si želimo.

Poglejmo v svoja srca in v tišini molimo za spreobrnjenje. Ko čutimo, da smo dovolj premislili, skupaj molimo: »Usmili se nas, Gospod!«
ŠESTI DAN
Kralj Savel, kralj Salomon, kralj David, kralj Herod – veliko kraljev je bilo v             Izraelu, toda v nobeni od kraljevih družin se ni rodil Odrešenik. Marija je to vedela, saj je pod svojim srcem čutila bitje Jezusovega srca, srca Odrešenika sveta.
Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke.
Verjetno smo doživeli že veliko krivic v svojem življenju. Mogoče smo kakšno tudi sami naredili. Ne eno ne drugo ni prijetno. Obžalujmo krivice, ki smo jih naredili, in molimo za tiste, ki nas žalijo. Molimo skupaj: »Bodi z nami, Gospod!«
SEDMI DAN
Marija je bila brez greha. Bog jo je obvaroval tudi izvirnega greha. Njeno srce in vse njeno delo je bilo polno sočutja do vseh, ki so v potrebi. To je pokazala v Kani Galilejski, ko je prosila Jezusa, naj naredi prvi čudež in verjetno še velikokrat. Če kdo, potem je Marija tista, ki razume stisko in potrebe revnih. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.

Raziskave kažejo, da vsak dan odvržemo veliko kilogramov hrane v smeti, hkrati pa vedno znova poslušamo poročila o lačnih ljudeh. Ne vedno daleč. Tudi med nami so. Prosimo Gospoda, da bi znali videti tiste, ki so v resnični stiski. Molimo zanje in odgovarjajmo: »Daj jim moči, Gospod!«
OSMI DAN
Kot zvesta pripadnica judovskega naroda je Marija dobro poznala zgodovino svojega naroda. Vedela je in verjela, da jih Bog nikoli ni zapustil. Njena vera je bila tako velika, da jo je smela
primerjati Abrahamovi in Izakovi in drugih očakov.
Zavzel se je za svojega služabnika Izraela
in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom: Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke. V svetu je veliko nasilja. Mnogo ljudi je strah in se čutijo nemočne. Mogoče kaj podobnega čutimo tudi mi. Prosimo Boga za varstvo in moč, da bi znali premagovati stiske in težave.
Oblikujmo prošnje in odgovarjajmo: »Varuj nas, Gospod!«
DEVETI DAN
Devet dni smo premišljevali Marijine besede, da bi bil Bog bolj poznan in bolj češčen. Pridružimo se ji ob koncu devetdnevnice, da bomo jutri tudi mi iz srca peli in molili:
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako sedaj in vekomaj. Amen